Valgfag

Her kan du se, hvilke kurser der bliver udbudt som valgfag, og læse om tilmelding.

 

Valgfag til bachelor- og kandidatuddannelser på CBS

Primære fagområder
Et fags primære fagområder er anført i højreboksen på hver enkelt fagbeskrivelse. Det er ikke nødvendigvis helt de samme områder som kurserne dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav på bachelorlisten.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet. Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen. Skema for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på my.cbs.dk (skema) og eksamensoplysninger på my.cbs.dk under Valgfag.

Valgfag på Summer University
Det er også muligt at tage nogle af sine valgfag på Summer University. Læs mere om fag og tilmelding her.

Tilmelding
Her kan du se, hvordan du tilmelder dig valgfag som CBS studerende.

Tilmelding til valgfag for CBS studerende
Tilmeldingsprocedure
Valgfag på CBS administreres gennem Student Affairs. Dette betyder blandt andet, at alle CBS studerende har mulighed for at gennemse og tilmelde sig valgfag på tværs af forskellige studier på CBS ét sted.

Før du tilmelder dig
De enkelte studiers positiv-/negativlister er indarbejdet i de blanketter du vælger fag på i Studenterselvbetjeningen, så du kan ikke vælge fag der ikke er forhåndsgodkendt af dit studienævn.

Når du tilmelder dig, kan du ikke se, hvornår de enkelte fag ligger. Når skemaet lægges, tages der højde for at valgfag og obligatoriske fag på samme uddannelse ikke kolliderer. Der tages også højde for, at valgfag indenfor fagområder, der typisk skal kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse, ikke ligger samtidig.

Vælg de rigtige valgfag
Hvis du er bachelorstuderende, anbefaler vi dig at tjekke præcis, hvilke valgfag du skal bruge for at kvalificere dig til den kandidatuddannelse, du ønsker at søge ind på. Læs mere om kandidatoptag 2018. Nederst på denne side kan du finde en liste over alle valgfag, og i kolonnen yderst til højre kan du se, hvilket fagområde faget dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav. Det er dit eget ansvar at sikre, at de valgfag du vælger dækker de fagområder, du mangler at dække.

Tilmelding og optag
De præcise tilmeldingsfrister finder du på MY CBS under Tilmelding til valgfag.

Tilmelding til valgfag foregår via Studenterselvbetjeningen.

Det fremgår også af Studenterselvbetjeningen (Undervisning -Til- og framelding) om du har fået de fag du har søgt om. Det vil du kunne se ca. 4 uger efter valgfagstilmeldingen er lukket.

I 1. runde trækkes der lod, hvis der ikke er plads til alle, som har ønsket faget. Hvis du ikke får tildelt plads på et eller flere af de fag du har valgt, kan du tilmelde dig i 2. og 3. runde som finder sted ved løbende tilmelding.

Tompladsordningen
Hvis et givent fag ikke er godkendt af dit studium, har du mulighed for at købe faget via Tompladsordningen. I dette tilfælde skal du søge via blanket og ikke gennem Studenterselvbetjeningen. Dog indgår faget ikke som en del af dit studium, men som et ekstra fag.

Kontakt ved spørgsmål vedrørende:

Tilmelding/framelding efter deadline, venligst se MY CBS.

Godkendte fag/antal ECTS for dit studium: Studievejledningen

Din studieprofil i forhold til faget: Studievejledningen

Bemærk, at de præcise eksamensoplysninger bliver lagt på my.cbs.dk efter semesterstart.

 

Fag på bachelorniveau

Nedenfor kan du se de fag, der udbydes i det kommende semester, og finde link til tidligere udbudte fag.
 

 Kurser på bachelorniveau - Forår 2019 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets- Societies in transition   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing - the Essentials and the Trend Drivers   Semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management - Drivers of success and complexity   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making   Semester /
CANCELLED
Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full Semester Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark)
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   Semester / CANCELLED Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BHAAV1040U Business Strategy Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Accounting OR Business Administration
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3  LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Business Administration
BHAAV1811U   Sales and Pricing Methods Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective.
*Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full
Q3 Course areas covered for graduate admission
BHAAV1988U Retail Marketing Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Marketing OR Business Administration
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective.
*Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full.
Q3 Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration
BHAAV2389U Behavioral Finance Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Psychology OR Business Administration
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Finance OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business   Semester Business Administration
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV5007U Surveydesign Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 / CANCELLED Social Science Methodology
BHAAV6006U Corporate Strategy Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective. Q3 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV7026U Pricing Management Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective.
*Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full.
Q3 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration
BIMKV1008U Visual Communication   Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1601U Marketing & Global Market Communication * Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full Semester / CANCELLED Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements


Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BINBO1136U Corporate Finance   Q3 Finance OR Business Administration
BINBO1138U Industrial Organizational Analysis *Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full. Q3 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration
BINBO1140U International Business Law   Q4 Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BINBO1166U Global Supply Chain Management   Q4 Business Administration
BINBO1337U International Business Strategy   Q3 Strategy OR Business Administration
BINBO1601U Risk Management of Multinational Enterprise: Creating Global Strategic Responsiveness   Q3 Strategy OR BusinessAdministration
BJURO1072U Rets- og Kontraktøkonomi   Semester Rets- og Kontraktøkonomi OR Culture/Society Studies
BJURO1356U Skatteret   Q3 Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1422U Selskabsret   Q4 Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder   Q4 Erhvervsret OR Privatret OR Culture/Society Studies 
BKOMO1166U  Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner   Semester Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori   Semester Differentialligninger og optimal kontrolteori
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse   Semester Lineær Algebra OR Matematisk Analyse og statistisk optimering
BMECO1802U Matematisk statistik   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BPOLO1232U Comparative Political Economy   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1278U International Business Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BPOLO1287U Political Economy of Development   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1342U Corporate Finance   Q3 Finance OR Business Administration
BPOLO1354U Business and Global Governance   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture   Q3 Creative Industries or Business Administration
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BSSIO2005U Collective Intelligence: Crowdsourcing for Firm Innovation and Predictions   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration

 

 

Kurser på bachelorniveau - Efterår 2018  

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar
 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration
BBLCV1160U Marketing - the Essentials and the Trend Drivers   Semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management - Drivers of success and complexity   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration
BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester

English language studies (for MA IBC)
* The course may cover a maximum of 5 ECTS-points in English language studies (for MA IBC)

BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making   Semester Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Semester Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark)
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BFILV1801U   Statistik og sandsynlighedsregning   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BFILV2002U  Foucaults forfatterskab CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Semester Social Science Methodology
BHAAV1014U Personaleledelse   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV1016U Quantitative Methods   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV1020U Iværksætterjura   Semester Erhvervsret
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Semester Business Administration
BHAAV1040U Business Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Semester Organisation OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen   Semester Erhvervsret
BHAAV1811U   Sales and Pricing Methods   Q1 Business Administration
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy - A Case Based Approach   Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BHAAV1988U Retail Marketing   Semester Marketing OR Business Administration
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2261U Business Planning and Development   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance   Q2 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV2645U International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BHAAV3003U Managing People   Semester Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms   Semester Microeconomics OR Business Administration
BHAAV3007U The Economics of the Euro   Semester Macroeconomics OR Economics OR Business Administration
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV5007U Surveydesign   Q1 Social Science Methodology
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS Dansk - fuldt semester   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV6006U Corporate Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   Semester Economics OR Business Administration
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet

CANCELLED

Q1 Politics / Culture / Society Studies OR Politics OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BIMKV1008U Visual Communication CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1011U Public Relations CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation OR Communication
BIMKV1018U Consumer Behaviour    Q2 Marketing OR Business Administration
BIMKV1601U Marketing & Global Market Communication

* Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full

CANCELED

Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BIMKV1602U Place branding: Nations, regions and cities   Semester Culture/ Society Studies
BIMKV1605U Online Communication CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1701U Comprehending Consumers across Cultures CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management    Semester Business Administration
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology
BISHV1000U   Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration
BISHV1001U Commodity  trade flows and shipping   Q1 Business Administration
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret
BJURV1082U International Commercial Law   Semester Erhvervsret
BJURV1801U Økonomisk Regulering af kritisk infrastruktur STUDIEKREDS Semester EU-ret OR Forvaltningsret OR Erhvervsret
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret
BKOMV1017U   Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BKOMV1701U Finansiering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Finance OR Business Administration
BKOMV6002U Statistics for Communication Research   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BMECV1030U Eksternt Regnskab   Semester Accounting OR Business Administration
BMECV1052U Statistics   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder   Q2 Business Administration
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond.     Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Semester Psychology
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag   Semester Psychology
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde    Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies 
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration

 

MINORS       
HA ALMEN 
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
PDF iconminor_in_entrepreneurship_2018.pdf
 
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology
BINBO1427U Corporate Goverance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration
BJURO1345U EU-ret   Q1 EU ret OR Erhvervsret
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Matematisk Analyse og statisk optimering
BMECO1801U Sandsynlighedsteori   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology OR Statistik
BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Economics
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPOLO2005U Organizational Analysis   Semester Organisation OR Business Administration
BPOLO2006U Qualitative Methods   Semester Qualitative Methods OR Social Science Methodology
BSEMO1007U Financial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Accounting OR Business Administration
Kurser på bachelorniveau - Forår 2018 - se Tidlligere udbudte kurser
For at se fag, der er udbudt på tidligere semestre, se Tidligere udbudte kurser.

 

Fag på kandidatniveau

Nedenfor kan du se de fag, der udbydes i det kommende semester, og finde link til tidligere udbudte fag.
 

Kurser på kandidatniveau - Forår 2019 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 
 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms Semester  
CBUSV1704U Digital Technologies - Regulation and Society Semester

CANCELLED

CBUSV2000U Human-Computer Interaction (HCI) in organizations  Semester CANCELLED
CBUSV2025U Designing Business IT Semester  
CBUSV2026U E-Businesss Smartphone App Development Semester  
CBUSV2027U Managing Enterprise Architecture and Technology Semester  
CCBLV5002U Making the Private Sector Work for Development: Tools and Methodologies for Development Interventions Semester CANCELLED
CCMAV2013U Besvigelser (Blended Learning) Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets invirkning på organisatorisk adfærd Semester  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV4009U Luxury Management and Marketing; artful European strategies for global markets Q3  
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management Q3  
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV4102U Family Firms Challenges Q3

CANCELLED

CCMVV5038U Personnel economics for Managers Q3  
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U   Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige Indkøb juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q3  
CMECV1500U Allokering i netværk Semester  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship Semester CANCELLED


Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.
Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Semester  
CCBLO1802U Innovation in Flux: An Asian Perspective on Innovation Semester  
CCBLO2002U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyon Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4  
CCDCO2002U Managing Organizational Change in Global Organizations Semester  
CIBCO1008U Organisational Communication II: Cultures and Identities Semester  
CIBCO1002U Knowledge Management  Semester  
CIBMO1001U  Consumer Culture and Communication  Semester  
CIBMO1003U Business to Business Sales and Relations Management Semester  
CICOO1007U International Business Negotiation  Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivational letter
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivational letter
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester 15 ECTS
CKOMO1049U Organization and Communication Semester 15 ECTS
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester 15 ECTS
CKOMO1063U  Public Relations and Issues Management Semester 15 ECTS
CKOMO2004U The Digital Organization Semester 15 ECTS
CKOMO2005U  Communication in a Datafied World Semester 15 ECTS
CKOMO2014U Corporate Responsibility and Organization Semester 15 ECTS
CKOMO2015U Corporate Responsibility and Society Semester 15 ECTS
COECO1055U Advanced Industrial Organisation Semester Motivational letter
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational letter
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester Motivational letter
COECO1070U Macroeconomics - The global economy Semester Motivational letter
CPOLO1033U Managing People in Multinational Corporations Semester  
CPOLO1046U Business Responsibilites for Human Rights Semester  
CPOLO1047U  Theories of International Law Semester  
CPOLO1048U IPE: Professional and Governance Semester  

 


Kurser på kandidatniveau - Efterår 2018 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1702U Fintech Revolution  Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CBUSV1703U Digital Work in the 21st Century Semester  
CBUSV2020U The IT Manager as a Business Leader Semester  
CBUSV2021U Artificial Intelligence in the Marketplace Semester  
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship Semester  
CBUSV2023U Service Design Semester  
CBUSV2030U The Digital Dragon from the East: Learning from E-Commerce in China  Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics Semester  
CCBLC1000U Rome-Copenhagen Urban Challenge Q1 The course takes place in July
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLC1001U Hamburg-Copenhagen Urban Challenge Q1 The course takes place in August 
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLC1004 Helsinki-Copenhagen Urban Challenge Q1 The course takes place in August 
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world's main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries: A practical approach Semester  
CCBLV1801U Brand Aid: Cause-Related Marketing, Celebrity Humanitarianism and Ethical Consumption Semester  
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management Q1  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCBLV5001U Doing your Master's Thesis with Qualitative Methods Semester CANCELLED
CCBLV5003U What is Behind the Label: Sustainability in Developing Countries Semester  
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1002U  International Skatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1011U  Momsret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1013U Besvigelser (Blended Learning) Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMAV1014U IT-kontrol og revsion  Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1080U Audit data analytics og anden ny teknologi i revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2020U Offentlig regnskab og revision Semester

Faget udbydes ikke på tompladsordningen

CANCELLED

CCMAV3000U Intern revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3004U  Personselskaber Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1016U   Direct  marketing Semester CANCELLED
CCMVV1017U  New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches Q2  
CCMVV1138U  Financial Models in Excel  Q1  
CCMVV1225U Obligationer og Rentestrukturteori Semester  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1417U Neuromarketing Q2 Can be taken as part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy or seperately
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1) Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2) Q2  
CCMVV1479U   Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og salg af virksomheder Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1528U   Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U  Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship Semester  
CCMVV1553U  Neuroeconomics Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy or seperately
CCMVV1595U   Online Marketing   Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Ressource Management Q2  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Q1  
CCMVV1678U  Business Process Excellence Semester  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Can be taken as part of Minor in Maritime Business or seperately
CCMVV1710U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Can be taken as part of Minor in Maritime Business or seperately
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Can be taken as part of Minor in Maritime Business or seperately
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Semester Can be taken as part of Minor in strategic procurement or seperately
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive businesses Semester  
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester  
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1729U Financial Models in Excel and VBA (Quarter version) Q1 CANCELLED
CCMVV1730U Incentives in Organizations: Theory and Experimental Evidence Semester  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation, and Strategies Semester  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1733U Grundlæggende kontraktteori og kontraktret Semester CANCELLED
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets invirkning på organisatorisk adfærd Semester  
CCMVV1736U Impact Investing - The Effectiveness of Institutional Investors in purpose-driven finance Semester  
CCMVV1737U Achieving the SDGs: Feeding the Future of Agricultural Sustainability Semester  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1740U Data Science For Accounting and Auditing Semester  
CCMVV1761U Customer experience and business model innovation Q1 Can be taken as part of Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business or seperately
CCMVV1762U Open innovation and branding Q2 Can be taken as part of Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business or seperately
CCMVV1763U Market dynamism and marketing excellence Q2 Can be taken as part of Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business or seperately
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2031U City Branding and Tourism Q1  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data Semester  
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Can be taken as part of Minor in strategic procurement or seperately
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Can be taken as part of Minor in Operations and Innovation Process Management or seperately
CCMVV2556U Big Data Analytics Semester  
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2606U Sport Management & Marketing Semester  
CCMVV2609U HRM – ledelse af menneskelige ressourcer Q2  
CCMVV2611U Pension Liabilities and their Dynamics Semester CANCELLED
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Can be taken as part of Minor in Operations and Innovation Process Management or seperately
CCMVV3019U Det perfekte match - hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt? Semester  
CCMVV3056U Entrepreneurship and Fundamentals of New Venture Creation Q1  
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains Semester Can be taken as part of Minor in Sustainable Business or seperately
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution  Semester  
CCMVV4015U The power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perceptions, judgments, and decisions Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV4016U   Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory Semester  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Can be taken as part of Minor in Sustainable Business or seperately
CCMVV4020U Power, Culture and Politics in Contemporary Organizations Q2  
CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4032U Mediastrategi og Mediaplanlægning Q1  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Can be taken as part of Minor in Operations and Innovation Process Management or seperately
CCMVV4040U Social Media Marketing Q1  
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges Semester  
CCMVV4051U Procurement Strategy and Organizational Development Q2 Can be taken as part of Minor in strategic procurement or seperately
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester 15 ECTS
CCMVV5029U Venture Capital and Private Equity  Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5030U Banksektoren: regulering og finansiel rapportering Semester CANCELLED
CCMVV5031U   Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q2  
CCMVV5032U   Neuro Research Design  Q1 Can be taken as part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy or seperately
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice Semester Can be taken as part of Minor in Sustainable Business or seperately
CCMVV5034U Distance management – virtual communication and cooperation in a borderless worklife Semester  
CCMVV5035U Business Negotiation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel economics for Managers Q1  
CCMVV5561U Verdens bedste pensionssystem – Hvordan, hvorfor og hvilke udfordringer står det overfor? Semester CANCELLED
CIBCV1503U Visual Communication Semester  
CIBCV1507U Understanding Markets Across Cultures Semester CANCELLED
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social Media: From Strategy to creative decelopment (online course) Semester  
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester Can be taken as part of Minor in European Business Studies or seperately
CIHCV1601U Digital Services in Innovation in Health Care Semester 15 ECTS course. Motivational letter
CIHCV1602U Frontiers of Digital Health Care Q1 Motivational letter
CIHCV1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 15 ECTS course. Motivational letter
CIHCV1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivational letter
CINTV1012U Cloud Computing for Business Semester  
CINTV1015U   A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester  
CINTV1801U Management of Digitalization: Creative Business and  Industrial  Age Approaches Semester CANCELLED
CINTV1802U Communication in Action on the Social Web Semester CANCELLED
CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV3002U  The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CJURV1019U Kapitalmarkedsret Semester  
CJURV1801U  Compliance in the Financial Sector Semester STUDIEKREDS
CJURV1802U  Study Group Nordic Corporate Governance Semester CANCELLED
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Can be taken as part of Minor in Business Law and Economics or seperately
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CJURV7057U Videregående markedsføringsret Semester  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Can be taken as part of Minor in Business Law and Economics or seperately
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CJURV7602U Finansieringsret Semester  
CKOMV1701U  Thesis workout: hands-on experience in the choice and use of methods Semester CANCELLED
CKOMV6002U Ledelsesretorik Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2 Q2  
CMECV1245U Videregående Corporate Finance Semester  
CMECV1701U  Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions Semester  
CMECV1702U Cross Section and Panel Econometrics Semester CANCELLED
CMECV2001U Benchmarking Q1  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational letter
COECV2027U Asset Management and Hedge Fund Strategies Semester Motivational letter
COECV3008U Monetary Policy Semester  
CPHIV1214U Æstetisk ledelse Semester CANCELLED
CPHIV1801U Modern finance and corporate finance Q1 Can be taken as part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance or seperately
CPHIV1802U Behavioural Finance Q2 Can be taken as part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance or seperately
CPHIV1803U  Historical foundations of financial institutions and markets Q1 Can be taken as part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance or seperately
CPHIV1804U Sociological and philosophical perspectives on finance Q2 Can be taken as part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance or seperately
CPOLV1022 Social Network Analysis Q1 CANCELLED
CPOLV4001U Inequality: Concepts and Measurement Q1 Can be taken as part of Minor in Inequality Studies or seperately
CPOLV4002U Labour markets and inequalities Q1 Can be taken as part of Minor in Inequality Studies or seperately
CPOLV4003U Inequality and the Global World Q2 Can be taken as part of Minor in Inequality Studies or seperately
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester CANCELLED
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Q1 The course is an intensive 1 week course it is offered in week 33 and in week 42. 
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger Q2  
CPSYV3004U  Risiko- og krisehåndtering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPSYV3006U  Consumer psychology  Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering i organisationer Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet Q1  
CSOCV1017U Re-imagining capitalism Q1 Can be taken as part of Minor in Sustainable Entrepreneurship and Business or seperately
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship Semester  
CSOCV1022U Re-imagining Environmental Entrepreneurship Q2

Can be taken as part of Minor in Sustainable Entrepreneurship and Business or seperately

CANCELLED

CSOCV1024U Biopolitik og social innovation Semester  
CSOCV1028U Re-imagining Money Q1

Can be taken as part of Minor in Sustainable Entrepreneurship and Business or seperately

CANCELLED

CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  MINORS       
CBIO
Minor in Bioentrepreneurship CBIOM1001U
minor_in_bioentrepreneurship_002.pdf
CBIO1006U Bio-Markets and Contracting
CBIO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness
CBIO1001U BBIP - Entrepreneurship Project
CPOL
Minor in Inequality Studies CPOLM4000U
minor_in_inequality_studies.pdf
CPOLV4001U Inequality: Concepts and Measurement
CPOLV4002U Labour markets and inequalities
CPOLV4003U Inequality and the Global World
CIBC
Minor in European Business Studies CIBCM1001U  - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_in_european_business_studies_002.pdf
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach
CICOO1005U International Strategic Management 
CICOO1004U Cross Cultural Management 
Cand.merc.jur Minor
Minor in  Business Law and Economics CJURM1001U - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
2017_cbs_minor_business_law_and_economics.pdf
CJURO1017U Advanced Game Theory
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration
CJURV2100U Negotiation - Theory and Practice
CJURV7075U Law and Management
CCBL
Minor in Business and Development Studies CCBLM1001U - CAN ONLY BE TAKEN AS A FULL MINOR  NOT AS  INDIVIDUAL COURSES
minor_in_business_and_development_studies.pdf
CCBDO1001U Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development
CCBDO1007U CSR ‐ A Path to Sustainable Development?
Cand.Soc.
Minor in  Sustainable Entrepreneurship and Business CSOCM1001U          CANCELLED
minor_in_sustainable_entrepreneurship_and_business.pdf
CSOCV1028U          CANCELLED Re-imagining Money
CSOCV1017U Re-imagining capitalism
CSOCV1022U          CANCELLED Re-imagining Environmental Entrepreneurship
Cand.merc PHIL

Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPHIM1001U
minor_in_financial_decision-making_in_a_social_context_history.pdf

Minor students must take the exams in Financial Decision Making in a Social Context 1 and 2.
Exam CPHIV1805U:
Financial Decision Making in a Social Context 1: Corporate Finance and History of Finance
Exam CPHIV1806U:
Financial Decision Making in a Social Context 2: Behavioral Finance and Sociology of Finance

CPHIV1802U Behavioural Finance
CPHIV1801U Modern finance and corporate finance
CPHIV1803U  Historical foundations of financial institutions and markets
CPHIV1804U Sociological and philosophical perspectives on finance
Cand.merc Minor 
Minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U
minor_in_operations_and_innovation_process_management.pdf
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U Managing product development and innovation
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
Cand.merc Minor
Minor in Behavioral Neuroscience and Economy CCMVM1015U - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_in_behavioral_neuroscience_and_economy.pdf
CCMVV1553U  Neuroeconomics
CCMVV1417U Neuromarketing
CCMVV5032U  Neuro Research Design 
Cand.merc Minor
Minor in Maritime Business CCMVM1006U
minor_in_maritime_business.pdf
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV1710U Management of Maritime Operations within Supply Chains
CCMVV1707U Developments in International Shipping
Cand.merc Minor
Minor in Sustainable Business CCMVM1002U
minor_in_sustainable_business.pdf
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products
Cand.merc Minor 
Minor in strategic procurement CCMVM1009U
minor_in_strategic_procurement.pdf
CCMVV4051U Procurement Strategy and Organizational Development
CCMVV2503U Global Sourcing Management
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations
Cand.merc Minor
Minor Data in Business - CCMVM1011U - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_in_data_in_business.pdf
CCMVV2556U Big Data Analytics
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges
Cand.merc Minor
Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U
minor_in_entrepreneurial_marketing_for_corporate_business.pdf
CCMVV1761U Customer experience and business model innovation
CCMVV1762U Open innovation and branding
CCMVV1763U Market dynamism and marketing excellenceForuden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.


COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBIOO1001U BBIP Entrepreneurship Project Semester Motivational letter
CBIOO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness Q1 Motivational letter
CBIOO1006U Bio-Markets and Contracting Q1 Motivational letter
CBIOO1007U Finance and Accounting in BioBusiness Q2 Motivational letter
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Semester Can only be taken as part of the Minor in Business and Development Studies
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q1 Can only be taken as part of the Minor in Business and Development Studies
CCBDO1004U Governance and Development Q1 Can only be taken as part of the Minor in Business and Development Studies
CCBDO1007U CSR - A Path to Sustainable Development? Q2 Can only be taken as part of the Minor in Business and Development Studies
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective  Semester  
CICOO1003U Financial And Legal Communication  Semester  
CICOO1004U  Cross Cultural Management  Semester Part of Minor in European Business Studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CICOO1005U International Strategic Management  Semester Part of Minor in European Business Studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CICOO1006U Organizational Communication I: Structures and Dynamics  Semester  
CIHCO1002U The Economics of Health Care Innovation Q2 Motivational letter
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivational letter
CINTO1810U Advanced IT Project Management  Semester Mandatory
CJURO1017U Advanced Game Theory Semester Part of Minor in Business Law and Economics
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration Semester Part of Minor in Business Law and Economics
CJURO1046U Videregående Obligationsret Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester 15 ECTS
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CKOMO1047U Globalisering - Lokalisering Semester 15 ECTS
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational letter
COECO1058U Econometrics Semester Motivational letter
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational letter
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational letter
CPOLO1038U Fundamentals of Economic Law Semester  
CPOLO1040U International Political Economy Semester  

Kurser på kandidatniveau - Forår 2018 - se Tidligere udbudte kurser

For at se fag, der er udbudt på tidligere semestre, se Tidligere udbudte kurser.

 

Kontakt

For generelle spørgsmål om valgfag/meritfag/enkeltfag/suppleringsfag, kontakt:

Student Hub

Solbjerg Plads 3 (ved studenterstrøget)
Mandag-torsdag 9.30-15.30

Dalgas Have 15 (ved hovedindgangen)
Mandag-torsdag 9.30-15.30

Telefon: 3815 2710
Mandag-torsdag 9.30-15.30