Valgfag


 

Valgfag til bachelor- og kandidatuddannelser på CBS

Er du fuldtidsstuderende på CBS så læs om tilmelding m.m. på my.cbs.dk.
 

Fag på bachelorniveau  efterår 2021

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 6 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1036U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making Semester

CANCELLED

Culture/Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/Sociology
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BBLCV1702U There’s no such thing as the economy: An introduction to economic anthropology Semester   Culture/Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/Sociology
BBLCV1703U Introduction to Leadership: Conventional and Critical Perspectives Semester   Organisation OR
Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
(NB! The course may cover
max 2.5 ECTS-points
in Organisation)
BBLCV1704U From Knowledge Collaboration to Value Co-creation and Innovation Semester CANCELLED Organisation OR
Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
(NB! The course may cover
max 2.5 ECTS-points
in Organisation)
BBLCV1705U Trade and Markets in post-Brexit U.K. Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Semester   Creative Industries
OR Entrepreneurship
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BDMAV2001U Winning in the Digital Age: Applications in Data Analysis with R Semester   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BDMAV2002U Machine Learning and Digital Behaviour Semester   Business Administration
OR Business
Administration/
Economics OR Information Systems/Information
Technology
OR Quantitative Methods
(NB! The course may
cover max 2.5 ECTS-points
in IT. The course may cover
max 2.5 ECTS-points in
Quantitative Methods) 
BEBUV1901U Europe and Global Megatrends Semester CANCELLED Politics OR Politics/Culture/
Society studies
BEBUV1902U Enhancing European Competitiveness with Digital Business Analytics Semester CANCELLED Business Administration
OR Business
Administration/
Economics OR
Quantitative
Methods (NB! The
course may
cover max 2.5 ECTS-points
in Quantitative Methods) 
BFILV1801U Statistik og sandsynlighedsregning Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR Quantitative
Methods OR
Social Science
Methodology
BFILV2003U Retorisk Lederskab Q1 STUDIEKREDS Communication OR Media, communication and design
BHAAV1016U Quantitative Methods Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR Quantitative
Methods OR Social
Science Methodology
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele Semester   Business Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV1040U Business Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Semester   Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring Q1   Strategy OR Marketing
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics (NB! The course
may cover max 2.5
ECTS-points
in Marketing and a max 5
ECTS-points in Strategy)
BHAAV1366U Strategic Management Q1   Strategy OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach Q2   Politics OR Politics/Culture/
Society Studies
BHAAV1814U Strategic Decision Making Semester   Psykologi OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1815U Strategic Leadership & Corporate Governance Semester   Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics 
BHAAV1816U Hot topics in management/Modern managerial issues Q2   Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics 
BHAAV1988U Retail Marketing Semester   Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Q1 Part of the Minor in Entrepreneurship Entrepreneurship OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2261U Business Planning and Development (Online) Q1 Part of the Minor in Entrepreneurship Entrepreneurship OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Q2 Part of the Minor in Entrepreneurship Entrepreneurship OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Q2   Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2701U Applied Social Media Management Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Communication OR Media, communication and design
OR Business Administration/
Economics OR Business
Administration OR Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation 
BHAAV2706U Introduction to Platform Business and Organization Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Microeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV3007U The Economics of the Euro Semester   Macroeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV4025U Digital Mediestrategi (online) Q2   Media, communication and
design OR Marketing
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV5006U Innovation Management Semester   Innovation OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5008U Strategic Analysis Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology Semester   Innovation OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Semester   Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR
Management OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6031U Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation Q1   Communication OR Media, communication and design 
BHAAV6032U AI for Sales Management Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6033U Brand Management (Online) Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6034U Google, Uber, Amazon: The Management of Platform Businesses Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6036U Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretningsmuligheder Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6037U Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying Semester   Culture/Society Studies
BHAAV6040U Sustainability and Business: Energy Markets, Competition, and Regulation Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6041U Sustainability and Policy Analysis: Environmental and Resource Economics Semester CANCELLED Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6043U International Business and Sustainable Development Q1   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6044U Corporate Governance (offered in Danish) Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q2 CANCELLED Politics OR Politics/Culture/
Society Studies
BHAAV6047U International trade and investment and global challenges Q3 CANCELLED Economics OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6089U Undergraduate International Finance (Online) Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics (NB! The
course may cover
max 2.5 ECTS-points
in Finance)
BHAAV6090U Economics and Management of Intellectual Property Rights Semester CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6091U A Gentle Introduction to Computational Economics Semester   Information Systems/
Information Technology
(NB! The course may
cover max 2.5
ECTS-points
in IT)
BHAAV6093U Corporate Governance (offered in English) Semester CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6094U Applied Pricing Management: Behavior, Strategy, and Customer Value Q1   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6097U Managing global innovation in multinational corporations Q1 CANCELLED Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6099U Consumer Behaviour (Online) Q2   Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7000U Financial Reporting – Intermediate – IFRS Q1   Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7001U Emner i boligøkonomi og -finansiering Semester CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BIBAV1010U Introduction to Data Science for Business and Social Applications Semester   Information Technology OR
Social Science Methodology
(NB! The course may cover
max 2.5 ECTS-points in IT)
BIBAV1011U Doing Business in China & Asia Pacific Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics 
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management Semester   Communication OR
Media, communication
and design OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers Semester   Information Technology
OR Social Science
Methodology (NB! The
course may cover max 2.5
ECTS-points in IT)
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester   Innovation OR Information Systems/Information
Technology (NB! Cannot
cover Innovation in full.
Cannot cover IT in full)
BINTV2005U Who Owns the Future? The Problem with Big Tech, and How to Fix it Q2   Information Systems/
Information Technology
BINTV2006U Programming and Data Analysis for Business Semester   Quantitative Methods
OR Information Systems/
Information Technology
(NB! The course may cover
max 2.5 ECTS-points in
Quantitative Methods and
a max 2.5 ECTS-points in IT)
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector Q1   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BISHV1002U Strategy and Digitalization in International Shipping Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BISHV1003U Strategic Management in the Shipping Industry Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BJURV1005U Dansk Udbudsret Semester   Udbudsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BJURV1082U International Commercial Law Semester   International Handelsret
OR Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV1805U IT-ret Semester   Privatret/immaterialret OR Culture/Society Studies 
BJURV1806U Klimaret Semester   Culture/Society Studies
OR Forvaltningsret
OR EU-ret (NB! The course
may cover max 2.5
ECTS-points in EU-ret)
BJURV1807U Startup Law Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV7353U Arbejdsret Semester   Arbejdsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BKOMV1701U Finansiering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester   Communication OR Media, communication and design
BKOMV2024U Strategisk kommunikation i mediesamfundet Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation
OR Communication
OR Media, communication
and design
BMAKV2001U Clinical Business Analysis: the craft of studying your own business Semester CANCELLED Covers nothing in relation to entry requirements
BMAKV2002U Place branding: Nationer, regioner og byer Semester   Culture/Society Studies
BMAKV2003U Visual Communication Semester   Communication OR Media, communication and design
BMECV1030U Eksternt regnskab Semester   Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BMECV1031U Økonometri Semester   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BMECV1052U Statistics Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR Quantitative
Methods OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder Q1   Quantitative Methods OR
Social Science Methodology
BPOLV1023U Financing the Green Transition Semester   Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BPOLV1093U The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century Q1   Philosophy/Social Theory/
Sociology OR Culture/
Society Studies
BPOLV2011U After Trump: the US and the Global Economy Semester   Politics OR Politics/Culture/
Society Studies
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BPSYV1036U Marketing Research Semester   Social Science Methodology
BPSYV1050U Skam, stress og ledelse Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPSYV1051U Designing the Future of Learning Q1   Psykologi OR Arbejds- og adfærdspsykologi
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Arbejds- og adfærdspsykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BSEMV1137U Event and Festival Management Semester   Creative Industries OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BSEMV2021U Destination Branding and Management Q1 CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BSEMV2022U Sharing Economy and Tourism Q2 CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BSOCV2005U Capitalism! From Crisis to Opportunity – and Back Again Semester   Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

 

MINORS
HA Almen 
BHAAM2260U  Minor in Entrepreneurship
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2261U Business Planning and Development (Online)
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1345U EU-ret Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT EU-ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Matematisk analyse og statisk optimering OR Quantitative Methods
BMECO1801U Sandsynlighedsteori Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BPOLO1281U International Economics Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1286U International Political Economy Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPOLO1293U Political Science Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Please note 15 ECTS. 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students
Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPOLO2000U Applied Microeconomics Semester 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Microeconomics OR Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO2001U Political and Economic Thought Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students
Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPOLO2005U Organizational Analysis Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2006U Qualitative Methods Q1   Kvalitativ metode OR Social Science Methodology
BSEMO1007U   Financial Accouting Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics

 Fag på kandidatniveau  efterår 2021

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1706U Digital Transformation of Work (B) Semester  
CBUSV1707U Cybersecurity Policy: international politics and technology in the age of cyber conflict (P)   CANCELLED
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester Part of the Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2028U Artificial Intelligence in Business and Society (T) Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics (T) Semester  
CBUSV2033U Business Cyber Security: Analyzing and responding to threats in a digital world  (B) Semester  
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B)

Semester

Closed for further enrolment!
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T) Semester Part of the Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B) Semester Part of the Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CCBLV1023U What is Behind the Label? CSR and sustainability standards in developing countries Semester  
CCBLV1027U Digital Organization: New Approaches for Managing Knowledge, Communication and Innovation   CANCELLED
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments Semester Part of the Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments Semester Part of the Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting Semester Part of the Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1034U Gender, Race and Inequality matter for Sustainable Development Semester  
CCBLV1035U Corporate Helping: Humanitarianism and Development   CANCELLED
CCBLV1036U Energy Transition for Development in Emerging Markets   CANCELLED
CCBLV1037U Culture and Creativity in Business and Development   CANCELLED
CCBLV1038U Leading Small Businesses Through Crisis: Lessons from the Copenhagen Culinary Sector in Pandemic Times   CANCELLED
CCBLV1040U Governance for Sustainability: the case of cities in Northern Europe and US   CANCELLED
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector   CANCELLED
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries - A Practical Approach Semester  
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management Q1  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1002U International Skatteret Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1011U Momsret Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV1022U International selskabsbeskatning i en digital økonomi — den globale skatteyder  

This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 

CANCELLED

CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV2013U Besvigelser

Semester

This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 

Closed for further enrolment!

CCMAV3004U Personselskaber Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMAV3010U Dataanalyse i revision Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches (online course) Q2  
CCMVV1144U Boligøkonomi og -finansiering

Semester

Closed for further enrolment!
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q1 Part of the Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1417U Neuromarketing (Online course) Q2 Part of the Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship    
CCMVV1553U Neuroeconomics

Q2

Part of the Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 

Closed for further enrolment!

CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation

Q1

Closed for further enrolment!
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Q1  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Part of the Minor in Maritime Business
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Part of the Minor in Maritime Business
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Q1 Part of the Minor in Strategic Procurement
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester Part of the Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting (online teaching) Semester  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies Semester Part of the Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era (Online course)
 
Semester Online course
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd

Semester

 

Closed for further enrolment!
CCMVV1737U Achieving the SDGs: Feeding the Future of the Agricultural Sustainability   CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation

Q2

 

Part of the Minor in Marketing and Innovation

Closed for further enrolment!

CCMVV1762U Open Innovation and Branding

Q2

 

Part of the Minor in Marketing and Innovation

Closed for further enrolment!

CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence

Q1

 

Part of the Minor in Marketing and Innovation

Closed for further enrolment!

CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation

Semester

 

Closed for further enrolment!
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1902U Managing Design in Business   CANCELLED
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1906U FinTech Foundations for Finance (online course) Semester  
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1911U Economics of Innovation and Entrepreneurship   CANCELLED
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data Semester Part of the Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV2406U Corporate Political Responsibility in Theory and Practice Q1

Part of the Minor in Sustainable Business 

Closed for further enrolment!

CCMVV2407U Corporate Sustainability in Global Supply Chains Semester Part of the Minor in Sustainable Business 
CCMVV2409U Sustainability Challenges 1: Systemic and Multi-disciplinary Transition Approaches (SC1) Q1  
CCMVV2411U Sustainability Challenges 2: Food Systems Transformation  (SC2-Food) Semester  
CCMVV2412U Organisering og ledelse af afstande i arbejdslivet Semester  
CCMVV2413U Python for the Financial Economist Semester Closed for further enrolment!
CCMVV2414U Strategic Management and Professional Development Semester  
CCMVV2415U Strategy and Organizational Structure Q2  
CCMVV2416U Circular Economy – Business models for the 21st Century Q1 Part of the Minor in Circular Economy
CCMVV2417U Accounting Research Seminar   CANCELLED
CCMVV2418U Winning deals is winning business – the bid management machine room   CANCELLED
CCMVV2419U Design Science for Business, Marketing, and Sales.   CANCELLED
CCMVV2420U Circular Economy – Transitioning to circular supply chains Q2 Part of the Minor in Circular Economy
CCMVV2421U Finance, Corporations and The Good Society   CANCELLED
CCMVV2422U Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse   CANCELLED
CCMVV2423U Digital Markets & Strategy Semester  
CCMVV2424U Causal Data Science for Business Decision Making Semester  
CCMVV2425U The Strategy and Secret of Sustained Growth Q1  
CCMVV2427U Financing Innovation and Entrepreneurship Q1  
CCMVV2428U (Psychological) Strategies for Coping With Radical Uncertainty Q2  
CCMVV2429U Energy System Economics and Modelling Semester Part of the Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV2430U Identity Lab: Navigating Power, Hierarchy and Diversity Semester  
CCMVV2431U Advanced Topics in Energy and Environment: Sustainable Development and Policy Semester  
CCMVV2432U Energy Economics, Markets, and Policy Semester Part of the Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Part of the Minor in Strategic Procurement
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Part of the Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Semester  
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Part of the Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.   CANCELLED
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Semester  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT)   CANCELLED
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester

Part of the Minor in Sustainable Business 

Closed for further enrolment!

CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Part of the Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV4040U Social Media Marketing (online course) Q2  
CCMVV4052U Procurement Value Creation Q2 Part of the Minor in Strategic Procurement
CCMVV4053U Managing the Sustainable Development Goals (SDGs) – Harnessing Virtual Team Work in a Digital World   CANCELLED
CCMVV4054U Digitalization and the UN Sustainable Development Goals Semester  
CCMVV4055U Fulfilment Challenges for Global Online Marketplaces - Putting Supply Chains into Motion
 
  CANCELLED
CCMVV4056U Sports Digitalization: A New Game
 
Semester  
CCMVV4059U Circular Economies: Towards a global shift? Q2 Part of the Minor in Circular Economy
CCMVV4060U Applied multivariate statistics Semester  
CCMVV4061U Cases in Corporate Finance Semester  
CCMVV4062U Digital Transformation of Business (Designed for Digital) (online course)
 
Semester Online course
CCMVV4065U Applied Corporate Governance and Personnel Economics   CANCELLED
CCMVV4066U Business Process Excellence Semester  
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Part of the Minor in Maritime Business
CCMVV4068U Making Alliances for new Business Development Semester  
CCMVV4069U Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world Q1  
CCMVV4070U The Business & Technology Challenge – Enabling Transformation in Shipping, Trade and Logistics Q1  
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester  
CCMVV5030U Credit institutions: Regulation and financial reporting
 
  CANCELLED
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Part of the Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV5034U Distance management - virtual communication and cooperation in a borderless worklife   CANCELLED
CCMVV5035U Business Negotiation Semester  
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q1  
CDSCV1001U Foundations of Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts Q2  
CDSCV1002U Game Theory for Business and Data-driven Decision Making Semester  
CDSCV1003U Data Science for Business Applications Semester  
CDSCV1004U Introduction to Algorithmic Trading: Agent based modelling and high-frequency trading Q2 Closed for further enrolment!
CDSCV1005U Business Data Processing and Business Intelligence Semester Closed for further enrolment!
CDSCV1006U Applied Machine Learning and Data Engineering in Business Context Semester  
CDSCV1900U Big Data Analytics Semester Part of the Minor in Data in Business 
CIBCV1515U International branding and ethics Semester  
CIBCV1516U Digital marketing & the conscious consumer Semester  
CIBCV1517U Fashion/Dress and Style: An Ethnographic Approach   CANCELLED
CIBCV1518U How to Think About Culture: Theories of Meaning; Theories of Motion   CANCELLED
CIBCV1519U Data-driven market segmentation   CANCELLED
CIBCV1520U Negotiations – Building and Managing Relationships   CANCELLED
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester  
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester Part of the Minor in Digital Business Developments
CINTV1021U Delivering Digital Business Semester

Part of the Minor in Digital Business Developments

Closed for further enrolment!

CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business Semester Part of the Minor in Digital Business Developments
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret)   CANCELLED
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURV1041U Digital Transformations and the Law Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURV1042U Common Law and Contracts Q2 Part of the Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV1043U Contracts and the Value Chain Q2 Part of the Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV1044U Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot  

Motivational application. Please note that the course runs for 3 quarters. Teaching in the autumn semester and exam in the spring semester

CANCELLED

CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV7058U Videregående markedsret   CANCELLED
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CJURV7602U Finansieringsret   CANCELLED
CKOMV1035U Verdensmålskommunikation: Forandringsledelse, forandringskommunikation og verdensmålene (SDG'er)   CANCELLED
CKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester  
CKOMV1707U Challenges and Opportunities of Datafication: Interdisciplinary Perspectives   CANCELLED
CKOMV1708U Reklame og branding gennem tegn, sansning og medier   CANCELLED
CKOMV1710U International Corporate Public Policy & Lobbyism Q2  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q2  
CMECV1248U Monetary Policy Semester  
CMECV1249U Panel Econometrics Semester  
CMECV1250U Mathematical Finance 2: Continuous Time Finance Q2  
CMECV1251U Financial Engineering Semester  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational application. 
COECV2027U Asset Management and Hedge Fund Strategies Semester Closed for further enrolment!
Motivational application. 
COECV3009U Introduction to Machine Learning for Economics Semester Motivational application. 
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance Q1

Part of the Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance

CPHIV1802U Behavioural Finance Q2

Part of the Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance

Closed for further enrolment!

CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1 Part of the Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading Q2 Part of the Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV2014U Modern Technology: In Philosophy, Organizations, and Ethics Semester  
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester  
CPSYV1050U Mindfulness in Decision Makings Semester  
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Uge 33 Hold LA 
Uge 34 Hold LB
 
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) Q1 Closed for further enrolment!
CPSYV3004U Risiko- og krisehåndtering Semester Closed for further enrolment!
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1  
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet Q1  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship (Online)   CANCELLED
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation Semester

STUDIEKREDS

Closed for further enrolment!

CSOCV1026U Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures Q1 Part of the Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How Design Creates Value Q1  
CSOCV1031U Debt, Economy and Society CANCELLED  
CSOCV1032U Samfundsvidenskabelig Retorik i Politisk Kommunikation, Organisation og Ledelse   CANCELLED
CSOCV1033U Markets, Money and Society   CANCELLED
CSOCV1034U THE CHALLENGES OF MYTHS - Analyzing Contemporary Myths in Political, Economic and Organizational Life   CANCELLED
CSOCV1035U Managing Growth through Dialogue   CANCELLED
CSOCV1036U Embodied Leadership Q2

STUDIEKREDS

Closed for further enrolment!

CSOCV1037U Entrepreneurship and Innovation - a Business Game Semester  
CSOCV1038U Transforming the corporation Semester Part of the Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies
CSOCV1039U Organizing for Change. Alternative Organizations Tackling Social, Economic and Environmental Challenges Semester Part of the Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies

 

MINORS
CM PHIL  Closed for further enrolment!
CPHIM1001U  Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading
   
CSOC
CSOCM1002U  Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies
CSOCV1026U Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures
CSOCV1038U Transforming the corporation
CSOCV1039U Organizing for Change. Alternative Organizations Tackling Social, Economic and Environmental Challenges
   
CBUS
CBUSM2000U  Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B)
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T)
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B)
   
CM IT Closed for further enrolment!
CINTM1001U  Minor in Digital Business Development
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?
CINTV1021U Delivering Digital Business
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business
   
CDSC
CDSCM1011U  Minor in Data in Business
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics
CDSCV1900U Big Data Analytics
   
CJUR
CJURM1004U  Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1042U Common Law and Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice
   
CJUR
CJURM1005U  Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups
CJURV1041U Digital Transformations and the Law
CJURV7075U Law and Management
   
Cand.merc
CCMVM1016U  Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U Managing product development and innovation
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
   
Cand.merc Closed for further enrolment!
CCMVM1015U Minor in Behavioral Neuroscience and Economy
CCMVV1417U Neuromarketing (Online course)
CCMVV1553U Neuroeconomics
CCMVV5032U Neuro Research Design
   
Cand.merc
CCMVM1006U  Minor in Maritime Business
CCMVV1707U Developments in International Shipping
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains
   
Cand.merc
CCMVM1002U  Minor in Sustainable Business Closed for further enrolment!
CCMVV2406U Corporate Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV2407U Corporate Sustainability in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products
   
Cand.merc
CCMVM1009U  Minor in Strategic Procurement
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations
CCMVV2503U Global Sourcing Management
CCMVV4052U Procurement Value Creation
   
Cand.merc Closed for further enrolment!
CCMVM1950U  Minor in Marketing and Innovation
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation
CCMVV1762U Open Innovation and Branding
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence
   
Cand.merc
CCMVM1018U  Minor in Circular Economy
CCMVV2416U Circular Economy – Business models for the 21st Century
CCMVV2420U Circular Economy – Transitioning to circular supply chains
CCMVV4059U Circular Economies: Towards a global shift?
   
Cand.merc
CCMVM1940U  Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data
   
Cand.merc
CCMVM1930U  Minor in Accounting and Finance - Can only be taken as a full minor not as individual courses
CFIVO1004U Financial statement Analysis
CIMMO1801U Cost and Management Accounting
CAEFO1077U Corporate Finance
   
Cand.merc
CCMVM1960U  Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV2432U Energy Economics, Markets, and Policy
CCMVV2429U Energy System Economics and Modelling
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies
   
BIO
CBIOM1001U   Minor in Bioentrepreneurship -  Only offred for Cand. Merc Students, Credit students and Single course students (Motivational letter)
CBIO1005U Bio-Markets
CBIO1008U Bioentrepreneurship
CBIO1009U Innovation Challenges in BioBusiness
   
CBLC
CCBLM1002U  Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting
   
CBLC
CCBLM1001U  Minor in Business and Development Studies
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CAEFO1077U Corporate Finance Semester Can only be taken as part of the Minor in Accounting and Finance
CBIOO1005U Bio-Markets Q1 Motivational application. Part of the Minor in Bioentrepreneurship
CBIOO1007U Finance and Accounting in Bio-Business Q1 Motivational application. 
CBIOO1008U Bioentrepreneurship Semester Motivational application. Part of the Minor in Bioentrepreneurship
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness Q2 Motivational application. Part of the Minor in Bioentrepreneurship
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Q1 Part of the Minor in Business and Development Studies
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q2 Minor in Business and Development Studies
CCBDO1004U Governance and Development Q2 Minor in Business and Development Studies
CCBDO1009U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development? Q2  
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Q1 Closed for further enrolment!
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects Q1 Closed for further enrolment!
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 Part of the Minor in Data in Business 
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics Semester Part of the Minor in Data in Business 
CFIVO1004U Financial statement Analysis Semester Can only be taken as part of the Minor in Accounting and Finance
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective Semester  
CICOO1004U Cross-Cultural Management Semester  
CICOO1005U International Strategic Management Semester  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivational application. 
CIHCO1005U Health Care Innovation and Management Q1 Motivational application. 
CIHCO1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivational application. 
CIHCO1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivational application. 
CIHCO1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivational application. 
CIHCO1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivational application. 
CIHCO2004U Health Systems and Innovation Q2 Motivational application. 
CIHCO2007U Managerial Statistics for Innovation Q1 Motivational application. 
CIMMO1801U Cost and Management Accounting Semester Can only be taken as part of the Minor in Accounting and Finance
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1046U Videregående obligationsret Semester  
CJURO2001U Strategic Management Semester Part of the Minor in Business Law and Economics - Contracts and Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURO2002U Juridisk og Strategisk Spilteori Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester

Please note - 15 ECTS course

Closed for further enrolment!

CKOMO1050U Globalization: Practices, Perspectives and Ideologies Semester Please note - 15 ECTS course
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational application. 
COECO1058U Econometrics Semester Motivational application. 
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational application. 
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational application. 
CPHIO2017U Philosophical Analysis in Business Studies Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPHIO2018U Money and Values Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPOLO1802U Applied International Political Economy Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPOLO1803U International Business: Market and Non-market Strategies Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPOLO1903U Applied Policy Analysis Semester This course is only available for CBS full degree students 
CPOLO1908U Analysis of Industry and Competition Semester This course is only available for CBS full degree students 
 

 

Fag på bachelorniveau forår 2022 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over. 

 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psychology OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business (Online) Q3 *Cannot cover the IT specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full. IT* (see remark) OR Strategy* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3  
Organisation OR
Management OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6047U International trade and investment and global challenges Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Economics OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6094U Applied Pricing Management: Behavior, Strategy, and Customer Value Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6095U Economics and the Design of Organizations Q3 CANCELLED

* Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Economics specific entry requirement in full
Organisation* (see remark) OR Economics* (see remark) OR Business Administration/Economics
BHAAV6098U Food security challenges and the global food supply chain Semester CANCELLED Business Administration OR Business Administration/Economics
BIBAV1012U Doing Business in Europe Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT. 

Only offered to exchange students
Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT. 

Only offered to exchange students
Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester CANCELLED 
* Cannot cover the Information Technology specific entry requirement in full.
Information Technology* (see remark) 
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester   Covers nothing in relation to entry requirements

 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BEBUO1019U Europe and Global Megatrends Semester   Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3   Rets- og Kontraktøkonomi
OR Culture/
Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3   Offentlig ret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies
BJURO1358U Finansiering Q3   Finance OR
Business
Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1422U Selskabsret Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Offentlig ret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner Semester   Culture/
Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester   Differentialligninger
og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods
BMECO1802U Matematisk statistik Semester   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3   Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1290U Macroeconomics Q3 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Economics OR Macroeconomics OR Micro/Macro Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1342U Corporate Finance Q3   Finance OR
Business
Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3   Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO2009U Financial Accouting and Reporting Q4 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3   Creative Industries OR
Business
Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3   Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3   Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO2002U Social Practice in Innovation and Services Q3   Culture/
Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3   Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSTHO1023U Sustainable Tourism Supply and Innovation Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics

 

 Fag på kandidatniveau forår 2022

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms (B) Semester  
CBUSV1705U Understanding and Regulating Data-Driven Business Models (P) Semester  
CBUSV2025U Designing Business IT (T) Semester  
CBUSV2032U Digital Transformation Management  (T) Semester  
CBUSV2035U UX in Organizations  (T) Semester CANCELLED
CBUSV2036U Applying Data Analytics in Digital Business  (B) Semester  
CCBLV1039U Designing Imaginative Business Models Semester CANCELLED
CCMAV3000U Intern revision Semester  
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3 CANCELLED
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd Semester  
CCMVV1737U Achieving the SDGs: Feeding the Future of the Agricultural Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV2408U Global Business and Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV2410U Managing Work in the Digital Age: Algorithms, Collaborations, and Innovations Semester CANCELLED
CCMVV2422U Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse Semester  
CCMVV2426U Global Corporate Diplomacy: Enhancing Competitiveness and Transforming Society through Stakeholder Management Q4 CANCELLED
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management Q3  
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3  
CCMVV5101U The Danish pension system: One of the best in the world - design, performance and challenges Q3 CANCELLED
CIBCV1514U Consumer Culture and Communication: Segmenting, Targeting and Positioning across the Global Market Semester  
CIBCV1515U International branding and ethics Semester  
CIBCV1516U Digital marketing & the conscious consumer Semester  
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CJURV2104U Strategisk anvendelse af sundhedsdata Semester  
CJURV2105U Compliance Semester  
CKOMV1709U New Media Communication and Critical Theory Semester CANCELLED
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1247U Predictive Modeling og Machine Learning Semester  
CMECV2001U Benchmarking Q4  
CPOLV1023U Tech, Power & Politics Q4  
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Q4 CANCELLED
CPSYV3006U Consumer Psychology Q4 CANCELLED

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Q3  
CCBLO1802U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Semester  
CCDCO2003U Managing Organizational Change: Perspectives on Theory and Practice Semester  
CDSCO1002U Natural Language Processing and Text Analytics Semester  
CDSCO1004U Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Semester  
CDSCO1005U Predictive Analytics Semester  
CDSCO2003U Data Economics Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivational application. 
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivational application. 
CINTO1013U Technology and Organization in a Digital World Semester  
CINTO1014U Internet of Things Semester  
CINTO1016U Information Economics and Business Semester  
CINTO1017U Advanced Strategic Information Management Semester  
CINTO4003U Artificial Intelligence and Machine Learning Semester  
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO1049U Organization and Communication Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO2004U The Digital Organization Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO2005U Communication in a Datafied World Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO3014U International Business, Responsibility and Communication Semester Please note - 15 ECTS course
CKOMO3015U Societal Actors, Issues and Agendas Semester Please note - 15 ECTS course
COECO1055U Advanced Industrial Organization Semester Motivational application. 
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational application. 
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester Motivational application. 
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy Semester Motivational application. 
CPHIO1502U Philosophical Investigations in Contemporary Worklife Q4  
CPHIO2002U Behavioural Economics Q3  
CPHIO2016U Sustainable Business: Critical and Constructive Approaches Q3  
CPHIO3009U Economic Sociology of Markets and Innovation Q4  
CPOLO1033U Managing People in Multinational Corporations Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1901U Advanced Macroeconomics Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1902U Global Innovation Strategies Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1905U Corruption: Causes, Consequences and Policies Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1906U Behavioural Economics and Public Policy Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1907U Organizing Global Markets Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO1911U Topics in Public Economics Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules
CPOLO2051U Governing Risk in the World Economy Q4 Please note that courses with a code starting CPOLO in Q4 may have overlapping schedules

 


 

CANCELLED

 

CANCELLED