Valgfag


 

Valgfag til bachelor- og kandidatuddannelser på CBS

Er du fuldtidsstuderende på CBS så læs om tilmelding m.m. på my.cbs.dk.
 

Fag på bachelorniveau Efterår 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 6 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.
 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED
FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1035U Leadership Communication: Theory and Practise Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Intern kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication
OR Media, Communication
and Design
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR
Business Administration
OR Business
Administration/Economics
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Creative Industries OR Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BDMAV2001U Winning in the Digital Age: Applications in Data Analysis with R Semester   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BEBUV2005U Machine Learning and Digital Behaviour Semester New course in 2nd round  Business Administration OR Business Administration/Economics OR Information Systems/Information Technology OR Quantitative Methods (*The course may cover a max of 2.5 ECTS-points in Information Systems/Information Technology. The course may cover a max of 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods)
BEBUV1901U Europe and Global Megatrends Semester  New course in 2nd round  Politics OR Politics/Culture/Society studies
BFILV1801U Statistik og sandsynlighedsregning Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR
Quantitative Methods OR
Social Science
Methodology
BFILV2003U Retorisk Lederskab Q1 Studiekreds Communication OR
Media, communication
and design
BHAAV1016U Quantitative Methods Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Quantitative Methods/
Statistics OR
Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele Semester   Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics
BHAAV1040U Business Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Semester   Accounting OR
Business Administration
OR Business
Administration/Economics
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring Q1   Strategy OR Marketing
OR Business
Administration
or Business Administration
/Economics NB: The
course may cover a maximum
of 2.5 ECTS-points in Marketing
and a maximum
of 5 ECTS-points in Strategy
BHAAV1072U Personal Finance Q2

New course in 2nd round

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q1   Strategy OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen Semester   Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach Q2   Politics OR Politics
/Culture/Society Studies
BHAAV1988U Retail Marketing Semester   Marketing OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Q1 Can be taken as part of the minor Entrepreneurship or individually Entrepreneurship and Innovation OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2261U Business Planning and Development Q1 Can be taken as part of the minor Entrepreneurship or individually Entrepreneurship and
Innovation OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Q2 Can be taken as part of the minor Entrepreneurship or individually Entrepreneurship and
Innovation OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2701U Applied Social Media Management Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Communication OR
Media, communication
and design OR Business Administration/Economics
OR Business Administration
OR Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation 
BHAAV2703U Fintech Revolution Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Information Systems/
Information Technology
BHAAV2705U Internship in CSE-based startup Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BHAAV2706U Introduction to Platform Business and Organization Semester   Strategy OR Business
Administration OR BusinessAdministration/
Economics
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Microeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV3007U The Economics of the Euro Semester   Macroeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV4025U Digital Mediestrategi Q2   Communication OR Media, communication and design
OR Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
OR Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester

New course in 2nd round

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Semester   Innovation OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5007U Survey Design Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Social Science Methodology
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) Semester   Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations Semester   Economics OR
Business Administration/
Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR
Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6028U Qualitative Methods Semester CANCELLED Social Science
Methodology
BHAAV6031U Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation Q1   Communication OR
Media, communication
and design 
BHAAV6032U AI for Sales Management Semester   Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6033U Brand Management Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6034U Google, Uber, Amazon: The Management of Platform Businesses Q1   Strategy OR Business
Administration OR BusinessAdministration/
Economics
BHAAV6036U Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - væktøjskasse og forretningsmuligheder Semester   Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6037U Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying Semester   Culture/Society Studies
BHAAV6039U Economic and Game Theoretic Policy Analysis Semester   Politics OR Politics/
Culture/Society Studies
BHAAV6040U Sustainability and Business: Energy Markets, Competition, and Regulation Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6041U Sustainability and Policy Analysis: Environmental and Resource Economics Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6043U International Business and Sustainable Development Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6044U Corporate Governance Semester   Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q2   Philosophy and/or Social
Theory and/or Sociology OR Culture/Society Studies
BHAAV6049U Boligøkonomi & Finansiering Semester New course in 2nd round Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6089U Undergraduate International Finance Q1 New course in 2nd round Finance or Business
Administration or Business Administration/Economics
NB: The course may cover a maximum of 2.5 ECTS-points
in Finance
BHAAV7026U Pricing Management Q1 New course in 2nd round Business Administration OR Business Administration/Economics OR Marketing (*The course may cover a max of 2.5 ECTS-points in Marketing)
BIBAV1010U Introduction to Data Science for Business and Social Applications Semester   Information Technology
OR Social Science
Methodology NB: The
course may cover a maximum
of 2.5 ECTS-points in IT
BIBAV1011U Doing Business in China & Asia Pacific Semester New course in 2nd round Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics 
BIMKV1008U Visual Communication Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Communication OR Media, communication and design
BIMKV1018U Consumer Behaviour Q2   Marketing OR Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BIMKV1602U Place branding: Nations, regions and cities Semester   Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management Semester   Communication OR Media, communication and design
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers Semester   Information Technology
OR Social Science Methodology
NB: The course may cover a
maximum of 2.5 ECTS-points in IT
BINTV2003U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Tech Revolution Q2   Information Technology
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester New course in 2nd round Information Systems/
Information Technology
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector Q1   Business Administration
OR Business Administration
Economics
BISHV1001U Commodity Trade Flows and Shipping Q1 CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BISHV1002U Strategy and Digitalization in International Shipping Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BJURV1005U Dansk Udbudsret Semester   Udbudsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BJURV1082U International Commercial Law Semester   International Handelsret
OR Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV1803U Teknologi og Jura - regulering af den digitale markedsplads Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV1804U Finansieringsret Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV7353U Arbejdsret Semester   Arbejdsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BKOMV1701U Finansiering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester   Commmunication OR
Media, communication
and design
BKOMV2024U Strategisk kommunikation i mediesamfundet Semester   Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation OR Communication OR Media, communication and design
BMECV1030U Eksternt regnskab Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BMECV1031U Økonometri Semester   Quantitative Methods
 OR Social Science
Methodology
BMECV1052U Statistics Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR Quantitative
Methods OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder Q1   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BPOLV1093U The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century Q1   Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/Society Studies
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT English language studies
(for MA in IBC)
BPSYV1036U Principles of Marketing Research Semester CANCELLED Social Science
Methodology
BPSYV1050U Skam, stress og ledelse Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Management OR
Business Administration
OR Business Administration/Economics
BPSYV1051U Designing the Future of Learning Q1   Psykologi OR Arbejds-
og adfærdspsykologi
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Arbejds-
og adfærdspsykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde Semester   Erhvervsjura OR
Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BSEMV1137U Event and Festival Management Semester   Creative Industries OR
Business Administration
OR Business Administration/Economics
BSOCV1010U Digital Society C. Computing in Social Science Research – Introduction to R Q2   Information Technology
OR Social Science
Methodology
BSOCV2011U Digital Society A. The digitization of economic life Semester CANCELLED Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/Society Studies
BSOCV2012U Digital Society B. Democracy and Policy-making in the New Digital Age Semester CANCELLED Politics OR Politics/Culture
/Society Studies
BSOCV2013U Digital Society D. Analyzing corporate networks using digital methods Q2   Strategy OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics

 

MINORS
HA Almen 
BHAAM2260U  Minor in Entrepreneurship
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development11

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1345U EU-ret Q1   EU-ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BPOLO1281U International Economics Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Economics OR Business Administration/Economics 
BPOLO1286U International Political Economy Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1293U Political Science Semester 15 ECTS course
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Politics OR Politics/Culture/Society Studies
1 års fag. Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
BPOLO2000U Applied Microeconomics Semester   Economics OR Business Administration/Economics 
1 års fag. Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
BPOLO2001U Political and Economic Thought Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Politics OR Politics/Culture/Society Studies
1 års fag. Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
BPOLO2005U Organizational Analysis Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2006U Qualitative Methods Q1   Social Science Methodology
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Matematisk analyse og statisk optimering OR Quantitative Methods
BMECO1801U Sandsynlighedsteori Semester   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BSEMO1007U Financial Accounting Q1   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics

 Fag på kandidatniveau efterår 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.
 

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1002U International Skatteret Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1011U Momsret Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV2013U Besvigelser LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV3000U Intern revision Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV3004U Personselskaber Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV3010U Dataanalyse i revision LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCBLV1026U Making the Private Sector Work for Sustainable Development: Tools and Methodologies for Development Interventions Semester  
CCBLV1027U Digital Organization: New Approaches for Managing Knowledge, Communication and Innovation Q1  
CCBLV1028U City solutions Semester  
CCBLV1029U Business and Human Rights in Latin America and the Caribbean CANCELLED  
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments Semester Can be taken as part of the minor Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments  or individually
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments Semester Can be taken as part of the minor Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments  or individually
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting Semester Can be taken as part of the minor Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments  or individually
CCBLV1033U Harnessing Heterogeneity, Community and Individuality in Human Development for Sustainable Innovation Semester  
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries - A Practical Approach Semester  
CCBLV2015U  Business and Human Rights: Governance, Leadership and Management

Q1

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

 
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches Q2  
CCMVV1138U Financial Models in Excel CANCELLED  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken as part of the minor Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1417U Neuromarketing Q2 Can be taken as part of the minor Behavioral Neuroscience and Economy or individually
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1) Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2) Q2  
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship Semester  
CCMVV1553U Neuroeconomics Q2 Can be taken as part of the minor Behavioral Neuroscience and Economy or individually
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Q1  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development: Navigating Complexity, Uncertainty and Paradox Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Semester  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Can be taken as part of the minor Maritime Business or individually
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Can be taken as part of the minor Maritime Business or individually
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Q1 Can be taken as part of the minor Strategic Procurement or indivdually
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive business Q1 Can be taken as part of the minor Circular Economy or individually
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester Can be taken as part of the minor Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies CANCELLED  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation Q1 Can be taken as part of the minor Entrpreneurial Marketing for Corporate Business or individually
CCMVV1762U Open Innovation and Branding Q2 Can be taken as part of the minor Entrpreneurial Marketing for Corporate Business or individually
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence Q2 Can be taken as part of the minor Entrpreneurial Marketing for Corporate Business or individually
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation

Semester

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

 
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1902U Managing Design in Business Q1  
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1906U FinTech Foundations for Finance Semester  
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV1931U Financial Statement Analysis Semester Can only be taken as part of the minor Accounting and Finance
CCMVV1932U Cost and Management Accounting Semester Can only be taken as part of the minor Accounting and Finance
CCMVV1933U Corporate Finance Semester Can only be taken as part of the minor Accounting and Finance
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA CANCELLED  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken as part of the minor Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Can be taken as part of the minor Strategic Procurement or indivdually
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Can be taken as the part of the minor Operations and Innovation Process Management or individually
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation CANCELLED  
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Can be taken as the part of the minor Operations and Innovation Process Management or individually
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains Semester Can be taken as part of the minor Sustainable Business or individually
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Semester  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT) Q2  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Can be taken as part of the minor Sustainable Business or individually
CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Can be taken as the part of the minor Operations and Innovation Process Management or individually
CCMVV4040U Social Media Marketing Q2  
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges Semester  
CCMVV4052U Procurement Value Creation Q2 Can be taken as part of the minor Strategic Procurement or indivdually
CCMVV4053U Managing the Sustainable Development Goals (SDGs) – Harnessing Virtual Team Work in a Digital World Semester  
CCMVV4054U Digitalization and the UN Sustainable Development Goals  CANCELED  
CCMVV4055U Fulfilment Challenges for Global Online Marketplaces - Putting Supply Chains into Motion Semester  
CCMVV4056U Sports Digitalization: A New Game Semester  
CCMVV4057U Global Online Marketplaces - How to work with the giants? CANCELED  
CCMVV4058U Transitioning from linear to circular supply chains Q2 Can be taken as part of the minor Circular Economy or individually
CCMVV4059U Circular economies - towards a global shift? Q2 Can be taken as part of the minor Circular Economy or individually
CCMVV4061U Cases in Corporate Finance Semester  
CCMVV4062U Digital Transformation of Business (Design for Digital) Semester  
CCMVV4063U Advanced Strategy Semester  
CCMVV4064U Management of Sport in Society Semester  
CCMVV4065U Applied Corporate Governance and Personnel Economics CANCELED  
CCMVV4066U Business Process Excellence Semester  
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Can be taken as part of the minor Maritime Business or individually
CCMVV4068U Making Alliances for new business development Semester  
CCMVV4069U Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world Q1  
CCMVV4070U The Business & Technology Challenge – Enabling Transformation in Shipping, Trade and Logistics Q1  
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester 15 ECTS elective
CCMVV5030U Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering Semester  
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Can be taken as part of the minor Behavioral Neuroscience and Economy or individually
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice Q1 Can be taken as part of the minor Sustainable Business or individually
CCMVV5034U Distance management - virtual communication and cooperation in a borderless worklife Q2  
CCMVV5035U Business Negotiation Semester  
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q1  
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester Can be taken as part of the minor Digital Venturs and Entrepreneurship or indivudually
CBUSV2028U Artificial Intelligence in Business and Society (T) Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics (T) Semester  
CBUSV2033U Business Cyber Security: Analyzing and responding to threats in a digital world  (B) Semester  
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B) Semester CLOSED FOR FURTER ENROLMENT
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T) Semester Can be taken as part of the minor Digital Venturs and Entrepreneurship or indivudually
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B) Semester Can be taken as part of the minor Digital Venturs and Entrepreneurship or indivudually
CDSCV1001U Foundations of Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts Q2  
CDSCV1002U Game Theory for Business and Data-driven Decision Making Semester  
CDSCV1003U Data Science for Business Applications Semester  
CDSCV1900U Big Data Analytics Semester Can be taken as part of the minor Data in Business or indivudually
CDASV1902U Business Data Processing and Business Intelligence Semester  
CDASV1903U Introduction to Algorithmic Trading: Agent based modelling and high-frequency trading Q2
LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
 
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester Can be taken as part of the minor Digital Business Development or indivudually
CINTV1021U Delivering Digital Business Semester Can be taken as part of the minor Digital Business Development or indivudually
CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV1805U Creating the 'look and feel' of digital systems CANCELLED  
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business Semester Can be taken as part of the minor Digital Business Development or indivudually
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1 Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading Q2 Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet Q1  
CSOCV1017U Re-Imagining Capitalism Q1  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship (Online) Semester  
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation Semester  
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How design creates value Q2  
CSOCV1031U Debt, Economy and Society CANCELLED  
CSOCV1032U Samfundsvidenskabelig Retorik i Politisk Kommunikation, Organisation og Ledelse CANCELLED  
CSOCV1033U Markets, Money and Society CANCELLED  
CSOCV1034U THE CHALLENGES OF MYTHS - Analyzing Contemporary Myths in Political, Economic and Organizational Life CANCELLED  
CSOCV1035U Community Building, Co-creation, Social Media and Entrepreneurship CANCELLED  
CSOCV1036U Embodied Leadership CANCELLED  
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester Can be taken as part of the minor  European Business Studies or individually 
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret) Semester  
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Management
CJURV1041U Digital Transformations and the Law Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Management
CJURV1042U Common Law and Contracts Q2 Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain Q2 Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Contracts
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Contracts
CJURV7058U Videregående markedsret CANCELLED  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Management
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester  
CKOMV1703U Reklamer, kulturer og mennesker i interaktion CANCELLED  
CKOMV1704U Knowledge Management Semester  
CKOMV1706U Management and organizational communication before, during and after crises CANCELLED  
CKOMV1707U Challenges and Opportunities of Datafication: Interdisciplinary Perspectives Q2  
CKOMV2001U Communication Management CANCELED New course in 2nd round
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2 Q2  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q2  
CMECV1701U Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions Semester  
CMECV1702U Cross Section and Panel Econometrics Semester  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational letter.
COECV2027U Asset Management and Hedge Fund Strategies Semester Motivational letter.
COECV2001 Topics in credit and banking Semester New course in 2nd round
Motivational Letter
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester  
CPSYV1050U Mindfulness in Decision Makings Semester  
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CPSYV3004U Risiko- og krisehåndtering LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1  
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CPSYV3010U Intern Management Konsulent Q1  

 

MINORS
CIBC
CIBCM1001U  Minor in European Business Studies
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach
CICOO1004U Cross-Cultural Management
CICOO1005U International Strategic Management
   
CJUR
CJURM1004U  Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1042U Common Law and Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice
   
CJUR
CJURM1005U  Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups
CJURV1041U Digital Transformations and the Law
CJURV7075U Law and Management
   
CBLC
CCBLM1002U  Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting
   
CBLC  
CCBLM1001U  Minor in Business and Development Studies
Can only be taken as a full minor not as individual courses
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development
CCBDO1008U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development?
   
CM PHIL 
CPHIM1001U  Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading
   
Cand.merc
CCMVM1016U  Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U Managing product development and innovation
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
   
Cand.merc
CCMVM1015U  Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV1417U Neuromarketing
CCMVV1553U Neuroeconomics
CCMVV5032U Neuro Research Design
   
Cand.merc
CCMVM1006U  Minor in Maritime Business
CCMVV1707U Developments in International Shipping
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains
   
Cand.merc
CCMVM1002U  Minor in Sustainable Business
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice
   
Cand.merc
CCMVM1009U Minor in strategic procurement
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations
CCMVV2503U Global Sourcing Management
CCMVV4052U Procurment Value Creation
   
Cand.merc
CCMVM1017U  Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation
CCMVV1762U Open Innovation and Branding
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence
   
Cand.merc
CCMVM1018U  Minor in Circular Economy
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive business
CCMVV4058U Transitioning from linear to circular supply chains
CCMVV4059U Circular economies - towards a global shift?
   
Cand.merc
CCMVM1940U  Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data
   
Cand.merc
CCMVM1930U  Minor in Accounting and Finance
Can only be taken as a full minor not as individual courses
CCMVV1931U Financial Statement Analysis
CCMVV1932U Cost and Management Accounting
CCMVV1933U Corporate Finance
   
CBUS  
CBUSM2000U  Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B)
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T)
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B)
   
CM IT
CINTM1001G  Minor in Digital Business Developments
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?
CINTV1021U Delivering Digital Business
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business
   
CDCS
CDSCM1011U  Minor in Data in Business 
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics
CDSCV1900U Big Data Analytics

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBIOO1005U Bio-Markets Q1 Motivational letter. The course can be taken individually by all students. The full minor in Bioentrepreneurship is for MSc EBA students only
CBIOO1007U Finance and Accounting in Bio-Business Q2 Motivational letter.
CBIOO1008U Bioentrepreneurship Semester Motivational letter. The course can be taken individually by all students. The full minor in Bioentrepreneurship is for MSc EBA students only
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness Q1 Motivational letter. The course can be taken individually by all students. The full minor in Bioentrepreneurship is for MSc EBA students only
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Q1 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q1 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCBDO1004U Governance and Development Q2 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCBDO1008U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development? Q2 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Q1  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 Can be taken as part of the minor Data in Business or indivudually
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics Semester Can be taken as part of the minor Data in Business or indivudually
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective Semester  
CICOO1004U Cross-Cultural Management Semester Can be taken as part of the minor  European Business Studies or individually 
CICOO1005U International Strategic Management Semester Can be taken as part of the minor  European Business Studies or individually 
CPOLO1802U Applied International Political Economy Semester  
CPOLO1803U International Business: Market and Non-market Strategies Semester  
CPOLO1903U Applied Policy Analysis Semester  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivaltional letter
CIHCO1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivaltional letter
CIHCO1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivaltional letter
CIHCO1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivaltional letter
CIHCO1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivaltional letter
CIHCO2004U Health Systems and Innovation Q2 Motivaltional letter
CIHCO2005U Health Care Innovation Management Q1 Motivaltional letter
CIHCO2007U Managerial Statistics for Innovation Q1 Motivaltional letter
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1046U Videregående obligationsret Semester  
CJURO2001U Strategic Management Semester Can be taken individually or as part of the minors Minor in Business Law and Economics - Contracts or Minor in Business Law and Econmomics - Management 
CJURO2002U Juridisk og Strategisk Spilteori Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester  
CKOMO1050U Globalization: Practices, Perspectives and Ideologies Semester  
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational letter.
COECO1058U Econometrics Semester Motivational letter.
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational letter.
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational letter.

 

Fag på bachelorniveau forår 2021 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.
 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1035U Leadership Communication: Theory and Practise Semester * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark) OR Media, communication and design
BBLCV1036U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making Semester CANCELLED Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3 CANCELLED Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1902U Organizational Economics Q3

CANCELLED

* Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Economics specific entry requirement in full

Organisation* (see remark) OR Economics* (see remark) OR Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Q3

CANCELLED

*Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full.

Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Psychology OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business Q3 *Cannot cover the IT specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full. IT* (see remark) OR Strategy* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3   Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6038U The Economics of Climate Change, Artificial Intelligence, and Inequality Q3 CANCELLED

* Cannot cover the Politics specific entry requirement in full.
Politics* (see remark) OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6042U Economics of Innovation and Entrepreneurship Q3 CANCELLED Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q3 CANCELLED Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6046U International strategy & management Q3 CANCELLED Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6047U International trade and investment and global challenges Q3   Economics OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6048U Human Resource Management Semester CANCELLED Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6049U Boligøkonomi & Finansiering Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7026U Pricing Management Q3 CANCELLED Business Administration OR Business Administration/Economics
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester

CANCELLED

* Cannot cover the Innovation and Entrepreneurship specific entry requirement in full. Cannot cover the Information Technology specific entry requirement in full

Innovation and Entrepreneurship* (see remark) OR Information Technology* (see remark) 


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPO1011U Marketing Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3   Rets- og Kontraktøkonomi OR Culture/Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3   Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1358U Finansiering Q3   Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1422U Selskabsret Q4   Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3 1. års fag - Udbydes ikke som enkeltfag Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4   Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4 1. års fag - Udbydes ikke som enkeltfag Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner Semester   Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester   Differentialligninger og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse Semester   Lineær Algebra OR Matematisk analyse og statistiskoptimering OR Quantitative Methods
BMECO1802U Matematisk statistik Semester   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1290U Macroeconomics Q3 1 års fag - udbydes ikke som enkeltfag Economics OR Macroeconomics OR Micro/Macro Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1342U Corporate Finance Q3   Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1901U International Business and Management Semester   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2009U Financial Accouting and Reporting Q4   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2010U Quantitative Methods for Business and Social Science Q4   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3   Creative Industries OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO2005U Collective Intelligence: Crowdsourcing for Firm Innovation and Predictions Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics

 Fag på kandidatniveau forår 2021

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.
 

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms (B) Semester  
CBUSV2025U Designing Business IT (T) Semester  
CBUSV2032U Digital Transformation Management  (T) Semester  
CBUSV2035U UX in Organizations  (T) Semester  
CBUSV2036U Applying Data Analytics in Digital Business  (B) Semester  
CCBLV1022U Managing Digital Work, Communication and Innovation using Social Media CANCELLED  
CCBLV1024U Shoes for the Cobblers Children: Designing imaginative Business models Q3  
CCDEV1135U Field Study: Entrepreneurship and Private Sector Development in Uganda CANCELLED  
CCMAV2013U Besvigelser CANCELLED Faget udbydes ikke som enkeltfag 
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management CANCELLED  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd Semester  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1905U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets CANCELLED  
CCMVV2034U Managing Uncertainty, Complexity and Paradox CANCELLED  
CCMVV3017U Competing on Social Networks CANCELLED  
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management    
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV4060U Applied multivariate statistics Q3  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3  
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester Online course
CIBCV1514U Consumer Culture and Communication: Segmenting, Targeting and Positioning across the Global Market Semester  
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CJURV2104U Strategisk anvendelse af sundhedsdata Semester  
CKOMV1705U Multimodal Markedskommunikation CANCELLED  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1247U Predictive Modeling og Machine Learning Semester  
CMECV1248U Monetary Policy Semester  
CMECV2001U Benchmarking CANCELLED  

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CCBLO1802U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4  
CDSCO1002U Natural Language Processing and Text Analytics Semester  
CDSCO1004U Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Semester  
CDSCO1005U Predictive Analytics Semester  
CDSCO2003U Data Economics Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivaltional letter
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivaltional letter
CINTO1013U Technology and Organization in a Digital World Semester  
CINTO1014U Internet of Things Semester  
CINTO1016U Information Economics and Business Semester  
CINTO1017U Advanced Strategic Information Management Semester  
CINTO1820U Artificial Intelligence and Robotics Semester  
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester  
CKOMO1049U Organization and Communication Semester  
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CKOMO2004U The Digital Organization Semester  
CKOMO2005U Communication in a Datafied World Semester  
CKOMO3014U International Business, Responsibility and Communication Semester  
CKOMO3015U Societal Actors, Issues and Agendas Semester  
COECO1055U Advanced Industrial Organization Semester Motivational letter.
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational letter.
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester Motivational letter.
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy Semester Motivational letter.
CPOLO1033U Managing People in Multinational Corporations Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together
CPOLO1901U Advanced Macroeconomics Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together
CPOLO1902U Global Innovation Strategies Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together
CPOLO1905U Corruption: Causes, Consequences and Policies Q4 Can only be taken with the course CPOLO1906U Behavioural Eocnomics
CPOLO1906U Behavioural Economics and Public Policy Q4 Can only be taken with the course CPOLO1905U Corruption: Causes, Consequences and Policies
CPOLO1907U Organizing Global Markets Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together