Human Resource Management

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder sprogkravet
B) opfylder de specifikke adgangskrav
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, vælger vi de bedst kvalificerede ansøgere ud fra udvælgelseskriterier.

Specifikke Adgangskrav

Dette er en linje på cand.merc. (MSc in Economics & Business Administration). Cand.merc. har 14 linjer, som alle har et begrænset antal pladser. De specifikke adgangskrav nedenfor er de samme uanset hvilken linje du søger, men bemærk at der er forskellige udvælgelseskriterier for hver linje.

Cand.merc. er den naturlige overbygning for HA Almen fra CBS, HA i projektledelse, HA i Europæisk Business, BSc in International Shipping and Trade fra CBS, BSc IB fra CBS og BSc SEM fra CBS, og disse bachelorgrader opfylder adgangskravene til cand.merc. (Bemærk dog, at der kan være sprogkrav alt efter linje).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc., hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS-point. Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor ud fra en samlet, individuel vurdering.

45 ECTS-point i følgende fagområder, med mindst 5 ECTS-point inden for hver:
 • Mikroøkonomi
 • Organisation
 • Marketing
 • Kvantitative metoder/ Statistik
 • Regnskab
 • Finansiering
45 ECTS-point inden for Erhvervsøkonomi/Økonomi

 

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Dette er en linje på cand.merc. (MSc in Economics & Business Administration). Der er begrænset antal pladser på alle linjer og selvom adgangskravene til cand.merc-uddannelsen er de samme, er der forskellige udvælgelseskriterier til alle linjer.

Selvom du opfylder adgangskravene til cand.merc-uddannelsen, er du ikke sikret en plads på en specifik linje.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, finder der en udvælgelse sted. Kvalificerede ansøgere som ikke kommer ind på en linje, kommer i betragtning til lavere prioriteter.

Husk at uploade den korrekte dokumentation, da det kan øge dine chancer for at komme ind – læs mere om dokumentation.

Udvælgelsen på cand.merc. linjen Human Resource Management er baseret på en helhedsvurdering af ansøgernes uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med fokus på fag og karakterer inden for erhvervsøkonomi og økonomi; karakterer inden for de fagområder, der udgør de specifikke adgangskrav, er af særlig betydning.

Fag og karakterer inden for organisation (inkl. organisationsteori, ledelsesteori og arbejdspsykologi) kan også tages i betragtning

 

 Jeg har retskrav til cand.merc.

Hvis du har retskrav til cand.merc.-uddannelsen, skal du være klar over, at det ikke betyder, at du har retskrav til en specifik linje på cand.merc. Du skal udvælges på baggrund af kriterierne beskrevet ovenfor.

Du har krav på at blive optaget på  cand.merc.-uddannelsen (men IKKE en bestemt linje), hvis:

a) Cand.merc. er den naturlige overbygning for din bachelor (se oversigten over retskravsoverbygninger) OG
b) Din bachelorgrad er fra CBS OG
c) Du søger om optag på cand.merc.-uddannelsen senest tre år efter, du har fået din bachelorgrad.

Læs mere om retskrav

Hvis du ikke kan optages på en af de linjer, du har søgt, vil du blive kontaktet og bedt om at vælge, hvilke andre linjer du vil søge blandt de resterende cand.merc. linjer

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik


Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc. for optaget 2020.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag eller suppleringsfag. Dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.
 

Bachelor degrees from CBS

Bachelor degree: Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration): Specific entry requirements to be fulfilled:

BSc in Business Administration & Sociology

 

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (psyk.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
 

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

HA (fil.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (it.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not  fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (jur.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not  fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

 

HA (kom.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Finance
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (mat.)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Accounting

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc in Business, Language & Culture

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015 or 2016 fulfil the specific entry requirements.

Applicants enrolled in this programme in 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc in International Business in Asia (IBA)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

BSc in International Business & Politics

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Accounting

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Information Management (BA IM):

 

All applicants with a BA IM from CBS automatically fulfil the entry requirement in English; applicants with a BA IM from CBS are to fulfil the entry requirements in Danish, if applying for a concentration in Danish.

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points Marketing
 • 5 ECTS-points Microeconomics
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Finance
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Quantitative Methods/Statistics, Accounting, Finance.

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA i Interkulturel Markedskommunikation (BA IMK):

 

All BA IMK applicants automatically fulfil the entry requirement in Danish. BA IMK applicants have to fulfil the entry requirements in English, if applying for a concentration in English; if you have studied English as part of your BA IMK degree, this meets the entry requirement in English.

Applicants enrolled in this programme in 2015 or 2016 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Finance
 • 5 ECTS-points Organisation
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Quantitative Methods/Statistics, Accounting, Finance.


All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Organisation
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Quantitative Methods/Statistics, Accounting, Finance.

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA i Europæisk business (BA EB)

Danish is fulfilled; English is fulfilled if you have studied English as part of your BA EB.

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Finance
 • 5 ECTS-points Marketing
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Quantitative Methods/Statistics, Accounting, Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA i Engelsk og Organisationskommunikation (BA EOK):

 

The language requirements in both English and Danish are fulfilled.

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not  fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Quantitative Methods/Statistics, Accounting, Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HD 2.del:

Applicants with a HD 2.del  are to fulfil the Danish language requirement, if applying for a Danish-taught concentration. Applicants with a HD 2.del are to fulfil the English language requirement, if applying for an English-taught concentration.

 • The average at "HD 2. del" is min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis is min. 7

Bachelor degrees from other Danish institutions

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Erhvervsøkonomi, HA (SDU)

(regardless of specialisation)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Economics and Business Administration (SDU)
(regardless of specialisation)
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Economics and Business Administration)

BA i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot., with English, German or Spanish (SDU)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the following specific entry requirements:
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 5 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc in International Business Administration and Modern Languages
(SDU)

The language requirements in both English and Danish are fulfilled.

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil all the specific entry requirements.

BSc in Market and Management Anthropology (SDU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 do not fulfil the following specific entry requirements:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance
All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Erhvervsøkonomi (HA) (RUC)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Business Administration (RUC)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Business Administration)

Erhvervsøkonomi, HA (AU)
(regardless of specialisation)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

 

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Economics & Business Administration (AU)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Economics and Business Administration)

BA i erhvervsøkonomi med tilvalg (AU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Finance

NB: the Finance specific entry requirement can be fulfilled by "Financial Markets" (for students enrolled at the programme in 2015 or 2016) or "Finansiering" (for students enrolled at the programme in 2017).

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.
HA (jur.) (AU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil all the specific entry requirements.

Erhvervsøkonomi (HA) (AAU)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Economics and Business Administration (AAU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017  fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Economics and Business Administration)

BA in Marketing and Management Communications (AU)

 

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)


English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance
 • 15 ECTS-points in Business Administration/Economics
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Professional bachelor degree in International Sales & Marketing – regardless of the institution:

 

All applicants with this degree have to fulfil the entry requirements in English when applying for a concentration in English; IF the degree has been studied in Danish, this meets the entry requirement in Danish when applying for a concentration in Danish.

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Professional bachelor in Leisure Management - regardless of the institution:

All applicants with this degree have to fulfil the entry requirements in English when applying for a concentration in English; IF the degree has been studied in Danish, this meets the entry requirement in Danish when applying for a concentration in Danish
Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Professionsbachelor i Finans – regardless of the institution:

NB: This standard assessment applies only to students doing the entire four-year programme "Professionsbachelor i Finance". Students who have had credit transfer into the programme will be assessed individually.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas

NB: The following electives may be used to cover the above:

 • “Finansielle forretninger og rådgivning A+B” - 5 ECTS-points in Finance fulfilled
 • "Økonomistyring A (Ekstern Regnskab) + Økonomistyring B (Strategisk Økonomistyring)" - 5 ECTS-points Accounting is fulfilled
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HD 2.del

Applicants with a HD 2.del  are to fulfil the Danish language requirement, if applying for a Danish-taught concentration. Applicants with a HD 2.del are to fulfil the English language requirement, if applying for an English-taught concentration.
 • The average at "HD 2. del" is min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis is min. 7

Iceland

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor degree in Business Administration – University of Iceland

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 fulfil all specific entry requirements
Bachelor degree in Economics – University of Iceland English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 

• 5 ECTS-points in Organisation

• 5 ECTS-points in Marketing

 

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in Business Administration - Reykjavik University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 fulfil all specific entry requirements

Bachelor degree in Economics - Reykjavik University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 fulfil all specific entry requirements

Italy

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor of Economics and Management for Arts, Culture and Communication (CLEACC) – Bocconi University:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

Bachelor of Business Administration and Management (CLEAM) – Bocconi University:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

Norway

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor in Business Administration (in English) - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree in Finance - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)


Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree in ”Økonomi og ledelse - siviløkonom” - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree in ”Økonomi og administrasjon” - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree in "Markedsføringsledelse" or "Internasjonal Markedsføring" or "PR og Markedskommunikasjon"- BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 2,5 ECTS-points in Finance
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in "Varehandelsledelse" or "Retail Management" - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 2,5 ECTS-points in Finance
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor i Økonomi og Administrasjon - Høgskolen i Sør-Trøndelag / NTNU:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

Bachelor i Økonomi og Administrasjon - Høgskolen i Bergen, Høgskulen på Vestlandet:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation 
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Sweden

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor degree in International Management - Jönköping International Business School:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.
Bachelor degree in Marketing Management - Jönköping International Business School: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree in International Economics - Jönköping International Business School:

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017  do not fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 5 ECTS-points Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.
Bachelor degree in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogram) – Uppsala University

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.
 
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 3 ECTS-points in Finance


If you have had the courses "Marketing and Organisation I" and "Marketing and Organisation II" this together fulfils the organisation requirement.

If you have had the course "Corporate Finance", this fulfils the finance requirement.
 

 

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.
Bachelor degree in Business and Economics with analytic orientation or with a language orientation (Handelshögskolans ekonomprogram med analytisk / språklig inriktning) – University of Gothenburg:

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogram) – Lund University:

 

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2.5 ECTS-points in Finance

If you chose the specialisations "företagsekonomi" or "redovisning och revision", you fulfil the Finance requirement listed above.


If you chose the specialisation "nationalekonomi" and you have studied the courses "Portföljvalsteori" OR "Optionsteori", you also fulfil the Finance requirement.

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.
Germany

Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
Bachelor of Business Administration/Betriebswirtschaftslehre - University of Mannheim

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 fulfil all specific entry requirements.

Bachelor in General Management/Bachelor in Business Studies (BSc) - EBS University of Business and Law

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 fulfil all specific entry requirements.

Bachelor in International Business Administration - Eberhard Karls University Tübingen

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 fulfil all specific entry requirements.

BSc Business Administration (BWL) - University of Cologne English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 fulfil all specific entry requirements.

BA International Management (regardless of language line) - University of Flensburg (EUF) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 fulfil all specific entry requirements.

Bachelor in Business Administration and Economics (BWL/VWL) - University of Passau

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor in International Business Administration (BIBA) - WHU Otto Beisheim School of Management English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2 ECTS-points in Organisation
 • 2 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Business Administration/Betriebswirtschaftslehre - Ludwig-Maximilian University of Munich (LMU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Business Administration/Betriebswirtschaftslehre - University of Münster (WWU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2.5 ECTS-points in Organisation

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Economics and Business Administration/Wirtschaftswissenschaft - Goethe University Frankfurt English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2 ECTS-points in Organisation

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Austria


Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
BSc in Management and Economics - University of Innsbruck English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Business Administration/Betriebswirtschaft - University of Vienna English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 fulfil all specific entry requirements.
Bachelor in Business & Management - Management Center Innsbruck English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor in Business, Economics and Social Sciences (WISO) - Vienna University of Economics and Business (WU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 3 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 3 ECTS-points in Statistics
 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Netherlands

Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
Bachelor degree in International Business – Maastricht University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2015, -16 or -17 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1 ECTS-point in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.