Gå til hovedindhold

Valgfag


 

Valgfag til bachelor- og kandidatuddannelser på CBS

Læs mere om fag, tilmelding, osv. på my.cbs.dk.

 

Fag på bachelorniveau

Nedenfor kan du se de fag, der udbydes i det kommende semester, og finde link til tidligere udbudte fag.
 

 Kurser på bachelorniveau - Forår 2020 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BEOKV1002U Language of Negotiations Semester CANCELLED English language studies (for MA IBC)
BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making Semester   Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise Semester * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full. Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark) OR Media, communication and design
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1072U Personal Finance Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1902U  The Economic Organization of the Firm  Q3   Organisation OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Q3 *Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full. Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3   Psychology OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business Q3 *Cannot cover the IT specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full. IT* (see remark) OR Strategy* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Q3   Microeconomics OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3   Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5007U Surveydesign Q3 CANCELLED Social Science Methodology
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3   Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7026U Pricing Management Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation to entry requirements

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3  
Rets- og Kontraktøkonomi 
OR Culture/
Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3  
Offentlig ret 
OR Erhvervsret 
OR Culture/
Society Studies
BJURO1358U Finansiering Q3  
Finance OR 
Business 
Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1422U Selskabsret Q4  
Privatret OR 
Erhvervsret OR 
Culture/
Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3  
Offentlig ret 
OR Erhvervsret 
OR Culture/
Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4  
Privatret OR 
Erhvervsret OR 
Culture/
Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4  
Privatret OR 
Erhvervsret OR 
Culture/
Society Studies
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner Semester  
Culture/
Society Studies 
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester  
Differentialligninger 
og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse Semester  
Lineær Algebra OR 
Matematisk Analyse 
og statistisk
optimering OR Quantitative Methods
BPOLO1232U Comparative Political Economy Q3  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1290U Macroeconomics Q3   Economics OR Micro/Macro Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1342U Corporate Finance Q3  
Finance OR 
Business 
Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1901U International Business and Management Semester   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2003U EU Business and Politics Q4  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO2009U Financial Accounting and Reporting Q4   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3  
Creative Industries OR 
Business 
Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO2005U Collective Intelligence: Crowdsourcing for Firm Innovation and Predictions Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics

 

 Kurser på bachelorniveau - Efterår 2019 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

 

COURSE CODE

TITEL

REMARKS/STATUS

PERIOD RUNNING

COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION

BBLCV1014U

Global Strategic Management

 

Semester

Management OR
Strategy OR Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BBLCV1160U

Marketing – The Essentials and the Trend Drivers

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Marketing OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BBLCV1162U

Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BBLCV1401U

Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Covers nothing in
relation to entry requirements

BBLCV6000U

Fashion Entrepreneurship and Business Development

 

Semester

Creative Industries
OR Entrepreneurship
OR Business Administration
OR Business Administration
/Economics

BEOKV1002U

Language of Negotiations

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

English language
studies (for MA in IBC)

BEOKV1009U

Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making

 

Semester

Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/
Society Studies

BEOKV3005U

Leadership Communication: Theory and Practise

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Intern kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication

BFILV1146U

The Standards of Good Decision-Making

CANCELLED

 

Philosophy and/or
Social Theory and/or Sociology OR Culture/Society
Studies

BFILV1801U

Statistik og sandsynlighedsregning

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BFILV2002U

Foucaults forfatterskab som indgang til forståelse af social analyse og kritik

CANCELLED

 

Philosophy and/or
Social Theory and/or Sociology OR Culture/Society
Studies

BHAAV1008U

Kvalitative metoder

 

Semester

Kvalitativ Metode OR
Social Science Methodology

BHAAV1016U

Quantitative Methods

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BHAAV1020U

Iværksætterjura

CANCELLED

 

Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BHAAV1027U

Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele

 

Semester

Business Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV1040U

Business Strategy

 

Semester

Strategy OR Business
Administration OR Business
Administration/
Economics

BHAAV1058U

Management Accounting and Control Systems

 

Semester

Accounting OR
Business
Administration OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV1066U

International Marketing & Eksportmarkedsføring

 

Q1

Marketing OR
Business Administration/Economics
OR Business Administration

BHAAV1366U

Strategic Management

 

Q1

Strategy OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics

BHAAV1810U

Finansielle virksomheder - reguleringen

 

Semester

Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies

BHAAV1811U

Sales and Pricing Management

 

 

Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics

BHAAV1813U

Corporate Responses to European Integration: A Case-Based Approach.

CANCELLED

Q2

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BHAAV1901U

Public affairs, government relations & lobbying

 

Semester

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BHAAV1988U

Retail Marketing

 

Semester

Marketing OR
Business Administration/
Economics
OR Business Administration

BHAAV2003U

Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses

 

Q2

Strategy OR Business
Administration OR Business
Administration/
Economics

BHAAV2260U

Entrepreneurial Strategy

Can be taken as part of minor in Entrepreneurship BHAAM2260U or seperately

Q1

Entrepreneurship OR
Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV2261U

Business Planning and Development

Can be taken as part of minor in Entrepreneurship BHAAM2260U or seperately

Q1

Entrepreneurship OR
Business
Administration OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV2262U

Entrepreneurial Finance

Can be taken as part of minor in Entrepreneurship BHAAM2260U or seperately

Q2

Entrepreneurship OR
Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV2389U

Behavioral Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q2

Psykologi OR Business
Administration OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV2644U

Markedsføring på forbrugermarkeder

 

Q2

Marketing OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BHAAV2701U

Applied Social Media Management

CLOSED FOR FURHTER ENROLLMENT

Q1

Media, communication
and design OR
Business Administration/
Economics
OR Business Administration

BHAAV2703U

Fintech Revolution

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BHAAV2704U

E-commerce Strategies and Practices: A Global Perspective

 

Semester

Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV2705U

Internship in CSE-based startup

Can only be taken together with the minor in Entrepreneurship BHAAM2260U

Semester

Covers nothing in
relation to entry
requirements

BHAAV2706U

Introduction to Platform Business and Organization

 

Semester

Strategy OR Business
Administration OR
Business
Administration
/Economics

BHAAV3007U

The Economics of the Euro

 

Semester

Macroeconomics OR
Economics OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV4025U

Digital Mediestrategi

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q2

Media, communication
and design OR
Marketing OR
Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BHAAV5003U

Introduction to Sustainable Business

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BHAAV5006U

Innovation Management

 

Semester

Innovation and Entrepreneurship
OR Business Administration/
Economics OR
Business
Administration

BHAAV5007U

Surveydesign

 

Q1

Social Science Methodology

BHAAV5009U

Strategic Management of Innovation and Technology

 

Semester

Innovation and Entrepreneurship
OR Business Administration/
Economics OR Business
Administration

BHAAV6002U

Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester)

 

Semester

Accounting OR
Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics

BHAAV6006U

Corporate Strategy

 

Semester

Strategy OR
Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV6008U

Forecasting in Business and Economics

 

Semester

Social Science Methodology

BHAAV6009U

Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations

 

Semester

Economics OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV6021U

Global People Management: Human Resource Management & Leadership

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q1

Organisation OR Management
OR Business Administration
OR Business
Administration/
Economics

BIMKV1008U

Visual Communication

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Generel
kommunikation
OR Communication

BIMKV1013U

Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration

CANCELLED

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BIMKV1018U

Consumer Behaviour

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q2

Marketing OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BIMKV1022U

Crisis Communication in a Global Perspective - a Course based on Case Studies

CANCELLED

Semester

Ekstern
kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication

BIMKV1602U

Place branding: Nations, regions and cities

 

Semester

Culture/Society
Studies

BIMKV1605U

Online Kommunikation

CANCELLED

Semester

Generel
kommunikation
OR Communication

BIMKV1701U

3C: Comprehending Consumers across Cultures

CANCELLED

Semester

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BINBV1106U

Danish – Integrated Skills

 

Semester

Covers nothing in
relation to entry requirements

BINTV1050U

Social Media Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Media, communication
and design OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BINTV1051U

Big Data Analytics for Managers

 

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BINTV2001U

Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution

 

Q2

Information Systems/
Information
Technology

BINTV2002U

Database Theories and Applications

CANCELLED

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BISHV1000U

Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector

 

Q1

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BISHV1001U

Commodity Trade Flows and Shipping

 

Q1

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BJURV1005U

Dansk Udbudsret

 

Semester

Udbudsret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BJURV1082U

International Commercial Law

 

Semester

International
Handelsret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies

BJURV1802U

Økonomisk regulering

 

Semester

Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BJURV7353U

Arbejdsret

 

Semester

Arbejdsret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BKOMV2024U

Strategisk kommunikation i mediesamfundet

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

Semester

Ekstern
kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication

BKOMV6002U

Statistics for Communication Research

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BMECV1030U

Eksternt regnskab

 

Semester

Accounting OR
Business
Administration
OR Business Administration
/Economics

BMECV1052U

Statistics

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BMECV1801U

Beslutningsteoretiske modeller og metoder

 

Q2

Social Science Methodology

BPOLV1022U

From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond. Crises, contagion, political and corporate challenges

 

Semester

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BPOLV1092U

Inequality in Europe – a labour market and welfare state perspective

STUDIEKREDS/
STUDY GROUP

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BPOLV1093U

The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century

 

Q1

Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/
Society Studies

BPROV1004U

Agility and Resilience in Projects

CANCELLED

 

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BPSYV1601U

Ledelse som drama og hverdag

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

Semester

Psychology

BPSYV2030U

Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde

 

Semester

Erhvervsjura OR
Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BSEMV1137U

Event and Festival Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Creative Industries
OR Business Administration/
Economics OR
Business
Administration

 

MINORS       
HA ALMEN 
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
PDF iconminor_in_entrepreneurship.pdf
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development


Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE TITEL REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Finance OR Business Administration/Economics OR Business Administration
BJURO1345U EU-ret   Q1 EU-ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Matematisk analyse og statisk optimering 
BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Economics OR Business Administration/Economics 
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1293U Political Science 15 ECTS - faget udbydes ikke på tompladsordningen Semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO2000U Applied Microeconomics Faget udbydes ikke på tompladsordningen Semester Microeconomics OR Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO2005U Organizational Analysis   Semester Organisation OR Business Administration/Economics OR Business Administration
BSEMO1007U Financial Accounting   Q1 Accounting OR Business Administration/Economics OR Business Administration

 

Kurser på bachelorniveau - Forår 2019 - se Tidlligere udbudte kurser
For at se fag, der er udbudt på tidligere semestre, se Tidligere udbudte kurser.

 

 

Fag på kandidatniveau

Nedenfor kan du se de fag, der udbydes i det kommende semester, og finde link til tidligere udbudte fag.
 

Kurser på kandidatniveau - Forår 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms (B) Semester  
CBUSV2025U Designing Business IT (T) Semester  
CBUSV2026U E-Business Smartphone App Development (T) Semester CANCELLED
CBUSV2032U Digital Transformation Management  (T) Semester  
CBUSV2035U UX in Organizations  (T) Semester  
CBUSV2036U Applying Data Analytics in Digital Business  (B) Semester  
CCBLV1021U Ethical Consumption, Celebrities and Development Semester  
CCBLV1022U Managing Digital Work, Communication and Innovation using Social Media Q3  
CCBLV1024U Shoes for the Cobblers Children: Designing imaginative Business models Q3 CANCELLED
CCMAV1021U International Taxation of Corporate Groups Semester CANCELLED
CCMAV2013U Besvigelser Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd Semester CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1905U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Semester CANCELLED
CCMVV1909U Critical Perspectives on Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV1911U Economics of Innovation and Entrepreneurship Semester CANCELLED
CCMVV1912U The Mechanisms of Strategy Semester CANCELLED
CCMVV4015U The power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perceptions, judgments, and decisions Q3 CANCELLED
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management Q3  
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3 CANCELLED
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester CANCELLED
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester CANCELLED
CIBCV1514U Consumer Culture and Communication: Segmenting, targeting and positioning across the global market Semester CANCELLED
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1074U Værdiansættelse og beskatning af derivater og hybride instrumenter Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CJURV2104U Strategisk anvendelse af sundhedsdata Semester  
CJURV2105U Compliance Semester  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q3  
CMECV1246U Auctions: Introduction to the Theory and its Application Semester CANCELLED

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.
Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.

 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Semester  
CCBLO1802U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4  
CCDCO2002U Managing Organizational Change in Global Organizations Semester  
CDASO2010U Data Economics Semester  
CDASO2020U Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Semester  
CDASO2030U Text Analytics Semester  
CDASO2040U Predictive Analytics Semester  
CIBCO1002U Knowledge Management Semester  
CIBCO1008U Organisational Communication II: Cultures and Identities Semester  
CIBMO1001U Consumer Culture and Communication Semester  
CIBMO1003U Business to Business Sales and Relations Management Semester  
CICOO1007U International Business Negotiation Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivational letter
 
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivational letter
 
CINTO1013U Technology and Organization in a Digital World Semester  
CINTO1014U Internet of Things Semester  
CINTO1016U Information Economics and Business Semester  
CINTO1017U Advanced Strategic Information Management Semester  
CINTO1820U Artificial Intelligence and Robotics Semester  
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester 15 ECTS course
CKOMO1049U Organization and Communication Semester 15 ECTS course
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester 15 ECTS course
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester 15 ECTS course
CKOMO2004U The Digital Organization Semester 15 ECTS course
CKOMO2005U Communication in a Datafied World Semester 15 ECTS course
CKOMO3014U International Business, Responsibility and Communication Semester 15 ECTS course
CKOMO3015U Societal Actors, Issues and Agendas Semester 15 ECTS course
COECO1055U Advanced Industrial Organization Semester Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1067U Derivatives and Risk Management Q4 Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy Semester Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen

 

Kurser på kandidatniveau - Efterår 2019 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1702U Fintech Revolution (T)   CANCELLED
CBUSV1703U Digital Work in the 21st Century  (B) Semester  
CBUSV2021U Artificial Intelligence in the Marketplace (B) Semester  
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester  
CBUSV2023U Service Design (T) Semester  
CBUSV2030U The Digital Dragon from the East: Learning from E-Commerce in China (B) Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics (T) Semester  
CBUSV2033U Business Cyber Security: Analyzing and responding to threats in a digital world  (B) Semester  
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B) Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV1023U What is Behind the Label? CSR and sustainability standards in developing countries Semester  
CCBLV1026U Making the Private Sector Work for Sustainable Development: Tools and Methodologies for Development Interventions. Semester  
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries: A practical approach Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management Q1  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1002U International Skatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1011U Momsret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2013U Besvigelser Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3000U Intern revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3004U Personselskaber CANCELLED
Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3010U Dataanalyse i revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3011U Internetret CANCELLED
Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches Q2  
CCMVV1138U Financial Models in Excel Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1225U Obligationer og Rentestrukturteori Semester  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of minor in Quantitative Methods in Econimics, Business and Finance CCMVM1904U or seperately
CCMVV1417U Neuromarketing Q2 Can be taken as part of minor in Behavioral Neurosience and Economy CCMVM1015U or seperately
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1) Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2) Q2  
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship Semester  
CCMVV1553U Neuroeconomics Q2 Can be taken as part of minor in Behavioral Neurosience and Economy CCMVM1015U or seperately
CCMVV1595U Online Marketing Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1678U Business Process Excellence Semester  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Can be taken as part of minor in Maritime Business CCMVM1006U or seperately 
CCMVV1710U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Can be taken as part of minor in Maritime Business CCMVM1006U or seperately 
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Can be taken as part of minor in Maritime Business CCMVM1006U or seperately 
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Semester Can be taken as part of minor in Strategic Procurment CCMVM1009 or seperately
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive businesses Semester  
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of minor in Quantitative Methods in Econimics, Business and Finance CCMVM1904U or seperately
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1730U Incentives in Organizations: Theory and Experimental Evidence Q1  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies Semester  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1737U Achieving the SDGs: Feeding the Future of Agricultural Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1740U Data Science for Accounting and Auditing Q1  
CMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation Q1 Can be taken as part of minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U or seperately
CCMVV1762U Open Innovation and Branding Q2 Can be taken as part of minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U or seperately
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence Q2 Can be taken as part of minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U or seperately
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1902U Managing Design in Business Q1  
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1904U Management af pensionsopsparing - Governance og risici i pensionsordninger og pensionselskaber Semester CANCELLED
CCMVV1906U FinTech Foundations for Finance Semester  
CCMVV1907U Digital Transformation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1909U Critical Perspectives on Sustainability Semester  
CCMVV1910U Responsible Business - A SIGMA Virtual Team Work Elective Q2  
CCMVV1913U Applied Behavioral Economics: Experiments within Firms, Non-Profits, and Public Institutions Semester CANCELLED
CCMVV1914U Global Strategies in a Turbulent World Q1  
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV1931U Financial Statement Analysis Semester Can only be taken as a part of minor in Accouting and Finance CCMVM1930U
CCMVV1932U Cost and Management Accounting Semester Can only be taken as a part of minor in Accouting and Finance CCMVM1930U
CCMVV1933U Corporate Finance Semester Can only be taken as a part of minor in Accouting and Finance CCMVM1930U
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data Semester Can be taken as part of minor in Quantitative Methods in Econimics, Business and Finance CCMVM1904U or seperately
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Can be taken as part of minor in Strategic Procurment CCMVM1009 or seperately
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Can be taken as part of minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U or seperately
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Can be taken as part of minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U or seperately
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains Semester Can be taken as part of minor in Sustainable Business CCMVM1002U or seperately
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Semester  
CCMVV4015U The power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perceptions, judgments, and decisions Q1  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT) Q1  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Can be taken as part of minor in Sustainable Business CCMVM1002U or seperately
CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4032U Mediastrategi og Mediaplanlægning Q1  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Can be taken as part of minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U or seperately
CCMVV4040U Social Media Marketing Q2 CLOSED FOR FURTER ENROLLMENT
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges Semester  
CCMVV4051U Procurement Strategy and Organizational Development Q2 Can be taken as part of minor in Strategic Procurment CCMVM1009 or seperately
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester 15 ECTS course
CCMVV5029U Venture Capital and Private Equity Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5030U Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering Semester  
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Can be taken as part of minor in Behavioral Neurosience and Economy CCMVM1015U or seperately
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice Semester Can be taken as part of minor in Sustainable Business CCMVM1002U or seperately
CCMVV5035U Business Negotiation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q1  
CDASV1900U Big Data Analytics Semester Can be taken as part of minor in Data in Business CDASM1011U or seperately
CDASV1902U Business Data Processing and Business Intelligence Semester  
CDASV1903U Introduction to Algorithmic Trading: Agent based modelling and high-frequency trading Q1  
CDASV1904U Design, Development and Evaluation of Data products and Services   CANCELLED
CDASV1905U Foundations of Blockchain and Smart Contracts Semester  
CIBCV1503U Visual Communication Semester  
CIBCV1507U Understanding Markets Across Cultures   CANCELLED
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester  
CIBCV1513U Naming & Framing: Understanding the power of words   CANCELLED
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester Can be taken as part of a minor in European Business CIBCM1001U or seperately
CIHCV1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivational Letter. 15 ECTS course
CIHCV1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivational Letter
CIHCV1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivational Letter. 15 ECTS course
CIHCV1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivational Letter
CINTV1012U Cloud Computing for Business   CANCELLED
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester  
CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV1804U Business Model Innovation in the Sharing Economy   CANCELLED
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret) Semester  
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Can be taken as part of the minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U and Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURV2103U Fundamentals of International Economic Law Semester Can be taken as part of minor in Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURV7058U Videregående markedsret Semester  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Can be taken as part of the minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U and Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CJURV7602U Finansieringsret Semester  
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2 Q2  
CMECV1701U Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions Semester  
CMECV1702U Cross Section and Panel Econometrics Semester  
CMECV2001U Benchmarking   CANCELLED
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational Letter
COECV3008U Monetary Policy   CANCELLED
Motivational Letter
CPHIV1214U Æstetisk ledelse   CANCELLED
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance Q1 Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPHIV1802U Behavioural Finance

Q2

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1 Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPHIV1804U Sociological and Philosophical Perspectives on Finance Q2 Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPOLV1022U Social Network analysis   CANCELLED
CPOLV4003U Inequality and the global world   CANCELLED
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Q1 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) Q2  
CPSYV3004U Risiko- og krisehåndtering Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CPSYV3009U Video Analysis of Social Interaction in Organisational Settings   CANCELLED
CPSYV3010U Intern Management Konsulent Q1 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering i organisationer Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet   LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

STUDIEKREDS
CSOCV1017U Re-Imagining Capitalism Q1  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship (Online) Semester  
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation   STUDY GROUP
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How design creates value Q2  
CSOCV1031U Debt, Economy and Society   CANCELLED

 

MINORS       

CIBC

CIBCM1001U - Minor in European Business Studies
PDF iconminor_ub_european_business_studies.pdf

CIBCV2056U

Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach

CICOO1005U

International Strategic Management

CICOO1004U

Cross Cultural Management

CJUR

CJURM1001U - Minor in  Business Law and Economics - Advanced Game Theory 
PDF iconminor_in_business_law_and_economics_-_advanced_game_theory.pdf

CJURO1017U

Advanced Game Theory

CJURO1019U

The Economics and Business Strategy of European Integration

CJURV2100U

Negotiation - Theory and Practice

CJURV7075U

Law and Management

CJUR

CJURM1003U - Minor in Business Law and Economics - Fundamentals of International Economic Law 
PDF iconminor_in_business_law_and_economics_-_fundamentals_of_international_economic_law.pdf

CJURV7075U

Law and Management

CJURV2100U

Negotiation - Theory and Practice

CJURV2103U

Fundamentals of International Economic Law

CJURO1019U

The Economics and Business Strategy of European Integration

CBLC

CCBLM1001U - Minor in Business and Development Studies - CAN ONLY BE TAKEN AS A FULL MINOR  NOT AS  INDIVIDUAL COURSES
PDF iconminor_in_business_and_development_studies.pdf

CCBDO1001U

Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets

CCBDO1002U

International Business and Economic Development

CCBDO1004U

Governance and Development  - Joint exam with CSR ‐ A Path to Sustainable Development?

CCBDO1007U

CSR ‐ A Path to Sustainable Development? - Joint exam with Governance and Development

CM PHIL

CPHIM1001U - Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance

CPHIV1802U

Behavioural Finance

CPHIV1801U

Modern finance and corporate finance

CPHIV1803U

Historical foundations of financial institutions and markets

CPHIV1804U

Sociological and philosophical perspectives on finance

Cand.merc


CCMVM1016U - Minor in Operations and Innovation Process Management 
PDF iconminor_in_operations_and_innovation_process_management.pdf

CCMVV2505U

Operations and Process Management

CCMVV2612U

Managing product development and innovation

CCMVV4033U

CASES in Strategic Management of Innovation and Technology

Cand.merc

CCMVM1015U - Minor in Behavioral Neuroscience and Economy
PDF iconminor_in_behavioral_neuroscience_and_economy.pdf

CCMVV1553U

Neuroeconomics

CCMVV1417U

Neuromarketing

CCMVV5032U

Neuro Research Design

Cand.merc Minor 

CCMVM1006U - Minor in Maritime Business
PDF iconminor_in_maritime_business.pdf

CCMVV1723U

Global Transportation and Maritime Logistics

CCMVV1710U

Management of Maritime Operations within Supply Chains

CCMVV1707U

Developments in International Shipping

Cand.merc Minor

CCMVM1002U - Minor in Sustainable Business
PDF iconminor_in_sustainable_business.pdf

CCMVV5033U

Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice

CCMVV4011U

Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains

CCMVV4019U

Creating markets for sustainable products

Cand.merc Minor

CCMVM1009U - Minor in strategic procurement 
PDF iconminor_in_strategic_procurement.pdf

CCMVV4051U

Procurement Strategy and Organizational Development

CCMVV2503U

Global Sourcing Management

CCMVV1725U

Performance Measurement in Procurement Organizations

Cand.merc Minor

CCMVM1007U - Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business
PDF iconminor_in_entrepreneurial_marketing_for_corporate_business.pdf

CCMVV1761U

Customer experience and business model innovation

CCMVV1762U

Open innovation and branding

CCMVV1763U

Market dynamism and marketing excellence

Cand.merc Minor 

CCMVM1940U - Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
PDF iconminor_in_quantitative_methods_in_economics_business_and_finance.pdf

CCMVV2401U

Econometric Analysis of Firm Data

CCMVV1402U

Data Science: Data Driven Decision Making

CCMVV1727U

Time Series for Economics, Business and Finance

Cand.merc Minor

CCMVM1930U - Minor in Accounting and Finance - CAN ONLY BE TAKEN AS A FULL MINOR NOT AS INDIVIDUAL COURSES
PDF iconminor_in_accounting_and_finance.pdf

CCMVV1931U

Financial Statement Analysis

CCMVV1932U

Cost and Management Accounting

CCMVV1933U

Corporate Finance

Cand.merc Minor

CDASM1011U - Minor in Data in Business 
PDF iconminor_in_data_in_business.pdf

CDASO1910U

Innovation and Strategy in the Digital Economy

CDASO1020U

Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics

CDASV1900U

Big Data Analytics

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.
Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.

 

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBIOO1005U Bio-Markets Q1 Motivational Letter
CBIOO1007U Finance and Accounting in Bio-Business Q2 Motivational Letter
CBIOO1008U Bioentrepreneurship Semester Motivational Letter
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness Q1 Motivational Letter
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Q1 Can ONLY be taken as part of the minor in Business and Development Studies CCBLM1001U 
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q1 Can ONLY be taken as part of the minor in Business and Development Studies CCBLM1001U
CCBDO1004U Governance and Development Q2 Can ONLY be taken as part of minor in Business and Development Studies CCBLM1001U. Combined exam between CCBDO1004U og CCBDO1007U
CCBDO1007U CSR - A Path to Sustainable Development? Q2 Can ONLY be taken as part of minor in Business and Development Studies CCBLM1001U. Combined exam between CCBDO1004U og CCBDO1007U
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Q1  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CDASO1020U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics Semester Can betaken as a part of Minor in Data in Business CDASM1011U or seperately
CDASO1910U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can betaken as a part of Minor in Data in Business CDASM1011U or seperately
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective Semester  
CICOO1003U Financial and Legal Communication Semester  
CICOO1004U Cross-Cultural Management Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of a minor in European Business CIBCM1001U or seperately
CICOO1005U International Strategic Management Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of a minor in European Business CIBCM1001U or seperately
CICOO1006U Organizational Communication I: Structures and Dynamics Semester  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
CHICO2004U Health Systems and Innovation

CANCELLED

 
CIHCO2005U Health Care Innovation Management Q1 Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
CIHCO2006U Business Statistics for Health Care Innovation Q1 Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
CJURO1017U Advanced Game Theory Semester Can be taken as part of minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U or seperately
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration Semester Can be taken as part of the minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U and Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURO1046U Videregående obligationsret Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
15 ECTS course
CKOMO1050U Globalization: Practices, Perspectives and Ideologies Semester 15 ECTS course
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1058U Econometrics Semester Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen

Kurser på kandidatniveau - Forår 2019 - se Tidligere udbudte kurser

For at se fag, der er udbudt på tidligere semestre, se Tidligere udbudte kurser.