Minors - bachelor

Her kan du se alle minors, CBS tilbyder på bachelorniveau

Udover de mange enkelte fag, du kan tage på CBS, kan du også vælge at læse en såkaldt minor.

En minor er en samlet pakke af valgfag eller enkeltfag inden for et særligt fagområde. En minor består typisk af tre enkeltfag/valgfag. I beskrivelsen af den enkelte minor kan du se hvilke fag, minoren består af. Bemærk, at mange af fagene også kan tages som enkeltfag eller valgfag.

Læs mere om Minors

Undervisning og eksamen på minors 

Alle minors udbydes i efterårssemestret.Nogle fag udbydes som quarterfag og andre som semesterfag. Det fremgår som Q1, Q2 eller semester under de enkelte fag.

Du kan her se vejledende undervisnings- og eksamensperioder for de forskellige typer fag:

Efterår Undervisning Eksamen
Q1: 1. quarter uge 35 til 43 uge 43/44/45
Q2: 2. quarter uge 44 til 51 uge 1/2/3
Semester uge 35 til 51 december/januar

Minors - efterår 2023

Læs mere om fagenes indhold, eksamensform, læringsmål og litteratur ved at klikke på titlen.

 

Minor in Entrepreneurship - BHAAM2260U

 • Description: Minor in Entrepreneurship  
 • Minor course code: BHAAM2260U
 • Language of teaching: English
 • Offered by: HA almen erhvervsøkonomi
Course title and code Period Area covered for Graduate Admission

 

Remarks/status

Entrepreneurial Strategy (7,5 ECTS)
BHAAV2260U
Q1
 • Entrepreneurship OR
 • Business Administration
 
Entrepreneurial Business Planning and Development (7,5 ECTS
BHAAV2311U
Q1   Online
Entrepreneurial Finance (7,5 ECTS)
BHAAV2262U
Q2
 • Entrepreneurship OR
 • Business Administration
 


 

Minor in Law and Entrepreneurship - BJURM1000U
 • Description: Minor in Law and Entrepreneurship
 • Minor course code: BJURM1000U
 • Language of teaching: English 
 • Offered by: HA(jur.)

  THIS MINOR IS CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Course title and code Period

 

Areas covered for Graduate Admission

Remarks/status
International Commercial Law (7,5 ECTS)
BJURV1082U
Semester - autumn
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT
Startup Law (7,5 ECTS)
BJURV1807U
Semester - autumn
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 
Legal Blockchain and web3 (7,5 ECTS) BJURV2150U Semester - autumn
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 

Minor i erhvervsjura - BJURM1006U

 • Beskrivelse: Minor i erhvervsjura
 • Minor fagkode: BJURM1006U
 • Udbydes af: HA(jur.)
 • Undervisningssprog: dansk

Pathway minor

Minor in erhvervsjura er en såkaldt pathway minor til cand.merc.(jur.). Det betyder, at du kan bruge denne minor til at opfylde adgangskravene i 30 ECTS-point i erhvervsjura til kandidatuddannelsen cand.merc.(jur.). Du skal være opmærksom på, at du fortsat også skal opfylde øvrige adgangskrav. Se alle adgangskrav til cand.merc.(jur.)

Bemærk:

 • du skal være fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på CBS for at kunne tage denne minor.
 • du kan ikke tage denne minor, hvis du er studerende på HA(jur.), da du allerede har haft et eller flere fag som en del af din bacheloruddannelse.
   
Fagtitel og kode Periode Fagormåde: faget kan dække til kandidatoptag på CBS Remarks/status
EU-ret (7,5 ECTS)
BJURO1345U
Q1
 • EU-ret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 
Formueret (7,5 ECTS)
BJURO1711U
Q2
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
Dette fag udbydes kun til CBS-fuldtidsstuderende. 
Dansk udbudsret (7,5 ECTS)
BJURV1005U
Semester - efterår
 • Offentlig ret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 
IT-ret (7,5 ECTS)
BJURV1805U
Semester - efterår
 • Privatret OR
 • Erhvervsjura/Erhvervsret OR
 • Culture/Society Studies
 

Minor in Informations Systems - BINTM1001U

Pathway minor

The Minor in Information Systems is a so-called pathway minor to MSc in Business Administration and Information Systems. This means, that you can use this minor to fulfil the entry requirement of 30 ECTS points in Information Technology for the master's programme MSc in Business Administration and Information Systems. Please note that you still need to fulfil the other entry requirements. Please click here to see all entry requirements.

Please note:

 • you must be a full-time student in a bachelor programme at CBS to take this minor
 • you cannot take this minor if you are a HA(it.) student, as you have already had one or more courses as a part of your bachelor programme.
Course title and code Period Area covered for graduate admission Remarks/status
Introduction to Information Systems (7,5 ECTS)
BINTO1078U
Semester - autumn    
Programming and Data Analysis for Business (7,5 ECTS)
BINTV2006U
Semester - autumn
 • Quantitative Methods AND
 • Information Systems/Information Technology* (See remarks)

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods.

The course covers max. 2.5 ECTS-points in Information Technology

Analysis and Design of Business Information Systems (7,5 ECTS)
BINTV2007U
Semester - autumn
 • Information Systems/Information Technology
 
Cybersecurity and Privacy (7,5 ECTS)
BINTV2010U
 
Semester - autumn
 • Information Systems/Information Technology