Gå til hovedindhold

Tidligere udbudte valgfag


 

Tidligere udbudte valgfag på CBS

Kurser på bachelorniveau

Nedenfor kan du se lister over hvilke fag på bachelorniveau der tidligere er blevet udbudt på CBS
 


Kurser for foråret 2021


COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1035U Leadership Communication: Theory and Practise Semester * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark) OR Media, communication and design
BBLCV1036U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making Semester CANCELLED Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3 CANCELLED Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1902U Organizational Economics Q3

CANCELLED

* Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Economics specific entry requirement in full

Organisation* (see remark) OR Economics* (see remark) OR Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Q3

CANCELLED

*Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full.

Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Psychology OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business Q3 *Cannot cover the IT specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full. IT* (see remark) OR Strategy* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3   Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6038U The Economics of Climate Change, Artificial Intelligence, and Inequality Q3 CANCELLED

* Cannot cover the Politics specific entry requirement in full.
Politics* (see remark) OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6042U Economics of Innovation and Entrepreneurship Q3 CANCELLED Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q3 CANCELLED Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6046U International strategy & management Q3 CANCELLED Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6047U International trade and investment and global challenges Q3   Economics OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6048U Human Resource Management Semester CANCELLED Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6049U Boligøkonomi & Finansiering Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7026U Pricing Management Q3 CANCELLED Business Administration OR Business Administration/Economics
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester

CANCELLED

* Cannot cover the Innovation and Entrepreneurship specific entry requirement in full. Cannot cover the Information Technology specific entry requirement in full

Innovation and Entrepreneurship* (see remark) OR Information Technology* (see remark) 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPO1011U Marketing Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3   Rets- og Kontraktøkonomi OR Culture/Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3   Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1358U Finansiering Q3   Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1422U Selskabsret Q4   Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3 1. års fag - Udbydes ikke som enkeltfag Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4   Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4 1. års fag - Udbydes ikke som enkeltfag Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner Semester   Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester   Differentialligninger og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse Semester   Lineær Algebra OR Matematisk analyse og statistiskoptimering OR Quantitative Methods
BMECO1802U Matematisk statistik Semester   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1290U Macroeconomics Q3 1 års fag - udbydes ikke som enkeltfag Economics OR Macroeconomics OR Micro/Macro Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1342U Corporate Finance Q3   Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1901U International Business and Management Semester   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2009U Financial Accouting and Reporting Q4   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2010U Quantitative Methods for Business and Social Science Q4   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3   Creative Industries OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO2005U Collective Intelligence: Crowdsourcing for Firm Innovation and Predictions Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics

Kurser for efteråret 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 6 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED
FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1035U Leadership Communication: Theory and Practise Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Intern kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication
OR Media, Communication
and Design
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR
Business Administration
OR Business
Administration/Economics
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Creative Industries OR Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BDMAV2001U Winning in the Digital Age: Applications in Data Analysis with R Semester   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BEBUV2005U Machine Learning and Digital Behaviour Semester New course in 2nd round  Business Administration OR Business Administration/Economics OR Information Systems/Information Technology OR Quantitative Methods (*The course may cover a max of 2.5 ECTS-points in Information Systems/Information Technology. The course may cover a max of 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods)
BEBUV1901U Europe and Global Megatrends Semester  New course in 2nd round  Politics OR Politics/Culture/Society studies
BFILV1801U Statistik og sandsynlighedsregning Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR
Quantitative Methods OR
Social Science
Methodology
BFILV2003U Retorisk Lederskab Q1 Studiekreds Communication OR
Media, communication
and design
BHAAV1016U Quantitative Methods Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Quantitative Methods/
Statistics OR
Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele Semester   Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics
BHAAV1040U Business Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Semester   Accounting OR
Business Administration
OR Business
Administration/Economics
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring Q1   Strategy OR Marketing
OR Business
Administration
or Business Administration
/Economics NB: The
course may cover a maximum
of 2.5 ECTS-points in Marketing
and a maximum
of 5 ECTS-points in Strategy
BHAAV1072U Personal Finance Q2

New course in 2nd round

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q1   Strategy OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen Semester   Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach Q2   Politics OR Politics
/Culture/Society Studies
BHAAV1988U Retail Marketing Semester   Marketing OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Q1 Can be taken as part of the minor Entrepreneurship or individually Entrepreneurship and Innovation OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2261U Business Planning and Development Q1 Can be taken as part of the minor Entrepreneurship or individually Entrepreneurship and
Innovation OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Q2 Can be taken as part of the minor Entrepreneurship or individually Entrepreneurship and
Innovation OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2701U Applied Social Media Management Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Communication OR
Media, communication
and design OR Business Administration/Economics
OR Business Administration
OR Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation 
BHAAV2703U Fintech Revolution Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Information Systems/
Information Technology
BHAAV2705U Internship in CSE-based startup Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BHAAV2706U Introduction to Platform Business and Organization Semester   Strategy OR Business
Administration OR BusinessAdministration/
Economics
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Microeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV3007U The Economics of the Euro Semester   Macroeconomics OR
Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV4025U Digital Mediestrategi Q2   Communication OR Media, communication and design
OR Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
OR Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester

New course in 2nd round

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Semester   Innovation OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5007U Survey Design Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Social Science Methodology
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) Semester   Accounting OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Semester   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations Semester   Economics OR
Business Administration/
Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR
Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6028U Qualitative Methods Semester CANCELLED Social Science
Methodology
BHAAV6031U Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation Q1   Communication OR
Media, communication
and design 
BHAAV6032U AI for Sales Management Semester   Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6033U Brand Management Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6034U Google, Uber, Amazon: The Management of Platform Businesses Q1   Strategy OR Business
Administration OR BusinessAdministration/
Economics
BHAAV6036U Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - væktøjskasse og forretningsmuligheder Semester   Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6037U Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying Semester   Culture/Society Studies
BHAAV6039U Economic and Game Theoretic Policy Analysis Semester   Politics OR Politics/
Culture/Society Studies
BHAAV6040U Sustainability and Business: Energy Markets, Competition, and Regulation Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6041U Sustainability and Policy Analysis: Environmental and Resource Economics Semester   Economics OR Business Administration/Economics
BHAAV6043U International Business and Sustainable Development Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6044U Corporate Governance Semester   Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BHAAV6045U Business, labour market inequality and digital transformation Q2   Philosophy and/or Social
Theory and/or Sociology OR Culture/Society Studies
BHAAV6049U Boligøkonomi & Finansiering Semester New course in 2nd round Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6089U Undergraduate International Finance Q1 New course in 2nd round Finance or Business
Administration or Business Administration/Economics
NB: The course may cover a maximum of 2.5 ECTS-points
in Finance
BHAAV7026U Pricing Management Q1 New course in 2nd round Business Administration OR Business Administration/Economics OR Marketing (*The course may cover a max of 2.5 ECTS-points in Marketing)
BIBAV1010U Introduction to Data Science for Business and Social Applications Semester   Information Technology
OR Social Science
Methodology NB: The
course may cover a maximum
of 2.5 ECTS-points in IT
BIBAV1011U Doing Business in China & Asia Pacific Semester New course in 2nd round Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics 
BIMKV1008U Visual Communication Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Communication OR Media, communication and design
BIMKV1018U Consumer Behaviour Q2   Marketing OR Business
Administration
OR Business Administration/
Economics
BIMKV1602U Place branding: Nations, regions and cities Semester   Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation
to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management Semester   Communication OR Media, communication and design
OR Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers Semester   Information Technology
OR Social Science Methodology
NB: The course may cover a
maximum of 2.5 ECTS-points in IT
BINTV2003U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Tech Revolution Q2   Information Technology
BINTV2004U TechLabs Digital Shaper Program Semester New course in 2nd round Information Systems/
Information Technology
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector Q1   Business Administration
OR Business Administration
Economics
BISHV1001U Commodity Trade Flows and Shipping Q1 CANCELLED Business Administration
OR Business Administration/
Economics
BISHV1002U Strategy and Digitalization in International Shipping Q1   Strategy OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BJURV1005U Dansk Udbudsret Semester   Udbudsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BJURV1082U International Commercial Law Semester   International Handelsret
OR Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV1803U Teknologi og Jura - regulering af den digitale markedsplads Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV1804U Finansieringsret Semester   Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BJURV7353U Arbejdsret Semester   Arbejdsret OR Erhvervsret
OR Culture/Society Studies
BKOMV1701U Finansiering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business
Administration OR Business Administration/Economics
BKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester   Commmunication OR
Media, communication
and design
BKOMV2024U Strategisk kommunikation i mediesamfundet Semester   Ekstern kommunikation/
Mediekommunikation OR Communication OR Media, communication and design
BMECV1030U Eksternt regnskab Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BMECV1031U Økonometri Semester   Quantitative Methods
 OR Social Science
Methodology
BMECV1052U Statistics Semester   Quantitative Methods/
Statistics OR Quantitative
Methods OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder Q1   Quantitative Methods
OR Social Science
Methodology
BPOLV1093U The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century Q1   Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/Society Studies
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT English language studies
(for MA in IBC)
BPSYV1036U Principles of Marketing Research Semester CANCELLED Social Science
Methodology
BPSYV1050U Skam, stress og ledelse Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Management OR
Business Administration
OR Business Administration/Economics
BPSYV1051U Designing the Future of Learning Q1   Psykologi OR Arbejds-
og adfærdspsykologi
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psykologi OR Arbejds-
og adfærdspsykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde Semester   Erhvervsjura OR
Erhvervsret OR Culture/
Society Studies
BSEMV1137U Event and Festival Management Semester   Creative Industries OR
Business Administration
OR Business Administration/Economics
BSOCV1010U Digital Society C. Computing in Social Science Research – Introduction to R Q2   Information Technology
OR Social Science
Methodology
BSOCV2011U Digital Society A. The digitization of economic life Semester CANCELLED Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/Society Studies
BSOCV2012U Digital Society B. Democracy and Policy-making in the New Digital Age Semester CANCELLED Politics OR Politics/Culture
/Society Studies
BSOCV2013U Digital Society D. Analyzing corporate networks using digital methods Q2   Strategy OR Business Administration
OR Business Administration/
EconomicsMINORS
HA Almen 
BHAAM2260U  Minor in Entrepreneurship
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development11

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1345U EU-ret Q1   EU-ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BPOLO1281U International Economics Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Economics OR Business Administration/Economics 
BPOLO1286U International Political Economy Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1293U Political Science Semester 15 ECTS course
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Politics OR Politics/Culture/Society Studies
1 års fag. Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
BPOLO2000U Applied Microeconomics Semester   Economics OR Business Administration/Economics 
1 års fag. Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
BPOLO2001U Political and Economic Thought Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Politics OR Politics/Culture/Society Studies
1 års fag. Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
BPOLO2005U Organizational Analysis Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Organisation OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2006U Qualitative Methods Q1   Social Science Methodology
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Matematisk analyse og statisk optimering OR Quantitative Methods
BMECO1801U Sandsynlighedsteori Semester   Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BSEMO1007U Financial Accounting Q1   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics

Kurser for foråret 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 6 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BEOKV1002U Language of Negotiations Semester CANCELLED English language studies (for MA IBC)
BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making Semester   Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise Semester * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full. Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark) OR Media, communication and design
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1072U Personal Finance Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1902U  The Economic Organization of the Firm  Q3 CANCELLED Organisation OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Q3 *Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full. Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3   Psychology OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business Q3 *Cannot cover the IT specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full. IT* (see remark) OR Strategy* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Q3   Microeconomics OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3   Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness Q3   Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV5007U Surveydesign Q3 CANCELLED Social Science Methodology
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3   Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BHAAV7026U Pricing Management Q3 CANCELLED Business Administration OR Business Administration/Economics
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester   Covers nothing in relation to entry requirements

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3  
Rets- og Kontraktøkonomi 
OR Culture/
Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3  
Offentlig ret 
OR Erhvervsret 
OR Culture/
Society Studies
BJURO1358U Finansiering Q3  
Finance OR 
Business 
Administration OR Business Administration/Economics
BJURO1422U Selskabsret Q4  
Privatret OR 
Erhvervsret OR 
Culture/
Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3  
Offentlig ret 
OR Erhvervsret 
OR Culture/
Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4  
Privatret OR 
Erhvervsret OR 
Culture/
Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4  
Privatret OR 
Erhvervsret OR 
Culture/
Society Studies
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner Semester  
Culture/
Society Studies 
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester  
Differentialligninger 
og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse Semester  
Lineær Algebra OR 
Matematisk Analyse 
og statistisk
optimering OR Quantitative Methods
BPOLO1232U Comparative Political Economy Q3  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1290U Macroeconomics Q3   Economics OR Micro/Macro Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO1342U Corporate Finance Q3  
Finance OR 
Business 
Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1901U International Business and Management Semester   Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BPOLO2003U EU Business and Politics Q4  
Politics OR 
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO2009U Financial Accounting and Reporting Q4   Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3  
Creative Industries OR 
Business 
Administration OR Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSSIO2005U Collective Intelligence: Crowdsourcing for Firm Innovation and Predictions Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3  
Innovation and 
Entrepreneurship OR 
Business Administration OR Business Administration/Economics
Kurser for efteråret 2019

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.
 

COURSE CODE

TITEL

REMARKS/STATUS

PERIOD RUNNING

COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION

BBLCV1014U

Global Strategic Management

 

Semester

Management OR
Strategy OR Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BBLCV1160U

Marketing – The Essentials and the Trend Drivers

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Marketing OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BBLCV1162U

Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BBLCV1401U

Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Covers nothing in
relation to entry requirements

BBLCV6000U

Fashion Entrepreneurship and Business Development

 

Semester

Creative Industries
OR Entrepreneurship
OR Business Administration
OR Business Administration
/Economics

BEOKV1002U

Language of Negotiations

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

English language
studies (for MA in IBC)

BEOKV1009U

Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making

 

Semester

Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/
Society Studies

BEOKV3005U

Leadership Communication: Theory and Practise

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Intern kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication

BFILV1146U

The Standards of Good Decision-Making

CANCELLED

 

Philosophy and/or
Social Theory and/or Sociology OR Culture/Society
Studies

BFILV1801U

Statistik og sandsynlighedsregning

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BFILV2002U

Foucaults forfatterskab som indgang til forståelse af social analyse og kritik

CANCELLED

 

Philosophy and/or
Social Theory and/or Sociology OR Culture/Society
Studies

BHAAV1008U

Kvalitative metoder

 

Semester

Kvalitativ Metode OR
Social Science Methodology

BHAAV1016U

Quantitative Methods

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BHAAV1020U

Iværksætterjura

CANCELLED

 

Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BHAAV1027U

Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele

 

Semester

Business Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV1040U

Business Strategy

 

Semester

Strategy OR Business
Administration OR Business
Administration/
Economics

BHAAV1058U

Management Accounting and Control Systems

 

Semester

Accounting OR
Business
Administration OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV1066U

International Marketing & Eksportmarkedsføring

 

Q1

Marketing OR
Business Administration/Economics
OR Business Administration

BHAAV1366U

Strategic Management

 

Q1

Strategy OR Business
Administration OR
Business Administration/
Economics

BHAAV1810U

Finansielle virksomheder - reguleringen

 

Semester

Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies

BHAAV1811U

Sales and Pricing Management

 

 

Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics

BHAAV1813U

Corporate Responses to European Integration: A Case-Based Approach.

CANCELLED

Q2

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BHAAV1901U

Public affairs, government relations & lobbying

 

Semester

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BHAAV1988U

Retail Marketing

 

Semester

Marketing OR
Business Administration/
Economics
OR Business Administration

BHAAV2003U

Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses

 

Q2

Strategy OR Business
Administration OR Business
Administration/
Economics

BHAAV2260U

Entrepreneurial Strategy

Can be taken as part of minor in Entrepreneurship BHAAM2260U or seperately

Q1

Entrepreneurship OR
Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV2261U

Business Planning and Development

Can be taken as part of minor in Entrepreneurship BHAAM2260U or seperately

Q1

Entrepreneurship OR
Business
Administration OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV2262U

Entrepreneurial Finance

Can be taken as part of minor in Entrepreneurship BHAAM2260U or seperately

Q2

Entrepreneurship OR
Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV2389U

Behavioral Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q2

Psykologi OR Business
Administration OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV2644U

Markedsføring på forbrugermarkeder

 

Q2

Marketing OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BHAAV2701U

Applied Social Media Management

CLOSED FOR FURHTER ENROLLMENT

Q1

Media, communication
and design OR
Business Administration/
Economics
OR Business Administration

BHAAV2703U

Fintech Revolution

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BHAAV2704U

E-commerce Strategies and Practices: A Global Perspective

 

Semester

Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV2705U

Internship in CSE-based startup

Can only be taken together with the minor in Entrepreneurship BHAAM2260U

Semester

Covers nothing in
relation to entry
requirements

BHAAV2706U

Introduction to Platform Business and Organization

 

Semester

Strategy OR Business
Administration OR
Business
Administration
/Economics

BHAAV3007U

The Economics of the Euro

 

Semester

Macroeconomics OR
Economics OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV4025U

Digital Mediestrategi

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q2

Media, communication
and design OR
Marketing OR
Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BHAAV5003U

Introduction to Sustainable Business

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BHAAV5006U

Innovation Management

 

Semester

Innovation and Entrepreneurship
OR Business Administration/
Economics OR
Business
Administration

BHAAV5007U

Surveydesign

 

Q1

Social Science Methodology

BHAAV5009U

Strategic Management of Innovation and Technology

 

Semester

Innovation and Entrepreneurship
OR Business Administration/
Economics OR Business
Administration

BHAAV6002U

Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester)

 

Semester

Accounting OR
Business
Administration
OR Business
Administration/
Economics

BHAAV6006U

Corporate Strategy

 

Semester

Strategy OR
Business
Administration
OR Business Administration/
Economics

BHAAV6008U

Forecasting in Business and Economics

 

Semester

Social Science Methodology

BHAAV6009U

Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations

 

Semester

Economics OR
Business
Administration/
Economics

BHAAV6021U

Global People Management: Human Resource Management & Leadership

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q1

Organisation OR Management
OR Business Administration
OR Business
Administration/
Economics

BIMKV1008U

Visual Communication

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Generel
kommunikation
OR Communication

BIMKV1013U

Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration

CANCELLED

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BIMKV1018U

Consumer Behaviour

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q2

Marketing OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BIMKV1022U

Crisis Communication in a Global Perspective - a Course based on Case Studies

CANCELLED

Semester

Ekstern
kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication

BIMKV1602U

Place branding: Nations, regions and cities

 

Semester

Culture/Society
Studies

BIMKV1605U

Online Kommunikation

CANCELLED

Semester

Generel
kommunikation
OR Communication

BIMKV1701U

3C: Comprehending Consumers across Cultures

CANCELLED

Semester

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BINBV1106U

Danish – Integrated Skills

 

Semester

Covers nothing in
relation to entry requirements

BINTV1050U

Social Media Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Media, communication
and design OR
Business
Administration/
Economics
OR Business Administration

BINTV1051U

Big Data Analytics for Managers

 

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BINTV2001U

Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution

 

Q2

Information Systems/
Information
Technology

BINTV2002U

Database Theories and Applications

CANCELLED

Semester

Information Systems/
Information
Technology

BISHV1000U

Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector

 

Q1

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BISHV1001U

Commodity Trade Flows and Shipping

 

Q1

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BJURV1005U

Dansk Udbudsret

 

Semester

Udbudsret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BJURV1082U

International Commercial Law

 

Semester

International
Handelsret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies

BJURV1802U

Økonomisk regulering

 

Semester

Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BJURV7353U

Arbejdsret

 

Semester

Arbejdsret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BKOMV2024U

Strategisk kommunikation i mediesamfundet

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

Semester

Ekstern
kommunikation
OR Generel kommunikation
OR Communication

BKOMV6002U

Statistics for Communication Research

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BMECV1030U

Eksternt regnskab

 

Semester

Accounting OR
Business
Administration
OR Business Administration
/Economics

BMECV1052U

Statistics

 

Semester

Quantitative Methods/Statistics
OR Social Science Methodology

BMECV1801U

Beslutningsteoretiske modeller og metoder

 

Q2

Social Science Methodology

BPOLV1022U

From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond. Crises, contagion, political and corporate challenges

 

Semester

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BPOLV1092U

Inequality in Europe – a labour market and welfare state perspective

STUDIEKREDS/
STUDY GROUP

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Politics OR Politics/Culture/
Society Studies

BPOLV1093U

The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century

 

Q1

Philosophy and/or
Social Theory and/or
Sociology OR Culture/
Society Studies

BPROV1004U

Agility and Resilience in Projects

CANCELLED

 

Business
Administration/
Economics OR
Business
Administration

BPSYV1601U

Ledelse som drama og hverdag

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

Semester

Psychology

BPSYV2030U

Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde

 

Semester

Erhvervsjura OR
Erhvervsret OR
Culture/Society
Studies

BSEMV1137U

Event and Festival Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Semester

Creative Industries
OR Business Administration/
Economics OR
Business
Administration

 

MINORS       
HA ALMEN 
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
minor_in_entrepreneurship.pdf
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development

 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE TITEL REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Finance OR Business Administration/Economics OR Business Administration
BJURO1345U EU-ret   Q1 EU-ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Matematisk analyse og statisk optimering 
BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Economics OR Business Administration/Economics 
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1293U Political Science 15 ECTS - faget udbydes ikke på tompladsordningen Semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BPOLO2000U Applied Microeconomics Faget udbydes ikke på tompladsordningen Semester Microeconomics OR Economics OR Business Administration/Economics
BPOLO2005U Organizational Analysis   Semester Organisation OR Business Administration/Economics OR Business Administration
BSEMO1007U Financial Accounting   Q1 Accounting OR Business Administration/Economics OR Business Administration
Kurser for foråret 2019


URSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration
BBLCV1160U Marketing - the Essentials and the Trend Drivers   Semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management - Drivers of success and complexity   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration
BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester

English language studies (for MA IBC)
* The course may cover a maximum of 5 ECTS-points in English language studies (for MA IBC)

BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making   Semester Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Semester Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark)
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BFILV1801U   Statistik og sandsynlighedsregning   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BFILV2002U  Foucaults forfatterskab CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Semester Social Science Methodology
BHAAV1014U Personaleledelse   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV1016U Quantitative Methods   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV1020U Iværksætterjura   Semester Erhvervsret
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Semester Business Administration
BHAAV1040U Business Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Semester Organisation OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen   Semester Erhvervsret
BHAAV1811U   Sales and Pricing Methods   Q1 Business Administration
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy - A Case Based Approach   Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BHAAV1988U Retail Marketing   Semester Marketing OR Business Administration
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2261U Business Planning and Development   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance   Q2 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV2645U International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BHAAV3003U Managing People   Semester Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms   Semester Microeconomics OR Business Administration
BHAAV3007U The Economics of the Euro   Semester Macroeconomics OR Economics OR Business Administration
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV5007U Surveydesign   Q1 Social Science Methodology
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS Dansk - fuldt semester   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV6006U Corporate Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   Semester Economics OR Business Administration
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet

CANCELLED

Q1 Politics / Culture / Society Studies OR Politics OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BIMKV1008U Visual Communication CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1011U Public Relations CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation OR Communication
BIMKV1018U Consumer Behaviour    Q2 Marketing OR Business Administration
BIMKV1601U Marketing & Global Market Communication

* Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full

CANCELED

Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BIMKV1602U Place branding: Nations, regions and cities   Semester Culture/ Society Studies
BIMKV1605U Online Communication CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1701U Comprehending Consumers across Cultures CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management    Semester Business Administration
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology
BISHV1000U   Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration
BISHV1001U Commodity  trade flows and shipping   Q1 Business Administration
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret
BJURV1082U International Commercial Law   Semester Erhvervsret
BJURV1801U Økonomisk Regulering af kritisk infrastruktur STUDIEKREDS Semester EU-ret OR Forvaltningsret OR Erhvervsret
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret
BKOMV1017U   Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BKOMV1701U Finansiering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Finance OR Business Administration
BKOMV6002U Statistics for Communication Research   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BMECV1030U Eksternt Regnskab   Semester Accounting OR Business Administration
BMECV1052U Statistics   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder   Q2 Business Administration
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond.     Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Semester Psychology
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag   Semester Psychology
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde    Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies 
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration

 

MINORS       
HA ALMEN 
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
minor_in_entrepreneurship_2018.pdf
 
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology
BINBO1427U Corporate Goverance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration
BJURO1345U EU-ret   Q1 EU ret OR Erhvervsret
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Matematisk Analyse og statisk optimering
BMECO1801U Sandsynlighedsteori   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology OR Statistik
BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Economics
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPOLO2005U Organizational Analysis   Semester Organisation OR Business Administration
BPOLO2006U Qualitative Methods   Semester Qualitative Methods OR Social Science Methodology
BSEMO1007U Financial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Accounting OR Business Administration
Kurser for efteråret 2018


COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration
BBLCV1160U Marketing - the Essentials and the Trend Drivers   Semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management - Drivers of success and complexity   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration
BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester English language studies (for MA IBC)
* The course may cover a maximum of 5 ECTS-points in English language studies (for MA IBC)
BEOKV1009U Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making   Semester Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Semester Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark)
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BFILV1801U   Statistik og sandsynlighedsregning   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BFILV2002U  Foucaults forfatterskab CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Semester Social Science Methodology
BHAAV1014U Personaleledelse   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV1016U Quantitative Methods   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV1020U Iværksætterjura   Semester Erhvervsret
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Semester Business Administration
BHAAV1040U Business Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Semester Organisation OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen   Semester Erhvervsret
BHAAV1811U   Sales and Pricing Methods   Q1 Business Administration
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy - A Case Based Approach   Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BHAAV1988U Retail Marketing   Semester Marketing OR Business Administration
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2261U Business Planning and Development   Q1 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance   Q2 Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV2645U International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BHAAV3003U Managing People   Semester Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms   Semester Microeconomics OR Business Administration
BHAAV3007U The Economics of the Euro   Semester Macroeconomics OR Economics OR Business Administration
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV5007U Surveydesign   Q1 Social Science Methodology
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   Semester Innovation OR Business Administration
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS Dansk - fuldt semester   Semester Accounting OR Business Administration
BHAAV6006U Corporate Strategy   Semester Strategy OR Business Administration
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   Semester Economics OR Business Administration
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet CANCELLED Q1 Politics / Culture / Society Studies OR Politics OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration
BIMKV1008U Visual Communication   Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1011U Public Relations CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation OR Communication
BIMKV1018U Consumer Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Marketing OR Business Administration
BIMKV1601U Marketing & Global Market Communication

* Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full

CANCELLED

Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BIMKV1602U Place branding: Nations, regions and cities   Semester Culture/ Society Studies
BIMKV1605U Online Communication CANCELLED Semester Generel kommunikation OR Communication
BIMKV1701U Comprehending Consumers across Cultures CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Business Administration
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BINTV1050U Social Media Management    Semester Business Administration
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology
BISHV1000U   Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration
BISHV1001U Commodity  trade flows and shipping   Q1 Business Administration
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret
BJURV1082U International Commercial Law   Semester Erhvervsret
BJURV1801U Økonomisk Regulering af kritisk infrastruktur STUDY GROUP Semester EU-ret OR Forvaltningsret OR Erhvervsret
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret
BKOMV1017U   Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation OR Communication
BKOMV1701U Finansiering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Finance OR Business Administration
BKOMV6002U Statistics for Communication Research   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methdoology
BMECV1030U Eksternt Regnskab   Semester Accounting OR Business Administration
BMECV1052U Statistics   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder   Q2 Business Administration
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond.     Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Semester Psychology
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag   Semester Psychology
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde   Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration

 

MINORS       
HA ALMEN 
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
minor_in_entrepreneurship_2018.pdf
 
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development
 

Mandatory courses offered as electives
It is possible to register for mandatory courses offered as electives. Please note, 
that the number of seats on these courses are limited and that the courses are administered by the study program secretariat and not the Electives Secretariat.
The Electives Secretariat only administers the registration.
 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology
BINBO1427U Corporate Goverance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration
BJURO1345U EU-ret   Q1 EU ret OR Erhvervsret
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Matematisk Analyse og statisk optimering
BMECO1801U Sandsynlighedsteori   Semester Quantitative Methods/Statistics OR Social Science Methodology OR Statistik
BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Economics
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics
BPOLO2005U Organizational Analysis   Semester Organisation OR Business Administration
BPOLO2006U Qualitative Methods   Semester Qualitative Methods OR Social Science Methodology
BSEMO1007U Financial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Accounting OR Business Administration
Kurser for foråret 2018

COURSE CODE COURSE TITEL REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition   Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union   semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BEUBV1012U Europeanisation and regional- and local business development CANCELLED semester Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers   semester Marketing OR Business Administration
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity   semester Covers nothing in relation to entry requirements
BEOKV1002U Language of Negotiation   Semester English language studies (for MA IBC)
BEOKV1005U Understanding Globalisation CANCELLED Semester Culture/Society Studies
BHAAV1040U Business Strategy

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Q3 Accounting OR Business Administration
BHAAV1072U Personal Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Business Administration
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q3 Business Administration
BHAAV1988U Retail Marketing   Q3 Marketing OR Business Administration
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full. Q3 Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Finance OR Business Administration
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Q3 Marketing* (see remark) OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business   semester  Business Administration
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness   Q3 Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management   Q3 Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV5007U Survey Design CANCELLED Q3 Social Science Methodology
BHAAV6006U Corporate Strategy   Q3 Strategy OR Business Administration
BHAAV6015U   Pricing Management in Theory and Practice

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

 

Cannot cover the specific entry requirement Microeconomics in full.

Q3 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration
BHAAV6020U  EU, the Internal Market and Business Strategy CANCELLED Q3 Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership

Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV7010U Topics in International Finance 

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT


Reserved for HA-students who are writing their bachelor project in the elective and international exchange students.

Q3 Finance OR Business Administration
BPSYV1200U A Psychological perspective CANCELLED semester Psykologi
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde CANCELLED Semester Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   semester Covers nothing in relation to entry requirements
BIMKV1008U Visual Communication   semester Generel kommunikation
BIMKV1601U SME Marketing and Global Market Communication

Cannot cover the specific entry requirement Marketing in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full.

CANCELLED

semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CANCELLED Semester Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.

 

COURSE CODE STATUS REMARKS/STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS
COVERED FOR
GRADUATE
ADMISSION
BASPO1001U Principles of Corporate Finance   semester Finance OR
Business
Administration
BASPO1004U Intercultural Organisation Can only partially cover the specific entry requirement Organisation. semester Organisation* (see remark)
OR Management
OR Business
Administration
BASPO1006U International Business in Asian Markets   semester Strategy OR
Business
Administration
BBLCO1217U Organisation and Corporate Communication Can only partially cover the specific entry requirement Intern Kommunikation. Can only partially cover the specific entry requirement Organisation. Q3 Intern kommunikation/
Organisations-
kommunikation*
(see remark) OR
Organisation*
(see remark)
BBLCO1221U Corporate Finance   Q4 Finance OR
Business
Administration
BBLCO6001U The Corporation in Society: Managing Beyond Markets   Semester Business
Administration
BEOKO1038U Videnstrukturering og videndeling  Faget udbydes kun til merit- og tompladsordningen Semester Covers nothing in relation to entry requirements
BPOLO1232U Comparative Political Economy   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1278U International Business Strategy   semester Strategy OR
Business
Administration
BPOLO1287U Political Economy of Development   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BPOLO1342U Corporate Finance   Q3 Finance OR
Business
Administration
BPOLO1354U Business and Global Governance   Q3 Politics OR
Politics/Culture/
Society Studies
BJURO1072U Rets- og Kontraktøkonomi   Q3 Rets- og Kontraktøkonomi
OR Culture/
Society Studies
BJURO1356U Skatteret   Q3 Offentlig ret
OR Erhvervsret
OR Culture/
Society Studies
BJURO1422U Selskabsret   Q4 Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder   Q4 Erhvervsret OR
Privatret OR
Culture/
Society Studies
BKOMO1166U Samfund: Teoretiske positioner   Semester Culture/
Society Studies
OR Philosophy/
Social Theory/
Sociology
BMECO1008U Sandsynlighedsregning og statistik semester
15 ECTS course running over 2 semesters 
  Quantitative Methods
/Statistics OR
Social Science
Methodology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori   semester Differentialligninger
og optimal kontrolteori
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse   semester Lineær Algebra OR
Matematisk Analyse
og statistisk
optimering
BINBO1136U Corporate Finance   Q3 Finance OR
Business
Administration
BINBO1138U Industrial Organizational Analysis Cannot cover the specific entry requirement Microeconomics in full. Q3 Microeconomics* (see remark)
OR Business
Administration
BINBO1140U International Business Law   Q4 Erhvervsret OR
Culture/
Society Studies
BINBO1166U Global Supply Chain Management   Q4 Business
Administration
BINBO1337U International Business Strategy   Q3 Strategy OR
Business
Administration
BINBO1601U Risk Management of Multinational Enterprise: Creating Global Strategic Responsiveness   Q3 Strategy OR
Business
Administration
BSACO1005U Management of cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture   Q3 Creative Industries or
Business
Administration
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
BSSIO1013U Service Innovation and Sustainability   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration
BSTHO1011U Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality   Q3 Business
Administration
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability   Q3 Innovation and
Entrepreneurship OR
Business Administration

Kurser for efteråret 2017


course code COURSE TITLE REMARKS / STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION  
BASPV1235U Strategy: An integrative and Paradoxical Approach CANCELLED Semester Strategy OR Business Administration  
BASPV1236U China - politics, economy, and global impact CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1011U Theoretical perspectives on European Integration CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BEUBV1012U Europeanisation and regional- and local business development CANCELLED Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BBLCV1014U Global Strategic Management   Semester Management OR Strategy OR Business Administration  
BBLCV1030U Creative Industries CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Creative Industries  
BBLCV1156U Business Project (Area Specific Report)   Semester Social Science Methodology  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Marketing OR Business Administration  
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture / Society Studies  
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration  
BPOLV1022U From the Financial Crisis 2007/08 to BREXIT and beyond. Crises, contagion, political and corporate challenges   Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BHAAV1008U Kvalitative metoder   semester  Qualitative Methods or Social Science Methodology  
BHAAV1012U Transfer Pricing in Multinational Enterprises

Relevant for the selection process at the MSc in EBA-Finansiering and Regnskab and cand.merc.aud.

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Q1 Økonomistyring for cand.merc.aud. OR Business Administration  
BHAAV1014U Personaleledelse CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Organisation OR Management OR Business Administration  
BHAAV1016U Quantitative Methods CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   semester  Business Administration  
BHAAV1040U Business Strategy   semester  Strategy OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   semester  Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   semester  Accounting OR Business Administration  
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring   Q1 Marketing OR Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management   Q1 Strategy OR Business Administration  
BHAAV1988U Retail Marketing   semester  Marketing OR Business Administration  
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Q2 Strategy OR Business Administration  
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q2 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2261U Business Planning and Development Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q1 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Part of Minor BHAAM2260U Entrepreneurship Q1 Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV2389U Behavioral Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Psychology OR Business Administration  
BHAAV2604U EU law from a business perspective CANCELLED Q2 Erhvervsret OR Culture/ Society Studies  
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder   Q2 Marketing OR Business Administration  
BHAAV2645U International Business Negotiation   semester  General communication OR Ekstern communication  
BHAAV3003U Managing People   semester  Organisation OR Management OR Business Administration  
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Microeconomics OR Business Administration  
BHAAV3007U The Economics of the Euro   semester  Macroeconomics OR Business Administration  
BHAAV4025U Digital Mediestrategi   Q2 Marketing OR Business Administration  
BHAAV5000U Contemporary issues in applied sales and price setting methods CANCELLED Q1 Business Administration  
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management   semester  Innovation OR Business Administration  
BHAAV5007U Survey Design   Q1 Social Science Methodology  
BHAAV5008U Strategic Analysis   Q1 Strategy OR Business Administration  
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology   semester  Innovation OR Business Administration  
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Accounting OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Strategy OR Business Administration  
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT semester  Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   semester  Economics  
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research   semester  Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6015U Pricing Management in Theory and Practice *Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full

CANCELLED
Q2 Microeconomics* (see remark) OR Business Administration  
BHAAV6019U Neuromarketing   semester  Marketing OR Business Administration  
BHAAV6020U EU, the internal Market and Business Strategy CANCELLED Q2 Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Q1 Organisation OR Management OR Business Administration  
BEBUV1010U Public Affairs / lobbyisme som forretningsstrategi CANCELLED Semester Culture/ Society Studies  
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Q1 Business Administration  
BISHV1001U Commodity Trade Flows and Shipping   Q2 Business Administration  
BFILV2001U   Det Humanistiske Perspektiv i Business Administration CANCELLED Q1 Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BFILV2002U Foucaults forfatterskab som indgang til forståelse af social analyse og kritik CANCELLED Q1 Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BINTV1050U Social Media Management   Semester Business Administration  
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Semester Information Systems/ Information Technology  
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution Online course Q2 Information Systems/ Information Technology  
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Semester Udbudsret eller Erhvervsret  
BJURV1081U Immaterialret   Semester Immaterialret eller Erhvervsret  
BJURV1082U International Commercial Law   Semester International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV3000U Komparativ kontraktret   Semester International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV7353U Arbejdsret   Semester Arbejdsret eller Erhvervsret  
BMECV1030U Eksternt regnskab   Semester Accounting OR Business Administration  
BMECV1801U Beslutningsteori    Q2 Social Science Methodology OR Business Administration  
BMECV1052U Statistics   Q1 Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BSEMV1137U Event and Festival Management   Semester Creative Industries OR Business Administration  
BSEMV3000U Servicescapes – Understanding the place where service meets consumers CANCELLED Semester Business Administration  
BIMKV1008U Visual Communication   Semester Generel kommunikation  
BIMKV1011U Public relations   Semester Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation  
BIMKV1014U Visuel identitet og profil   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1018U   Consumer Behaviour   Q2 Marketing OR Business Administration  
BIMKV1601U SME Marketing and Global Market Communication * Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full Semester Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark)  
BIMKV1602U Place branding: nations, regions and cities CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Culture/ Society Studies  
BIMKV1603U Naming & Framing as a tool for identity building and consumer communication across markets and cultures CANCELLED Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1605U Online Kommunikation   Semester Generel kommunikation  
BIMKV1701U 3C: Comprehending Consumers across Cultures   Semester Business Administration  
BIMKV1702U Sustainable Behaviour: Tools to foster change CANCELLED Semester Business Administration  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CANCELLED Semester Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BEOKV1002U Language of Negotiation

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

 

Semester English language studies (for MA IBC)  
BEOKV1005U Understanding Globalisation CANCELLED Semester Management OR Business Administration  
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Intern kommunikation OR Generel kommunikation  
BEOKV1001U Language and culture in organisations   Semester English language studies (for MA IBC) OR Culture/Society Studies  
BKOMV1017U Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Semester Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BPSYV1501U The Science of Mindfulness CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Covers nothing in relation to entry requirements  
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Psychology  
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Psychology  
MINORS       
HA Almen
Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U
minor_entrepreneurship_2017.pdf
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2261U Business Planning and Development


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.

course code COURSE TITLE STATUS PERIOD RUNNING COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1000U Managerial Accounting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Accounting OR Business Administration  
BASPO1002U Asian Economic Organisation & Competitiveness   Semester Culture/ Society Studies  
BASPO1014U Asian Business Systems   Semester Culture/ Society Studies* (see remark) * Relevant for the MSocSc in PMSD
BBLCO1215U Accounting and Financial Analysis CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Accounting OR Business Administration  
BBLCO1242U International Economics and Competitiveness CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Economics  
BPOLO1286U International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics  
BPOLO1293U Political Science CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Politics / Culture / Society Studies OR Politics  
BJURO1345U EU-ret CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 EU ret OR Erhvervsret  
BMECO1008U Sandsynlighedsregning og statistik   Semester Quantitative Methods OR Social Science Methdoology 15 ECTS course running over 2 semesters V17/F18
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Semester Mathematical Analysis and Static Optimization  
BINBO1135U Organisational Behaviour  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BINBO1139U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Quantitative Methods OR Social Science Methdoology  
BINBO1331U Business Research Methodology   Q2 Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology  
BINBO1427U Corporate Governance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Business Administration

Kurser for foråret 2017


COURSE CODE COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPV1234U Emerging Markets- Societies in transition   Culture/Society Studies OR Politics in general  
BASPV1235U  Strategy: An integrative and paradoxical approach CANCELLED Strategy OR Business Administration  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business Administration   
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity   Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BEOKV1006U   Conflict Management in the Workplace CANCELLED Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT English Only as a specific entry requirement for MAIBC
BEOKV3005U   Leadership Communication: Theory and Practise CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration   
BEUBV1601U  Europæisering og regional- og lokal erhvervsudvikling CANCELLED Culture/Society Studies OR Politics in general  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Culture/Society Studies OR Politics in general  
BHAAV1040U Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BHAAV2032U Consumer Behavior and Qualitative Methods   Social Science Methodology ONLINE COURSE
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods   Marketing* OR Business Administration *Can only PARTIALLY cover the Marketing specific entry requirement
BHAAV6006U Corporate Strategy   Strategy OR Business Administration  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Management OR Business Administration  Can also be used to PARTIALLY cover Organisation for admission to Msc in EBA/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisation
BHAAV6025U Principles of Banking and Financial Intermediation

Kun for HA studerende og Exchange

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management   Innovation OR Business Administration  
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Business Administration  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems   Accounting OR Business Administration  
BHAAV5005U Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness   Management OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Organisation OR Business Administration Or Psychology  
BHAAV1072U Personal Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Business Administration  Cannot cover Finance as a specific entry requirement for graduate admission 
BHAAV1186U Project Management CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration  
BHAAV1988U Retail Marketing   Marketing OR Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management   Strategy OR Business Administration   
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Business Administration  Cannot cover any other course area for graduate admission
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Strategy OR Business Administration  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Entrepreneurship OR Innovation OR Business Administration  
BIMKV1008U Visual Communication   External Communication OR General Communication  
BIMKV1601U SME Marketing & Global Market Communication   Marketing* OR Business Administration *Can only PARTIALLY cover the Marketing specific entry requirement
BIMKV1603U Naming & Framing as a tool for identity buiding and consumer communication across markets and cultures    General Communication  
BINBV1106U Danish Integrated Skills   Covers nothing in relation to specific entry requirements   

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.
 

course code COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1004U Intercultural Organisation   Culture/Society Studies Also relevant for the Organisation/Management and Communication specific entry requirement for MAIBC
BASPO1001U Principles of Corporate Finance   Finance OR Business Administration  
BBLCO1217U Organisation and Corporate Communication   Internal Communication* OR Organisation* *Can only PARTIALLY cover the Internal Communication OR Organisation specific entry requirement
BBLCO6001U The Corporation in Society: Managing Beyond Markets   Business Administration  
BEOKO1038U Videnstrukturering og videndeling KUN ÅBEN FOR MERIT- OG TOMPLADS!    
BPOLO1354U Business and Global Governance   Culture/Society Studies OR Politics in general  
BPOLO1342U Corporate Finance   Finance OR Business Administration   
BPOLO2003U EU Business and Politics   Culture/Society Studies OR Politics in general  
BPOLO1278U International Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BEUBO1011U Communicating across Cultures CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Culture/Society Studies  
BEUEO1602U Oral Communication (English)    English Only as a specific entry requirement for MAIBC
BEUEO1605U  Oral Presentation and Interaction (English)   Covers nothing in relation to entry requirements  
BJURO1421U Kreditret   "Privatret" OR Business Law  
BJURO1072U Rets- og Kontraktøkonomi   "Rets- og kontraktøkonomi OR Business Administration  
BJURO1422U Selskabsret CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT "Privatret" OR Business Law  
BJURO1356U Skatteret CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT "Offentlig ret" OR Business Law  
BMATO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori   Differentialligninger og optimal kontrolteori   
BMATO1008U  Sandsynlighedsregning og statistik   Statistics/Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BMATO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse   Lineær algebra  
BINBO1136U Corporate Finance   Finance OR Business Administration  
BINBO1166U Global Supply Chain Management   Business Administration  
BINBO1138U Industrial Organizational Analysis CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Economics Can also be used to PARTIALLY cover Microeconomics
BINBO1140U International Business Law CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Law Cannot be used for admission to cand.merc.(jur.)
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture   Creative Industries OR Business Administration  
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture   Creative Industries OR Business Administration  
BSSIO1003U Prediction Markets and Crowdsourcing for Firm Innovation: Service and Innovation   Innovation OR Business Administration  
BSTHO1011U Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality   Business Administration  


 

Kurser for efteråret 2016


ourse code COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPV1005U The Chinese political Economy CANCELLED Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  
BBLCV1156U Business Project (Area Specific Report)   Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  
BBLCV1030U Creative Industries Closed for further enrollment Creative Industries  
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Closed for further enrollment Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration  
BBLCV1014U Global Strategic Management Closed for further enrollment Management OR Strategy OR Business Administration  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BBLCV1401U   Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity Closed for further enrollment Covers nothing in relation to entry requirements  
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BBLCV1034U Spain and the crisis: why isn’t it over yet and who’s to blame? CANCELLED Politics in General OR Politics/ Culture/ Society Studies  
BEOKV1006U   Conflict Management in the Workplace CANCELLED Covers nothing in relation to entry requirements  
BEOKV1008U   English Skills for Business Students CANCELLED English language studies (for MA IBC)  
BEOKV1001U   Language and culture in organisations Very limited seats English language studies (for MA IBC) OR Culture/Society Studies  
BEOKV1002U Language of Negotiations Closed for further enrollment English language studies (for MA IBC)  
BEOKV3005U   Leadership Communication: Theory and Practise Closed for further enrollment Intern kommunikation OR Generel kommunikation  
BEUBV1601U  Europæisering og regional- og lokal erhvervsudvikling CANCELLED Politics in General OR Politics/ Culture/ Society Studies  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union Closed for further enrollment Politics/ Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BHAAV2389U Behavioral Finance Closed for further enrollment Psychology OR Business Administration  
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms   Microeconomics OR Business Administration  
BHAAV1040U Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy Closed for further enrollment Strategy OR Business Administration  
BHAAV4025U  Digital Mediestrategi Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations   Economics  
BHAAV2604U EU law from a business perspective CANCELLED Erhvervsret OR Culture/ Society Studies  
BHAAV6020U EU, the Internal Market and Business Strategy   Politics/ Culture/ Society Studies OR Politics in General  
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Closed for further enrollment Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Strategy OR Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management   Innovation OR Business Administration  
BHAAV2645U International Business Negotiation Closed for further enrollment General communication OR Ekstern communication  
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BHAAV3003U Managing People Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV6019U Neuromarketing Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Organization OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1014U Personale Ledelse Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV6015U Pricing Management in Theory and Practice Closed for further enrollment Microeconomics* (see remark) OR Business Administration *Cannot cover the Microeconomics specific entry requirement in full
BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research Closed for further enrollment Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1016U Quantitative Methods Closed for further enrollment Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1988U Retail Marketing   Marketing OR Business Administration  
BHAAV1078U Sports Economics   Creative Industries OR Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management Closed for further enrollment Strategy OR Business Administration  
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Business Administration  
BHAAV3007U The Economics of the Euro Closed for further enrollment Macroeconomics OR Business Administration  
BHAAV1012U Transfer Pricing in Multinational Enterprises Closed for further enrollment

Økonomistyring for cand.merc.aud.

OR

Business Administration

Relevant for the selection process at the MSc in EBA-Finansiering and Regnskab and cand.merc.aud.
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet CANCELLED Philosophy/ Social Theory/ Sociology OR Culture/ Society Studies  
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi –  Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori CANCELLED Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology  
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector   Business Administration  
BFILV2001U Det Humane Perspektiv i Business Administration   Culture/ Society Studies  
BINBV1160U Danish - Integrated skills   Covers nothing in relation to entry requirements  
BINMV1005U UX design and business model development for digital products CANCELLED Information Systems/ Information Technology  
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers   Information Systems/ Information Technology  
BINTV1050U  Social Media Management Closed for further enrollment Business Administration  
BINTV2001U   Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution   Information Systems/ Information Technology  
BJURV7353U  Arbejdsret   Arbejdsret eller Erhvervsret  
BJURV1005U  Dansk Udbudsret   Udbudsret eller Erhvervsret  
BJURV1081U  Immaterialret   Immaterialret eller Erhvervsret  
BJUV1082U International Commercial Law   International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV3000U  Komparativ kontraktret   International Handelsret OR Erhvervsret  
BKOMV1017U Strategisk kommunikation i mediesamfundet   Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BMATV1034U Beslutningsteori   Managerial Economics OR Business Administration  
BMATV1030U Eksternt regnskab Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration Accounting OR Business Administration  
BMATV1052U  Statistics Closed for further enrollment Quantitative Methods OR Social Science Methodoology  
BPROV1003U Kommunikationsplanlægning i projekter i organisationer og virksomheder CANCELLED    
BPSYV1018U Decision Making and Risk Management Closed for further enrollment Psychology OR Management OR Business Administration  
BPSYV1601U Ledelse som drama og hverdag   Psychology  
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Psychology  
BPSYV1501U The Science of Mindfulness Closed for further enrollment Covers nothing in relation to entry requirements  
BSEMV1137U Event and Festival Management   Creative Industries OR Business Administration  
BSEMV3000U   Servicescapes – Understanding the place where service meets consumers CANCELLED Business Administration  
BSEMV3001U The Craft of Research CANCELLED Covers nothing in relation to entry requirements  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges Closed for further enrollment Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BSOCV1009U Silicon Valley, Hollywood and Dutch Tulips: Clusters as Innovative Spaces in Global Competitive Environments CANCELLED Strategy OR Business Administration  
BIMKV1014U Visuel Identitet og profil   Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1018U Consumer Behaviour Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BIMKV1008U Visual Communication   Generel kommunikation  
BIMKV1011U Public Relations   Generel kommunikation OR Ekstern kommunikation  
BIMKV1601U SME Marketing & Global Market Communication CANCELLED Marketing* (see remark) OR Strategy* (see remark) * Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the Strategy specific entry requirement in full.
BIMKV1602U Place Branding: Nations, Regions and Cities Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BIMKV1603U Naming & Framing as a tool for identity buiding and consumer communication across markets and cultures  CANCELLED Ekstern kommunikation OR Generel kommunikation  
BIMKV1604U Consumer centric Intercultural Marketing: complexity of Asian consumers CANCELLED Culture/ Society Studies* (see remark) * Relevant for the MSocSc in PMSD
BIMKV1605U Online kommunikation   Generel kommunikation  
BIMKV1002U Cognition and Communication: An introduction CANCELLED Psychology OR Generel kommunikation  

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

course code COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1002U Asian Economic Organisation & Competitiveness Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BASPO1014U Asian Business Systems: State, Institutions and the Global Economy   Culture/ Society Studies* (see remark) * Relevant for the MSocSc in PMSD
BASPO1000U Managerial Accounting Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BBLCO1215U Accounting and Financial Analysis Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BBLCO1242U International Economics and Competitiveness Closed for further enrollment Economics  
BPOLO1281U International Economics Closed for furter enrollment Macroeconomics OR Economics OR Business Administration  
BPOLO1286U International Political Economy Closed for further enrollment Politics/ Culture/ Society Studies OR International Politics or Politics in General  
BPOLO1293U Political Science  Closed for furter enrollment Political Theory/Political Science OR Politics/ Culture/ Society Studies  
BHAEO2000U Strategic Management of Innovation and Technology

 

Innovation OR Business Administration  
BFILO1394U Finansiering Closed for furter enrollment Finance OR Business Administration  
BJURO1345U EU-ret Closed for further enrollment EU ret OR Erhvervsret  
BMATO1287U  Matematisk analyse og statisk optimering   Mathematical Analysis and Static Optimization  
BMATO1008U  Sandsynlighedsregning og statistik   Quantitative Methods OR Social Science Methdoology  
BINBO1331U Business Research Methodology   Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology  
BINBO1427U Corporate Governance Closed for further enrollment Business Administration  
BINBO1135U Organisational Behaviour  Closed for furhter enrollment Organisation OR Business Administration OR Psychology  

BINBO1139U

Statistics Closed for furter enrollment Quantitative Methods OR Social Science Methdoology  
Kurser for foråret 2016


COURSE CODE COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition (limited places) Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity (limited places) Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BEOKV1002U Language of Negotiations Closed for further enrollment English Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MAIBC
BEOKV1005U Understanding Globalization Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BEOKV1006U Conflict Management in the Workplace CANCELLED Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise Closed for further enrollment Business Administration  
BEUBV1007U EU’s udvidelse og regional- og lokal erhvervsudvikling CANCELLED Culture/ Society Studies OR Politics in general  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union Closed for further enrollment Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BHAAV1018U Human Resource Management CANCELLED Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in EBA/ cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/ Organisational Analysis/Organisational behaviour
BHAAV1040U Business Strategy (unlimited places) Strategy OR Busines Administration  
BHAAV1042U International Management (limited places) Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour (limited places) Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BHAAV1064U Organising Global Business and Marketing (limited places)

Strategy OR Management OR Business Administration

 
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring CANCELLED Marketing OR Business Administration  
BHAAV1072U Personal Finance Closed for further enrolment Business Administration Cannot cover Finance as a specific entry requirement for graduate admission
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi (limited places) Strategy OR Business Administration  
BHAAV1186U Project Management Closed for further enrollment Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management (limited places) Strategy OR Business Administration  
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Closed for further enrolment Business Administration Cannot cover any other course area for graduate admission
BHAAV1988U Retail Marketing Closed for further enrollment Marketing OR Business Administration  
BHAAV2000U Technology Partnering CANCELLED Innovation OR Business Administration  
BHAAV2604U EU law from a business perspective CANCELLED Business Law Cannot be used to cover "EU-ret" for admission to cand.merc. (jur.)
BHAAV4502U Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder (many available places) Entrepreneurship OR Business Administration  
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods (limited places) Marketing* (see remark OR Business Administration) *Can only PARTIALLY cover the Marketing specific entry requiremen
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Closed for further enrollment Business Administration  
BHAAV5005U Operations Management - Enhancing Competitiveness through Operational Effectiveness Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV5006U Innovation Management (limited places) Innovation OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy (limited places) Strategy OR Business Administration  
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations CANCELLED Economics  
BHAAV6011U Virksomheden & Samfundet CANCELLED Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership (unlimited places) Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in EBA/ cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/ Organisational Analysis
BIMKV1002U Cognition and Communication: An Introduction CANCELLED Psykologi OR Arbejds- og adfærspsykologi  
BIMKV1008U Visual Communication (limited places) External Communication OR General Communication  
BIMKV1020U Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation CANCELLED Culture/ Society Studies OR Communication in general  
BINBV1106U Danish – Integrated Skills   Covers nothing in relation to entry requirements  
BMATV1052U Statistics CANCELLED Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BPSYV1002U Risiko- og krisehåndtering i virksomheder og organisationer CANCELLED

External Communication OR General Communication

 
BPSYV1200U A Psychological perspective (limited places)

Psychology

 
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges (limited places) Entrepreneurship OR Innovation OR Business Administration  
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.


 

COURSE CODE COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1001U Principles of Corporate Finance Closed for further enrollment Finance OR Business Administration  
BASPO1004U Intercultural Organisation (very limited places) Culture/ Society Studies Also relevant for the Organisation/ Management and Communication specific entry requirement for MA IBC
BASPO1006U International Business in Asian Markets (very limited places) Business Administration  
BBLCO1219U Business, Strategies and Stakeholder Impact (limited places) Business Administration  
BINBO1136U Corporate Finance Closed for further enrollment Finance OR Business Administration  
BINBO1138U Industrial Organisational Analysis Closed for further enrollment Economics Can also be used to partially cover Microeconomics
BINBO1140U International Business Law (very limited places) Business Law Cannot be used for admission to cand.merc.(jur.)
BINBO1166U Global Supply Chain Management (very limited places) Business Administration  
BINBO1336U International Business Strategy (very limited places) Strategy OR Business Administration  
BJURO1421U Kreditret (unlimited places) "Privatret" OR Business Law  
BJURO1422U Selskabsret (unlimited places) "Privatret" OR Business Law  
BJURO1356U Skatteret (unlimited places) "Offentlig ret" OR Business Law  
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi (unlimited places) "Rets- og kontraktøkonomi" OR Business Administration  
BMATO1322U  Videregående lineær algebra og matematisk analyse (unlimited places) Lineær algebra  
BMATO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori (unlimited places) Differentialligninger og optimal kontrolteori  
BPOLV1232U Comparative Political Economy (very limited places) Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  
BPOLO1278U International Business Strategy (very limited places) Strategy OR Business Administration  
BPOLO1342U Corporate Finance Closed for further enrollment Finance OR Business Administration  
BPOLO1354U Business and Global Governance (very limited places) Culture/ Society Studies OR Politics in general  
BPOLO2003U EU Business and Politics (very limited places) Culture/ Society Studies OR Politics in general  
BSACO1003U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture (very limited places) Creative Industries OR Business Administration  
BSACO1005U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture (very limited places) Creative Industries OR Business Administration  
BSSIO1003U Prediction Markets and Crowdsourcing for Firm Innovation: Service and Innovation (very limited places) Innovation OR Business Administration  
BSSIO1005U Service Innovation Lab: Service and Innovation (very limited places) Innovation OR Business Administration  
BSTHO1002U Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality (very limited places) Business Administration  
Kurser for efteråret 2015


course code COURSE TITLE STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPV1005U The Chinese Political Economy Not established Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  
BASPV1006U International Human Resource Management   Management OR Busines Administration  
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BBLCV1030U Creative Industries Closed for further enrolment Creative Industries  
BBLCV1032U Introduction to Social Entrepreneurship Not established Entrepreneurship OR Business Administration  
BBLCV1013U Global Economic Governance Not established Culture/ Society Studies  
BBLCV1014U Global Strategic Management   Management OR Strategy OR Business Administration  
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of success and complexity   Covers nothing in relation to entry requirements  
BBLCV1501U American Business History Not established Culture/Society Studies  
BBLCV1502U Current Politics in Latin America Not established Culture/ Society Studies OR Politics in general  
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Closed for further enrolment Entrepreneurship OR Creative Industries OR Business Administration  
BEOKV1002U Language of Negotiations Closed for further enrolment English language (only for cand.ling.merc. and MA IBC)  
BEOKV1003U New Technologies for Business Communication Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BEOKV1005U Understanding Globalization Closed for furhter enrolment Culture/Society Studies  
BEOKV1006U Conflict Management in the Workplace   Covers nothing in relation to entry requirements  
BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practise Closed for further enrolment Internal Communication OR General Communication  
BEUBV1000U History and Theory of European Integration Not established Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BEUBV1001U Foreign Policy of the European Union Closed for further enrollment Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BEUBV1002U Terminologi og videndeling i international kommunikation Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BEUBV1004U Financial English – Developing language skills within an economic context Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BEUBV1006U English Skills for Business Students Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BFILV2000U

Politisk Filosofi fra Platon til Fukuyama

Not established Philosophy OR Culture/ Society Studies OR Political Science/ Political Theory OR Politics in general  
BFILV2001U Det Humane Perspektiv i Business Administration Not established Culture/ Society Studies  
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Business Administration  
BHAAV1008U Kvalitative metoder   Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV1012U Transfer Pricing in Multinational Enterprises   Business Administration Relevant for the selection process at the MSc in EBA-Finansiering og Regnskab and cand.merc.aud.
BHAAV1014U Personale Ledelse Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV1040U Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BHAAV1042U International Management Closed for further enrollment Management OR Business Administration  
BHAAV1054U Organizational Behaviour   Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Closed for further enrollment Accounting OR Business Administration  
BHAAV1064U Organising Global Business and Marketing   Strategy OR Management OR Business Administration  
BHAAV1078U Sports Economics   Creative Industries OR Business Administration  
BHAAV1186U Project Management   Business Administration  
BHAAV1366U Strategic Management   Strategy OR Business Administration  
BHAAV1988U Retail Marketing   Marketing OR Business Administration  
BHAAV2003U Google, Ebay, Amazon – Management Challenges in Networked Businesses   Strategy OR Business Administration  
BHAAV2389U Behavioral Finance Closed for further enrolment Psychology OR Business Administration  
BHAAV1016U Quantitative Methods   Quantitative Methods  
BHAAV2604U EU law from a business perspective   Erhvervsret OR Culture/ Society Studies  
BHAAV2639U Corporate Governance   Culture/ Society Studies  
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  
BHAAV2645U International Business Negotiation Closed for furhter enrolment General communication OR External communication  
BHAAV3000U Arts Management & Cultural Entrepreneurship Not established Creative Industries OR Business Administration  
BHAAV3003U Managing People   Management OR Business Administration  
BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms Closed for further enrollment Microeconomics OR Business Administration  
BHAAV3007U The Economics of the Euro   Macroeconomics OR Business Administration  
BHAAV5000U Contemporary issues in applied Sales and Price Setting methods Not established Marketing* (see remark) OR Business Administration *Can only PARTIALLY cover the Marketing specific entry requirement
BHAAV5006U Innovation Management   Innovation OR Business Administration  
BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS (Danish - fuldt semester)   Accounting OR Business Administration  
BHAAV6003U Finansiel rapportering - IFRS (English - quarter fag)   Accounting OR Business Administration  
BHAAV6004U Strategy problem solving in management consulting   Strategy OR Management OR Business Administration  
BHAAV6006U Corporate Strategy Closed for further enrollment Strategy OR Business Administration  
BHAAV6007U Økonomisk teoris udvikling Not established Culture/ Society Studies  
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Closed for further enrolment Quantitative Methods  
BHAAV6010U Brug af kvalitative data og metoder i opgaveløsningen Not established Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6012U Økonomi & Sociologi – Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori Cancelled Cancelled  
BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research Not established Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BHAAV6014U Neuroeconomics Closed for further enrolment Psychology  
BHAAV6015U Pricing Management in Theory and Practice Cancelled Microeconomics* (see remark) OR Business Administration *Can only PARTIALLY cover the Microeconomics specific entry requirement
BHAAV6018U Competitiveness and operations performance Cancelled Business Administration  
BHAAV6019U Neuromarketing Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  
BHAAV6020U EU, the Internal Market and Business Strategy   Culture/Society Studies OR Politics in General  
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Management OR Business Administration  
BISHV1000U Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector Closed for further enrolment Business Administration  
BIMKV1001U På opdagelse i det tyske marked Not established Culture/Society Studies  
BIMKV1002U Cognition and Communication: An Introduction   Psychology OR General communication  
BIMKV1004U Improving your professional impact in English Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BIMKV1008U Visual Communication   General communication  
BIMKV1011U Public relations Closed for further enrolment General communication OR External communication  
BIMKV1013U Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration   Information Systems/ Information Technology  
BIMKV1014U Visuel identitet og profil   External communication OR General communication  
BIMKV1015U Naming & Framing: Creative wordmaking as a vehicle for innovative thinking and product development Not established General communication  
BIMKV1018U Consumer Behaviour   Marketing OR Business Administration  
BIMKV1020U Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation Not established Culture/Society Studies  
BIMKV1021U Complexity of cultures: towards consumer centric intercultural marketing Not established Culture/Society Studies  
BINBV1106U Danish – Integrated Skills   Covers nothing in relation to entry requirements  
BINTV1050U Social Media Management Closed for further enrolment  Business Administration  
BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution  

Information Systems/ Information Technology

 
BJURV1005U Dansk Udbudsret   Udbudsret OR Erhvervsret  
BJURV1081U Immaterialret   Immaterialret OR Erhvervsret  
BJURV1082U International Commercial Law   International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV3000U Komparativ kontraktret   International Handelsret OR Erhvervsret  
BJURV7353U Arbejdsret   Arbejdsret OR Erhvervsret  
BKOMV6001U Crisis communication – a simulation in the real world and Cyberspace Not established External communication or Communication in general  
BMATV1030U Eksternt regnskab   Accounting OR Business Administration  
BMATV1034U Beslutningsteori    Managerial Economics OR Business Administration  
BMATV1052U Statistics Closed for further enrollment Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BPOLV1008U United States Foreign Policy Not established Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BPOLV1015U Theories of American Politics Not established Culture/ Society Studies OR Political Science/ Political Theory OR International Politics OR Politics in general  
BPOLV2010U Applied Quantitative Methods: Intermediary and Advanced Issues Not established Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BPROV1002U Kommunikation og projekter   General communication  
BPSYV1018U Decision Making and Risk Management   Psychology OR Management OR Business Administration  
BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst   Psychology  
BPSYV1501U The Science of Mindfulness   Covers nothing in relation to entry requirements  
BPSYV2020U The Drama of Leadership Closed for further enrollment Culture/ Society Studies  
BSEMV1137U Event and Festival Management   Creative Industries OR Business Administration  
BSOCV1004U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges Closed for further enrollment Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  


Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

COURSE CODE course title STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION REMARKS
BASPO1000U Managerial Accounting

Closed for further enrolment

Accounting OR Business Administration  
BASPO1002U Asian Economic Organisation & Comptetitiveness   Culture/ Society Studies  
BBLCO1242U International Economics and Competitiveness Closed for further enrollment Economics  
BHAAO2000U Strategic Management of Innovation and Technology Closed for further enrollment Innovation OR Business Administration  
BINBU1427U Corporate Governance Closed for further enrolment Culture/ Society Studies  
BINBO1139U Statistics Clsoed for further enrolment Statistics OR Quantitative Methods  
BINBO1331U Business Research Methodology   Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology  
BINBO1135U Organizational Behaviour Closed for further enrollment Organisation OR Psychology OR Business Administration  
BJURO1345U EU ret   EU ret OR Erhvervsret  
BKOMO1166U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner   General communication  
BKOMO1017U Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet Closed for further enrolment General communication OR External communication  
BMATO1287U Matematisk analyse og statisk optimering   Mathematical Analysis and Static Optimization  
BMATU1008U Sandsynlighedsregning og statistik Closed for further enrollment Statistics  
BPOLO1281U International Economics Closed for further enrolment Macroeconomics OR Economics OR Business Administration  
BPOLO1286U International Political Economy Closed for further enrolment Culture/ Society Studies OR International Politics or Politics in General  
BSEMO1007U Financial accounting Clsoed for further enrolment Accounting OR Business Administration  
 

Forkortelser og fagområder på dansk:
BA (Business Administration) = Generel Erhvervsøkonomi
Business Law = Erhvervsret
Accounting = Regnskab
Management = Ledelse

Kurser for foråret 2015

course code and title status course areas covered for graduate admission remarks

BA-BALJV1234U  Emerging Markets - Societies in transition

  Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general Closed for further enrolment
BA-BBLCV1160U  Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  

BA-BIVKV1657U  Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

Not established

English

Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA IBC

BA-BIVKO2637U  Conflict Management in the Workplace

Not established Covers nothing in relation to specific entry requirements  

BA-BIVKV1040U  Effective Speaking in Business English

Not established Covers nothing in relation to specific entry requirements  
BA-BIVKU3000U  Foreign Policy of the European Union   Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  

BA-BEOKV1002U  Language of Negotiations

Closed for further enrollment

English Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA IBC

BA-BEOKV3005U  Leadership Communication: Theory and Practise

Closed for further enrollment Internal Communication/ General Communication  

BA-BHAAV1988U  Retail Marketing

  Marketing OR Business Administration  

BA-BHAAV2604U  EU law from a business perspective

Not established Business Law Cannot be used to cover "EU-ret" for admission to cand.merc. (jur.)

BA-BHAAV6009U  Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations

Not established Economics  

BA-BHAAV4491U  Financial derivatives and their applications

Closed for further enrollment Finance OR Business Administration  

BA-BHAAV3003U  Managing People

Not established Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in EBA/ cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/ Organisational Analysis
BA-BHAAV6021U  Global People Management: Human Resource Management & Leadership   Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in EBA/ cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/ Organisational Analysis

BA-BHAAV6011U  Virksomheden og Samfundet

Not established Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society  

BA-BHAAV5005U  Operations Management - Enhancing Competitiveness through Operational Effectiveness

  Management OR Business Administration  

BA-BHAAV6006U  Corporate Strategy

Closed for further enrollment Strategy OR Business Administration  

BA-BHAAV6012U  Sociologi og Økonomi – Teori og Metode i Klassisk og Moderne Samfundsteori

Not established "Økonomisk sociologi" OR Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society Covers the area "Økonomisk relaterede arbejds - og adfærdsstudier" for Cand.Soc.HRM

BA-BHAAV5003U  Introduction to Sustainable Business

  Business Administration  

BA-BHAAV6013U  Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research

  Social Science Methodology  

BA-BHAAV5006U  Innovation Management

  Innovation OR Business Administration  

BA-BHAAV1040U  Business Strategy

 

Strategy OR Busines Administration

 

BA-BHAAV1054U  Organisational Behaviour

  Organisation OR Business Administration OR Psychology  

BA-BHAAV1366U  Strategic Management

  Strategy OR Business Administration  

BA-BHAAV1058U  Management Accounting and Control Systems

Closed for further enrolment

Accounting OR Business Administration  

BA-BHAAV1064U  Organising Global Business and Marketing

 

Strategy OR Management OR Business Administration

 

BA-BHAAV1066U  International Marketing & Eksportmarkedsføring

  Marketing OR Business Administration  

BA-BHAAV1072U  Personal Finance

Closed for further enrollment Business Administration Cannot cover Finance as a specific entry requirement for graduate admission

BA-BHAAV3086U  Sports Economics

Closed for further enrollment Creative Industries OR Business Administration  

BA-BHAAV1082U  Økonomistyret Marketing & Strategi

  Strategy OR Business Administration  

BA-BHAAV1186U  Project Management

 
Business Administration
Cannot cover Management as a specific entry requirement for graduate admission

BA-BHAAV1581U  Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

Closed for further enrollment Business Administration Cannot cover any other course area for graduate adminission

BA-BHAAV1427U  Oral Communication Skills in English

Closed for further enrolment Covers nothing in relation to entry requirements  

BA-BHAAV2525U  English Skills for Business Students

Not established Covers nothing in relation to entry requirements  

BA-BHAAV6016U  Greening Product and Service design processes

Not established Business Administration  
BA-BHAAV6017U  Introduction to design in business  Cancelled Creative industries OR Design Management OR Business Administration  

BA-BHAAV6005U  Videregående strategisk ledelse

Not established Strategy OR Business Administration  

BA-BINBV1106U  Danish – Integrated Skills

  Covers nothing in relation to entry requirements  

BA-BPSYV1200U  A Psychological Perspective

Closed for further enrolment

Psychology

 

BA-BPSYV1203U  Mentoring and coaching in an organizational context

Not established

Psychology

 

BA-BPSYV1002U  Risiko- og krisehåndtering i virksomheder og organisationer

 Not established

External Communication OR General Communication

 

BA-BSEMV1019U  Experience Economy – Strategy and Management

Cancelled

Creative Industries OR Business Administration

 
BA-BSEMV1020U  Finance Management   Finance OR Business Administration  
BA-BIMKV1002U  Cognition and Communication: An Introduction Not established Psykologi OR Arbejds- og adfærspsykologi  
BA-BIMKV1003U  Complexity of cultures in East and in West : from the view of cultural psychology Not established Culture/ Society Studies  

BA-BIMKV1008U  Visual Communication

Not established External Communication OR General Communication  
BA-BIMKV1005U  Strategisk Public Relations Not established External Communication OR General Communication  
BA-BPOLV1020U  Latin American Political Economy Not established Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BA-BHAAV4502U  Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder   Entrepreneurship OR Business Administration  
BA-BMATV1052U  Statistics   Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology Closed for further enrolment

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.
 

COURSE CODE AND TITLE

STATUS

COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION

REMARKS

BA-BASPO1001U  Principles of Corporate Finance

Closed for further enrollment

Finance OR Business Administration

 

BA-BASPO1006U  International Business in Asian Markets

 

Business Administration

 

BA-BASPO1004U  Intercultural Organisation

 

Culture/ Society Studies

Also relevant for the Organisation/ Management and Communication specific entry requirement for MA IBC

BBLCO1219U Business, Strategies and Stakeholder Impact

 

Business Administration

 

BA-BINBO1136U  Corporate Finance

Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 

BA-BINBO1138U  Industrial Organisational Analysis

 

Business Administration

 

BA-BINBO1140U  International Business Law

 

Business Law

Cannot be used for admission to cand.merc.(jur.)

BA-BINBO1166U  Global Supply Chain Management

 

Business Administration

 

BA-BINBO1336U  International Business Strategy

Closed for further enrollment

Strategy OR Business Administration

 

BA-BJURO1421U  Kreditret

 
"Privatret" OR Business Law
 

BA-BJURO1422U  Selskabsret

 
"Privatret" OR Business Law
 

BA-BJURO1356U  Skatteret

 

"Offentlig ret" OR Business Law

 

BA-BJURO1072U  Rets- og kontraktøkonomi

 

"Rets- og kontraktøkonomi" OR Business Administration

 

BA-BKOMO1267U  Intern kommunikation i praksis

Closed for further enrollment Internal Communication OR General Communication  

BA-BSEMO1333U  Advanced Service Marketing 

  Marketing OR Business Administration  

BA-BSTHO1011U  Tourism Supply and Operations Management: Tourism and Hospitality

 

Business Administration

 

BA-BSACO1005U  Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture

Closed for further enrollment Creative Industries OR Business Administration  

BA-BSSIO1003U  Prediction Markets and Crowdsourcing for Firm Innovation: Service and Innovation

  Innovation OR Business Administration  

BA-BSOCO1026U  Theories of Contemporary Society II

  Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society  

BA-BSOCO1022U  Theories of Contemporary Society I

  Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society  

BA-BSOCO1018U  Advanced Economic Sociology

  "Økonomisk sociologi" OR Philosophy/ Social Theory/  Sociology OR Culture/ Society Covers the area "Økonomisk relaterede arbejds - og adfærdsstudier" for Cand.Soc.HRM

BA-BSOCO1024U  Quantitative Methods II

  Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  

BA-BMATO1322U  Videregående lineær algebra og matematisk analyse

  Lineær algebra  

BA-BMATO1288U  Differentialligninger og optimal kontrolteori

  Differentialligninger og optimal kontrolteori  

BA-BPOLO1005U  Regional Integration and the EU

 

Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general

 

BA-BPOLO1232U  Comparative Political Economy

Closed for further enrolment Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  

BA-BPOLO1278U  International Business Strategy

  Strategy OR Business Administration  

BA-BPOLO1342U  Corporate Finance

Closed for further enrolment Finance OR Business Administration  

BA-BPOLO1354U  Business and Global Governance

  Culture/ Society Studies OR Politics in general  

Forkortelser og fagområder på dansk:
BA (Business Administration) = Generel Erhvervsøkonomi
Business Law = Erhvervsret
Accounting = Regnskab
Management = Ledelse


 

Kurser for efteråret 2014

Course CODE and title

Status

course areas covered for graduate admission

remarks

BA-BASPV1005U  The Chinese Political Economy   Culture/ Society Studies OR International Political Economy OR Politics in general  

BA-BASPV1007U  Japanese Business Communication

NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies OR Japanese language

 

BA-BASPV1006U  International Human Resource Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Management OR Busines Administration

 
 BA-BBLCV1030U  Creative Industries CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Creative Industries

 
BA-BBLCV1031U Ecosystem Services - The Managed Environment

NOT ESTABLISHED

Culture/ Society Studies  
BA-BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility  

Culture/ Society Studies

 
BA-BBLCV1013U  Global Economic Governance NOT ESTABLISHED

Culture/ Society Studies

 
BA-BBLCV1160U  Marketing – The Essentials and the Trend Drivers CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Marketing OR Business Administration

 
BA-BBLCV1106U  Strategic Corporate Social Responsibility – Sustainability Challenges of Tomorrows Businesses  

Culture/ Society Studies

 
BA-BBLCV1014U Global Strategic Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Management OR Strategy OR Business Administration  
BA-BBLCV1032U Introduction to Social Entrepreneurship   Entrepreneurship OR Business Administration  
BA-BBLCV1033U History of Capitalism in the United States NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies  
BA-BIVKV1657U Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

NOT ESTABLISHED

English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)  
BA-BIVKV1051U History and Theory of European Integration NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  
BA-BIVKU1014U Current Politics in Latin America NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies OR Politics in general

 

BA-BIVKO2637U Conflict Management in the Workplace CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Covers nothing in relation to entry requirements  

BA-BIVKV1040U Effective Speaking in Business English

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BIVKU3000U  Foreign Policy of the European Union CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general  

BA-BIVKV3001U United States Foreign Policy

  Culture/ Society Studies OR International Politics OR Politics in general
BA-BEOKV1002U Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)  
BA-BEOKV3005U Leadership Communication: Theory and Practice CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Internal Communication OR General Communication

BA-BEOKV1003U New Technologies for Business Communication

 

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-BEOKV1001U Language and culture in organisations CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-BHAAV2639U Corporate Governance

 

Culture/ Society Studies
BA-BHAAV1988U Retail Marketing  

Marketing OR Business Administration

 
BA-BHAAV3000U Arts Management & Cultural Entrepreneurship  

Creative Industries OR Business Administration

 
BA-BHAAU3001U Business Continuity Management

NOT ESTABLISHED

Strategy OR Business Administration  

BA-BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Marketing OR Business Administration

 
BA-BHAAV2604U EU Law from a business perspective   Erhvervsret OR Culture/ Society Studies
BA-BHAAV2645U International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

General communication OR External communication

 
BA-BHAAV2389U Behavioural Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Psychology OR Business Administration
 
BA-BHAAV6007U Økonomisk teoris udvikling NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies  
BA-BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BA-BHAAV1742U Quantitative Methods in Finance and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Quantitative Methods OR Social Science Methodology

 
BA-BHAAU1027U Supply Chain Management - vejen til konkurrencemæssige fordele  

Business Administration

 
BA-BHAAV6010U Kvalitative data og metoder NOT ESTABLISHED Qualitative Methods OR Social Science Methodology  
BA-BHAAV3003U Managing People CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Management OR Business Administration

 
BA-BHAAU3004U Diversity Management NOT ESTABLISHED

Management OR Business Administration

 
BA-BHAAV3005U Applied Microeconomics for Firms CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Micro Economics OR Business Administration

 
BA-BHAAV3007U The Economics of the Euro  

Macro Economics OR Business Administration

 
BA-BHAAV6006U Corporate Strategy  

Strategy OR Business Administration

 
BA-BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business  

Business Administration

 
BA-BHAAU1029U Ledelse, Organisering og Udvikling af Frivilligt Arbejde NOT ESTABLISHED

Management OR Business Administration

 
BA-BHAAV6013U Qualitative Methods in Marketing and Consumer Research  

Qualitative Methods OR Social Science Methodology

 
BA-BHAAV5006U Innovation Management   Innovation OR Business Administration  
BA-BHAAV1040U Business Strategy CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Strategy OR Business Administration

 
BA-BHAAV6014U Neuroeconomics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Psychology  
BA-BHAAV6020U EU, The International Market and Business Strategy   Culture/Society Studies  
BA-BHAAV1381U Organizational Behaviour   Organisation OR Business Administration OR Psychology  
BA-BHAAU1040U Strategic Management  

Strategy OR Business Administration

 
BA-BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Accounting OR Business Administration  
BA-BHAAV1064U Organising Global Business and Marketing   Strategy OR Management OR Business Administration  
BA-BHAAV6015U Price Theory and dynamic pricing   Business Administration  
BA-BHAAV1078U Sports Economics   Creative Industries OR Business Administration  
BA-BHAAV1330U Innovation in Emerging Markets   Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BA-BHAAV1186U Project Management   Business Administration Cannot cover Management as a specific entry requirement for graduate admission
BA-BHAAV1427U Oral Communication Skills in English NOT ESTABLISHED Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BHAAV2525U English Skills for Business Students CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BHAAV6018U Competitiveness and operations performance   Business Administration  
BA-BHAAV6019U Neuromarketing CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Marketing OR Business Administration  
BA-BHAAV6002U Finansiel rapportering - IFRS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Accounting OR Business Administration  
BA-BHAAV6003U Financial reporting - Intermediate - IFRS   Accounting OR Business Administration  
BA-BHAAV6004U Strategy problem solving in management consulting   Strategy OR Management OR Business Administration  
BA-BFILV2001U Det humane perspektiv i Business Administration   Culture/ Society Studies  
BA-BINBV1106U Danish - Integrated Skills   Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BINTV2001U Who Owns the Future? The Promise and Perils of the Coming Big Data Revolution   Information Systems  
BA-BINTU1010U Social Media Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Business Administration  
BA-BJURV5001U Introduktion til udbudsretten   Udbudsret OR Erhvervsret  
BA-BJURV1082U International Commercial Law   International Handelsret OR Erhvervsret  
BA-BJURV1081U Immaterialret   Immaterialret OR Erhvervsret  
BA-BJURV3000U Komparativ kontraktret   International Handelsret OR Erhvervsret  
BA-BKOMV1060U Crisis and Financial Stability: Sociology of Finance and Communication NOT ESTABLISHED General communication  
BA-BPSYV1018U Decision making and risk management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Management OR Business Administration  
BA-BPSYV1165U Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Psychology  
BA-BPSYV2020U The drama of leadership   Culture/ Society Studies  
BA-BSEMV1137U Event and Festival Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Creative Industries OR Business Administration  
BA-BSEMV1020U Finance Management CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Finance OR Business Administration  
BA-BSOCV1003U Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective   Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration  
BA-BIMKV1010U Globalization of cultures: Theories and practices NOT ESTABLISHED Culture/ Society Studies  
BA-BIMKV1001U Auf den Spuren des deutschen Marktes   Business Administration  
BA-BIMKV1011U Public relations CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT General communication OR External communication  
BA-BIMKV1014U Visuel identitet og profil CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Marketing OR Business Administration  
BA-BIMKV1013U Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Information Systems  
BA-BIMKV1004U Improving your proessional impact in English NOT ESTABLISHED Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BIMKV1002U Cognition and Communication: An Introduction   Psychology OR General communication  
BA-BIMKV1003U Complexity of cultures in East and in West: from the view of cultural psychology   Culture/ Society Studies  
BA-BIMKV1008U Visual Communication   General communication  
BA-BIMKV1007U Videokommunikation: i teori og praksis NOT ESTABLISHED General communication  
BIMKV1015U Naming & Framing: Creative wordmaking as a vehicle for innovative thinking and product development   General communication  

BA-BIMKV1005U Stategisk Public Relations

NOT ESTBLISHED Management OR Business Administration  
BA-BMATV1052U Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology  
BA-BMATV1034U  Beslutningsteori   Managerial Economics OR Business Administration  


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.
 

COURSE code and title

Status

course areas covered for graduate admission

remarks

BA-BASPO1002U Asian Economic Organisation and Competitiveness

 

Culture/ Society Studies

 

BA-BASPO100U Managerial Accounting

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Accounting OR Business Administration

 

BA-BBLCO1251U Accounting and Financial Analysis

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Accounting OR Business Administration

 

BA-BBLCO1242U International Economics and Competitiveness

 

Economics

Does not fulfil the Microeconomics or Macroeconomics specific entry requirement

BA-BHAAO2000U Strategic Management of Innovation and Technology

 

Innovation OR Business Administration

 

BA-BINBO1427U Corporate Governance

 

Culture/ Society Studies

 

BA-BINBO1139U Statistics

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology

 

BA-BINBO1331U Business Research Methodology

 

Culture/ Society Studies OR Social Science Methodology

 

BA-BINBO1135U Organizational Behaviour

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Organisation OR Psychology OR Business Administration

 

BA-BJURO1345U EU Ret

 
EU ret OR Erhvervsret
 
 
Arbejdsret OR Erhvervsret
Lukket for yderligere tilmeldinger

BA-BKOMU1020U Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner

 

General communication

 

BA-BKOMU2001U Kommunikationsteori og- strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

General communication OR External communication

 
BA-BSOCU10124U Business, Politics and Society   Culture/ Society Studies  
BA-BSOCU1015U Managerial Economics II   Business Administration  

BA-BMATO1287U Matematisk analyse og statisk optimering

CLOSED FOR FURHTER ENROLMENT

Mathematical Analysis and Static Optimazation

 
BA-BMATU1008U Sandsynlighedsregning og statistik   Statistics  
BA-BPOLO1281U International Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Macroeconomics OR Economics OR Business Administration  
BA-BPOLO1286U  International Political Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT Culture/ Society Studies OR International Politics or Politics in General  

Forkortelser og fagområder på dansk:
BA (Business Administration) = Generel Erhvervsøkonomi
Business Law = Erhvervsret
Accounting = Regnskab
Management = Ledelse

Kurser for foråret 2014

Bachelor course catalogue for Spring 2014:


Course CODE and title

Status

course areas covered for graduate admission

remarks

BA-BLC_3MET Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Closed for further enrolment Marketing OR Business Administration  

BA-BLC_SEIT Social Entrepreneurship and Innovation Theory (SEIC-T)

  Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration

 

BA-BLM_BA04 Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog Not established

English

Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA in IBC - MCO
BA-BLM_BA15 Intercultural Business Communication Closed for further enrolment

English

Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA in IBC - MCO
BA-BLM_BA23 Web Interaction Design and Communication   Information Systems  
 BA-BLM_BA32 Conflict Management in the Workplace Not established

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-BLM_BA33 Effective Speaking in Business English

Not established

Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-BLM_BA35 EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser Not established

Culture/ Society Studies

 
BA-BLM_BA52 Foreign Policy of the European Union  

Politics in general

 
BA-EOK_VLON Language of Negotiations Closed for further enrolment

English

Only as a specific entry requirement for cand.ling.merc. and MA in IBC - MCO
BA-EOK_VLEC Leadership Communication: Theory and Practise Closed for further enrolment

Internal Communication/ General Communication

 
BA-HA_E30 Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BA-HA_E31 International Management   Management OR Business Administration  
BA-HA_E35 EU, The European Market and Business Strategy   Culture/Society Studies Cannot cover Politics for the MSc in IBP
BA-HA_E42 Organizational Behaviour   Management OR Business Administration OR Psychology Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in Economics and Business Administration/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisational Analysis
BA-HA_E44 Strategic Management   Strategy OR Business Administration  
BA-HA_E46 Management Accounting and Control Systems

Closed for further enrolment

Accounting OR Business Administration  
BA-HA_E54 Organising Global Business and Marketing   Strategy OR Management OR Business Administration  
BA-HA_E56 International Marketing & Eksportmarkedsføring   Marketing OR Business Administration  
BA-HA_E60 Personal Finance Closed for further enrolment Business Administration Cannot cover Finance as a specific entry requirement for graduate admission
BA-HA_E683 Sports Economics   Creative Industries OR Business Administration  
BA-HA_E70 Økonomistyret Marketing & Strategi   Strategy OR Business Administration  
BA-HA_E82 Project Management   Business Administration Cannot cover Management as a specific entry requirement for graduate admission
BA-HA_E96 Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Closed for further enrolment Business Administration Cannot cover any other course area for graduate admission
BA-HA_E125 Retail Marketing  

Marketing OR Business Administration

 
BA-HA_E135 EU law from a business perspective  

Business Law

Cannot be used to cover "EU-ret" for admission to cand.merc.(jur.)
BA-HA_E151 Supply Chain Management - et globalt perspektiv Not established

Business Administration

 
BA-HA_E158 Human Resource Management   Cancelled

Management OR Business Administration

Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in Economics and Business Administration/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisational Analysis
BA-HA_E162 Financial derivatives and their applications Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 
BA-HA_E165 Global People Management: Leadership and Human Resource Management

 

Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in Economics and Business Administration/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisational Analysis

BA-HA_E169 Corporate Strategy

 

Strategy OR Business Administration

 
BA-HA_E171 Introduction to Sustainable Business  

Business Administration

 
BA-HA_E173 Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder  

Entrepreneurship OR Business Administration

 
BA-HA_E174 Innovation Management  
Innovation OR Business Administration
 
BA-HA_E178 Managing People Not established Management OR Business Administration Can also be used to partially cover Organisation for admission to MSc in Economics and Business Administration/cand.merc., though not the core 2.5 ECTS-points in Organisation Theory/Organisational Analysis
BA-HA_E179 Diversity Management Not established Management OR Business Administration  
BA-HA_E184 Operations Management - Enhancing Competitiveness through Operational Effectiveness   Management OR Business Administration  
BA-HA_R51 Oral Communication Skills in English Closed for further enrolment

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-HA_R73 English Skills for Business Students Not established    
BA-HA_R75 Effective writing Not established

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-HAI_A20 Danish – Integrated Skills  

Covers nothing in relation to entry requirements

 
BA-HAIT_VGAM Gamification Not established

Business Administration

 
BA-HAP_VAPP A Psychological Perspective  

Psychology

 
BA-HAP_VMCO Mentoring and coaching in an organizational context

Not established

Psychology  
BA-HAP_VRKO Risiko- og krisehåndtering i organisationer  

External Communication OR General Communication

 
BA-HAP_VNO Narratives in Organizational Development Not established

Psychology

 
BA-HAS_ESM Experience Economy – Strategy and Management Not established

Creative Industries OR Business Administration

 
BA-HAS_FIMA Finance Management Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 
BA-JAP_VBC2 Basic Chinese 2 Not established Covers nothing in relation to entry requirements  
BA-MOEK_3BT Beslutningsteori Not established

Managerial Economics OR Business Administration

 
BA-JAP_VEMS EMERGING MARKETS - SOCIETIES IN TRANSITION   Culture/ Society Studies  
BA-JAP_FKG Japanese Business Communication Not established

Culture/Society Studies

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.
 

COURSE code and title

Status

course areas covered for graduate admission

remarks

BA-HAI_2CF Corporate Finance

Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 

BA-HAI_2IOA Industrial Organisational Analysis

 

Business Administration

 

BA-HAI_2IBL International Business Law

 

Business Law

Cannot be used for admission to cand.merc.(jur.)

BA-HAI_2GSC Global Supply Chain Management

 

Business Administration

 

BA-HAI_3IBS International Business Strategy

 

Strategy OR Business Administration

 

BA-2PCF Principles of Corporate Finance

Closed for further enrolment

Finance OR Business Administration

 

BA-3IB International Business in Asian Markets

 

Business Administration

 

BA-VLAM Videregående Lineær algebra og matematisk analyse

 

"Lineær algebra"

 

BA-DOK2 Differentialligninger og optimal kontrolteori

 

"Differentialligninger og optimal kontrolteori"

 

BA-HAJ_KRE Kreditret

 
"Privatret" OR Business Law
 
 
"Privatret" OR Business Law
 

BA-HAJ_SKAT Skatteret

 

"Offentig ret" OR Business Law

 

BA-HAJ_REKO Rets- og kontraktøkonomi

 

"Rets- og kontraktøkonomi" OR
Business Administration

 
BA-HAK_IKIP Intern kommunikation i praksis Closed for further enrolment Internal Communication OR General Communication  
BA-HAS_MACS Management Control Systems (for students enrolled in 2012 or earlier) Closed for further enrolment Accounting OR Business Administration  

BA-HAS_ASEC Advanced Service Economics

 

Business Administration

 
BA-PEUC Regional Integration and the EU   Politics in general OR Politics/Culture/Society Studies  
BA-PCP2 Comparative Political Economy   International Political Economy OR Politics/Culture/Society Studies  
BA-PIBS International Business Strategy   Strategy OR Business Administration  
BA-PCFI Corporate Finance Closed for further enrolment Finance OR Business Administration  

BA-PBGG Business and Global Governance

  Politics in general OR Politics/Culture/Society Studies
Kurser fra efteråret 2013


Bachelor course catalogue for Autumn 2013:
 

Course category and name

Status

AREAS COURSE COVER

BLC 3CRE Creative Industries  

Creative Industries

BLC 3GEG Global Economic Governance  

Politics OR Culture/Society

BLC 3MET Marketing – The Essentials and the Trend Drivers  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business Administration

BLC 3SCS Strategic Corporate Social Responsibility - Sustainability Challenges

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Culture/Society

BLC 3GSM Global Strategic Management  

Management OR Strategy OR Business Administration

BLC SEP2 Social Entrepreneurship Project NOT ESTABLISHED

Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration

BLC SEIT Social Entrepreneurship and Innovation Theory NOT ESTABLISHED Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration
 BA04 Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog  

English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)

BLM BA15 Intercultural Business Communication CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)

BLM BA28 Current Politics in Latin America  

Politics OR Culture/Society

BLM BA32 Conflict Management in the Workplace CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA33 Effective Speaking in Business English   

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA35 EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser NOT ESTABLISHED

Culture/Society

BLM BA37 Vidensmodellering og videnshåndtering NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA53 United States Foreign Policy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Politics OR Culture/Society

DØK INM Internet Marketing  

Business Administration

EOK VLON Language of Negotiations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

English language (only for cand.ling.merc. and MA in IBC-MCO)

EOK VLEC Leadership Communication: Theory and Practice CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Internal Communication OR General Communication

EOK VANL Anthropological linguistics: language and culture in organizations  

Society/Culture

HA E122 Corporate Governance CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Business Administration

HA E125 Retail Marketing  

Marketing OR Business Administration

HA E175 Arts Management & Cultural Entrepreneurship  

Creative Industries OR Business Administration

HA E176 Business Continuity Management NOT ESTABLISHED
Strategy OR Business Administration
HA E133 Markedsføring på forbrugermarkeder CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business Administration
HA E135 EU Law from a business perspective  

Erhvervsret

HA E136 International Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

General communication OR External communication

HA E144 Behavioural Finance  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Psychology OR Business Administration

HA E15 Quantitative Methods in Finance and Economics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Quantitative Methods

HA E158 Human Resource Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Management OR Business Administration

HA E160 Trading in Financial Markets CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Finance OR Business Administration

HA E178 Managing People  

Management OR Business Administration

HA E165 Global People Management: Leadership and Human Resource Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Management OR Business Administration

HA E179 Diversity Management NOT ESTABLISHED

Management OR Business Administration

HA E180 Applied Microeconomics for Firms CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Micro Economics OR Business Administration

HA E181 Applied Time Series Analysis and Forecasting CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Quantitative Methods OR Business Administration

HA E182 The Economics of the Euro CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Macro Economics OR Business Administration

HA E183 Strategic Management of Innovation and Technology  

Innovation OR Business Administration

HA E169 Corporate Strategy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Strategy OR Business Administration

HA E170 Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele   Business Administration
HA E172 Ledelse, Organisering og Udvikling af Frivilligt Arbejde NOT ESTABLISHED

Management OR Business Administration

HA E174 Innovation Management  

Innovation OR Business Administration

HA E30 Business Strategy

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Strategy OR Business Administration

HA E31 International Management

CLOSED FOR FURHTER ENROLLMENT

Management OR Business Administration

HA E35  EU, The European Market and Business Strategy

 

Politics OR Culture/Society

HA_E42  Organizational Behaviour

 

Organisation OR Psychology OR Business Administration

HA_E44  Strategic Management

 

Strategy OR Business Administration

HA_E46  Management Accounting and Control Systems

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

Accounting OR Business Administration

HA_E54  Organising Global Business and Marketing

 

Strategy OR Management OR Business Administration

HA_E61  Issues in International Finance

CANCELLED

Finance OR Business Administration

HA_E68  Sports Economics

  Creative Industries OR Business Administration

HA_E81  Innovation in Emerging Markets

 

Innovation OR Entrepreneurship OR Business Administration

HA_E82  Project Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Business Administration

HA_R51  Oral Communication Skills in English

 

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA_R73  English Skills for Business Students

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA_R75  Effective writing

NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

HAI_A20  Danish – Integrated Skills

 

*Covers nothing in relation to entry requirements

VITK  IT kontrakter

 

Erhvervsret

HAIT_VSMM  Social Media Management

 

Business Administration

HAJ_UDB  Introduktion til udbudsretten

  Udbudsret OR Erhvervsret

HAJ_ICL  International Commercial Law

  International Handelsret OR Erhvervsret

HAJ_IMR  Immaterialret

  Immateriaelret OR Erhvervsret

HAJ_KKR  Komparativ kontraktret

  International Handelsret OR Erhvervsret

HAP_VAMC  Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psychology

HAP_VAPP  A Psychological Perspective

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Psychology

HAP_VDMR  Decision making and risk management

  Management OR Business Administration

HAP_VLPV  Ledelse af professionelle og vidensarbejdere i den projektorienterede organisation

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Management OR Business Administration

HAS_EFMA  Event and Festival Management

  Creative Industries OR Business Administration

HAS_FIMA  Finance Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Finance OR Business Administration

HAS_IST  Introduction to Sustainable Tourism

CANCELLED Business Administration

HASOC_VEIG  Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges

  Innovation OR Business Administration

IMK_VFFA  Forbrugeradfærd

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Marketing OR Business Administration

IMK_VFGC  Globalization of cultures: theories and practices

  Culture/Society

IMK-HK  Forstå fransk grammatik

NOT ESTABLISHED French

IMK_VFNF  Naming & Framing: Creative wordmaking as a vehicle for innovative thinking and product development

  General communication

IMK_VFPR  Public relations

  General communication OR External communication

IMK_VFVI  Visuel identitet og profil

  Marketing OR Business Administration

IMK_VFWD  Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration

  Information Systems

JAP_VBC  Basic Chinese 1

NOT ESTABLISHED Chinese

KIN_VCPE  The Chinese Political Economy

  Politics OR Culture/Society
MØK STAT Statistics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Statistics OR Quantitative Methods

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

OBS: Da det er obligatoriske fag, som endnu ikke er godkendt af studienævnene, kan der forekomme små ændringer i kursusbeskrivelserne frem til 15. august 2013.


Mandatory bachelor courses offered as electives Autumn 2013:
 

COURSE CATEGORY AND NAME

Status

AREA COURSE COVER

ASP 2AEO  Asian Economic Organisation & Competitiveness

 

Culture/Society

ASP 2MA  Managerial Accounting

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Accounting OR Business Administration

ASP 2REI  Regional Economic Integration in Asia

 

Culture/Society

HAI 2GOV Corporate Governance

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Culture/Society

HAI 2STA Statistics

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Statistics OR Quantitative Methods

HAI_2BRM  Business Research Methodology

 

Culture/Society OR Social Science Methodology

HAI_2OB  Organizational Behaviour

 

Organisation OR Psychology OR Business Administration

HAJ EUR EU Ret

 

EU ret OR Erhvervsret

HAJ ARB Arbejdsret

 

Arbejdsret OR Erhvervsret

HAK_TEPO  Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner

 
General communication
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
General communication OR External communication

HAS_MIII  Methods III – Statistics and quantitative methods

 

Statistics OR Quantitative Methods

POL PIEC  International Economics

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Macroeconomics OR Business Administration

POL PIPE  International Political Economy

 

Politics OR Culture/Society

Kurser fra foråret 2013


Bachelor course cataloque for the spring 2013

Course category and name

Status

AREAS COURSE COVER

BIN_3DMI  Designing Mobile Information Technologies and Services

 

*Information Technology

BLC 3MET_ Marketing – The Essentials and the Trend Drivers

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Marketing OR
*Business Administration

BLC 3NME_ New Media, Brand and Reputation Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*External Communication OR
*General Communication

BLM BA04_ Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

NOT ESTABLISHED

*English language for MCO or CLM

BLM BA15_ Intercultural Business Communication

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA23_ Web Interaction Design and Communication

 

*Information Systems

BLM BA32_ Conflict Management in the Workplace

NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

BLM BA35_ EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser

NOT ESTABLISHED

*Society/Culture

BLM BA38_ The European Union as an International Actor – Issues and Policies

 

*International Politics OR
*Society/Culture

BLM BA40_ Spanien i Europa før og under krisen

NOT ESTABLISHED

*Society/Culture

EOK VLON_ Language of Negotiations

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA E125_ Retail Marketing

 

*Marketing OR
*Business Administration

HA E130_ Strategic Network Design – Management of supply and distribution

NOT ESTABLISHED

*Business Administration

HA E132_ Projektledelse og –styring

NOT ESTABLISHED

*Business Administration
** See note below

HA E135_ EU law from a business perspective

NOT ESTABLISHED

*Erhvervsret

HA E137_ International Corporations and Global Markets

 

*Business Administration

HA E144_ Behavioural Finance

 

*Psychology OR
* Business Administration

HA E151_ Supply Chain Management - et globalt perspektiv

NOT ESTABLISHED

*Business Administration

HA E158_ Human Resource Management

 

*Management OR *Business Administration

HA E162_ Financial derivatives and their applications

 

*Finance OR
*Business Administration

HA E163_ Climate Strategies for Business

NOT ESTABLISHED

*Business Administration

HA_E165  Global People Management: Leadership and Human Resource Management

 
*Management OR *Business Administration
HA_E168  Competing in North America: the consultant’s perspective NOT ESTABLISHED  

HA E169_ Corporate Strategy

 

*Strategy OR
*Business Administration

HA E171_ Introduction to Sustainable Business

 

*Business Administration

HA E173_ Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

 

*Entrepreneurship OR
*Business Administration

HA E174_ Innovation Management

 

*Innovation OR
*Business Administration

HA E30_ Business Strategy

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Management OR
*Strategy OR
*Business Administration

HA E31_ International Management

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Management OR
*Business Administration

HA E35_ EU, The European Market and Business Strategy

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*International Politics OR
*Culture/society

HA E42_ Organizational Behaviour

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Organisation OR
*Psychology OR
*Business Administration

HA E44_ Strategic Management

 

*Strategy OR *Management OR
*Business Administration

HA E46_ Management Accounting and Control Systems

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Accounting OR
*Business Administration

HA E54_ Organising Global Business and Marketing

 

*Strategy OR
*Management OR
*Business Administration

HA E56_ International Marketing & Eksportmarkedsføring

 

*Marketing OR
*Business Administration

HA_E60_Personal Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Business Administration

HA E61_ Issues in International Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Finance OR
*Business Administration

HA E683_ Sports Economics (3rd quarter)

 

*Creative Industries OR
*Business Administration

HA E684_Sports Economics NOT ESTABLISHED  

HA E70_ Økonomistyret Marketing & Strategi

 

*Strategy OR
*Business Administration

HA E82_ Project Management

 

*Business Administration
**See note below

HA E96_ Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Business Administration

HA R51_ Oral Communication Skills in English

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA R73_ English Skills for Business Students

NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

HA R75_ Effective writing

NOT ESTABLISHED

*Covers nothing in relation to entry requirements

HAI A20_ Danish - Integrated Skills

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Covers nothing in relation to entry requirements

HAIT_VITK IT kontrakter

NOT ESTABLISHED

*Erhvervsret

HAP VAPP_ A Psychological Perspective

 

*Psychology

HAP VMCO_ Mentoring and coaching in an organizational context

 

*Psychology

HAS ESM_ Experience Economy – Strategy and Management

NOT ESTABLISHED  

HAS FIMA_ Finance Management

 

*Finance OR *Business Administration

HASOC VEIG_ Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges

 

*Innovation OR *Business Administration

IMK VFKJ Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver NOT ESTABLISHED  

IMK VFWD_ Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration

NOT ESTABLISHED

*Information Systems

JAP VBC2_ Basic Chinese 2

NOT ESTABLISHED

*Chinese

JAP VEMS_ EMERGING MARKETS - SOCIETIES IN TRANSITION

 

*Culture/Society

JAP VIGE_ INDIA IN THE GLOBAL ECONOMY

NOT ESTABLISHED

*Culture/Society

MOEK 3BT_ Beslutningsteori

 

*Managerial Economics OR
*Business Administration

MOEK_STAT Statistics

 

*Statistics OR
*Business Administration

POL PMUG_ Modern UK Government, Politics and Society - towards a deeper understanding of societal and political changes in the UK

NOT ESTABLISHED

*Politics OR
*Society/Culture


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

Mandatory bachelor courses offered as electives spring 2013

COURSE CATEGORY AND NAME

Status

AREA COURSE COVER

HAI 2CF_ Corporate Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Finance OR
*Business Administration

HAI 2IOA_ Industrial Organisational Analysis

 

*Business Administration

HAI 2GSC_ Global Supply Chain Management

 

*Business Administration

HAI 2IBL_ International Business Law

 

*Erhvervsret

HAI 3IBS_ International Business Strategy

 

*Strategy OR
*Business Administration

HAJ_KRE Kreditret

 

*Erhvervsret

HAJ_SEL Selskabsret

 

*Erhvervsret

HAJ_SKAT Skatteret

 

*Erhvervsret

HAJ_REKO Rets- og kontraktøkonomi

 

*Rets- og kontraktøkonomi OR
*Business Administration

HAK_IKIP  Intern kommunikation i praksis

 
*Intern kommunikation
 
*Organisations-kommunikation AND/OR
*Kommunikations- teori generelt

HAS ASEC_ Advanced Service Economics

 

*Business Administration

JAP 2IOR_ Intercultural Organization

 

*General Communication

JAP 2PCF_ Principles of Corporate Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Finance OR
*Business Administration

JAP 3IB_ International Business in Asian Markets

 

*Business Administration

POL_PBGG Business and Global Governance

 

*Politics OR
*Culture/Society

POL PCFI_ Corporate Finance

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

*Finance OR
*Business Administration

POL PCP2_ Comparative Political Economy

 

*Politics OR
*Culture/Society

POL PGPE_ Global Political Economy - course titel changed to Business and Global Governance

   

POL PIBS_ International Business Strategy

 

*Strategy OR
*Business Administration

Kurser fra efteråret 2012
 

Course Code

Course Name

Covers (specific entry requirements)

BLC 3CRE 

Creative Industries

Creative Industries

BLC 3CSR

Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility

Culture/Society 

BLC 3ETH

Introduction to Business Ethnography

Culture/Society 

BLC 3GEG

Global Economic Governance

Politics

BLC 3GSM

Global Strategic Management 

Management OR · Strategy OR · BA

BLC 3MET

Marketing – The Essentials and the Trend Drivers 

Marketing OR BA

BLC 3SCS

Strategic Corporate Social Responsibility – Sustainability Challenges of Tomorrows Businesses

Culture/Society 

BLM BA04

Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

English (ONLY for Cand.ling.merc. and IBC)

BLM BA15

Intercultural Business Communication

English (ONLY for Cand.ling.merc. and IBC)

BLM BA28

Current Politics in Latin America 

Politics

BLM BA32

Conflict Management in the Workplace

Cannot cover anything

BLM BA33

Effective Speaking in Business English 

Cannot cover anything

BLM BA34

At være europæer: Historier om Europa siden 1789

Cannot cover anything

BLM BA36

Historical Origins of the the American Economic and political System (1600-1860)

Cannot cover anything

BLM BA37

Vidensmodellering og videnshåndtering

Cannot cover anything

BLM BA39

España en Europa antes y ahora bajo la crisis

Spanish OR Culture/Society 

DØK INM

Internet Marketing

Marketing OR BA

EOK VLON

Language of Negotiations

English (ONLY for Cand.ling.merc. and MA in International Business Communication)

HA E15

Quantitative Methods in Finance and Economics

Quantitative Methods

HA E122

Corporate Governance

BA

HA E125

Retail Marketing

Marketing OR Strategy OR BA

HA E129

Innovation

Innovation/Entrepreneurship OR · BA

HA E130

Strategic Network Design – Management of supply and distribution

BA OR Management

HA E133

Markedsføring på forbrugermarkeder

Marketing OR
BA 

HA E135

EU law from a business perspective

Business Law/Erhvervsret

HA E136

International Business Negotiation

General communication OR · External communication

HA E158

Human Resource Management 

Management OR BA

HA E160

Trading in Financial Markets

Finance OR · BA

HA E164

The Economics of Entrepreneurial Business

BA OR Entrepreneurship

HA E165

Global People Management: Leadership and Human Resource Management 

BA OR Management

HA  E166

Systemic Innovation: Challenge to Business 

BA OR Innovation

HA E167

Competing in Asia: the consultant's perspective

BA

HA E169

Corporate Strategy

BA OR Strategy

HA E170

Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele

BA

HA E172

Ledelse, Organisering og Udvikling af Frivilligt Arbejde

BA OR Management

HA E174

Innovation Management

Innovation OR BA

HA E30

Business Strategy

Management OR Strategy OR BA

HA E31

International Management

Management OR BA

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

Politics

HA E42

Organizational Behaviour

Organisation OR Psychology OR BA

HA E44

Strategic Management

Strategy OR BA

HA E46

Management Accounting and Control Systems

Accounting OR BA

HA E54

Organising Global Business and Marketing

Strategy OR Management OR BA

HA E61

Issues in International Finance

Finance OR BA 

HA E68

Sports Economics 

Creative Industries OR BA 

HA E81

Innovation in Emerging Markets

Innovation/Entrepreneurship OR BA 

HA E82

Project Management

BA

HA R51

Oral Communication Skills in English

Cannot cover anything

HA R73

English Skills for Business Students 

Cannot cover anything

HA R75

Effective writing

Cannot cover anything

HAI A20

Danish - Integrated Skills

Cannot cover anything

HAIT VOFC

The Offshoring Challenges: Culture, Distance, Knowledge and Change 

BA OR Management

HAIT VSMM

Social Media Management

BA

HAP VAMC

Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

Psychology

HAP VAPP

A Psychological Perspective 

Psychology

HAP VDMR

Decision making and risk management 

BA OR Management

HAS EFMA

Event and Festival Management

Creative Industries OR BA

HAS FIMA

Finance Management

Finance OR · Business Adminis

HAS IS

Information System (IT for Service Management)

Information Systems

HASOC VEIG

Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development, and Challenges

Entrepreneurship/Innovation OR BA

IMK  VFFA

Forbrugeradfærd

Marketing OR BA

IMK VFGC

Globalization of cultures: theories and practices

Culture/Society 

IMK VFNF

Naming & Framing: Creative wordmaking as a vehicle for innovative thinking and product development 

General communication

IMK VFPR

Public relations

General communication OR External communication 

IMK VFVI

Visuel identitet og profil

Marketing OR BA

IMK VFWD

Web Interaction Design and Communication - New Forms of Interaction, Knowledge Sharing and Collaboration

Information Systems

JAP VBC

Basic Chinese 1

Chinese

KIN VCPE

The Chinese Political Economy

Politics 

POL PMUG

Modern UK Government, Politics and Society - towards a deeper understanding of societal and political changes in the UK

Politics 

POL PTBG

The Business of Global Security: Commercial Actors in International Politics

Politics 

POL PTPP

The Public-Private Partnership Challenge – Managing across organizational and sectorial boundaries

BA OR Management

POL PBCC

PBCC 'Brand Aid: Causes, Celebrities and Consumption'

Culture/Society 

HAI 2BRM

Business Research Methodology

Culture/society OR Social Science Methodology 

HAI 2GOV

Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

Culture/Society

HAI 2STA

Statistics

Statistics OR Quantitative Methods 

HAI 2OB

Organizational Behaviour

Organisation OR Psychology OR BA 

HAJ ICL

International Commercial Law

Business Law/Erhv

HAJ IMR

Immaterielret

Business Law/Erhvervsret

HAJ UDB

Introduktion til udbudsretten

Bisiness Law/erhvervsret 

HAK SKIM

Kommunikationsteori og-strategi:  Strategisk kommunikation i mediesamfundet

General communication OR · External communic

HAK TEPO

Samfundsanalyse og –dianostik: Teoretiske Positioner

General communication

HAS MIII

Methods III: Statistics and Quantitative Methods

Statistics OR Quantitative Methods 

JAP 2AEO

Asian Economic & Competitiveness

Culture/Society

JAP 2MA

  Managerial Accounting

Accounting/ OR BA

POL PIEC

International Economics

Macroeconomics OR BA 

POL PIPE

International Political Economy 

Politics

Kurser fra foråret 2012


COURSE CODE

COURSE NAME

AREAS COVERED

BIN 3DMI

Designing Mobile Information Technologies and Services

* Information Technology

BLC 3MET

Marketing - The Essentials and the Trend Drivers

* Marketing OR
* Business Administration

BLC 3NME

New Media, Brand and Reputation Management

* External Communication OR *General Communication

BLM BA15

Intercultural Business Communication

* Cannot cover anything

BLM BA23

Web Interaction Design and Communication

* Information Systems

BLM BA31

Consuming America

* Social Science

EOK VLON

Language of Negotiations

* Cannot cover anything

HA E22

Entrepreneurship - virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

* Entrepreneurship OR
* Business Administration

HA E24

Innovation Management

* Innovation OR *Management OR
* Business Administration

HA E30

Business Strategy

* Management OR
* Strategy OR
* Business Administration

HA E31

International Management

* Management OR
* Business Administration

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

* International Politics OR
* Social Science

HA E42

Organizational Behaviour

* Organisation OR
* Psychology OR
* Business Administration

HA E44

Strategic Management

* Strategy OR *Management OR
* Business Administration

HA E46

Management Accounting and Control Systems

* Accounting OR
* Business Administration

HA E50

Virksomhedsstrategi

* Strategy OR
* Business Administration

HA E54

Organising Global Business and Marketing

* Strategy OR
* Management OR
* Business Administration

HA E56

International Marketing & Eksportmarkedsføring

*Marketing OR
*Business Administration

HA E61

Issues in International Finance

*Finance OR
*Business Administration

HA E683

Sports Economics (3rd quarter)

*Creative Industries OR
*Business Administration

HA E684

Sports Economics (4th quarter)

*Creative Industries OR *Business Administration

HA E70

Økonomistyret Marketing & Strategi

* Marketing OR
* Business Administration

HA E82

Project Management

* Business Administration
**See note below

HA E96

Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

* Business Administration

HA E114

Strategic Intangibles Management: Value creation at the individual level

* Management OR
* Business Administration

HA E121

Human Resource Management from an International Perspective

* Management OR
* Business Administration

HA E122

Corporate Givernance

* Business Administration

HA E125

Retail Marketing

* Marketing OR
* Business Administration

HA E130

Strategic Network Design - Management of supply and distribution

* Business Administration

HA E132

Projektledelse og-styring

* Business Administration
(Cannot cover Management)

HA E134

Efficiency and Innovation: A possible combination

* Innovation OR *Entrepreneurship OR
* Business Administration

HA E135

EU law from a business perspective

* EU-ret OR *Erhvervsret

HA E137

International Corporations and Global Markets

* Business Administration

HA E144

Behavioral Finance

*Psychology OR   * Business Administration

HA E145

"Green Innovation"

*Innovation OR *Business Administration

HA E151

Supply Chain Management - et globalt perspektiv

*Business Administration

HA E156

Organization, Globalization and International Business

* Business Administration

HA E157

Strategic Management in Organisations

*Strategy OR *Management OR *Business Administration

HA E158

Human Resource Management

*Management OR *Business Administration

HA R51

Oral Communication Skills in English

* Cannot cover anything

HA R73

English Skills for Business Students

* Cannot cover anything

HA R75

Effective writing

* Cannot cover anything

HAI A20

Danish - Integrated Skills

* Cannot cover anything

HAI 2CF

Corporate Finance

* Finance OR
* Business Administration

HAI 2GSC

Global Supply Chain Management

* Business Administration

HAI 2IBL

International Business Law

* Business Law/Erhvervsret

HAI 2IOA

Industrial Organisation Analysis

* Business Administration

HAI 3IBS

International Business Strategy

* Strategy OR
* Business Administration

HAS FIMA

Finance Management

* Finance OR *Business Administration

HAS ASEC

Advanced Service Economics

* Business Administration

HAS CEPO

Cultural Economics and Politics

* Social Science

HAS MACP

Management of Creative Processes

* Creative Industries OR
* Business Administration

HAS MACS

Management of Control Systems

* Accounting OR *Business Administration

HAS SHFR

Strategy and Management of the Hum. & Financial Resources

* Strategy OR *Management OR *Business Administration

HAS TOHO

Tourism and Hospitality

* Business Administration

HAS VEEF

Experience Economy and Festivals - Strategy and Management

* Creative Industries OR *Business Administration

HASOC VEIG

Entrepreneurshio and Innovation in a Global Perspective. Concepts, Development and Challenges

*Innovation OR *Business Administration

HAP VAPP

A psycholgical perspective

* Psychology

HAP VMCO

Mentoring and coaching in an organizational context

* Psychology

HAP VTPI

The psychology of influence

*Psychology

JAP VBC2

Basic Chinese 2

Chinese

JAP VEMS

Emerging Markets - Societies in Transition

* Social Science

JAP VIGE

India in a Global Economy

* Social Science

MØK 3BT

Beslutningsteori

* Business Administration

POL PCFI

Corporate Finance

* Finance OR
* Business Administration

POL PCP2

Comparative Political Economy

* Politics OR
* Social Science

POL PGPE

Global Political Economy

* Politics OR
* Social Science

POL PIBS

International Business Strategy

* Strategy OR
* Business Administration

POL VPCI

Professional Competition in the International Political Economy

* Politics OR
* Social Science


 

Kurser fra efteråret 2011


Course code

Course name

Covers (specific entry requirements)

BLC 3CRE

Creative Industries

· Creative Industries

BLC 3GEG

Global Economic Governance

· Politics OR

· Social Science

BLC 3GSM

Global Strategic Management

· Management OR

· Strategy OR

· Business Administration

BLC 3SCS

Startegic Corporate Social Responsibility - Sustainability Changes of Tomorrow's Businesses

· Social Science

IMK VFFA

Forbrugeradfærd

· Marketing OR

· Business Administration

IMK VFKJ

Kommunikationsmedarbejdernes journalistiske opgaver

· General Communication

IMK VFNF

Naming & Framing

· Cannot cover anything

IMK VFVI

Visuel identitet og profil

· Marketing OR

· Business Administration

IMK VFWD

Web Interaction Design and Communication

· General Communication

BLM BA04

Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

· Cannot cover anything

BLM BA31

Consuming America

· Social Science

BLM BA33

Effective Speaking in Business English

· Cannot cover anything

BLM BA32

Conflict Management in the Workplace

· Cannot cover anything

BLM BA 07

Spanien i Europa/Espana en Europa

· Spanish OR

· Social Science

BLM BA15

Intercultural Business Communication

· Cannot cover anything

BLM BA21

United States’ Crises from a Legal Perspective

· Law/Jura

BLM BA28

Current Politics in Latin America

· Politics OR

· Social Science

BLM VFMM

Medier og magt

· General communication OR

· External communication

DØK CIMS

Critical issues in IT Management & Strategy

· Information Systems OR

· Information Technology

DØK INM

Internet Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

EOK VLON

Language of Negotiations

· Cannot cover anything

HA E15

Quantitative Methods in Finance and Economics

· Quantitative Methods

HA E24

Innovation Management

· Innovation OR

· Management OR

· Business Administration

HA E30

Business Strategy

· Management OR

· Strategy OR

· Business Administration

HA E31

International Management

· Management OR

· Business Administration

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

· Politics OR

· Social Science

HA E42

Organizational Behaviour

· Organisation OR

· Psychology OR

· Business Administration

HA E44

Strategic Management

· Strategy OR

· Management OR

· Business Administration

HA E46

Management Accounting and Control Systems

· Accounting OR

· Business Administration

HA E54

Organising Global Business and Marketing

· Strategy OR

· Management OR

· Business Administration

HA E61

Issues in International Finance

· Finance OR

· Business Administration

HA E68

Sports Economics

· Creative industries OR

· Business Administration

HA E81

Innovation in Emerging Markets

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E82

Project Management

· Business Administration

HA E103

’Green Innovation’ – The climate change opportunities

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E114

Strategic Intangibles Management

· Management OR

· Business Administration

HA E121

Human Resource Management from an International Perspective

· Management OR

· Business Administration

HA E125

Retail Marketing

· Marketing OR

· Strategy OR

· Business Administration

HA E128

Fundamentals of Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

HA E129

Innovation

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E130

Strategic Network Design - Management of supply and distribution

· Business Administration

HA E133

Markedsføring på forbrugermarkeder

· Marketing OR

· Business Administration

HA E134

Efficiency and Innovation: A possible combination

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E135

EU law from a business perspective

· Business Law/Erhvervsret

HA E136

International business negotiation

· General communication OR

· External communication

HA E156

Organization, Globalization and International Business

· Business Administration

HA E158

Human Resource Management

· Management OR

· Business Administration

HA E159

Social Media Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

HA E160

Trading in Financial Markets

· Finance OR

· Business Administration

HA E161

Konkurrencescenarier - dynamisk markedskonkurrence

· Business Administration

HA R51

Oral Communication Skills in English

· Cannot cover anything

HA R63

English Skills for Business Students

· Cannot cover anything

HA R65

Effective writing

· Cannot cover anything

HAF H55

Fejlslagne beslutninger - organisationsteoriens dark side?

· Management

· Business Administration

HAI A20

Danish – Integrated Skills

· Cannot cover anything

HAI 2BRM

Business Research Methodology

· Social Science OR

· Social Science Methodology

HAI 2CSR

Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

· Social Science

HAI 2OB

Organizational Behaviour

· Organisation OR

· Psychology OR

· Business Administration

HAI 2STA

Statistics

· Statistics OR

· Quantitative Methods

HAJ 3ICL

International Commercial Law

· Business Law/Erhvervsret

HAJ 3IMR

Immaterialret

· Business Law/Erhvervsret

HAK 3SKM

Strategisk kommunikation i mediesamfundet

· General communication OR

· External communication

HAK 3SOD

Samfundsanalyse og diagnostik: Teoretiske positioner

· Sociology OR

· Social Science

HAP VAMC

Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

· Psychology

HAP VAPP

A Psychological Perspective

· Psychology

HAP VPDM

The psychology of decision making and risk management

· Psychology

HAS BUSO

Business and Society

· Social Science

HAS EVMA

Event Management

· Creative industries OR

· Business Administration

HAS FIMA

Finance Management

· Finance OR

· Business Administration

HAS MACP

Management of Creative Processes

· Creative Industries OR

· Business Administration

HASMIII

Methods III: Statistics and Quantitative Methods

· Statistics OR

· Business Administration

HASOC VEIG

Entrepreneurship and Innovation in a Global Perspective

· Innovation OR

· Business Administration

HASOC VWCM

Why Culture Matters: Cultural Sociology in Organizations

· Social Science OR

· Sociology

JAP AEOC

Asian Economic Organisation & Competitiveness

· Social Science

JAP 2CO

Intercultural Communication and Organisation

· General communication

JAP VIBA

International Business in an Asian Context

· Business Administration OR

· Social Science

JAP VBC

Basic Chinese

· Chinese

POL PIEC

International Economics

· Macroeconomics OR

· Business Administration

POL PIPE

International Political Economy

· Politics OR

· Social Science

POL PTHI

History of Ideas

· Politics OR

· Social Science

POL VCSS

Competitive Strategies of States in the World Economy

· Politics OR

· Social Science

POL VPCI

Professional Competition in the International Political Economy

· Politics OR

· Social Science 

Kurser fra foråret 2011


COURSE CODE

COURSE NAME

COURSE LANGUAGE

AREAS COVERED

BLC CSR

Corporate Social Responsibility

English

* Management OR
* Business Administration

BLC 3BPM

Business and Policy Making in the EU

English

* Politics OR
* Social Science

BLC 3GSM

Global Strategic Management

English

* Management OR
* Strategy OR
* Business Administration

BLM BA06

Kommunikationsmedarbejdernes journalistiske opgaver

Danish

* Cannot cover anything

BLM BA15

Intercultural Business Communication

English

* Cannot cover anything

BLM BA16

Magt og rettigheder; virksomhed, nationalstat og EU

Danish

* Social Science

BLM BA19

Markedsføring i Strategisk Perspektiv

Danish

* Marketing OR
* Strategy OR
* Business Administration

BLM BA23

Web Interaction Design and Communication

English

* Information Systems

BLM BA27

Færdighedstræning i skriftlig sprogproduktion dansk-spansk - teori og praksis

Danish

* Cannot cover anything

BLM BA54

Medier og magt

Danish

* Generel communication OR
* External communication

BLM VFBT

Business Talk - mundtlig erhvervsretorik

Danish

* Generel communication

HA E22

Entrepreneurship - virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

Danish

* Entrepreneurship OR
* Business Administration

HA E24

Innovation Management

English

* Innovation OR
* Business Administration

HA E30

Business Strategy

English

* Management OR
* Strategy OR
* Business Administration

HA E31

International Management

English

* Management OR
* Business Administration

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

English

* Politics OR
* Social Science

HA E42

Organizational Behaviour

English

* Organisation OR
* Psychology OR
* Business Administration

HA E44

Strategic Management

English

* Strategy OR
* Business Administration

HA E46

Management Accounting and Control Systems

English

* Accounting OR
* Business Administration

HA E50

Virksomhedsstrategi

Danish

* Strategy OR
* Business Administration

HA E54

Organising Global Business and Marketing

English

* Strategy OR
* Management OR
* Business Administration

HA E56

International Marketing & Eksportmarkedsføring

Danish

* Marketing OR
* Business Administration

HA E61

Issues in International Finance

English

* Finance OR
* Business Administration

HA E68

Sports Economics

English

* Creative Industries OR
* Business Administration

HA E70

Økonomistyret Marketing & Strategi

Danish

* Marketing OR
* Business Administration

HA E82

Project Management

English

* Business Administration
**See note below

HA E96

Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

Danish

* Business Administration

HA E100

Climate Strategies for Business

English

* Business Administration

HA E114

Behavioral Finance

English

* Psychology OR
* Business Administration

HA E121

Human Resource Management from an International Perspective

English

* Organisation OR
* Management OR
* Business Administration

HA E123

Lean Service

English

* Business Administration

HA E124

Managing Innovation in the Multinational Enterprise

English

* Innovation OR
* Business Administration

HA E126

Strategi og Markedsføring i Detailhandel

Danish

* Marketing OR
* Business Administration

HA E130

Strategic Network Design - Management of supply and distribution

English

* Business Administration

HA E131

Informatikanvendelse i en moderne virksomhed

Danish

* IT

HA E132

Projektledelse og-styring

Danish

* Business Administration
(Cannot cover Management)

HA E133

Markedsføring på forbrugermarkeder

Danish

* Marketing OR
* Business Administration

HA E134

Efficiency and Innovation: A possible combination

English

* Organisation OR
* Business Administration

HA E135

EU law from a business perspective

English

* Business Law/Erhvervsret

HA E137

International Corporations and Global Markets

English

* Business Administration

HA E138

International Management of Services

English

* Business Administration

HA R32

Labour Law

English

* Law/Jura

HA R51

Oral Communication Skills in English

English

* Cannot cover anything

HA R63

English Skills for Business Students

English

* Cannot cover anything

HA R65

Effective writing

English

* Cannot cover anything

HA S28

Emerging Markets - Societies in Transition

English

* Social Science

HA S47

Airline Business Models and Societal Implications

English

* Business Administration

HAI A20

Danish - Integrated Skills

English

* Cannot cover anything

HAI 2CF

Corporate Finance

English

* Finance OR
* Business Administration

HAI 2GSC

Global Supply Chain Management

English

* Business Administration

HAI 2IBL

International Business Law

English

* Business Law/Erhvervsjura

HAI 2IOA

Industrial Organisation Analysis

English

* Business Administration

HAI 3IBS

International Business Strategy

English

* Strategy OR
* Business Administration

HAK CRCO

Crisis communication

English

* External communication

HAS ASEC

Advanced Service Economics

English

* Business Administration

HAS MCLS

Management of Creative Processes

English

* Creative Industries OR
* Business Administration

HAP VAPP

A psycholgical perspective

English

* Psychology

HAP VMCO

Mentoring and coaching in an organizational context

English

* Psychology

JAP VBC

Basic Chinese

Chinese/English

Chinese

JAP VIBA

International business in an Asian Context

English

* Business Administration

JAP VIGE

India in a Global Economy

English

* Social Science

JAP 2AEO

Asian Economic Organisation and Competitiveness

English

* Social Science

JAP 3AEB

Asian Economics & Business Practice

English

* Politics OR
* Social Science

MØK 3BT

Beslutningsteori

Danish

* Business Administration

POL EDST

eDemocracy Strategies and Tools in a Globalized World

English

* Politics OR
* Social Science

POL PCFI

Corporate Finance

English

* Finance OR
* Business Administration

POL PCP2

Comparative Political Economy

English

* Politics OR
* Social Science

POL PGPE

Global Political Economy

English

* Politics OR
* Social Science

POL POSM

International Business Strategy

English

* Strategy OR
* Business Administration

POL VPCC

The Politics of Climate Change

English

* Politics OR
* Social Science

Kurser fra efteråret 2010


Course code

Course name

Covers (specific entry requirements)

BLC CSR

Corporate Social Responsibility

· Management OR

· Business Administration

BLC 3BPM

Business and Policy Making in the EU

· Politics OR

· Social Science

BLC 3CRE

Creative Industries

· Creative Industries

BLC 3GEG

Global Economic Governance

· Politics OR

· Social Science

BLC 3GSM

Global Strategic Management

· Management OR

· Strategy OR

· Business Administration

BLC 3HMC

Humour as a mediator in cross-cultural professional settings, business negotiations and marketing

· Social Science

BLM BA03

Sprog, kognition og kultur: sprogets betydning for verdensopfattelse og kulturel identitet

· General communication

BLM BA04

Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

· Cannot cover anything

BLM BA06

Kommunikationsmedarbejdernes journalistiske opgaver

· Cannot cover anything

BLM BA 07

Spanien i Europa/Espana en Europa

· Cannot cover anything

BLM BA13

Lessons in Crisis Management and Decision Making from American Foreign Policy

· Politics OR

· Social Science

BLM BA15

Intercultural Business Communication

· Cannot cover anything

BLM BA18

Visuel identitet og profil

· Marketing OR

· Business Administration

BLM BA19

Markedsføring i Strategisk Perspektiv

· Marketing OR

· Strategy OR

· Business Administration

BLM BA20

Forbrugermarkeder

· Marketing OR

· Business Administration

BLM BA21

United States’ Crises from a Legal Perspective

· Law/Jura

BLM BA25

Place-branding – region, nation og by

· Business Administration

BA BLM 26

Politisk kommunikation i praksis

· General communication OR

· External communication

BLM BA28

Current Politics in Latin America

· Politics OR

· Social Science

BLM BA29

Public Relations

· General communication OR

· External communication

BLM BA51

Kulturmøder og kulturkonflikter

· Social Science

BLM BA54

Medier og magt

· General communication OR

· External communication

BLM BA70

Hvad er god faglig formidling?

· General communication OR

· External communication

DØK CIMS

Critical issues in IT Management & Strategy

· Information Systems OR

· Information Technology

DØK INM

Internet Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

HA E15

Quantitative Methods in Finace

· Quantitative Methods

HA E30

Business Strategy

· Management OR

· Strategy OR

· Business Administration

HA E31

International Management

· Management OR

· Business Administration

HA E35

EU, The European Market and Business Strategy

· Politics OR

· Social Science

HA E42

Organizational Behaviour

· Organisation OR

· Psychology OR

· Business Administration

HA E46

Management Accounting and Control Systems

· Accounting OR

· Business Administration

HA E54

Organising Global Business and Marketing

· Strategy OR

· Management OR

· Business Administration

HA E61

Issues in International Finance

· Finance OR

· Business Administration

HA E68

Sports Economics

· Creative industries OR

· Business Administration

HA E81

Innovation in Emerging Markets

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E82

Project Management

· Business Administration

HA E103

’Green Innovation’ – The climate change opportunities

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E121

Human Ressource Management from an International Perspective

· Organisation OR

· Management OR

· Business Administration

HA E122

Corporate Governance

· Business Administration

HA E125

Retail Marketing

· Marketing OR

· Strategy OR

· Business Administration

HA E128

Fundamentals of Marketing

· Marketing OR

· Business Administration

HA E129

Innovation

· Innovation/Entrepreneurship OR

· Business Administration

HA E133

Markedsføring på forbrugermarkeder

· Marketing OR

· Business Administration

HA E134

Efficiency and Innovation: A possible combination

· Organisation OR

· Business Administration

HA E135

EU law from a business perspective

· Business Law/Erhvervsret

HA E136

International business negotiation

· General communication OR

· External communication

HA R51

Oral Communication Skills in English

· Cannot cover anything

HA R63

English Skills for Business Students

· Cannot cover anything

HA R65

Effective writing

· Cannot cover anything

HAI A20

Danish – Integrated Skills

· Cannot cover anything

HAI 2BRM

Business Research Methodology

· Social Science OR

· Social Science Methodology

HAI 2OB

Organizational Behaviour

· Organisation OR

· Psychology OR

· Business Administration

HAI 2STA

Statistics

· Statistics OR

· Quantitative Methods

HAJ 3ICL

International Commercial Law

· Business Law/Erhvervsret

HAJ 3IMR

Immaterialret

· Business Law/Erhvervsret

HAP VAMC

Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

· Psychology

HAP VAPP

A psychological perspectives

· Psychology

HAP VPDM

The psychology of decision making and risk management

· Psychology

HAP VTPI

The psychology of influence

· Psychology

HAS EVMA

Event Management

· Creative industries OR

· Business Administration

HAS FIMA

Finance Management

· Finance OR

· Business Administration

HAS MCEC

Macroeconomics

· Macroeconomics OR

· Business Administration

HAS SMEE

Strategy and Management of Experience Economy and Attractions

· Creative industries OR

· Business Administration

JAP AEBP

Asian Economics and Business Practices

· Politics OR

· Social Science

JAP AEOC

Asian Economic Organisation & Competitiveness

· Social Science

JAP VBC

Basic Chinese

· Chinese

POL PIEC

International Economics

· Macroeconomics OR

· Business Administration

POL PIPE

International Political Economy

· Politics OR

· Social Science

POL VPCC

The Politics of Climate Change

· Politics OR

· Social Science

POL VPGF

The Politics of Global Finance

· Politics OR

· Social Science

Kurser fra foråret 2010


Markedsføring/Marketing

Kommunikation/Communication

Finansiering/Finance

Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneruship

Organisation/Organization

Ledelse/Management

Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information, and Knowledge Management

Oplevelsesøkonomi og serviceledelse/Experience economy and service management

Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Globali., int.forretning, markeder og studier/Globali., Inter. Business, markets and studie

Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and logistics

Kontekstuelle studier/Contextual studies (industries, sectors, regions and countries etc.)

Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Øko., makro øko.og erhvervsøkonomi mv./Economics, macro economics and managerial economics etc.

Statistik og matematik/Statistic and mathematics

Informatik/Information system

Erhvervsjura/Business Law

Erhvervspsykologi/Business psychology

Politik led., offent. forvaltn.og int.politik/Politi.leadership, public managem.and int. politics

Obligatoriske fag udbudt som valgfag/ Mandatory Courses offered as Electives

Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy


 


Kurser på kandidatniveau

Nedenfor kan du se listen over tidligere udbudte fag på kandidatniveau.
 


Kurser for foråret 2021


COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms (B) Semester  
CBUSV2025U Designing Business IT (T) Semester  
CBUSV2032U Digital Transformation Management  (T) Semester  
CBUSV2035U UX in Organizations  (T) Semester  
CBUSV2036U Applying Data Analytics in Digital Business  (B) Semester  
CCBLV1022U Managing Digital Work, Communication and Innovation using Social Media CANCELLED  
CCBLV1024U Shoes for the Cobblers Children: Designing imaginative Business models Q3  
CCDEV1135U Field Study: Entrepreneurship and Private Sector Development in Uganda CANCELLED  
CCMAV2013U Besvigelser CANCELLED Faget udbydes ikke som enkeltfag 
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management CANCELLED  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd Semester  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1905U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets CANCELLED  
CCMVV2034U Managing Uncertainty, Complexity and Paradox CANCELLED  
CCMVV3017U Competing on Social Networks CANCELLED  
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management    
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV4060U Applied multivariate statistics Q3  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3  
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester Online course
CIBCV1514U Consumer Culture and Communication: Segmenting, Targeting and Positioning across the Global Market Semester  
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CJURV2104U Strategisk anvendelse af sundhedsdata Semester  
CKOMV1705U Multimodal Markedskommunikation CANCELLED  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1247U Predictive Modeling og Machine Learning Semester  
CMECV1248U Monetary Policy Semester  
CMECV2001U Benchmarking CANCELLED  

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

 
COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CCBLO1802U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4  
CDSCO1002U Natural Language Processing and Text Analytics Semester  
CDSCO1004U Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Semester  
CDSCO1005U Predictive Analytics Semester  
CDSCO2003U Data Economics Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivaltional letter
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivaltional letter
CINTO1013U Technology and Organization in a Digital World Semester  
CINTO1014U Internet of Things Semester  
CINTO1016U Information Economics and Business Semester  
CINTO1017U Advanced Strategic Information Management Semester  
CINTO1820U Artificial Intelligence and Robotics Semester  
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester  
CKOMO1049U Organization and Communication Semester  
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CKOMO2004U The Digital Organization Semester  
CKOMO2005U Communication in a Datafied World Semester  
CKOMO3014U International Business, Responsibility and Communication Semester  
CKOMO3015U Societal Actors, Issues and Agendas Semester  
COECO1055U Advanced Industrial Organization Semester Motivational letter.
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational letter.
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester Motivational letter.
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy Semester Motivational letter.
CPOLO1033U Managing People in Multinational Corporations Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together
CPOLO1901U Advanced Macroeconomics Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together
CPOLO1902U Global Innovation Strategies Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together
CPOLO1905U Corruption: Causes, Consequences and Policies Q4 Can only be taken with the course CPOLO1906U Behavioural Eocnomics
CPOLO1906U Behavioural Economics and Public Policy Q4 Can only be taken with the course CPOLO1905U Corruption: Causes, Consequences and Policies
CPOLO1907U Organizing Global Markets Q4 Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together

Kurser for efteråret 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1002U International Skatteret Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1011U Momsret Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV2013U Besvigelser LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV3000U Intern revision Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV3004U Personselskaber Semester Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCMAV3010U Dataanalyse i revision LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Faget udbydes kun til CBS fuldtidsstuderende og meritstuderende
CCBLV1026U Making the Private Sector Work for Sustainable Development: Tools and Methodologies for Development Interventions Semester  
CCBLV1027U Digital Organization: New Approaches for Managing Knowledge, Communication and Innovation Q1  
CCBLV1028U City solutions Semester  
CCBLV1029U Business and Human Rights in Latin America and the Caribbean CANCELLED  
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments Semester Can be taken as part of the minor Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments  or individually
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments Semester Can be taken as part of the minor Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments  or individually
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting Semester Can be taken as part of the minor Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments  or individually
CCBLV1033U Harnessing Heterogeneity, Community and Individuality in Human Development for Sustainable Innovation Semester  
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries - A Practical Approach Semester  
CCBLV2015U  Business and Human Rights: Governance, Leadership and Management

Q1

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

 
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches Q2  
CCMVV1138U Financial Models in Excel CANCELLED  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken as part of the minor Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1417U Neuromarketing Q2 Can be taken as part of the minor Behavioral Neuroscience and Economy or individually
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1) Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2) Q2  
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship Semester  
CCMVV1553U Neuroeconomics Q2 Can be taken as part of the minor Behavioral Neuroscience and Economy or individually
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Q1  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development: Navigating Complexity, Uncertainty and Paradox Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Semester  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Can be taken as part of the minor Maritime Business or individually
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Can be taken as part of the minor Maritime Business or individually
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Q1 Can be taken as part of the minor Strategic Procurement or indivdually
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive business Q1 Can be taken as part of the minor Circular Economy or individually
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester Can be taken as part of the minor Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies CANCELLED  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation Q1 Can be taken as part of the minor Entrpreneurial Marketing for Corporate Business or individually
CCMVV1762U Open Innovation and Branding Q2 Can be taken as part of the minor Entrpreneurial Marketing for Corporate Business or individually
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence Q2 Can be taken as part of the minor Entrpreneurial Marketing for Corporate Business or individually
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation

Semester

LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

 
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1902U Managing Design in Business Q1  
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1906U FinTech Foundations for Finance Semester  
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV1931U Financial Statement Analysis Semester Can only be taken as part of the minor Accounting and Finance
CCMVV1932U Cost and Management Accounting Semester Can only be taken as part of the minor Accounting and Finance
CCMVV1933U Corporate Finance Semester Can only be taken as part of the minor Accounting and Finance
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA CANCELLED  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken as part of the minor Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Can be taken as part of the minor Strategic Procurement or indivdually
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Can be taken as the part of the minor Operations and Innovation Process Management or individually
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation CANCELLED  
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Can be taken as the part of the minor Operations and Innovation Process Management or individually
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains Semester Can be taken as part of the minor Sustainable Business or individually
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Semester  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT) Q2  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Can be taken as part of the minor Sustainable Business or individually
CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Can be taken as the part of the minor Operations and Innovation Process Management or individually
CCMVV4040U Social Media Marketing Q2  
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges Semester  
CCMVV4052U Procurement Value Creation Q2 Can be taken as part of the minor Strategic Procurement or indivdually
CCMVV4053U Managing the Sustainable Development Goals (SDGs) – Harnessing Virtual Team Work in a Digital World Semester  
CCMVV4054U Digitalization and the UN Sustainable Development Goals  CANCELED  
CCMVV4055U Fulfilment Challenges for Global Online Marketplaces - Putting Supply Chains into Motion Semester  
CCMVV4056U Sports Digitalization: A New Game Semester  
CCMVV4057U Global Online Marketplaces - How to work with the giants? CANCELED  
CCMVV4058U Transitioning from linear to circular supply chains Q2 Can be taken as part of the minor Circular Economy or individually
CCMVV4059U Circular economies - towards a global shift? Q2 Can be taken as part of the minor Circular Economy or individually
CCMVV4061U Cases in Corporate Finance Semester  
CCMVV4062U Digital Transformation of Business (Design for Digital) Semester  
CCMVV4063U Advanced Strategy Semester  
CCMVV4064U Management of Sport in Society Semester  
CCMVV4065U Applied Corporate Governance and Personnel Economics CANCELED  
CCMVV4066U Business Process Excellence Semester  
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Can be taken as part of the minor Maritime Business or individually
CCMVV4068U Making Alliances for new business development Semester  
CCMVV4069U Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world Q1  
CCMVV4070U The Business & Technology Challenge – Enabling Transformation in Shipping, Trade and Logistics Q1  
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester 15 ECTS elective
CCMVV5030U Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering Semester  
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Can be taken as part of the minor Behavioral Neuroscience and Economy or individually
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice Q1 Can be taken as part of the minor Sustainable Business or individually
CCMVV5034U Distance management - virtual communication and cooperation in a borderless worklife Q2  
CCMVV5035U Business Negotiation Semester  
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q1  
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester Can be taken as part of the minor Digital Venturs and Entrepreneurship or indivudually
CBUSV2028U Artificial Intelligence in Business and Society (T) Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics (T) Semester  
CBUSV2033U Business Cyber Security: Analyzing and responding to threats in a digital world  (B) Semester  
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B) Semester CLOSED FOR FURTER ENROLMENT
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T) Semester Can be taken as part of the minor Digital Venturs and Entrepreneurship or indivudually
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B) Semester Can be taken as part of the minor Digital Venturs and Entrepreneurship or indivudually
CDSCV1001U Foundations of Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts Q2  
CDSCV1002U Game Theory for Business and Data-driven Decision Making Semester  
CDSCV1003U Data Science for Business Applications Semester  
CDSCV1900U Big Data Analytics Semester Can be taken as part of the minor Data in Business or indivudually
CDASV1902U Business Data Processing and Business Intelligence Semester  
CDASV1903U Introduction to Algorithmic Trading: Agent based modelling and high-frequency trading Q2
LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
 
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester Can be taken as part of the minor Digital Business Development or indivudually
CINTV1021U Delivering Digital Business Semester Can be taken as part of the minor Digital Business Development or indivudually
CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV1805U Creating the 'look and feel' of digital systems CANCELLED  
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business Semester Can be taken as part of the minor Digital Business Development or indivudually
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1 Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading Q2 Can be taken individually or as part of the minor Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet Q1  
CSOCV1017U Re-Imagining Capitalism Q1  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship (Online) Semester  
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation Semester  
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How design creates value Q2  
CSOCV1031U Debt, Economy and Society CANCELLED  
CSOCV1032U Samfundsvidenskabelig Retorik i Politisk Kommunikation, Organisation og Ledelse CANCELLED  
CSOCV1033U Markets, Money and Society CANCELLED  
CSOCV1034U THE CHALLENGES OF MYTHS - Analyzing Contemporary Myths in Political, Economic and Organizational Life CANCELLED  
CSOCV1035U Community Building, Co-creation, Social Media and Entrepreneurship CANCELLED  
CSOCV1036U Embodied Leadership CANCELLED  
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester Can be taken as part of the minor  European Business Studies or individually 
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret) Semester  
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Management
CJURV1041U Digital Transformations and the Law Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Management
CJURV1042U Common Law and Contracts Q2 Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain Q2 Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Contracts
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Contracts
CJURV7058U Videregående markedsret CANCELLED  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Can be taken individually or as part of the minor Business Law and Economics - Management
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester  
CKOMV1703U Reklamer, kulturer og mennesker i interaktion CANCELLED  
CKOMV1704U Knowledge Management Semester  
CKOMV1706U Management and organizational communication before, during and after crises CANCELLED  
CKOMV1707U Challenges and Opportunities of Datafication: Interdisciplinary Perspectives Q2  
CKOMV2001U Communication Management CANCELED New course in 2nd round
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2 Q2  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q2  
CMECV1701U Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions Semester  
CMECV1702U Cross Section and Panel Econometrics Semester  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational letter.
COECV2027U Asset Management and Hedge Fund Strategies Semester Motivational letter.
COECV2001 Topics in credit and banking Semester New course in 2nd round
Motivational Letter
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester  
CPSYV1050U Mindfulness in Decision Makings Semester  
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CPSYV3004U Risiko- og krisehåndtering LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1  
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CPSYV3010U Intern Management Konsulent Q1  
MINORS
CIBC
CIBCM1001U  Minor in European Business Studies
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach
CICOO1004U Cross-Cultural Management
CICOO1005U International Strategic Management
   
CJUR
CJURM1004U  Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1042U Common Law and Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice
   
CJUR
CJURM1005U  Minor in Business Law and Economics - Management 
CJURO2001U Strategic Management
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups
CJURV1041U Digital Transformations and the Law
CJURV7075U Law and Management
   
CBLC
CCBLM1002U  Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments 
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social and Governance  (ESG) and Sustainable Investments
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting
   
CBLC  
CCBLM1001U  Minor in Business and Development Studies
Can only be taken as a full minor not as individual courses
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development
CCBDO1008U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development?
   
CM PHIL 
CPHIM1001U  Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance
CPHIV1802U Behavioural Finance
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading
   
Cand.merc
CCMVM1016U  Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U Managing product development and innovation
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
   
Cand.merc
CCMVM1015U  Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV1417U Neuromarketing
CCMVV1553U Neuroeconomics
CCMVV5032U Neuro Research Design
   
Cand.merc
CCMVM1006U  Minor in Maritime Business
CCMVV1707U Developments in International Shipping
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains
   
Cand.merc
CCMVM1002U  Minor in Sustainable Business
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice
   
Cand.merc
CCMVM1009U Minor in strategic procurement
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations
CCMVV2503U Global Sourcing Management
CCMVV4052U Procurment Value Creation
   
Cand.merc
CCMVM1017U  Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation
CCMVV1762U Open Innovation and Branding
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence
   
Cand.merc
CCMVM1018U  Minor in Circular Economy
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive business
CCMVV4058U Transitioning from linear to circular supply chains
CCMVV4059U Circular economies - towards a global shift?
   
Cand.merc
CCMVM1940U  Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data
   
Cand.merc
CCMVM1930U  Minor in Accounting and Finance
Can only be taken as a full minor not as individual courses
CCMVV1931U Financial Statement Analysis
CCMVV1932U Cost and Management Accounting
CCMVV1933U Corporate Finance
   
CBUS  
CBUSM2000U  Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B)
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T)
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B)
   
CM IT
CINTM1001G  Minor in Digital Business Developments
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?
CINTV1021U Delivering Digital Business
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business
   
CDCS
CDSCM1011U  Minor in Data in Business 
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics
CDSCV1900U Big Data Analytics

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBIOO1005U Bio-Markets Q1 Motivational letter. The course can be taken individually by all students. The full minor in Bioentrepreneurship is for MSc EBA students only
CBIOO1007U Finance and Accounting in Bio-Business Q2 Motivational letter.
CBIOO1008U Bioentrepreneurship Semester Motivational letter. The course can be taken individually by all students. The full minor in Bioentrepreneurship is for MSc EBA students only
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness Q1 Motivational letter. The course can be taken individually by all students. The full minor in Bioentrepreneurship is for MSc EBA students only
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Q1 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q1 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCBDO1004U Governance and Development Q2 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCBDO1008U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development? Q2 Can only be taken as part of the minor Business and Development Studies
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Q1  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER  
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 Can be taken as part of the minor Data in Business or indivudually
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics Semester Can be taken as part of the minor Data in Business or indivudually
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective Semester  
CICOO1004U Cross-Cultural Management Semester Can be taken as part of the minor  European Business Studies or individually 
CICOO1005U International Strategic Management Semester Can be taken as part of the minor  European Business Studies or individually 
CPOLO1802U Applied International Political Economy Semester  
CPOLO1803U International Business: Market and Non-market Strategies Semester  
CPOLO1903U Applied Policy Analysis Semester  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivaltional letter
CIHCO1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivaltional letter
CIHCO1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivaltional letter
CIHCO1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivaltional letter
CIHCO1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivaltional letter
CIHCO2004U Health Systems and Innovation Q2 Motivaltional letter
CIHCO2005U Health Care Innovation Management Q1 Motivaltional letter
CIHCO2007U Managerial Statistics for Innovation Q1 Motivaltional letter
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1046U Videregående obligationsret Semester  
CJURO2001U Strategic Management Semester Can be taken individually or as part of the minors Minor in Business Law and Economics - Contracts or Minor in Business Law and Econmomics - Management 
CJURO2002U Juridisk og Strategisk Spilteori Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester  
CKOMO1050U Globalization: Practices, Perspectives and Ideologies Semester  
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational letter.
COECO1058U Econometrics Semester Motivational letter.
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational letter.
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational letter.

Kurser for foråret 2020

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms (B) Semester  
CBUSV2025U Designing Business IT (T) Semester  
CBUSV2026U E-Business Smartphone App Development (T) Semester CANCELLED
CBUSV2032U Digital Transformation Management  (T) Semester  
CBUSV2035U UX in Organizations  (T) Semester  
CBUSV2036U Applying Data Analytics in Digital Business  (B) Semester  
CCBLV1021U Ethical Consumption, Celebrities and Development Semester  
CCBLV1022U Managing Digital Work, Communication and Innovation using Social Media Q3  
CCBLV1024U Shoes for the Cobblers Children: Designing imaginative Business models Q3 CANCELLED
CCMAV1021U International Taxation of Corporate Groups Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2013U Besvigelser Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd Semester CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1905U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Semester CANCELLED
CCMVV1909U Critical Perspectives on Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV1911U Economics of Innovation and Entrepreneurship Semester CANCELLED
CCMVV1912U The Mechanisms of Strategy Semester CANCELLED
CCMVV4015U The power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perceptions, judgments, and decisions Q3 CANCELLED
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management Q3  
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3 CANCELLED
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester CANCELLED
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester CANCELLED
CIBCV1514U Consumer Culture and Communication: Segmenting, targeting and positioning across the global market Semester CANCELLED
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1074U Værdiansættelse og beskatning af derivater og hybride instrumenter Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CJURV2104U Strategisk anvendelse af sundhedsdata Semester  
CJURV2105U Compliance Semester  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q3  
CMECV1246U Auctions: Introduction to the Theory and its Application Semester CANCELLED

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.
Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.
 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Semester  
CCBLO1802U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4  
CCDCO2002U Managing Organizational Change in Global Organizations Semester  
CDASO2010U Data Economics Semester  
CDASO2020U Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Semester  
CDASO2030U Text Analytics Semester  
CDASO2040U Predictive Analytics Semester  
CIBCO1002U Knowledge Management Semester  
CIBCO1008U Organisational Communication II: Cultures and Identities Semester  
CIBMO1001U Consumer Culture and Communication Semester  
CIBMO1003U Business to Business Sales and Relations Management Semester  
CICOO1007U International Business Negotiation Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivational letter
 
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivational letter
 
CINTO1013U Technology and Organization in a Digital World Semester  
CINTO1014U Internet of Things Semester  
CINTO1016U Information Economics and Business Semester  
CINTO1017U Advanced Strategic Information Management Semester  
CINTO1820U Artificial Intelligence and Robotics Semester  
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester 15 ECTS course
CKOMO1049U Organization and Communication Semester 15 ECTS course
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester 15 ECTS course
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester 15 ECTS course
CKOMO2004U The Digital Organization Semester 15 ECTS course
CKOMO2005U Communication in a Datafied World Semester 15 ECTS course
CKOMO3014U International Business, Responsibility and Communication Semester 15 ECTS course
CKOMO3015U Societal Actors, Issues and Agendas Semester 15 ECTS course
COECO1055U Advanced Industrial Organization Semester Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1067U Derivatives and Risk Management Q4 Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy Semester Motivational letter

Faget udbydes ikke på tompladsordningen


 

Kurser for efteråret 2019

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 36 til 43 - eksamen uge 44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/16
Q4 – uge 15 til 22 – eksamen uge 23/24                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 36 til 47 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1702U Fintech Revolution (T)   CANCELLED
CBUSV1703U Digital Work in the 21st Century  (B) Semester  
CBUSV2021U Artificial Intelligence in the Marketplace (B) Semester  
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester  
CBUSV2023U Service Design (T) Semester  
CBUSV2030U The Digital Dragon from the East: Learning from E-Commerce in China (B) Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics (T) Semester  
CBUSV2033U Business Cyber Security: Analyzing and responding to threats in a digital world  (B) Semester  
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B) Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV1023U What is Behind the Label? CSR and sustainability standards in developing countries Semester  
CCBLV1026U Making the Private Sector Work for Sustainable Development: Tools and Methodologies for Development Interventions. Semester  
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries: A practical approach Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management Q1  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1002U International Skatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1011U Momsret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2013U Besvigelser Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3000U Intern revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3004U Personselskaber CANCELLED
Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3010U Dataanalyse i revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3011U Internetret CANCELLED
Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches Q2  
CCMVV1138U Financial Models in Excel Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1225U Obligationer og Rentestrukturteori Semester  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of minor in Quantitative Methods in Econimics, Business and Finance CCMVM1904U or seperately
CCMVV1417U Neuromarketing Q2 Can be taken as part of minor in Behavioral Neurosience and Economy CCMVM1015U or seperately
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1) Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2) Q2  
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship Semester  
CCMVV1553U Neuroeconomics Q2 Can be taken as part of minor in Behavioral Neurosience and Economy CCMVM1015U or seperately
CCMVV1595U Online Marketing Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1678U Business Process Excellence Semester  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Can be taken as part of minor in Maritime Business CCMVM1006U or seperately 
CCMVV1710U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Can be taken as part of minor in Maritime Business CCMVM1006U or seperately 
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Can be taken as part of minor in Maritime Business CCMVM1006U or seperately 
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Semester Can be taken as part of minor in Strategic Procurment CCMVM1009 or seperately
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive businesses Semester  
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of minor in Quantitative Methods in Econimics, Business and Finance CCMVM1904U or seperately
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1730U Incentives in Organizations: Theory and Experimental Evidence Q1  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies Semester  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1737U Achieving the SDGs: Feeding the Future of Agricultural Sustainability Semester CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1740U Data Science for Accounting and Auditing Q1  
CMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation Q1 Can be taken as part of minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U or seperately
CCMVV1762U Open Innovation and Branding Q2 Can be taken as part of minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U or seperately
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence Q2 Can be taken as part of minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U or seperately
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1902U Managing Design in Business Q1  
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1904U Management af pensionsopsparing - Governance og risici i pensionsordninger og pensionselskaber Semester CANCELLED
CCMVV1906U FinTech Foundations for Finance Semester  
CCMVV1907U Digital Transformation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1909U Critical Perspectives on Sustainability Semester  
CCMVV1910U Responsible Business - A SIGMA Virtual Team Work Elective Q2  
CCMVV1913U Applied Behavioral Economics: Experiments within Firms, Non-Profits, and Public Institutions Semester CANCELLED
CCMVV1914U Global Strategies in a Turbulent World Q1  
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV1931U Financial Statement Analysis Semester Can only be taken as a part of minor in Accouting and Finance CCMVM1930U
CCMVV1932U Cost and Management Accounting Semester Can only be taken as a part of minor in Accouting and Finance CCMVM1930U
CCMVV1933U Corporate Finance Semester Can only be taken as a part of minor in Accouting and Finance CCMVM1930U
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data Semester Can be taken as part of minor in Quantitative Methods in Econimics, Business and Finance CCMVM1904U or seperately
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Can be taken as part of minor in Strategic Procurment CCMVM1009 or seperately
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Can be taken as part of minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U or seperately
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Can be taken as part of minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U or seperately
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains Semester Can be taken as part of minor in Sustainable Business CCMVM1002U or seperately
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Semester  
CCMVV4015U The power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perceptions, judgments, and decisions Q1  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT) Q1  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Can be taken as part of minor in Sustainable Business CCMVM1002U or seperately
CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4032U Mediastrategi og Mediaplanlægning Q1  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Can be taken as part of minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U or seperately
CCMVV4040U Social Media Marketing Q2 CLOSED FOR FURTER ENROLLMENT
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges Semester  
CCMVV4051U Procurement Strategy and Organizational Development Q2 Can be taken as part of minor in Strategic Procurment CCMVM1009 or seperately
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester 15 ECTS course
CCMVV5029U Venture Capital and Private Equity Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5030U Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering Semester  
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Can be taken as part of minor in Behavioral Neurosience and Economy CCMVM1015U or seperately
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice Semester Can be taken as part of minor in Sustainable Business CCMVM1002U or seperately
CCMVV5035U Business Negotiation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q1  
CDASV1900U Big Data Analytics Semester Can be taken as part of minor in Data in Business CDASM1011U or seperately
CDASV1902U Business Data Processing and Business Intelligence Semester  
CDASV1903U Introduction to Algorithmic Trading: Agent based modelling and high-frequency trading Q1  
CDASV1904U Design, Development and Evaluation of Data products and Services   CANCELLED
CDASV1905U Foundations of Blockchain and Smart Contracts Semester  
CIBCV1503U Visual Communication Semester  
CIBCV1507U Understanding Markets Across Cultures   CANCELLED
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice. Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social media: From strategy to creative development (Online course) Semester  
CIBCV1513U Naming & Framing: Understanding the power of words   CANCELLED
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester Can be taken as part of a minor in European Business CIBCM1001U or seperately
CIHCV1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivational Letter. 15 ECTS course
CIHCV1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivational Letter
CIHCV1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivational Letter. 15 ECTS course
CIHCV1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivational Letter
CINTV1012U Cloud Computing for Business   CANCELLED
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester  
CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV1804U Business Model Innovation in the Sharing Economy   CANCELLED
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret) Semester  
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Can be taken as part of the minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U and Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURV2103U Fundamentals of International Economic Law Semester Can be taken as part of minor in Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURV7058U Videregående markedsret Semester  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Can be taken as part of the minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U and Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CJURV7602U Finansieringsret Semester  
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2 Q2  
CMECV1701U Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions Semester  
CMECV1702U Cross Section and Panel Econometrics Semester  
CMECV2001U Benchmarking   CANCELLED
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational Letter
COECV3008U Monetary Policy   CANCELLED
Motivational Letter
CPHIV1214U Æstetisk ledelse   CANCELLED
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance Q1 Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPHIV1802U Behavioural Finance

Q2

CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT

Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1 Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPHIV1804U Sociological and Philosophical Perspectives on Finance Q2 Can be taken as part of the minor in Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPILM1001U or seperately
CPOLV1022U Social Network analysis   CANCELLED
CPOLV4003U Inequality and the global world   CANCELLED
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Q1 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) Q2  
CPSYV3004U Risiko- og krisehåndtering Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CPSYV3009U Video Analysis of Social Interaction in Organisational Settings   CANCELLED
CPSYV3010U Intern Management Konsulent Q1 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering i organisationer Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet   LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER

STUDIEKREDS
CSOCV1017U Re-Imagining Capitalism Q1  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship (Online) Semester  
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation   STUDY GROUP
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How design creates value Q2  
CSOCV1031U Debt, Economy and Society   CANCELLED

 

MINORS       

CIBC

CIBCM1001U - Minor in European Business Studies
minor_ub_european_business_studies.pdf

CIBCV2056U

Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach

CICOO1005U

International Strategic Management

CICOO1004U

Cross Cultural Management

CJUR

CJURM1001U - Minor in  Business Law and Economics - Advanced Game Theory 
minor_in_business_law_and_economics_-_advanced_game_theory.pdf

CJURO1017U

Advanced Game Theory

CJURO1019U

The Economics and Business Strategy of European Integration

CJURV2100U

Negotiation - Theory and Practice

CJURV7075U

Law and Management

CJUR

CJURM1003U - Minor in Business Law and Economics - Fundamentals of International Economic Law 
minor_in_business_law_and_economics_-_fundamentals_of_international_economic_law.pdf

CJURV7075U

Law and Management

CJURV2100U

Negotiation - Theory and Practice

CJURV2103U

Fundamentals of International Economic Law

CJURO1019U

The Economics and Business Strategy of European Integration

CBLC

CCBLM1001U - Minor in Business and Development Studies - CAN ONLY BE TAKEN AS A FULL MINOR  NOT AS  INDIVIDUAL COURSES
minor_in_business_and_development_studies.pdf

CCBDO1001U

Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets

CCBDO1002U

International Business and Economic Development

CCBDO1004U

Governance and Development  - Joint exam with CSR ‐ A Path to Sustainable Development?

CCBDO1007U

CSR ‐ A Path to Sustainable Development? - Joint exam with Governance and Development

CM PHIL

CPHIM1001U - Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance

CPHIV1802U

Behavioural Finance

CPHIV1801U

Modern finance and corporate finance

CPHIV1803U

Historical foundations of financial institutions and markets

CPHIV1804U

Sociological and philosophical perspectives on finance

Cand.merc


CCMVM1016U - Minor in Operations and Innovation Process Management 
minor_in_operations_and_innovation_process_management.pdf

CCMVV2505U

Operations and Process Management

CCMVV2612U

Managing product development and innovation

CCMVV4033U

CASES in Strategic Management of Innovation and Technology

Cand.merc

CCMVM1015U - Minor in Behavioral Neuroscience and Economy
minor_in_behavioral_neuroscience_and_economy.pdf

CCMVV1553U

Neuroeconomics

CCMVV1417U

Neuromarketing

CCMVV5032U

Neuro Research Design

Cand.merc Minor 

CCMVM1006U - Minor in Maritime Business
minor_in_maritime_business.pdf

CCMVV1723U

Global Transportation and Maritime Logistics

CCMVV1710U

Management of Maritime Operations within Supply Chains

CCMVV1707U

Developments in International Shipping

Cand.merc Minor

CCMVM1002U - Minor in Sustainable Business
minor_in_sustainable_business.pdf

CCMVV5033U

Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice

CCMVV4011U

Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains

CCMVV4019U

Creating markets for sustainable products

Cand.merc Minor

CCMVM1009U - Minor in strategic procurement 
minor_in_strategic_procurement.pdf

CCMVV4051U

Procurement Strategy and Organizational Development

CCMVV2503U

Global Sourcing Management

CCMVV1725U

Performance Measurement in Procurement Organizations

Cand.merc Minor

CCMVM1007U - Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business
minor_in_entrepreneurial_marketing_for_corporate_business.pdf

CCMVV1761U

Customer experience and business model innovation

CCMVV1762U

Open innovation and branding

CCMVV1763U

Market dynamism and marketing excellence

Cand.merc Minor 

CCMVM1940U - Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_in_quantitative_methods_in_economics_business_and_finance.pdf

CCMVV2401U

Econometric Analysis of Firm Data

CCMVV1402U

Data Science: Data Driven Decision Making

CCMVV1727U

Time Series for Economics, Business and Finance

Cand.merc Minor

CCMVM1930U - Minor in Accounting and Finance - CAN ONLY BE TAKEN AS A FULL MINOR NOT AS INDIVIDUAL COURSES
minor_in_accounting_and_finance.pdf

CCMVV1931U

Financial Statement Analysis

CCMVV1932U

Cost and Management Accounting

CCMVV1933U

Corporate Finance

Cand.merc Minor

CDASM1011U - Minor in Data in Business 
minor_in_data_in_business.pdf

CDASO1910U

Innovation and Strategy in the Digital Economy

CDASO1020U

Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics

CDASV1900U

Big Data Analytics

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.
Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.
 

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBIOO1005U Bio-Markets Q1 Motivational Letter
CBIOO1007U Finance and Accounting in Bio-Business Q2 Motivational Letter
CBIOO1008U Bioentrepreneurship Semester Motivational Letter
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness Q1 Motivational Letter
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Q1 Can ONLY be taken as part of the minor in Business and Development Studies CCBLM1001U 
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q1 Can ONLY be taken as part of the minor in Business and Development Studies CCBLM1001U
CCBDO1004U Governance and Development Q2 Can ONLY be taken as part of minor in Business and Development Studies CCBLM1001U. Combined exam between CCBDO1004U og CCBDO1007U
CCBDO1007U CSR - A Path to Sustainable Development? Q2 Can ONLY be taken as part of minor in Business and Development Studies CCBLM1001U. Combined exam between CCBDO1004U og CCBDO1007U
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Q1  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CDASO1020U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics Semester Can betaken as a part of Minor in Data in Business CDASM1011U or seperately
CDASO1910U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can betaken as a part of Minor in Data in Business CDASM1011U or seperately
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective Semester  
CICOO1003U Financial and Legal Communication Semester  
CICOO1004U Cross-Cultural Management Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of a minor in European Business CIBCM1001U or seperately
CICOO1005U International Strategic Management Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of a minor in European Business CIBCM1001U or seperately
CICOO1006U Organizational Communication I: Structures and Dynamics Semester  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
CHICO2004U Health Systems and Innovation

CANCELLED

 
CIHCO2005U Health Care Innovation Management Q1 Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
CIHCO2006U Business Statistics for Health Care Innovation Q1 Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
CJURO1017U Advanced Game Theory Semester Can be taken as part of minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U or seperately
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration Semester Can be taken as part of the minor in Business Law and Economics - Advanced Game Theory CJURM1001U and Fundamentals of International Economic Law CJURM1003U or seperately
CJURO1046U Videregående obligationsret Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER
15 ECTS course
CKOMO1050U Globalization: Practices, Perspectives and Ideologies Semester 15 ECTS course
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1058U Econometrics Semester Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational Letter - faget udbydes ikke på tompladsordningen

Kurser for foråret 2019


COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms Semester  
CBUSV1704U Digital Technologies - Regulation and Society Semester

CANCELLED

CBUSV2000U Human-Computer Interaction (HCI) in organizations  Semester CANCELLED
CBUSV2025U Designing Business IT Semester  
CBUSV2026U E-Businesss Smartphone App Development Semester  
CBUSV2027U Managing Enterprise Architecture and Technology Semester  
CCBLV5002U Making the Private Sector Work for Development: Tools and Methodologies for Development Interventions Semester CANCELLED
CCMAV2013U Besvigelser (Blended Learning) Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets invirkning på organisatorisk adfærd Semester CANCELLED
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester CANCELLED
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV4009U Luxury Management and Marketing; artful European strategies for global markets Q3  
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management Q3  
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV4102U Family Firms Challenges Q3

CANCELLED

CCMVV5038U Personnel economics for Managers Q3  
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U   Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige Indkøb juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q3  
CMECV1500U Allokering i netværk Semester  
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship Semester CANCELLED


Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Academic Affairs.
Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen af de udbudte pladser.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Semester  
CCBLO1802U Innovation in Flux: An Asian Perspective on Innovation Semester  
CCBLO2002U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyon Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4  
CCDCO2002U Managing Organizational Change in Global Organizations Semester  
CIBCO1008U Organisational Communication II: Cultures and Identities Semester  
CIBCO1002U Knowledge Management  Semester  
CIBMO1001U  Consumer Culture and Communication  Semester  
CIBMO1003U Business to Business Sales and Relations Management Semester  
CICOO1007U International Business Negotiation  Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivational letter
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivational letter
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester 15 ECTS
CKOMO1049U Organization and Communication Semester 15 ECTS
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester 15 ECTS
CKOMO1063U  Public Relations and Issues Management Semester 15 ECTS
CKOMO2004U The Digital Organization Semester 15 ECTS
CKOMO2005U  Communication in a Datafied World Semester 15 ECTS
CKOMO2014U Corporate Responsibility and Organization Semester 15 ECTS
CKOMO2015U Corporate Responsibility and Society Semester 15 ECTS
COECO1055U Advanced Industrial Organisation Semester Motivational letter
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational letter
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester Motivational letter
COECO1070U Macroeconomics - The global economy Semester Motivational letter
CPOLO1033U Managing People in Multinational Corporations Semester  
CPOLO1046U Business Responsibilites for Human Rights Semester  
CPOLO1047U  Theories of International Law Semester  
CPOLO1048U IPE: Professional and Governance Semester  

Kurser for efteråret 2018


COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1702U Fintech Revolution  Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CBUSV1703U Digital Work in the 21st Century Semester  
CBUSV2020U The IT Manager as a Business Leader Semester  
CBUSV2021U Artificial Intelligence in the Marketplace Semester  
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship Semester  
CBUSV2023U Service Design Semester  
CBUSV2030U The Digital Dragon from the East: Learning from E-Commerce in China  Semester  
CBUSV2031U Big Social Data Analytics Semester  
CCBLC1000U Rome-Copenhagen Urban Challenge Q1 The course takes place in July
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLC1001U Hamburg-Copenhagen Urban Challenge Q1 The course takes place in August 
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLC1004 Helsinki-Copenhagen Urban Challenge Q1 The course takes place in August 
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world's main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries: A practical approach Semester  
CCBLV1801U Brand Aid: Cause-Related Marketing, Celebrity Humanitarianism and Ethical Consumption Semester  
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management Q1  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCBLV5001U Doing your Master's Thesis with Qualitative Methods Semester CANCELLED
CCBLV5003U What is Behind the Label: Sustainability in Developing Countries Semester  
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1002U  International Skatteret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1011U  Momsret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1013U Besvigelser (Blended Learning) Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMAV1014U IT-kontrol og revsion  Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1080U Audit data analytics og anden ny teknologi i revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2020U Offentlig regnskab og revision Semester

Faget udbydes ikke på tompladsordningen

CANCELLED

CCMAV3000U Intern revision Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3004U  Personselskaber Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1016U   Direct  marketing Semester CANCELLED
CCMVV1017U  New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches Q2  
CCMVV1138U  Financial Models in Excel  Q1  
CCMVV1225U Obligationer og Rentestrukturteori Semester  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1417U Neuromarketing Q2 Can be taken as part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy or seperately
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1) Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2) Q2  
CCMVV1479U   Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og salg af virksomheder Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1528U   Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1535U  Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship Semester  
CCMVV1553U  Neuroeconomics Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Can be taken as part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy or seperately
CCMVV1595U   Online Marketing   Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1  
CCMVV1671U Human Ressource Management Q2  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Q1  
CCMVV1678U  Business Process Excellence Semester  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Can be taken as part of Minor in Maritime Business or seperately
CCMVV1710U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Can be taken as part of Minor in Maritime Business or seperately
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Can be taken as part of Minor in Maritime Business or seperately
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Semester Can be taken as part of Minor in strategic procurement or seperately
CCMVV1726U Circular Economic thinking in competitive businesses Semester  
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester  
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1729U Financial Models in Excel and VBA (Quarter version) Q1 CANCELLED
CCMVV1730U Incentives in Organizations: Theory and Experimental Evidence Semester  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation, and Strategies Semester  
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV1733U Grundlæggende kontraktteori og kontraktret Semester CANCELLED
CCMVV1734U Sociale medier og organisationer Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring - dets invirkning på organisatorisk adfærd Semester  
CCMVV1736U Impact Investing - The Effectiveness of Institutional Investors in purpose-driven finance Semester  
CCMVV1737U Achieving the SDGs: Feeding the Future of Agricultural Sustainability Semester  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1740U Data Science For Accounting and Auditing Semester  
CCMVV1761U Customer experience and business model innovation Q1 Can be taken as part of Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business or seperately
CCMVV1762U Open innovation and branding Q2 Can be taken as part of Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business or seperately
CCMVV1763U Market dynamism and marketing excellence Q2 Can be taken as part of Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business or seperately
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy Q2 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2031U City Branding and Tourism Q1  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data Semester  
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Can be taken as part of Minor in strategic procurement or seperately
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Can be taken as part of Minor in Operations and Innovation Process Management or seperately
CCMVV2556U Big Data Analytics Semester  
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV2606U Sport Management & Marketing Semester  
CCMVV2609U HRM – ledelse af menneskelige ressourcer Q2  
CCMVV2611U Pension Liabilities and their Dynamics Semester CANCELLED
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Can be taken as part of Minor in Operations and Innovation Process Management or seperately
CCMVV3019U Det perfekte match - hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt? Semester  
CCMVV3056U Entrepreneurship and Fundamentals of New Venture Creation Q1  
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains Semester Can be taken as part of Minor in Sustainable Business or seperately
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution  Semester  
CCMVV4015U The power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perceptions, judgments, and decisions Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV4016U   Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory Semester  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Can be taken as part of Minor in Sustainable Business or seperately
CCMVV4020U Power, Culture and Politics in Contemporary Organizations Q2  
CCMVV4025U International Negotiations Q2  
CCMVV4032U Mediastrategi og Mediaplanlægning Q1  
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Can be taken as part of Minor in Operations and Innovation Process Management or seperately
CCMVV4040U Social Media Marketing Q1  
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges Semester  
CCMVV4051U Procurement Strategy and Organizational Development Q2 Can be taken as part of Minor in strategic procurement or seperately
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester 15 ECTS
CCMVV5029U Venture Capital and Private Equity  Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5030U Banksektoren: regulering og finansiel rapportering Semester CANCELLED
CCMVV5031U   Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q2  
CCMVV5032U   Neuro Research Design  Q1 Can be taken as part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy or seperately
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice Semester Can be taken as part of Minor in Sustainable Business or seperately
CCMVV5034U Distance management – virtual communication and cooperation in a borderless worklife Semester  
CCMVV5035U Business Negotiation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CCMVV5038U Personnel economics for Managers Q1  
CCMVV5561U Verdens bedste pensionssystem – Hvordan, hvorfor og hvilke udfordringer står det overfor? Semester CANCELLED
CIBCV1503U Visual Communication Semester  
CIBCV1507U Understanding Markets Across Cultures Semester CANCELLED
CIBCV1511U International advertising: Online course connecting theory and practice Semester  
CIBCV1512U Digital marketing & Social Media: From Strategy to creative decelopment (online course) Semester  
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach Semester Can be taken as part of Minor in European Business Studies or seperately
CIHCV1601U Digital Services in Innovation in Health Care Semester 15 ECTS course. Motivational letter
CIHCV1602U Frontiers of Digital Health Care Q1 Motivational letter
CIHCV1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 15 ECTS course. Motivational letter
CIHCV1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivational letter
CINTV1012U Cloud Computing for Business Semester  
CINTV1015U   A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester  
CINTV1801U Management of Digitalization: Creative Business and  Industrial  Age Approaches Semester CANCELLED
CINTV1802U Communication in Action on the Social Web Semester CANCELLED
CINTV1803U Blockchain Business Development Q1  
CINTV3002U  The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager? Semester  
CJURV1019U Kapitalmarkedsret Semester  
CJURV1801U  Compliance in the Financial Sector Semester STUDIEKREDS
CJURV1802U  Study Group Nordic Corporate Governance Semester CANCELLED
CJURV2100U Negotiation: Theory and Practice Semester Can be taken as part of Minor in Business Law and Economics or seperately
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CJURV7057U Videregående markedsføringsret Semester  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Can be taken as part of Minor in Business Law and Economics or seperately
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CJURV7602U Finansieringsret Semester  
CKOMV1701U  Thesis workout: hands-on experience in the choice and use of methods Semester CANCELLED
CKOMV6002U Ledelsesretorik Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2 Q2  
CMECV1245U Videregående Corporate Finance Semester  
CMECV1701U  Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions Semester  
CMECV1702U Cross Section and Panel Econometrics Semester CANCELLED
CMECV2001U Benchmarking Q1  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational letter
COECV2027U Asset Management and Hedge Fund Strategies Semester Motivational letter
COECV3008U Monetary Policy Semester  
CPHIV1214U Æstetisk ledelse Semester CANCELLED
CPHIV1801U Modern finance and corporate finance Q1 Can be taken as part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance or seperately
CPHIV1802U Behavioural Finance Q2 Can be taken as part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance or seperately
CPHIV1803U  Historical foundations of financial institutions and markets Q1 Can be taken as part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance or seperately
CPHIV1804U Sociological and philosophical perspectives on finance Q2 Can be taken as part of Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance or seperately
CPOLV1022 Social Network Analysis Q1 CANCELLED
CPOLV4001U Inequality: Concepts and Measurement Q1 Can be taken as part of Minor in Inequality Studies or seperately
CPOLV4002U Labour markets and inequalities Q1 Can be taken as part of Minor in Inequality Studies or seperately
CPOLV4003U Inequality and the Global World Q2 Can be taken as part of Minor in Inequality Studies or seperately
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR Semester CANCELLED
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Q1 The course is an intensive 1 week course it is offered in week 33 and in week 42. 
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger Q2  
CPSYV3004U  Risiko- og krisehåndtering Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPSYV3006U  Consumer psychology  Q1 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering i organisationer Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet Q1  
CSOCV1017U Re-imagining capitalism Q1 Can be taken as part of Minor in Sustainable Entrepreneurship and Business or seperately
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship Semester  
CSOCV1022U Re-imagining Environmental Entrepreneurship Q2

Can be taken as part of Minor in Sustainable Entrepreneurship and Business or seperately

CANCELLED

CSOCV1024U Biopolitik og social innovation Semester  
CSOCV1028U Re-imagining Money Q1

Can be taken as part of Minor in Sustainable Entrepreneurship and Business or seperately

CANCELLED

CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  


 

MINORS       
CBIO
Minor in Bioentrepreneurship CBIOM1001U
minor_in_bioentrepreneurship_002.pdf
CBIO1006U Bio-Markets and Contracting
CBIO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness
CBIO1001U BBIP - Entrepreneurship Project
CPOL
Minor in Inequality Studies CPOLM4000U
minor_in_inequality_studies.pdf
CPOLV4001U Inequality: Concepts and Measurement
CPOLV4002U Labour markets and inequalities
CPOLV4003U Inequality and the Global World
CIBC
Minor in European Business Studies CIBCM1001U  - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_in_european_business_studies_002.pdf
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach
CICOO1005U International Strategic Management 
CICOO1004U Cross Cultural Management 
Cand.merc.jur Minor
Minor in  Business Law and Economics CJURM1001U - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
2017_cbs_minor_business_law_and_economics.pdf
CJURO1017U Advanced Game Theory
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration
CJURV2100U Negotiation - Theory and Practice
CJURV7075U Law and Management
CCBL
Minor in Business and Development Studies CCBLM1001U CAN ONLY BE TAKEN AS A FULL MINOR  NOT AS  INDIVIDUAL COURSES 
minor_in_business_and_development_studies.pdf
CCBDO1001U Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development
CCBDO1007U CSR ‐ A Path to Sustainable Development?
Cand.Soc.
Minor in  Sustainable Entrepreneurship and Business CSOCM1001U          CANCELLED
minor_in_sustainable_entrepreneurship_and_business.pdf
CSOCV1028U          CANCELLED Re-imagining Money
CSOCV1017U Re-imagining capitalism
CSOCV1022U          CANCELLED Re-imagining Environmental Entrepreneurship
Cand.merc PHIL

Minor in Financial Decision-Making in a Social Context: History, Sociology, Behavioral Finance and Corporate Finance CPHIM1001U
minor_in_financial_decision-making_in_a_social_context_history.pdf

Minor students must take the exams in Financial Decision Making in a Social Context 1 and 2.
Exam CPHIV1805U:
Financial Decision Making in a Social Context 1: Corporate Finance and History of Finance
Exam CPHIV1806U:
Financial Decision Making in a Social Context 2: Behavioral Finance and Sociology of Finance

CPHIV1802U Behavioural Finance
CPHIV1801U Modern finance and corporate finance
CPHIV1803U  Historical foundations of financial institutions and markets
CPHIV1804U Sociological and philosophical perspectives on finance
Cand.merc Minor 
Minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U
minor_in_operations_and_innovation_process_management.pdf
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U Managing product development and innovation
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
Cand.merc Minor
Minor in Behavioral Neuroscience and Economy CCMVM1015U - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_in_behavioral_neuroscience_and_economy.pdf
CCMVV1553U  Neuroeconomics
CCMVV1417U Neuromarketing
CCMVV5032U  Neuro Research Design 
Cand.merc Minor
Minor in Maritime Business CCMVM1006U
minor_in_maritime_business.pdf
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV1710U Management of Maritime Operations within Supply Chains
CCMVV1707U Developments in International Shipping
Cand.merc Minor
Minor in Sustainable Business CCMVM1002U
minor_in_sustainable_business.pdf
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products
Cand.merc Minor 
Minor in strategic procurement CCMVM1009U
minor_in_strategic_procurement.pdf
CCMVV4051U Procurement Strategy and Organizational Development
CCMVV2503U Global Sourcing Management
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations
Cand.merc Minor
Minor Data in Business - CCMVM1011U - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_in_data_in_business.pdf
CCMVV2556U Big Data Analytics
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges
Cand.merc Minor
Minor in Entrepreneurial Marketing for Corporate Business CCMVM1017U
minor_in_entrepreneurial_marketing_for_corporate_business.pdf
CCMVV1761U Customer experience and business model innovation
CCMVV1762U Open innovation and branding
CCMVV1763U Market dynamism and marketing excellenceForuden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse kurser, og de administreres af studiesekretariatet og ikke af Valgfagssekretariatet.

Obligatoriske fag udbudt som valgfag
Vær opmærksom på, at Valgfagssekretariatet kun administrerer selve tilmeldingen.

 

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBIOO1001U BBIP Entrepreneurship Project Semester Motivational letter
CBIOO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness Q1 Motivational letter
CBIOO1006U Bio-Markets and Contracting Q1 Motivational letter
CBIOO1007U Finance and Accounting in BioBusiness Q2 Motivational letter
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Semester Can only be taken as part of the Minor in Business and Development Studies
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q1 Can only be taken as part of the Minor in Business and Development Studies
CCBDO1004U Governance and Development Q1 Can only be taken as part of the Minor in Business and Development Studies
CCBDO1007U CSR - A Path to Sustainable Development? Q2 Can only be taken as part of the Minor in Business and Development Studies
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective  Semester  
CICOO1003U Financial And Legal Communication  Semester  
CICOO1004U  Cross Cultural Management  Semester Part of Minor in European Business Studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CICOO1005U International Strategic Management  Semester Part of Minor in European Business Studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CICOO1006U Organizational Communication I: Structures and Dynamics  Semester  
CIHCO1002U The Economics of Health Care Innovation Q2 Motivational letter
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivational letter
CINTO1810U Advanced IT Project Management  Semester Mandatory
CJURO1017U Advanced Game Theory Semester Part of Minor in Business Law and Economics
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration Semester Part of Minor in Business Law and Economics
CJURO1046U Videregående Obligationsret Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester 15 ECTS
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CKOMO1047U Globalisering - Lokalisering Semester 15 ECTS
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational letter
COECO1058U Econometrics Semester Motivational letter
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational letter
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational letter
CPOLO1038U Fundamentals of Economic Law Semester  
CPOLO1040U International Political Economy Semester  
Kurser for foråret 2018


COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLC1002U Riga-Copenhagen Urban Challenge May Urban Challenge
CCBLC1003U Edinburgh-Copenhagen Urban Challenge May/June Urban Challenge
CCBLV1701U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCBLV1705U The CBS Campus as a Living Lab of Sustainability: Fostering Partnerships with… Semester CANCELLED
CIBCV1509U Cathy and fair: Consumer Communication through packaging design  Semester CANCELLED
CIBCV1510U Management and Employee Communication Semester CANCELLED
CIBCV2053U The art of Strategic Planning and Communication Campaign Development  Semester CANCELLED
CIBCV2055U  International Advertising Semester  
CCMVV1147U Corporate Governance  Semester CANCELLED
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
CCMVV1412U From good idea to venture: How high-potential start-up companies overcome strategic issues Semester  
CCMVV1415U  Managing design in business Semester  
CCMVV1616U Financial Models in Excel (Full Semester) Semester  
CCMVV1641U Strategy Execution Q3  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3  
CCMVV1671U Human Resource Management Q3 CANCELLED
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester CANCELLED
CCMVV2019U Perspektiver på projektledelse  Q3 CANCELLED
CCMVV2607U Go-to-market marketing for startups and innovative products/services Semester  
CCMVV4009U Luxury Management and Marketing; artful European strategies for global markets Q3 CANCELLED
CCMVV4025U International negotiation Q3  
CCMVV4034U The Role of Emotions in Marketing Communication Mangement Q3 Online course
CCMVV4102U Family Firms Challenges Q3 CANCELLED
CCMVV5012U Sustainable Management of Global Operations and Supply Chain Q3 CANCELLED
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3 CANCELLED
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics Semester  
CJURV1074U Værdiansættelse og beskatning af derivater og hybride instrumenter Semester  
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U   Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U Eu regulering af offentlige Indkøb juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk Kontrahering i et Internationalt Virksomhedsperspektiv Semester  
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1017U Matematisk Finansiering 3 Semester CANCELLED
CMECV1245U Videregående Corporate Finance  Semester  
CMECV1702U  Cross Section and Panel Econometri Semester  
CCMAV1011U  Momsret Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2013U Besvigelser Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CPOLV1022U Social Network analysis Q4  CANCELLED
CBUSV1701U Digital Platforms Semester  
CBUSV2000U Human-Computer Interaction (HCI) in organizations Semester  
CEBUV2025U Designing Business IT Semester  
CEBUV2026U E-Business Smartphone App Development Semester  
CEBUV2027U Managing Enterprise Architecture and Technology Semester  
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) Q3 CANCELLED


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen.
 

COURSE CODE STATUS PERIOD RUNNING REMARKS STATUS
CCBLO2001U Innovation in Flux: An Asian Perspective on Innovation Semester    
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester    
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester    
CCBLO2010U Managing Development Intervention in Sub-Saharan Africa Semester    
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester    
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Q4     
CCDCO2002U Managing Organizational Change in Global Organizations Semester    
CIBCO1009U Knowledge Management  Semester    
CIBMO1001U  Consumer Culture and Communication  Semester    
CICOO1007U International Business Negotiation  Semester    
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester 15 ECTS cours  
CKOMO1049U Organization and Communication Semester 15 ECTS cours  
CKOMO1062U Marketing Campaigns Semester 15 ECTS cours  
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester 15 ECTS cours  
CKOMO2003U Digital Communication Strategies Semester 15 ECTS cours  
CKOMO2004U The Digital Organization Semester 15 ECTS cours  
CKOMO2014U Corporate Responsibility and Organization Semester 15 ECTS cours  
CKOMO2015U Corporate Responsibility and Society Semester 15 ECTS cours  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester    
CPOLO1033U Managing People in Multinational Corporations Semester    
CPOLO1046U Business Responsibilities for Human Rights Semester    
CPOLO1047U Theories of International Law and Politics Semester    
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Q3    
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Q4     
COECO1055U Advanced Industrial Organisation Semester motivational letter  
COECO1056U Financial Econometrics Semester motivational letter  
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester motivational letter  
COECO1070U Macroeconomics - The global economy Semester motivational letter  

Kurser for efteråret 2017


COURSE CODE COURSE TITLE STATUS PERIOD RUNNING REMARKS
CCBLC1000U Rome-Copenhagen Urban Challenge CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Aug/Sept Urban Challenge
CCBLC1001U Hamburg-Copenhagen Urban Challenge   Aug Urban Challenge
CCBLC1002U Riga-Copenhagen Urban Challenge SPRING COURSE May Urban Challenge
CCBLC1003U Edinburgh-Copenhagen Urban Challenge SPRING COURSE May/June Urban Challenge
CCBLC1004U Helsinki-Copenhagen Urban Challenge CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Aug/Sept Urban Challenge
CCBLV1003U A consultants approach to UN reform: Understanding, challenging and improving  CANCELLED Semester  
CCBLV1020U Indentities and Languages in Multinational Organisations CANCELLED Semester  
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector   Semester  
CCBLV1602U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders   Q1  
CCBLV1604U Collecting, coding and analysing qualitative data CANCELLED Semester  
CCBLV1701U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation   Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and creative work CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies   Semester  
CCBLV1704U Shoes for the Cobblers Children; Designing Innovative Business Models for emerging economies CANCELLED Semester  
CCBLV1705U The CBS Campus as a Living Lab of Sustainability: Fostering Partnerships with… CANCELLED Semester  
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management   Semester  
CIBCV1503U Visual Communication    Semester  
CIBCV1504U Language skills of English via online translation    Semester Online course
CIBCV1505U Experimental Methods for Communication Studies  CANCELLED Semester  
CIBCV1507U Understanding markets Across Cultures CANCELLED Semester  
CIBCV1508U Behavioural Insights and Sustainability CANCELLED Semester  
CIBCV1509U Cathy and fair: Consumer Communication through packaging design  CANCELLED Semester  
CIBCV1510U Management and Employee Communication   Semester  
CIBCV2053U The art of Strategic Planning and Communication Campaign Development    Semester  
CIBCV2055U  International Advertising CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CIBCV2056U  Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach   Semester Part of Minor CIBCM1001U Minor in European Business Studies
CIBCV2059U Managing Knowledge, Communication and Innovation using Social Media    Semester  
CCMVV1016U   Direct marketing CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches   Q2 Online course
CCMVV1138U Financial Models in Excel (Quarter)  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1  
CCMVV1147U Corporate Governance    Semester  
CCMVV1225U Obligationer og Rentestrukturteori   Semester  
CCMVV1412U From good idea to venture: How high-potential start-up companies overcome strategic issues   Semester  
CCMVV1417U Neuromarketing CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Part of minor CCMVM1015U Minor in Neuroscience and Economy
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches (SC1)   Q1  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project (SC2)   Q2  
CCMVV1479U   Pharmaceutical Marketing Management   Q1  
CCMVV1483U Køb og salg og virksomhed   Semester  
CCMVV1528U   Strategic Brand Management   Semester  
CCMVV1535U  Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power   Semester  
CCMVV1553U  Neuroeconomics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Part of minor CCMVM1015U Minor in Neuroscience and Economy
CCMVV1595U   Online Marketing   CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2  
CCMVV1616U Financial Models in Excel (Full Semester)   Semester  
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1  
CCMVV1652U Strategic Change Management   Q1  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance   Q1  
CCMVV1678U Business Process Excellence  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Part of minor CCMVM1041U Minor in Supply Chain Intelligence - An Applied Perspective
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation   Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping   Semester Part of minor CCMVM1006U Minor in Maritime Business
CCMVV1710U Management of Maritime Operations  within supply chanis    Semester Part of minor CCMVM1006U Minor in Maritime Business
CCMVV1723U  Global Transportation and Maritime Logistics    Semester Part of minor CCMVM1006U Minor in Maritime Business
CCMVV2005U Valuation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA   Semester  
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2 Part of minor CCMVM1011U Minor in Data in Business
CCMVV2013U Strategic Compliace  CANCELLED Q1  
CCMVV2031U City Branding and Tourism   Q1  
CCMVV2032U  Applied Statistics   Q1  
CCMVV2060U Advanced Decision Support and Analysis in the Supply Chain   Q2 Part of minor CCMVM1041U Minor in Supply Chain Intelligence - An Applied Perspective
CCMVV2061U Research Methods in Operations Management CANCELLED Semester  
CCMVV2102U User and design Innovation    Q1 Part of minor CCMVM1008U Minor in Design Business and Strategy. Max 45 studerende. Alle skal være minor tilmeldte
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan?   Semester  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data   Semester  
CCMVV2501U  Costing and Design Business   Q1 Part of minor CCMVM1008U Minor in Design Business and Strategy. Max 45 studerende. Alle skal være minor tilmeldte
CCMVV2504U Procurement Organization and Strategy  STUDIEKREDS Q1  
CCMVV2505U Operations and Process Management   Q1 Part of minor CCMVM1016U Minor in Operations adn Innovation Process Management
CCMVV2515U Advanced Sourcing Analysis Techniques   Semester  
CCMVV2534U Service Design   Q2 Part of minor CCMVM1008U Minor in Design Business and Strategy. Max 45 studerende. Alle skal være minor tilmeldte
CCMVV2556U Big Data Analytics CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Part of minor CCMVM1011U Minor in Data in Business
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds   Semester  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation   Semester  
CCMVV2606U Sport Management & Marketing   Semester  
CCMVV2607U Go-to-market marketing for startups and innovative products/services   Semester  
CCMVV2609U HRM – ledelse af menneskelige ressourcer   Q2  
CCMVV2610U Strategic Risk Management of Multinational  Enterprice   Semester  
CCMVV2611U Pension Liabilities and their Dynamics   Semester  
CCMVV2612U Managing Product Development and Innovation    Q1 Part of minor CCMVM1016U Minor in Operations adn Innovation Process Management
CCMVV3010U Product Development and Target Market Segmentation CANCELLED Q1  
CCMVV3019U Det perfekte match - hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt? CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV3030U Financial Risk Management in Shipping   Semester  
CCMVV3056U Entrepreneurship and Fundamentals of New Venture Creation   Q1  
CCMVV4001U Information Management in the Supply Chain    Q1 Part of minor CCMVM1041U Minor in Supply Chain Intelligence - An Applied Perspective
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains   Semester Part of minor CCMVM1002U Minor in Sustainable Business
CCMVV4013U Markedsføringsret - ulovlig og lov markedsføring   Semester  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV4015U The Power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perception, judgments and decisions   Q1  
CCMVV4016U   Children as Consumers   Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory   Semester  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products   Semester Part of minor CCMVM1002U Minor in Sustainable Business
CCMVV4020U Power, Culture and Politics in Contemporary Organizations   Q2  
CCMVV4025U International negotiation   Q2  
CCMVV4032U Mediastrategi & Planlægning   Q1  
CCMVV4033U Cases in Strategic Management of Innovation and Technology    Q2 Part of minor CCMVM1016U Minor in Operations adn Innovation Process Management
CCMVV4040U  Social Media Marketing CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Online course
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges   Semester Part of minor CCMVM1011U Minor in Data in Business
CCMVV4100U  Applying Excel Models to Operations Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2  
CCMVV4101U Design Strategy   Q2 Part of minor CCMVM1008U Minor in Design Business and Strategy. Max 45 studerende. Alle skal være minor tilmeldte
CCMVV4136U Business Models Management and Innovation    Semester  
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester 15 ECTS course. Motivational letter
CCMVV5029U Venture Capital and Private Equity CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV5030U Banksektoren: Regulering og finansel rapportering   Semester  
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges   Q2  
CCMVV5032U Neuro Research Design    Q1 Part of minor CCMVM1015U Minor in Neuroscience and Economy
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice   Semester Part of minor CCMVM1002U Minor in Sustainable Business
CCMVV5034U Distance management – virtual communication and cooperation in a borderless workli   Q2 Online course
CCMVV5035U Business Negotiation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CCMVV5037U External Growth Strategies   Q1  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers   Q1 new title, but the same course
CCMVV5561U Verdens bedste pensionssystem – Hvordan, hvorfor og hvilke udfordringer står det overfor?   Semester  
CINTV1012U Cloud Computing for Business   Semester  
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?   Semester  
CINTV3001U Advanced IT Project Management   Semester Online course
CINTV3002U The Robot Armada is Coming. What's Next, Manager?   Semester Online course
CPHIV1214U Æstetisk ledelse CANCELLED Semester  
CPHIV2011U  Politik Filosofi & Økonomi – Et Oxford Kursus i Praxis CANCELLED Q1  
CPHIV2012U    Kulturel økonomi/immateriel økonomi og kreativitet/innovation (FUTURE URBAN LIFE) CANCELLED Semester  
CJURV1019U Kapitalmarkedsret   Semester  
CJURV2100U Negotiation - Theory and Practice   Semester Part of Minor CJURM1001U Minor in Business Law and Economics
CJURV7057U Videregående markedsføringsret CANCELLED Semester  
CJURV7072U Kapitalselskaber   Semester  
CJURV7075U Law and Management   Semester Part of Minor CJURM1001U Minor in Business Law and Economics
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder   Semester  
CJURV7602U Finansieringsret   Semester  
CJURV7604U Statstøtteret STUDIEKREDS Semester  
CKOMV1701U Thesis workout: hands-on experience in the choice and use of methods CANCELLED Semester  
CMECV1021U Omkostningsfordeling  CANCELLED Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data   Semester  
CMECV1054U Matematisk Finansiering 2   Q2  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications   Q1  
CMECV2001U  Benchmarking   Q1  
CPSYV0026U Psykologiske test som del af Målbar HR    Semester New Title
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Week 34 and 42 Course lasts 1 week. Forudsætningsfag skal dokumenteres.
CPSYV3004U  Risiko- og krisehåndtering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CPSYV3006U   Consumer psychology  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q2  
CCMAV1000U  Selskabsskatteret   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1002U  International Skatteret   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1011U  Momsret   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1 Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1014U IT - kontrol og revision   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1015U Accounting Information Systems   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1020U  Revisionskvalitet og kvalitetsstyring   Semester Prerequisites "Revision 1" and "Revision 2" from CMA - Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1013U Besvigelser   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1249U Financial risk management   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2020U Offentlig regnskab og revision   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3000U Intern revision CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3003U E-handelsret CANCELLED Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV3004U  Personselskaber   Semester Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CPOLV1022U Social Network analysis CANCELLED Q2  
CBUSV1702U The Fintech Revolution   Semester  
CEBUV2000U Digital Entrepreneurship   Semester  
CEBUV2021U Artificial Intelligence in the Marketplace CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CEBUV2023U Service Design   Semester  
CEBUV2031U Big Social Data Analytics   Semester  
CEBUV2032U Advanced EU Internet Law CANCELLED Semester  
CEBUV2020U The IT Manager as a Business Leader   Semester  
CIHCV1601U Digital Services in Innovation in Health Care   Semester  
CIHCV1602U Frontiers of Digital Healthcare   Q1  
CIHCV1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit   Q1  
CIHCV1604U Empirical Methods in Health Care Innovation   Q2  
COECV1026U  Hedge Fund Strategies   Semester  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach   Semester Motivational letter
COECV3008U Monetary Policy   Semester  
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering i organisationer   Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet   Q1  
CSOCV1017U Re-imagining capitalism   Q1 Part of Minor CSOCM1001U Sustainable Entrepreneurship and Business
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship   Semester  
CSOCV1022U Re-imagining Environmental Entrepreneurship   Q2 Part of Minor  CSOCM1001U Sustainable Entrepreneurship and Business
CSOCV1023U Re-visiting the Commons, Re-imagining Collectives   Q2 Part of Minor  CSOCM1001U Sustainable Entrepreneurship and Business
CSOCV1024U Biopolitik og social innovation STUDIEKREDS Semester  
CSOCV1025U Complaint management, Market oriented management and user based innovation. CANCELLED Q2  
MINORS       
Cand.merc. Bio Minor
Minor in Bioentrepreneurship CBIO1001U
minor_in_bioentrepreneurship_00000002.pdf
CBIOO1001U Entrepreneurship Project
CBIOO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness
CBIOO1005U Bio Markets
Cand.merc. Erhvervsjura
Minor in  Business Law and Economics CJURM1001U
2017_cbs_minor_business_law_and_economics.pdf
CJURO1017U Advanced Game Theory
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration
CJURV2100U Negotiation - Theory and Practice
CJURV7075U Law and Management
Cand.soc Minor
Minor in  Sustainable Entrepreneurship and Business CSOCM1001U
minor_in_sustainable_entrepreneurship.pdf
CSOCV1017U Re-imagining capitalism
CSOCV1022U Re-imagining Environmental Entrepreneurship
CSOCV1023U Re-visiting the Commons, Re-imagining Collectives
Cand.merc.int (BLC) Minor
Minor in Business and Development Studies CCBLM1001U
msc_blc_bads_minor_2017_2018.pdf
CCBDO1001U Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development
CCBDO1007U CSR ‐ A Path to Sustainable Development?
Cand.ling.merc (IBC) Minor
Minor in European Business Studies CIBCM1001U -      CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_in_european_business_studies_00000002.pdf
CIBCV2056U  Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach
CICOO1005U International Strategic Management 
CICOO1004U  Cross Cultural Management 
Cand.merc Minor
Minor Data in Business CCMVM1011U      -  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_data_in_business.pdf
CCMVV2556U Big Data Analytics
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges
Cand.merc Minor  
Minor in Supply Chain Intelligence - An applied perspective CCMVM1014U
minor_in_supply_chain_intelligence_-_an_applied_perspective.pdf
CCMVV2060U Advanced Decision Support and Analysis in the Supply Chain
CCMVV4001U Information Management in the Supply Chain 
CCMVV1678U Business Process Excellence 
Cand.merc Minor  
Minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U
minor_in_operations_and_innovation_process_management.pdf
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U  Managing Product Development and Innovation 
CCMVV4033U Cases in Strategic Management of Innovation and Technology 
Cand.merc Minor
Minor in Behavioral Neuroscience and Economy CCMVM1015U - CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
minor_in_behavioral_neuroscience_and_economy.pdf
CCMVV1553U  Neuroeconomics
CCMVV1417U Neuromarketing
CCMVV5032U Neuro Research Design 
Cand.merc Minor
Minor in Maritime Business CCMVM1006U
minor_in_maritime_business.pdf
CCMVV1723U  Global Transportation and Maritime Logistics 
CCMVV1710U Management of Maritime Operations  within supply chanis 
CCMVV1707U Developments in International Shipping
Cand.merc Minor 
Minor in Design Business and Strategy CCMVM1008U
minor_in_design_business_and_strategy.pdf
CCMVV2534U Service Design
CCMVV4101U Design Strategy
CCMVV2501U  Costing and Design Business
CCMVV2102U User and design Innovation 
Cand.merc Minor
Minor in Sustainable Business CCMVM1002U
minor_in_sustainable_business.pdf
CCMVV5033U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen.

COURSE CODE COURSE TITLE STATUS PERIOD RUNNING  REMARKS 
CCBDO1001U Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets   Semester Part of Minor CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies
Udbydes ikke som enkeltfag.
CCBDO1002U International Business and Economic Development   Q1 Part of Minor CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies
Udbydes ikke som enkeltfag
CCBDO1004U Governance and Development   Q2 Part of Minor CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies
Udbydes ikke som enkeltfag
CCBDO1007U CSR ‐ A Path to Sustainable Development?   Q2 Part of Minor CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies
Udbydes ikke som enkeltfag
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Q1  
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective    Semester  
CICOO1003U Financial And Legal Communication    Semester  
CICOO1004U  Cross Cultural Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Part of Minor CIBCM1001U Minor in European Business Studies
CICOO1005U International Strategic Management  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester Part of Minor CIBCM1001U Minor in European Business Studies
CICOO1006U Organisational Communication I: Structures and Dynamics    Semester  
CBIOO1001U Entrepreneurship Project   Semester  
CBIOO1002U Finance, Valuation and Accounting in BioBusiness   Q2  
CBIOO1003U Governance, Control and Contracts in BioBusiness   Q2  
CBIOO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness   Q1  
CBIOO1005U Bio Markets   Q1  
CJURO1017U Advanced Game Theory   Semester Part of Minor CJURM1001U Minor in Business Law and Economics - link er til fagets tidligere udgave.
CJURO1019U The Economics and Business Strategy of European Integration   Semester Part of Minor CJURM1001U Minor in Business Law and Economics
CKOMO1046U Strategi og kommunikation CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester 15 ECTS course
CKOMO1047U Globalisering-Lokalisering CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester 15 ECTS course
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse   Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1   Q1  
CIHCO1002U The economics of Health Care Innovation   Q2  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation   Q2  
COECO1050U Asset Pricing   Semester motivational letter
COECO1058U Econometrics   Semester motivational letter
COECO1060U Corporate Finance   Semester motivational letter
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory   Semester motivational letter
Kurser for foråret 2017


COURSE CODE COURSE TITLE STATUS
CCBLC1002U Riga-Copenhagen Urban Challenge  
CCBLC1003U Edinburgh-Copenhagen Urban Challenge  
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector  
CCMAV1011U  Momsret Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1147U Corporate Governance CANCELLED
CCMVV1401U Business Analytics and Decision Making  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making  
CCMVV1412U From good idea to venture: How high-potential start-up companies overcome strategic issues  
CCMVV1616U Financial Models in Excel (Full Semester)  
CCMVV1641U Strategy Execution  
CCMVV1652U Strategic Change Management  
CCMVV1671U Human Ressource Management  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and development CANCELLED
CCMVV1686U Marketing Communication research and Planning  
CCMVV1692U Operations and Supply Chain Management CANCELLED
CCMVV2019U Perspektiver på Projektledelse CANCELLED
CCMVV2601U Pensionsøkonomi – Samfund, Regulering og Organisation CANCELLED
CCMVV2607U Go-to-market marketing for startups and innovative products/services  
CCMVV2608U Incentives in Organizations CANCELLED
CCMVV3015U Cultivating powerful identities CANCELLED
CCMVV4002U Personnel Economics CANCELLED
CCMVV4009U Luxury Management and Marketing; artful European strategies for global markets  
CCMVV4015U The Power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perception, judgments and decisions  
CCMVV4025U International Negotiations  
CCMVV4034U  The Role of Emotions in Marketing Communication Management ONLINE COURSE
CCMVV4037U The Economics of Sports  
CCMVV4100U Applying Excel Models in Operations Management  
CCMVV4102U Family Firms Challenges  
CCMVV4136U Business Models Management and Innovation  
CCMVV5152U The Language og Advertising: Perception, Cognition and Communication CANCELLED
CIBCV2051U Translation in theory and practice CANCELLED
CIBCV2053U The art of strategic planning and communication campaign development CANCELLED
CIBCV2055U International advertising CANCELLED
CIBCV2057U Fængende og fair: Forbrugerkommunikation via fødevareemballager på tværs af viden, kulturer og lovkrav CANCELLED
CIBCV2058U The Rise of the BRICs  countries, Acheievements and Challenges ahead CANCELLED
CJURV1039U  Strategisk Kontrahering med Mellemmænd i og udenfor EU  
CJURV1070U  Advanced EU Competition Law and Industrial Economics  
CJURV1073U Interdisciplinary Corporate Law and Governance  
CJURV1074U Værdiansættelse og beskatning af derivater og hybride instrumenter  
CJURV1149U  Videregående arbejdsret og personaleøkonomi  
CJURV1151U  Erstatning og Forsikring  
CJURV1153U  Videregående kontraktret og kontraktøkonomi  
CJURV1601U Regulering af markeder  
CMATV1014U  Kreditrisiko – modeller med anvendelse  
CMATV1017U  Matematisk Finansiering 3 CANCELLED
CMATV1701U Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions  
CMLMV1012U  Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs/lobbyisme CANCELLED
CMLMV1634U Ledelses- og medarbejderkommunikation CANCELLED
CSOCV1021U Advanced International Entrepreneurship   
CEBUV2024U  Digital Business Models  CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CEBUV2026U  E-Business Smartphone App Development   
CEBUV2027U  Managing Enterprise Architecture and Technology   
CEBUV2030U   The Digital Dragon from the East: Learning from E-Commerce in China  
CEBUV2033U Advanced HCI topics, tools, and techniques/HCI in organizations  
CEBUV2025U Designing Business IT  

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen.


 

COURSE CODE COURSE TITLE STATUS
CCBDO1005U Entrepreneurship for Development CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCBDO1006U Managing Foreign Direct Investment Projects in Developing Countries and Emerging Markets  
CCBLO2001U Innovation in Flux: An Asian Perspective on Innovation  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor  
CCBLO2005U Globalization and Organizations  
CCBLO2009U Institutions and Business Strategy in the Chinese Context  
CCBLO2010U Managing Development Intervention in Sub-Saharan Africa  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Kun åben for Merit- og Tomplads.
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Kun åben for Merit- og Tomplads.
CKOMO1048U Leadership and Communication  
CKOMO1049U Organization and Communication  
CKOMO1062U Marketing Campaigns  
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management  
CKOMO2003U Digital Communication Strategies  
CKOMO2004U The Digital Organization  
CKOMO2014U Corporate Responsibility and Organization  
CKOMO2015U Corporate Responsibility and Society  
CMATO1122U  Multivariate statistiske modeller  
COECO1055U Advanced Industrial Organization  
COECO1056U Financial Econometrics  
COECO1067U Derivatives and Risk Management  
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy  
CPOLO1046U Business Responsibilities for Human Rights  
CPOLO1047U Theories of International Law and Politics  
Kurser for efteråret 2016


COURSE CODE COURSE TITLE STATUS
CCBLC1000U

Rome-Copenhagen Urban Challenge
The course will take place in Copenhagen and Rome:
Copenhagen: August 22nd – September 2nd
Rome: September 5th – September 16th

 
CCBLC1001U Hamburg-Copenhagen Urban Challenge
The course will take place in Hamburg and Copenhagen.
Hamburg: August 1st – August 12th
Copenhagen: August 15th – August 26th
 
CCBLV1003U A consultants approach to UN reform: Understanding, challenging and improving  CANCELLED
CCBLV1601U Poverty, Sustainability and the Private Sector CANCELLED
CCBLV1602U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders  
CCBLV1603U International Marketing in Emerging Markets: An Asian perspective CANCELLED
CCBLV1604U Collecting, coding and analysing qualitative data CANCELLED
CCBLV1605U Corporate Citizenship: Political Responsibility in Theory and Practice CANCELLED
CCBLV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management  
CCBLV3000U Business, Government, and Society  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics  
CCMAV1000U  selskabsskatteret Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1002U  International Skatteret Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1007U SKATTEFORVALTNING, -PROCES, -KONTROL OG -STRAFFERET

CANCELLED

Faget udbydes ikke på tompladsordningen

CCMAV1011U  Momsret Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1014U It kontrol og revision Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1015U Accounting Information Systems Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance

CANCELLED

Faget udbydes ikke på tompladsordningen

CCMAV1249U Financial risk management Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2008U Banksektoren: Regulering og finansel rapportering Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2010U  Erhvervsbeskatning Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMAV2011U  Løn- og pensionsbeskatning

CANCELLED

Faget udbydes ikke på tompladsordningen

CCMAV3003U  E-handelsret

CANCELLED

Faget udbydes ikke på tompladsordningen

CCMAV3004U  Personselskaber Faget udbydes ikke på tompladsordningen
CCMVV1016U Direct Marketing Closed for further enrollment
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches  
CCMVV1138U Financial Models in Excel (Quarter)   
CCMVV1147U Corporate Governance  
CCMVV1149U Topics of Finance CANCELLED
CCMVV1191U  Personalejura og arbejdsret  CANCELLED
CCMVV1225U Obligationer og Rentestrukturteori  
CCMVV1316U International Logistics management   
CCMVV1412U From good idea to venture: How high-potential start-up companies overcome strategic issues  
CCMVV1414U Crime - Corruption - Capital: Political Risk Management and Global Business  
CCMVV1415U Managing design in a business  CANCELLED
CCMVV1417U Neuromarketing Closed for further enrollment
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Multi-disciplinary Approaches  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project   
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing  
CCMVV1483U Køb og salg og virksomhed Closed for further enrollment
CCMVV1535U  Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power  
CCMVV1553U  Neuroeconomics Closed for further enrollment
CCMVV1595U Online Marketing Closed for further enrollment
CCMVV1616U Financial Models in Excel (Full Semester)  
CCMVV1642U  Strategy Making and Value Creation by Using Intangible Assets  
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation Closed for further enrollment
CCMVV1652U Strategic Change Management  
CCMVV1678U Business Process Excellence  Closed for further enrollment
CCMVV1680U Managing Organizational Change and development Closed for further enrollment
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Closed for further enrollment
CCMVV1707U Developments in International Shipping  
CCMVV1710U  Management of Maritime Operations within Supply Chains  
CCMVV1711U  Managing product development and innovation, module of Minor in Process Management and Innovation  
CCMVV1723U Global transportation and maritime Logistics   
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics CANCELLED
CCMVV2005U Valuation Closed for further enrollment
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA  
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy Closed for further enrollment
CCMVV2013U Strategic Compliance  CANCELLED
CCMVV2030U Neuromethodology  
CCMVV2031U City Branding and Tourism  
CCMVV2032U Applied Statistics  
CCMVV2060U Advanced Decision Support and Analysis in  Supply Chain   
CCMVV2061U Research methods in  Operations Management  CANCELLED
CCMVV2102U  Users and design innovation - CLOSED AS GENERAL ELECTIVE ONLY OPEN AS PART OF MINOR  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan?  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data  
CCMVV2405U Economics of Innovation and Intellectual Property CANCELLED
CCMVV2501U Costing and Design Business - CLOSED AS GENERAL ELECTIVE ONLY OPEN AS PART OF MINOR  
CCMVV2503U  Global Sourcing Management   
CCMVV2504U Procurement organisation and strategy   
CCMVV2505U Operations and Process Management  
CCMVV2506U  The Business of Smart Cities: Value Creation in Urban Innovation Environments  
CCMVV2508U Sustainability - a driver for a market creation CANCELLED
CCMVV2515U Advanced Sourcing Analysis Techniques  
CCMVV2534U Service Design - CLOSED AS GENERAL ELECTIVE ONLY OPEN AS PART OF MINOR  
CCMVV2556U  Big Data Analytics  Closed for further enrollment
CCMVV2602U The Mathematics of Life Insurance and Pension  
CCMVV2603U Investment Policy and Risk Management in Pension Funds  
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Closed for further enrollment
CCMVV2605U Business, Strategy and Innovation in the Energy Industry Closed for further enrollment
CCMVV2606U Sport Management & Marketing  
CCMVV2607U Go-to-market marketing for startups and innovative products/services  
CCMVV2609U HRM – ledelse af menneskelige ressourcer  
CCMVV2610U Strategic Risk Management of Multinational Enterprise  
CCMVV3006U Strategic Management in different contexts CANCELLED
CCMVV3010U Product Development and Target Market Segmentation  
CCMVV3012U Accounting for Decision and Control  
CCMVV3013U   The digital organization - innovation, branding, strategy and new media Closed for further enrollment
CCMVV3015U Cultivating Powerful Identities CANCELLED
CCMVV3019U Det perfekte match-hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt ?   
CCMVV3030U Financial Risk Management in Shipping  
CCMVV3056U Entrepreneurship and Fundamentals of New Venture Creation  
CCMVV4001U Information management in the supply chain   
CCMVV4002U Personnel Economics CANCELLED
CCMVV4005U Leadership in 21st Century Organizations  
CCMVV4007U Strategic Decision Making in Entrepreneurship CANCELLED
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains  
CCMVV4013U Markedsføringsret ulovlig og lovlig markedsføring  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Closed for further enrollment
CCMVV4015U The Power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perception, judgments and decisions Closed for further enrollment
CCMVV4016U Children as Consumers  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products  
CCMVV4020U Power, Culture and Politics in Comtemporary Organizations CANCELLED
CCMVV4025U International Negotiations Closed for further enrollment
CCMVV4032U Mediastrategi & Planlægning  
CCMVV4033U  CASES in Strategic Management of Innovation and Technology  
CCMVV4040U Social Media Marketing Closed for further enrollment
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges  
CCMVV4100U Applying Excel Models in Operations Management Closed for further enrollment
CCMVV4136U Business Models Management and Innovation  
CCMVV5029U Venture Capital and Private Equity  Closed for further enrollment
CCMVV5152U The Language og Advertising: Perception, Cognition and Communication CANCELLED
CIBCV2050U Managing Text Production Projectscommunication projects CANCELLED
CIBCV2051U Translation in theory and practice CANCELLED
CIBCV2052U Language skills via translation CANCELLED
CIBCV2053U The art of strategic planning and communication campaign development Closed for further enrollment
CIBCV2054U Consumer theories and practices in East and West: When Western businesses meet Asian Consumers – and vice versa  
CIBCV2055U International advertising  
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach  
CIBCV2057U Fængende og fair: Forbrugerkommunikation via fødevareemballager på tværs af viden, kulturer og lovkrav CANCELLED
CIBCV2058U The Rise of the BRICs  countries, Acheievements and Challenges ahead CANCELLED
CIBCV2059U Managing Knowledge, Communication and Innovation using Social Media  
CJURV1019U  Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret) CANCELLED
CJURV1076U  Legal and Economic Risk Management in the Shipping Sector  
CJURV7047U  Videregående insolvensret CANCELLED
CJURV7057U  Videregående markedsføringsret CANCELLED
CJURV7070U  EU Udbudsret  
CJURV7072U  Kapitalselskaber  
CJURV7075U Law and Management  
CJURV7078U  Køb og salg af virksomheder  
CJURV7601U  Principles of EU Financial Regulation CANCELLED
CJURV7602U Finansieringsret  
CJURV7603U Civilproces, voldgift og mediation  
CJURV7604U Statsstøtteret CANCELLED
CKOMV6000U Identities and languages in multinational organisations CANCELLED
CMATV1021U  Omkostningsfordeling CANCELLED
CMATV1022U  Statistisk analyse af finansielle data  
CMATV1054U  Matematisk Finansiering 2  
CMATV1063U   Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications  
CMATV2001U  Benchmarking CANCELLED
CMLMV1022U The European Union as an International Actor – Themes and Debates CANCELLED
CMLMV1065U  The Digital Enterprise: New Media Communication & Business Strategy CANCELLED
CMLMV1634U Ledelses- og medarbejderkommunikation Closed for further enrollment
COECV1026U Hedge Fund Strategies Closed for further enrollment
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Closed for further enrollment
COECV3004U Energy Finance: Quantitative Modeling and Real Options CANCELLED
COECV3008U Monetary Policy  
CPHIV1043U Biopolitik CANCELLED
CPHIV1214U Æstetisk Ledelse CANCELLED
CPHIV1408U Praktisk Visdom CANCELLED
CPHIV1463U Approaches to Organisational theory CANCELLED
CPHIV2011U Politik Filosofi & Økonomi – Et Oxford Kursus i Praxis CANCELLED
CPHIV3020U Managing in the Creative Economy CANCELLED
CPOLV1021U Leadership Power & Communication CANCELLED
CPSYV0025U Målbar HR - psykologiske test i praksis Closed for further enrollment
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis  
CPSYV3004U  Risiko- og krisehåndtering Closed for further enrollment
CSOCV1003U  Forhandling og konflikthåndtering i organisationer  
CSOCV1007U  Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet CANCELLED
CSOCV1012U  Jura i et HRM perspektiv  
CSOCV1016U From Financial Crisis to EURO Crisis: Crises, contagion, political and corporate challenges CANCELLED
CSOCV1017U Re-imagining capitalism  
CEBUV2000U   Digital Entrepreneurship  
CEBUV2021U   Artificial Intelligence in the Marketplace Limited seats
CEBUV2022U   IT Security  
CEBUV2023U  Service Design   
CEBUV2031U  Big Social Data Analytics   
CEBUV2032U Advanced EU Internet Law Cancelled
CINTV1012U   Cloud Computing for Business  
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?  
CINTV1010U   The Robot Armada is Taking Over. What's Next, Manager?  

 

MINORS

STATUS
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Minor in Data in Business CCMVM1011U
minor_in_data_in_business.pdf
 
CCMVV2556U  Big Data Analytics  
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy  
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges  
Minor in Supply Chain Inelligence - An applied perspective CCMVM1014U
minor_in_supply_chain_intelligence_-_an_applied_perspective.pdf
 
CCMVV2060U Advanced Decision Support and Analysis in  Supply Chain   
CCMVV4001U Information management in the supply chain   
CCMVV1678U Business Process Excellence   
Minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U
minor_in_operations_and_innovation_process_management.pdf
 
CCMVV2505U Operations and Process Management  
CCMVV1711U  Managing product development and innovation, module of Minor in Process Management and Innovation  
CCMVV4033U  CASES in Strategic Management of Innovation and Technology  
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Minor in Behavioral Neuroscience and Economy CCMVM1015U
minor_in_behavioral_neuroscience_and_economy.pdf
 
CCMVV1553U  Neuroeconomics  
CCMVV1417U Neuromarketing  
CCMVV2030U Neuromethodology  
Minor in Maritime Business CCMVM1006U
minor_in_maritime_business.pdf
 
CCMVV1723U Global transportation and maritime Logistics   
CCMVV1710U  Management of Maritime Operations within Supply Chains  
CCMVV1707U Developments in International Shipping  
Minor in Strategic Procurement CCMVM1009U
minor_in_strategic_procurement.pdf
 
CCMVV2503U  Global Sourcing Management   
CCMVV2504U Procurement organisation and strategy   
CCMVV2515U Advanced Sourcing Analysis Techniques  
Minor in Design Business and strategy CCMVM1008U - KUN ÅBEN FOR STUDERENDE DER TAGER HELE MINOREN
minor_in_design_business_and_strategy.pdf

 
 
CCMVV2534U Service Design  
CCMVV4101U Design Strategy  
CCMVV2501U Costing and Design Business   
CCMVV2102U  Users and design innovation  
Minor in Sustainable Business CCMVM1002U
minor_in_sustainable_business.pdf
 
CCMVV2605U Business, Strategy and Innovation in the Energy Industry  
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products  
Minor in Bioentrepreneurship CBIOM1001U
minor_in_bioentrepreneurship.pdf
 
CBIOO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness  
CBIOO1005U Bio Markets  
CBIOV1001U Entrepreneurship Project  
Minor in European Business Studies CIBCM1001U
minor_in_european_business_studies.pdf
 
CICOO1005U International Strategic Management  
CICOO1004U Cross-Cultural Management  
CIBCV2056U Advanced European Business and Politics: A Case-Based Approach  
CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
Minor in Business and Development Studies CCBLM1001U
bads_minor_2016_2017.pdf
 
CCBDO1001U Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets  
CCBDO1002U International Business and Economic Development  
CCBDO1004U Governance and Development  
Minor in The Copenhagen Model in Business Law and Economics CJURM1001U
international_minor_in_the_copenhagen_model_in_business_law_and_economics_00000002.pdf
 
CJURO1074U Advanced Game Theory and Applied Econometrics  
CJURO1045U Advanced EU Law  
CJURV7075U Law and Management  
CJURV1076U Legal and Economic Risk Management in the Shipping Sector  

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

Mandatory graduate courses offered as electives Autumn 2015

COURSE CATEGORY AND NAME

COURSE CODE COURSE TITLE STATUS
CBIOO1001U Entrepreneurship project  
CBIOO1002U Finance, valuation and accounting in Biobusiness  
CBIOO1003U Governance, Control and Contracts in Biobusiness  
CBIOO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness  
CBIOO1005U BioMarkets  
CCBDO1001U Business strategy in Developing Countries and Emerging Markets Closed for further enrollment
CCBDO1002U International Business and Economic Development Closed for further enrollment
CCBDO1004U Governance and Development Closed for further enrollment
CCBDO1007U CSR - A Path to Sustainable Development Closed for further enrollment
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects Closed for further enrollment
CICOO1001U Marketing Strategy and Planning in an International Perspective  
CICOO1002U   English Proficiency Management  
CICOO1003U   Financial and Legal Communication  
CICOO1004U Cross-Cultural Management  
CICOO1005U International Strategic Management  
CICOO1006U   Organizational Communication I: Structures and Dynamics  
CJURO1011U Advanced Game Theory and Applied Economics  
CJURO1045U Advanced EU Law  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Closed for further enrollment
CKOMO1047U Globalisering-Lokalisering Limited seats
CMATO1033U  Stokastiske processer og deres statistiske analyse  
CMATO1053U  Economic of Information and Contracts  
CMATO1124U  Matematisk Finansiering 1  
COECO1050U Asset Pricing  
COECO1058U Econometrics  
COECO1060U Corporate Finance  
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory  
CPOLO1040U International Political Economy  
CIHCO1002U The Economics of Health Care Innovations  
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation  
CIHCO1001U Introductory Course in Innovation in Health Care  
Kurser for foråret 2016


OURSE CODE COURSE TITLE STATUS
CCBLU1005U Field study: Entrepreneurship and Private Sector Development in Uganda Closed for further enrollment
CCBLV3000U Business, Government, and Society (limited places)
CCBLV1059U Poverty, Development and the Private Sector  
CCMVC1004U Co-Creation Against Climate Change (limited places)
CCMVV1147U Corporate Governance  
CCMVV1394U Workplace democracy and financial participation CANCELLED
CCMVV1401U Business Analytics and Decision Making  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making  
CCMVV1616U Financial Models in Excel (full semester version)  
CCMVV1642U Strategy Making and Value Creation by Using Intangible Assets CANCELLED
CCMVV1641U Strategy Execution (limited places)
CCMVV1652U Strategic Change Management  
CCMVV1671U Human Resource Management   
CCMVV1412U From good idea to venture: How high-potential start-up companies overcome strategic issues  
CCMVV1686U Marketing Communication Planning and Research (limited places)
CCMVV1692U Operations and Supply Chain Management  
CCMVV4135U Innovating Business Models CANCELLED
CCMVV4037U The Economics of Sports  
CCMVV2027U Finansielle Kriser og Finansiel regulering CANCELLED
CCMVV3002U The Firm in a Global Environment CANCELLED
CCMVV3005U Managing Organizational Identities CANCELLED
CCMVV3006U Strategic management in different contexts CANCELLED
CCMVV3017U Competing on Social Networks  
CCMVV3022U Real-life entrepreneurship: Internship in a start-up company CANCELLED
CCMVV3029U Venture Capital and Private Equity (limited places)
CCMVV4002U Personnel Economics CANCELLED
CCMVV4004U Managing Risk, Uncertainty and the Unknowable CANCELLED
CCMVV1414U Crime - Corruption - Capital: Political Risk Management and Global Business NOT ESTABLISHED
CCMVV4009U Luxury Management and Marketing; artful European strategies for global markets (limited places)
CCMVV4016U Children as Consumers (limited places)
CCMVV4017U Consumer Culuter Theory (CCT) CANCELLED
CCMVV4022U Innovation in practice CANCELLED
CCMVV4025U International Negotiations (limited places)
CCMVV4026U Arts Management and Cultural Entrepreneurship CANCELLED
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management  
CCMVV4100U Applying Excel Models in Operations Management (limited places)
CCMVV5152U Reklamesprog CANCELLED
CCMVV1651U Kompensationspolitik i teori og praksis CANCELLED
CMLMV1012U Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme CANCELLED
CMLMV1634U Ledelses- og medarbejderkommunikation (limited places)
CIBCV2004U Managing Multimodality in Business Communication CANCELLED
CMLMV2001U Globalisation and the rise of the BRICs countries CANCELLED
CMLMV1014U Fra idé til Kandidatafhandling CANCELLED
CMLMV1060U Spin or fair speak - when foods talk CANCELLED
CCMAV1011U Momsret CANCELLED
CCMAV2011U Løn- og pensionsbeskatning CANCELLED
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning  
CFILV1209U Kulturteori - om kultur, etik og værdier  
CFILV2001U Market Philosophy CANCELLED
CEBUV2026U E-Business Smartphone App Development (T)  
CEBUV2027U Managing Enterprise Architecture and Technology (T)

(limited places)

CEBUV2024U Digital Business Models (B) Closed for further enrollment
CEBUV2030U The Digital Dragon from the East: Learning from E-Commerce in China (limited places)
CEBUV2025U Designing Business IT (T) (limited places)
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi (unlimited places)
CJURV1039U Strategisk kontrahering med mellemmænd i og uden for EU (unlimited places)
CJURV1151U Erstatning og Forsikring (unlimited places)
CJURV1158U International Intellectual Property, Competition and Innovation - The Strategic Use of Intellectual Property Rights (unlimited places)
CJURV1073U Interdisciplinary Corporate Law and Governance (unlimited places)
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi (unlimited places)
CJURV1070U Advanced EU Competition Law and Industrial Economics (unlimited places)
CJURV1867U Stat og marked (unlimited places)
CKOMV6000U Identities and languages in multinational organisations CANCELLED
CMATV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse  
CMATV1017U Matematisk Finansiering 3  
CMATV1245U Videregående Corporate Finance  
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis

CANCELLED

 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

 

COURSE CATEGORY AND NAME


 

COURSE CODE COURSE TITLE STATUS
CLMAO1649U Markets of the Western Hemispere  (unlimited places)
CLMUO1644U Enhed og mangfoldighed – sprog og kulturer i og uden for Europa  (unlimited places)
CLMUO1645U Internationale relationer – Europa i verden (unlimited places)
CKOMO1049U Organization and Communication  (limited places)
CKOMO1048U Leadership and Communication  (limited places)
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management  (limited places)
CKOMO1062U Marketing Campaigns  (limited places)
CKOMO2014U Corporate Responsibility and Organization  (limited places)
CKOMO2015U Corporate Responsibilty and Society  (limited places)
CKOMO2003U Digital Communication Strategies  (limited places)
CKOMO2004U The Digital Organization  (limited places)
CMATV1122U Multivariate statistiske modeller  
COECO1055U Advanced Industrial Organization (very limited places)
COECO1061U Corporate Governance (very limited places)
COECO1067U Derivatives and Risk Management (very limited places)
COECO1070U Macroeconomics –The global economy (very limited places)
CPOLO1047U Theories of International Law and Politics (very limited places)
CPSYO1061U Perspektiver på Projektledelse (very limited places)

Kurser for efteråret 2015
 

COURSE CODE AND TITLE STATUS
CCBLV3006U Sustainable Development, Disasters and the Private Sector  
CCBLV3009U Fashion culture - fashion industry Closed for further enrollment
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Closed for further enrollment
CCBLV3005U Advanced Topics in Diversity Management  
CCBLV1003U A consultants approach to UN reform: Understanding, challenging and improving the UN Development System Closed for further enrollment
CBLCV2015U Business & Human Rights: Governance, Leadership and Management Closed for further enrollment
CBLCV2000U Strategic Human Resource Management in the Asia-Pacific Region Not established
CBLCV2002U Ecosystem Services - The Managed Environment Not established
CCMVC1003U Open Government Data and Business Opportunities - from a practical case perspective Cancelled
CCMVC1004U Co-Creation Against Climate Change  
CCMVC1007U Entrepreneurship and Innovation: Solving social challenges  
CCMVV3031U Corporate Finance Cancelled
CCMVV1016U Direct marketing  
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches Closed for further enrollment
CCMVV1081U Human Resource Management  
CCMVV1125U Videndeling – perspektiver, problemer og praksis Cancelled
CCMVV1138U Financial Models in Excel, (Quarter version) Closed for further enrollment
CCMVV1144U Boligøkonomi og finansiering  
CCMVV1147U Corporate Governance  
CCMVV1149U Topics of Finance  
CCMVV1191U Personalejura og arbejdsret Not established
CCMVV1200U Social Innovation Camp: Creating sustainable tools and business models Not established
CCMVV1316U International Logistics Management  
CCMVV1431U Sustainability Challenges 1: Systems Thinking  
CCMVV1432U Sustainability Challenges 2: Specific Systems and Capstone Project  
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Closed for further enrollment
CCMVV1493U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Closed for futher enrollment
CPHIV3020U Managing in the Creative Economy  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Closed for further enrollment
CCMVV1531U The Dynamics of Performance Management  
CCMVV1535U Social Entrepreneurship: Creating Social Change Using the Power of Entrepreneurship Not established
CCMVV1537U Managing Outsourcing in the age of Globalization and Innovation  
CCMVV1541U Distance i arbejdslivet Cancelled
CCMVV1553U Neuroeconomics Closed for further enrollment
CCMVV1555U Corporate Social Responsibility: Challenge and Opportunity for Business Leaders Not established
CCMVV1417U Neuromarketing Closed for futher enrollment
CCMVV1595U Online marketing Closed for further enrollment
CCMVV1616U Financial Models in Excel (full semester version)  
CCMVV1642U Strategy Making and Value Creation by Using Intangible Assets Cancelled
CCMVV1633U Business Plan Writing for Social Enterprises Not established
CCMVV2505U Operations and Process Management  
CCMVV1643U Trust and Trust-building in International Business Cancelled
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation  
CCMVV1662U Corporate Governance in International Perspective Not established
CCMVV1412U From good idea to venture: How high-potential start-up companies overcome strategic issues  
CCMVV1678U Business Process Excellence  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Closed for further enrollment
CCMVV1685U Emotion, Reason and Consumer Choice Cancelled
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation  
CCMVV1693U Outsourcing and Supplier Relationships Cancelled
CCMVV4135U Innovating Business Models Not established
CCMVV1705U Sustainable Business Strategy and Innovation Closed for further enrollment
CCMVV1707U Developments in International Shipping  
CCMVV1710U Management of Maritime Operations within Supply Chains  
CCMVV1711U Managing product development and innovation, module of Minor in Process Management and Innovation  
CCMVV1712U Commercialization of high tech concepts – entrepreneurship and science in action  
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics  
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics  
CCMVV2004U Partnering and contracting for public and private action Not established
CCMVV2005U Valuation Closed for futher enrollment
CCMVV2006U Financial Models in Excel and VBA  
CCMVV2007U Creating and Capturing Value in Global Maritime Markets  
CCMVV2008U Innovation and Strategy in the Digital Economy Closed for further enrollment
CCMVV2324U Designing Innovative Organizations Not established
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data  
CCMVV2501U Costing and Design Business  
CCMVV2502U User-driven product innovation Closed for further enrollment
CCMVV2503U Global Sourcing Management Closed for further enrollment
CCMVV2504U

Procurement Organization and Strategy

 
CCMVV2505U Operations and Process Management  
CCMVV2506U

The Business of Smart Cities: Value Creation in Urban Innovation Environments

Not established
CCMVV2508U Sustainability - a Driver for Market Creation Not established
CCMVV2515U Advanced Sourcing Analysis Techniques  
CCMVV2532U Creating change and public value Not established
CCMVV4101U Design Strategy Closed for further enrollment
CCMVV2534U Service Design Closed for further enrollment
CCMVV2556U Big Data Analytics (T)  
CCMVV3005E Managing Organizational Identities Not established
CCMVV3010U Product Development and Target Market Segmentation  
CCMVV3012U Accounting for Decision and Control  
CCMVV3013U The digital organization - innovation, branding, strategy and new media Closed for further enrollment
CCMVV3017U Competing on Social Networks Not established
CCMVV3019E Det perfekte match - hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt? Closed for futher enrollment
CCMVV3022U Real-life entrepreneurship: Internship in a start-up company Not established
CCMVV3025U Managerial Decision Making and Risk Management  
CCMVV3029U Venture Capital and Private Equity Closed for further enrollment
CCMVV3030U Financial Risk Management in Shipping  
CCMVV3032U From Social Media to Networked Organizations Not established
CCMVV3056U Entrepreneurship and Fundamentals of New Venture Creation  
CCMVV4000U Decision Support and Analysis for Supply Chain Management Not established
CCMVV4001U Information Management in the Supply Chain  
CCMVV4002U Personnel Economics Not established
CCMVV4003U Supply Chain Process Reengineering Not established
CCMVV4004U Managing Risk, Uncertainty and the Unknowable  
CCMVV4005U Leadership in 21st Century Organizations Closed for further enrollment
CCMVV4006U Managing International Business in China Cancelled
CCMVV4007U Strategic Decision Making in Entrepreneurship  
CCMVV1414U Crime - Corruption - Capital: Political Risk Management and Global Business  
CCMVV4011U Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains  
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.  
CCMVV4014U Decision Making for Strategy Execution Closed for futher enrollment
CCMVV4016U Children as Consumers Not established
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products  
CCMVV4020U Power, Culture and Politics in Contemporary Organizations  
CCMVV4022U Innovation in practice Not established
CCMVV4024U Strategic Marketing Closed for further enrollment
CCMVV4025U International Negotiations Closed for further enrollment
CCMVV1415U Managing design in business Cancelled
CCMVV4032U Mediastrategi og Mediaplanlægning Closed for further enrollment
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology  
CCMVV4039U Neuroscience, Management & Leadership Closed for further enrollment 
CCMVV4040U Social Media Marketing Closed for further enrollment
CCMVV4041U Behavioral Risk Management and Insurance Not established
CCMVV4042U Datafication – foundations, transformations and challenges  
CCMVV4100U Applying Excel Models in Operations Management  
CCMVV4200E City Marketing and Tourism Closed for further enrollment
CCMVV5151U Big data: Prognosestudier ud fra sentiment analysis Cancelled 
CCMVV5152U Reklamesprog Closed for further enrollment
CCMVV1651U Kompensationspolitik i teori og praksis Not established
CCMVC1002U Sustainable Urbanisation - From a Practical Case Perspective - ATTENTION: This is a late summer course Cancelled
CIBCV2003U Teknisk oversættelse Not established
CIBCV2001U Juridisk oversættelse Not established
CIBCV2002U Økonomisk oversættelse Not established
CIBCV2000U Tolkning Not established
CMLMV1634U Ledelses- og medarbejderkommunikation Closed for further enrollment
CMLMV1047U Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog Not established
CMLMV1022U The European Union as an International Actor – Themes and Debates Closed for further enrollment
CMLMV1016U EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i Danish, europæisk og globalt perspektiv Not established
CMLMV2001U Globalisation and the rise of the BRICs countries  
CMLMV1065U The Digital Enterprise: New Media Communication & Business Strategy Closed for further enollment
CMLMV1014U Fra idé til Kandidatafhandling Closed for further enollment
CMLMV1060U Spin or fair speak - when foods talk Not established
CIBCV1501U Intercultural data analysis: towards consumer-centric marketing Not established
CMLMV1013U Terminologi – Nordisk webbaseret kursus  
CIBCV1502U Quantifying human interaction in negotiation Cancelled
CCMAV3000U Intern revision Closed for further enrollment
CCMAV3003U E-handelsret Closed for further enrollment
CCMAV1200U Revisors rolle og ansvar i forbindelse med besvigelser Closed for further enrollment
CCMAV3004U Personselskaber Closed for further enrollment
CCMAV2000U It-governance, It-sikkerhed, It-Compliance og IT-revision Closed for further enrollment
CCMAV1000U Selskabsskatteret Closed for further enrollment
CCMAV1011U Momsret Closed for further enrollment
CCMAV2008U Banksektoren: Regulering og finansiel rapportering Closed for further enrollment
CCMAV1002U International Skatteret Closed for further enrollment
CCMAV1007U SKATTEFORVALTNING, -PROCES, -KONTROL OG -STRAFFERET Closed for further enrollment
CCMAV1249U Financial Risk Management Closed for further enrollment
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Cancelled
CSOCV1013U The politics of organization Not established
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet  
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering i organisationer  
CSOCV1012E Jura i et HRM perspektiv  
CFILV2011U Politik Filosofi & Økonomi – Et Oxford Kursus i Praxis  
CFILV1408U Praktisk visdom Not established
CFILV1214U Æstetisk ledelse  
CFILV1345U The Fine Art of Leadership Closed for further enrollment
CFILV1043U Biopolitik  
CFILV1005U Immateriel økonomi/kulturel økonomi og innovation Not established
CPHIV7002U Pluralistisk økonomisk teori Not established
CPHIV7001U Spinozas filosofi (studiekreds) Not established
CINTV1010U The Robot Armada is Taking Over. What's Next, Manager?  
CEBUV2022U IT Security (T)  
CEBUV2023U Service Design (T)  
CEBUV2000U Digital Entrepreneurship (B)  
CEBUV2021U Artificial Intelligence in the Marketplace (B)  
CEBUV2028U P6. Government 2.0. International og national regulering og styring (P) Not established
CINTV1012U Cloud Computing for Business  
CINTV1013U A Digital Battlefield: How to Compete Against the Internet Giants?  
CINTV1014U Learning through Building: Contemporary Design Science and 3D Printing Not established
CEBUV2032U Advanced EU Internet Law  
CEBUV2031U Big Social Data Analytics (T)  
CEBUV2020U The IT Manager as a Business Leader (B) Closed for further enrollment
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder  
CJURV7057U Videregående markedsføringsret  
CJURV1019U Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret) Not established
CJURV7047U Videregående insolvensret Not established
CJURV7075U Law and Management  
CJURV7072U Kapitalselskaber  
CJURV1076U Legal and Economic Risk Management in the Shipping Sector  
CJURV7077U EU Consumer Law Not established
CJURV7071U European Corporate Law and Governance Not established
CJURV7070U EU Udbudsret  
CMATV2001U Benchmarking Not established
CMATV1022U Statistisk analyse af finansielle data  
CMATV1054U Matematisk Finansiering 2  
CMATV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach  
COECV1026E Hedge Fund Strategies  
COECV3004U Energy Finance: Quantitative Modeling and Real Options  
CPOLV1021U Leadership Power & Communication  
CPSYV3004U Risiko- og krisehåndtering Closed for further enrollment
CPSYV1402U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis Closed for further enrollment

 


MINOR
STATUS
CCMVM1001U Minor in Social Entrepreneurship Not established
CCMVM1002U Minor in Sustainable business  
CCMVM1003U Minor: Economics, Psychology and Neuroscience Closed for further enrollment
CCMVM1012U Minor in Process Management  
CCMVM1006U Minor in Maritime Business  
CCMVM1007U Minor: IT based Management of Supply Chains and Implementation Not established
CCMVM1008U Minor in Design Business Closed for further enrollment
CCMVM1009U Minor in Strategic Procurement  
CCMVM1010U Minor in Public Private Not established
CCMVM1011U Minor: Data in business Closed for further enrollment
CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies Closed for further enrollment
CJURM1001U International minor in Game Theory  
CBIOM1001U Minor in Bioentrepreneurship  

 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

Mandatory graduate courses offered as electives Autumn 2015

COURSE CATEGORY AND NAME

COURSE CODE AND TITLE STATUS
CCDEO2001U CSR in Action Closed for further enrollment
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Closed for further enrollement
CLMAO1646U Politics and Society in the USA and/or Latin America  
CLMAO1647U Cultures and Identities in the Americas  
CLMUO1642U Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner  
CLMUO1643U Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa  
CBIOO1005U Bio Markets  
CBIOV1001U Entrepreneurship Project  
CBIOO1002U Finance ,Valuation and accounting   in BioBusiness Closed for further enrollment
CBIOO1003U Governance, Control and contracts in BioBusiness Closed for further enrollment
CBIOO1004U Innovation, Entrepreneurship and Strategy in BioBusiness  
CJURO1045U Advanced EU Law  
CJURO1074U Advanced Game Theory and Applied Econometrics  
CJURO1046U Videregående Obligationsret  
CKOMO1047U Globalisering-Lokalisering  Closed for further enrollment
CKOMO1046U Strategi og kommunikation  Closed for further enrollment
CMATV1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse  
CMATV1053U Economic of Information and Contracts  
CMATV1124U Matematisk Finansiering 1  
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory  
COECO1050U Asset Pricing  
COECO1060U Corporate Finance  
COECO1061U Corporate Governance  
CPOLO1030U International Business Strategy Closed for further enrollment
CPOLO1038U Fundamentals of International Economic Law  
CPOLO1040U International Political Economy  
Kurser for foråret 2015

COURSE CODE AND TITLE

STATUS

KAN-CCBLU3000U  Business, Government, and Society

Not established

KAN-CCBLV3007U  The EU as a global actor

 

KAN-CCBLV1059U  Poverty, Development and the Private Sector

 

KAN-CCBLV3008U Gender, Work, and Organizational Life

Not established

KAN-CCMVV4015U  The power of (marketing) language: How names, frames, and phrases affect our perceptions, judgments, and decisions

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV4017U  Consumer Culture Theory (CCT)

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV3010U  Product Development and Target Market Segmentation

Not established

KAN-CCMVV1680U  Managing Organizational Change and Development

Closed for further enrollment 

KAN-CCMVV4022U  Innovation in practice

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV1689U  Foreign Direct Investment and the Multinational Corporation in the Global Economy

Not established

KAN-CCMVV3016U  Samarbejde - mellem mennesker i organisationen

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV4027U  Kreativitet i organisationer

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV4026U  Arts Management and Cultural Entrepreneurship

Not established

KAN-CCMVV4008U  Political Risk Management and Global Business in Past and Present

Not established

KAN-CCMVV4009U  Luxury Management and Marketing; artful European strategies for global markets

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV1674U  From good idea to venture: How high-potential start-up companies overcome strategic issues

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV3022U  Real-life entrepreneurship: Internship in a start-up company

Not established

KAN-CCMVV1616U  Financial Models in Excel (full semester version)

 

KAN-CCMVV1225U  Obligationer og Rentestrukturteori

 

KAN-CCMVV4002U  Personnel Economics

Not established

KAN-CCVMM1651U  Kompensationspolitik i teori og praksis

Not established

KAN-CCMVV1641U  Strategy Execution

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV1654U  Global Strategy and Technology 

Aflyst

KAN-CCMVV1191U  Personalejura og arbejdsret

Not established

KAN-CCMVV4037U  The Economics of Sports

 

KAN-CCMVV1556U  Perspektiver på Projektledelse

Closed for further enrolment

KAN-CCMVV2326U  Transfer Pricing i Multinationale Koncerner

Not established

KAN-CCMVV1692U  Operations and Supply Chain Management

Not established

KAN-CCMVV4100U  Applying Excel Models in Operations Management

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV4012U  Managing Services - A Driver of Competitiveness

Not established

KAN-CCMVV4135U  Innovating Business Models 

Aflyst

KAN-CCMVV4025U  International Negotiations

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV4004U  Managing Risk, Uncertainty and the Unknowable: Responding to Emergent Change

Not established
Not established

KAN-CCMVV2401U  Econometric Analysis of Firm Data

Not established

CCMVV4050U Starting up your own social venture

Not established

KAN-CCMVV1402U  Data Science: Data Driven Decision Making

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV4200E  City Marketing and Tourism

Not established

KAN-CCMVV1686U  Marketing Communication Planning and Research

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV1401U  Business Analytics and Decision Making

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV5080U  Consumer dilemmas in choosing sustainable consumption

Not established

KAN-CCMVV1652U  Strategic Change Management

Closed for further enrollment

KAN-CCMVV3401U  STRATEGY, MANAGEMENT AND INNOVATION IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION

Closed for further enrollment

KAN-CCMAV1003U  Generationsskifte

 

KAN-CCMAV1004U  Erhvervs- og pensionsbeskatning

 

KAN-CCMAV3000U  Intern revision

Closed for further enrollment

KAN-CCMAV1001U  Revision i den offentlige sektor

Not established

KAN-CFILV1463U  Approaches to Organisational Theory

Not established

KAN-CFILV1209U  Kulturteori - om kultur, etik og værdier

Closed for further enrollment

KAN-CFILV1408U  Praktisk visdom

Not established

KAN-CFILV2010U  Sustainability and Post-Growth Economics

Not established

KAN-CFILV2001U  Market Philosophy

Not established

KAN-CFILV2011U  Politik Filosofi & Økonomi – Et Oxford Kursus i Praxis

Not established

KAN-CINTV1009U  Business Complexity

Not established

KAN- CIEBV2014U It- og Internetjura

Not established

KAN-CIEBV2003U  P6. Government 2.0: International and national regulation and policies

Not established

KAN-CIEBV2004U  Digital Business Models

Closed for further enrollment

KAN-CIEBV2005U  E-Business Smartphone App Development (T)

 

KAN-CIEBV2001U  Designing Business IT (T)

 

KAN-CIEBV2015U Managing Enterprise Architecture and Technology 

Closed for further enrollment

KAN-CIEBV2011U  Legal Aspects of Starting Up an IT Business (P)

Cancelled

KAN-CJURV1149U  Videregående arbejdsret og personaleøkonomi

 

KAN-CJURV1039U  Strategisk kontrahering med mellemmænd i og uden for EU

 

KAN-CJURV1151U  Erstatning og Forsikring

 

KAN-CJURV1153U  Videregående kontraktret og kontraktøkonomi

 

KAN-CJURV1070U  Advanced EU Competition Law and Industrial Economics I

 

KAN-CJURV1298U  Kontraktforhandling – strategi og koncipering

 

KAN-CJURV1073U  Interdisciplinary Corporate Law and Governance

 

KAN-CJURV1074U  Værdiansættelse og beskatning af derivater og hybride instrumenter

 

KAN-CJURV7001U  Virksomheden i et internationalt juridisk og økonomisk perspektiv

Closed for further enrollment

KAN-CJURV1158U  International Intellectual Property, Competition and Innovation - The Strategic Use of Intellectual Property Rights

 

KAN-CMATV1004U  Bankøkonomi

 

KAN-CMATV1017U  Matematisk Finansiering 3

 

KAN-CMATV1014U  Kreditrisiko – modeller med anvendelse

 

KAN-CMATV1245U  Videregående Corporate Finance

Closed for further enrollment

KAN-CMATV2001U  Benchmarking

 

KAN-CPSYV3001U  Applied Neuro Creativity

Not established

KAN-CPSYV1402U  Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis

Closed for further enrollment

KAN-CPSYV1403U  Ledelsespsykologi - i teori og praksis

Closed for further enrollment

KAN-CIBCV2004U  Managing Multimodality in Business Communication

Not established

KAN-CMLMV1012U  Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme

 

KAN-CMLMV1014U  Fra idé til Kandidatafhandling

Closed for further enrollment

KAN-CMLMV1050U  Globalisation: Economic and socio-political effects on less developed countries

Not established

KAN-CMLMV1054U  EUROen - den næste reservevaluta?

Not established

KAN-CMLMV1634U  Ledelses- og medarbejderkommunikation

Closed for further enrollment

KAN-CMLMV1060U  Spin or fair speak - when foods talk

Not established

KAN-CSOCV1002U  CO-CREATION AGAINST CLIMATE CHANGE

 

KAN-CSOCV1011U  Liberalisme - Politiske og Økonomiske Teorier

Not established

KAN-CSOCV1004U  Velfærdsledelse som selvskabende og processer og ledelse af potentialitet

Not established

 

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Det er muligt at tilmelde sig obligatoriske fag udbudt som valgfag. Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser på disse fag, og at fagene administreres af studiesekretariatet og ikke af valgfagssekretariatet.

Valgfagssekretariatet administrerer kun selve tilmeldingen. Skema og eksamensoplysninger for obligatoriske fag udbudt som valgfag bliver offentliggjort på e-Campus under det enkelte studium.

 

COURSE CATEGORY AND NAME

MANDATORY COURSES

STATUS