Økonomisk markedsføring

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret) adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
B) opfylder de specifikke adgangskrav
C) har en bachelorgrad (senest ved studiestart)

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, vælger vi de bedst kvalificerede ansøgere ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan se på denne side. Du er derfor ikke garanteret optagelse selvom du opfylder adgangskravene.

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

Specifikke Adgangskrav

Dette er en linje på cand.merc. (MSc in Economics & Business Administration). Cand.merc. har 14 linjer, som alle har et begrænset antal pladser. De specifikke adgangskrav nedenfor er de samme uanset hvilken linje du søger, men bemærk at der er forskellige udvælgelseskriterier for hver linje.

Cand.merc. er den naturlige overbygning for HA Almen fra CBS, HA i projektledelse, HA i Europæisk Business, BSc in International Shipping and Trade fra CBS, BSc IB fra CBS og BSc SEM fra CBS, og disse bachelorgrader opfylder adgangskravene til cand.merc. (Bemærk dog, at der kan være sprogkrav alt efter linje).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc., hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS-point. Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor ud fra en samlet, individuel vurdering.

45 ECTS-point i følgende fagområder, med mindst 5 ECTS-point inden for hver:
 • Mikroøkonomi
 • Organisation
 • Marketing
 • Kvantitative metoder/ Statistik
 • Regnskab
 • Finansiering
45 ECTS-point inden for Erhvervsøkonomi/Økonomi

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine specifikke fag, inden du søger om optagelse.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 • Du kan tjekke nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 • Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for optaget 2021. Din bacheloruddannelse, universitet og optagelsesår skal være det samme som på listen for at vurderingen gælder for dig. Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Adgangsvurderingerne er baseret på alle de obligatoriske fag fra din bacheloruddannelse. Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, bruger vi ikke adgangsvurderingen, men vurderer i stedet dine fag ud fra den dokumentation, du vedlægger.

Adgangsvurderingerne er inddelt i:

•    Adgangsgivende bacheloruddannelser:
Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag

•    Bacheloruddannelser der kan opfylde adgangskravene ved at supplere:
Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

•    Bacheloruddannelser der ikke opfylder adgangskravene:
Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Din bacheloruddannelse kan være placeret i forskellige kategorier afhængig af, hvilket år du er optaget på uddannelsen.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret at blive optaget på uddannelsen. Du kan læse mere under ”Udvælgelseskriterier”

Bachelor degrees from CBS

Qualifying Bachelor Degrees


Your obligatory courses fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
BSc in Business Administration & Sociology Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.
BSc in Business Administration & Digital Management Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.
BSc in Business, Language & Culture Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.
BSc in International Business in Asia (IBA) Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2015, 2016 or 2017 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.
HA (psyk.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.


Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)


Your obligatory courses do not fully cover the specific entry requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration) Specific entry requirements to be fulfilled

BSc in Business Administration & Sociology
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016 or 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc in Business, Language & Culture Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.


BSc in International Business & Politics
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.


HA (fil.)
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (it.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not  fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (jur.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not  fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (kom.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Finance
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (mat.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Accounting

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.


BA i Interkulturel Markedskommunikation (BA IMK)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Finance
 • 5 ECTS-points Organisation
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Quantitative Methods/Statistics, Accounting, Finance.

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Organisation
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Quantitative Methods/Statistics, Accounting, Finance.

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.


BA i Europæisk business (BA EB)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016 or 2017 do not  fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Quantitative Methods/Statistics, Accounting, Finance.

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HD 2.del English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
 • The average at "HD 2. del" must be min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis must be min. 7
HA i Markeds- og Kulturanalyse (MAK) English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2019 do not fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

 

Bachelor degrees from other Danish institutions

Qualifying Bachelor Degrees


Your obligatory courses fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
BSc in Economics and Business Administration (SDU) (regardless of specialisation)
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021 (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Economics and Business Administration)
Erhvervsøkonomi, HA (SDU) (regardless of specialisation) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021 (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)
BSc in International Business Administration and Modern Languages (SDU) English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021.
BSc in Business Administration (RUC) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021 (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Business Administration)
Erhvervsøkonomi (HA) (RUC) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021 (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)
BSc in Economics and Business Administration (AU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021 (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Economics and Business Administration)
Erhvervsøkonomi, HA (AU)
(regardless of specialisation)
English to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021 (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)
HA (jur.) (AU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021.

BSc in Economics and Business Administration (AAU)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021 (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Economics and Business Administration)
Erhvervsøkonomi (HA) (AAU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021 (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)


Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)


Your obligatory courses do not fully cover the specific entry requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
BA i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot., with English, German or Spanish (SDU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
NB: English is fulfilled if BA Negot was studied with English
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the following specific entry requirements for admission in 2021:
 •     5 ECTS-points in Accounting
 •     5 ECTS-points in Finance
 •     An additional 5 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc in Market and Management Anthropology (SDU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 do not fulfil the following specific entry requirements for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2018 do not fulfil the following specific entry requirements for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Finance*
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.
*The Finance requirement is fulfilled if "Corporate Finance" is chosen as one of the obligatory electives.

BA i erhvervsøkonomi med tilvalg (AU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Finance

NB: the Finance specific entry requirement can be fulfilled by "Financial Markets" (for students enrolled at the programme in 2016) or "Finansiering" (for students enrolled at the programme in 2017 or 2018).
All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Marketing and Management Communications (AU) Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
English is fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance
 • 15 ECTS-points in Business Administration/Economics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HD 2.del (regardless of institution) Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
 • The average at "HD 2. del" must be min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis must be min. 7


Non-Qualifying Bachelor Degrees

Your obligatory courses do not fulfil the specific entry requirements and it is unlikely that elective courses and/or taking supplementary qualifying courses will help you to fulfil the requirements in full.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
Professional top-up bachelor degree in International Sales & Marketing (regardless of institution)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in the top-up programme in 2017, 2018 or 2019 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas

All obligatory courses have been taken into consideration.

The specific entry requirements must be covered with academic and research--based courses done at bachelor level.

Professional bachelor in Leisure Management (regardless of institution)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Professionsbachelor i Finans (regardless of institution)
NB: This advance assessment applies only to students doing the entire four-year programme "Professionsbachelor i Finance". Students who have had credit transfer into the programme will be assessed individually.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas

NB: The following electives may be used to cover the above:
"Finansielle forretninger og rådgivning A+B" - 5 ECTS-points in Finance fulfilled
"Økonomistyring A (Ekstern Regnskab) + Økonomistyring B (Strategisk Økonomistyring)" - 5 ECTS-points Accounting is fulfilled

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Iceland

Qualifying Bachelor Degrees


Your obligatory courses fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
Bachelor degree in Business Administration – University of Iceland English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021
Bachelor degree in Business Administration - Reykjavik University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021
Bachelor degree in Economics - Reykjavik University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil all the specific entry requirements for admission in 2021

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)


Your obligatory courses do not fully cover the specific entry requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN CONCENTRATION) SPECIFIC ENTRY REQUIREMENTS TO BE FULFILLED
Bachelor degree in Economics – University of Iceland English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Italy

Qualifying Bachelor Degrees


Your obligatory courses fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
Bachelor of Economics and Management for Arts, Culture and Communication (CLEACC) – Bocconi University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.

Bachelor of Business Administration and Management (CLEAM) – Bocconi University
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.


Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)


Your obligatory courses do not fully cover the specific entry requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
Bachelor of Economics and Finance (CLEF) - Bocconi University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

 

Norway

Qualifying Bachelor Degrees


Your obligatory courses fulfil the specific entry requirements.

BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN CONCENTRATION) SPECIFIC ENTRY REQUIREMENTS TO BE FULFILLED

Bachelor in Business Administration (in English) - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.

Bachelor degree in Finance - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.

Bachelor degree in ”Økonomi og ledelse - siviløkonom” - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.

Bachelor degree in ”Økonomi og administrasjon” - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.

Bachelor degree in ”Forretningsjus og Økonomi” - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.
Bachelor degree in "Økonomi og Administrasjon" - Høgskolen i Sør-Trøndelag / NTNU: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.
Bachelor degree in "Økonomi og Administrasjon" - University of Agder English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)


Your obligatory courses do not fully cover the specific entry requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN CONCENTRATION) SPECIFIC ENTRY REQUIREMENTS TO BE FULFILLED

Bachelor degree in "Markedsføringsledelse" - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 2.5 ECTS-points in Finance
 • 5 ECTS-points in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in "Varehandelsledelse" or "Retail Management" - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 2.5 ECTS-points in Finance
 • 5 ECTS-points in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in International management - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 2.5 ECTS-points in Finance
 • 5 ECTS-points in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Sweden

Qualifying Bachelor Degrees


Your obligatory courses fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN CONCENTRATION) SPECIFIC ENTRY REQUIREMENTS TO BE FULFILLED
Bachelor degree in International Management - Jönköping International Business School: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.
Bachelor degree in Marketing Management- Jönköping International Business School: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.
Civilekonom, företagsekonomisk inriktning - Jönköping University: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.
Civilekonom, nationalekonomisk inriktning - Jönköping University: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2016 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:

 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in Business and Economics with analytic orientation or with a language orientation (Handelshögskolans ekonomprogram med analytisk / språklig inriktning) – University of Gothenburg:

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)


Your obligatory courses do not fully cover the specific entry requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN CONCENTRATION) SPECIFIC ENTRY REQUIREMENTS TO BE FULFILLED
Bachelor degree in International Economics- Jönköping International Business School: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Civilekonom, nationalekonomisk inriktning - Jönköping University: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2016 fulfil the specific entry requirements for admission in 2021.

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:

 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in Sustainnable Enterprise Development - Jönköping International Business School: English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:

 • 1.25 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogram) – Uppsala University

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:

 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 3 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogram) – Lund University:

 

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:

 • 2.5 ECTS-points in Finance

If you chose the specialisations "företagsekonomi" or "redovisning och revision", you fulfil the Finance requirement listed above.

If you chose the specialisation "nationalekonomi" and you have studied the courses "Portföljvalsteori" OR "Optionsteori", you also fulfil the Finance requirement.

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Germany

Qualifying Bachelor Degrees


Your obligatory courses fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
Bachelor of Business Administration/Betriebswirtschaftslehre - University of Mannheim English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 fulfil all specific entry requirements.
Bachelor in International Business Administration - Eberhard Karls University Tübingen English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 fulfil all specific entry requirements.
Bachelor in Bachelor Economics and Business Administration, variante Business Administration - Eberhard Karls University Tübingen English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 fulfil all specific entry requirements.
BSc Business Administration (BWL) - University of Cologne English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 fulfil all specific entry requirements.
BA International Management (Danish or Spanish language line) - University of Flensburg (EUF) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 fulfil all specific entry requirements.

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)


Your obligatory courses do not fully cover the specific entry requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
Bachelor in Bachelor Economics and Business Administration, variante Economics - Eberhard Karls University Tübingen English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation

Applicants enrolled in this programme in 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor in International Economics - Eberhard Karls University Tübingen English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc Economics (VWL) - University of Cologne English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Elective courses Basismodul Corporate Development, Basismodul Marketing and Basismodul Finance will cover the requirements Organisation, Marketing and Finance, respectively.

Bachelor in Business Administration and Economics (BWL/VWL) - University of Passau English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor in International Business Administration (BIBA) - WHU Otto Beisheim School of Management English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2 ECTS-points in Organisation
 • 2 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Business Administration/Betriebswirtschaftslehre - Ludwig-Maximilian University of Munich (LMU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Business Administration/Betriebswirtschaftslehre - University of Münster (WWU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2.5 ECTS-points in Organisation

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Economics/Volkswirtschaftslehre - University of Münster (WWU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Economics and Business Administration/Wirtschaftswissenschaft - Goethe University Frankfurt English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2 ECTS-points in Organisation

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

NB: remember to upload grade transcripts covering both the orientierung- and the qualifizierungabschnitt when you apply.

BSc Business Administration/Betriebswirtschaftslehre - University of Bayreuth English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Organisation

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Austria

Qualifying Bachelor Degrees


Your obligatory courses fulfil the specific entry requirements.

Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
BA in Business Administration/Betriebswirtschaft - University of Vienna English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 fulfil all specific entry requirements.
BA in International Business Administration/Internationale Betriebswirtschaft - University of Vienna English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)
Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 fulfil all specific entry requirements.

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)


Your obligatory courses do not fully cover the specific entry requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the concentration) Specific entry requirements to be fulfilled
BSc in Management and Economics - University of Innsbruck English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor in Business, Economics and Social Sciences (WISO) - Vienna University of Economics and Business (WU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 3 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 3 ECTS-points in Statistics
 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor in Business and Economics (BBE) - Vienna University of Economics and Business (WU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration. The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Netherlands

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)


Your obligatory courses do not fully cover the specific entry requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENTS TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CONCENTRATION) SPECIFIC ENTRY REQUIREMENTS TO BE FULFILLED
Bachelor degree in International Business – Maastricht University English to be fulfilled (if applying for an English-taught concentration)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught concentration)

Applicants enrolled in this programme in 2016, 2017 or 2018 do not fulfil the specific entry requirements listed below for admission in 2021:

 • 1 ECTS-point in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The specific entry requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

 

EGENVURDERING

Brug blanketten til at få et overblik over dine bachelorfag (både fra din bacheloruddannelse samt supplerende fag). Husk at inkludere både beståede fag og igangværende fag, samt fag du forventer at bestå på et sommeruniversitet. 

 Egenvurdering

 

UDVÆLGELSESKRITERIER

Dette er en linje på cand.merc. (MSc in Economics & Business Administration). Der er begrænset antal pladser på alle linjer og selvom adgangskravene til cand.merc-uddannelsen er de samme, er der forskellige udvælgelseskriterier til alle linjer.

Selvom du opfylder adgangskravene til cand.merc-uddannelsen, er du ikke sikret en plads på en specifik linje.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, finder der en udvælgelse sted. Kvalificerede ansøgere som ikke kommer ind på en linje, kommer i betragtning til lavere prioriteter.

Husk at uploade den korrekte dokumentation, da det kan øge dine chancer for at komme ind – læs mere om dokumentation.

Udvælgelsen på cand.merc. linjen Økonomisk markedsføring er baseret på en helhedsvurdering af ansøgernes uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med fokus på fag og karakterer inden for erhvervsøkonomi og økonomi; karakterer inden for de fagområder, der udgør de specifikke adgangskrav, er af særlig betydning.

Fag og karakterer inden for kvantitativ metode kan også tages i betragtning.

Erhvervskandidat på deltid

Du kan læse Økonomisk Markedsføring enten som fuldtidsuddannelse eller som deltidsuddannelse (erhvervskandidat). Deltidsuddannelsen er for studerende, der samtidig med uddannelsen har relevant beskæftigelse i minimum 25 timer pr uge.

Du skal ikke betale studieafgift for at læse deltidsuddannelsen. Hvis du ikke er EU-borger, skal du dog betale studieafgift - kontakt Graduate Admission for mere information.

Alle adgangskrav og udvælgelseskriterier er de samme, hvad enten du søger ind på fuldtidsuddannelsen eller på erhvervskandidat på deltid. Der er ikke reserveret et specifikt antal pladser til erhvervskandidaten på deltid. Det er derfor ikke nemmere at blive optaget på erhvervskandidaten frem for fuldtidsuddannelsen.

Når du søger i Ansøgningsportalen, skal du først vælge, om du søger Økonomisk Markedsføring som fuldtidsuddannelse (Økonomisk Markedsføring - fuldtid) eller erhvervskandidat (Økonomisk Markedsføring - deltid). Det betyder, at du kun skal søge en af uddannelserne i Ansøgningsportalen.

PDF iconBlanket til dokumentation for ansættelse

Hvis du søger ind på erhvervskandidaten skal du uploade en ansættelsesaftale som dokumentation for relevant arbejde. Hvis du endnu ikke har indgået en aftale med en virksomhed, kan du uploade et brev der forklarer, hvordan du senest 1. august dokumenterer, at du er ansat i en uddannelsesrelevant stilling. Hvis du er tilbudt plads på erhvervskandidat deltidsuddannelsen, men ansættelsesaftalen ikke er uploadet senest d. 1. august, vil du have mulighed at skifte til fultidsuddannelsen.

Blanketten til dokumentation for ansættelse vil blive lagt op her inden ansøgningsrunden åbner i midten af januar.

CBS har mulighed for at indhente oplysninger fra SKAT til at understøtte oplysninger i ansættelseskontrakten.

Det vil blive afgjort ud fra en konkret vurdering om arbejdet er relevant. Der er ikke en helt nøjagtig facitliste i forhold til, hvad relevant erhvervsarbejde er i forhold til at læse økonomisk markedsføring som erhvervskandidat, men arbejdet skal være inden for det erhvervsøkonomiske fagfelt. Cand.merc.-studienævnet henviser de studerende til at søge inspiration til, hvad relevante erhvervsarbejde er, ved at kigge på karriereinformationen samt de gældende kompetence profiler.

Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU berettiget, da de studerende får løn fra deres arbejde.

Læs mere om reglerne for betingelserne for Erhvervskandidat på deltid Jeg har retskrav til cand.merc.

Hvis du har retskrav til cand.merc.-uddannelsen, skal du være klar over, at det ikke betyder, at du har retskrav til en specifik linje på cand.merc. Du skal udvælges på baggrund af kriterierne beskrevet ovenfor.

Du har krav på at blive optaget på  cand.merc.-uddannelsen (men IKKE en bestemt linje), hvis:

a) Cand.merc. er den naturlige overbygning for din bachelor (se oversigten over retskravsoverbygninger) OG
b) Din bachelorgrad er fra CBS OG
c) Du søger om optag på cand.merc.-uddannelsen senest tre år efter, du har fået din bachelorgrad.

Læs mere om retskrav

Hvis du ikke kan optages på en af de linjer, du har søgt, vil du blive kontaktet og bedt om at vælge, hvilke andre linjer du vil søge blandt de resterende cand.merc. linjer

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik