Finansiering og Regnskab

Career

 

Hvad får du job på efter Finansiering og Regnskab?

Med FIR får du gode evner inden for regnskab og finansiering. Det er kundskaber, der kan bruges i stort set alle job, hvor finansiel forståelse og styring er centralt. Det er især dine evner til at anvende forskellige metoder til at lave beregninger, samt dine evner til at vurdere virksomheder på baggrund af deres regnskaber, som en arbejdsgiver vil lægge vægt på i din profil.

Karrieremuligheder

Mange kandidater får job i den finansielle sektor, hvor de f.eks. sidder i banker som aktieanalytikere, eller handler med valuta og værdipapirer. Det kunne også være at lave værdiansættelser i forbindelse med køb og salg af virksomheder.
Der er også mange, som kommer ud i konsulentbranchen. Eksempelvis som management-konsulenter, der rådgiver om styring af omkostninger eller beslutninger om investeringsporteføljer.
Du vil også kunne arbejde i en økonomiafdeling. Eksempelvis som controller, hvor du kunne arbejde med at lave rentabilitetsundersøgelser af kunder, eller risikostyring.
De brede kompetencer, du får i finansiering og regnskab, kan dog bruges i mange andre sammenhænge. Det kunne f.eks. være i Finanstilsynet eller SKAT.
 

Kompetenceprofil

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen:

PDF iconKompetenceprofil for FIR

PDF iconKompetenceprofil for cand.merc.