Enkeltfag og valgfag


Valgfag til bachelor- og kandidatuddannelser på CBS

Er du fuldtidsstuderende på CBS så læs om tilmelding m.m. på my.cbs.dk.
 

Bachelorfag forår 2023

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over. 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BASPV1234U Emerging Markets - Societies in transition Q3   Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BBLCV1160U Marketing – The Essentials and the Trend Drivers Semester   Marketing OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BBLCV1401U Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity Semester   Covers nothing in relation to entry requirements
BHAAV1040U Business Strategy Q3   Strategy OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Q3   Accounting OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1082U Økonomistyret Marketing & Strategi Q3 LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER Strategy OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1366U Strategic Management Q3   Strategy OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1581U Virksomhedshandel, herunder generationsskifte Q3 LUKKET FOR YDERELIGERE TILMELDINGER Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV1988U Retail Marketing Q3   Marketing OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV2270U Business, gender and labour market inequality Q3   Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BHAAV2271U Nyere hovedstrømninger inden for politisk økonomisk teori  – i et postkapitalistisk perspektiv Semester The course covers a maximum of 5 ECTS points in Politics.
The course covers a maximum of 2.5 ECTS points in Philosophy/Social Theory/Sociology
 

Politics* (see remark) OR Politics/Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology* (see remark)

CANCELLED

BHAAV2272U Family Business Management: Strategy, Performance, Values Semester   Enterepreneurship OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics

CANCELLED
BHAAV2389U Behavioral Finance Q3

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

The course covers a maximum of 2.5 ECTS points in Psychology and 2.5 ECTS points in Finance

Psychology* (see remark) OR Finance* (see remark) OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV2702U Digital Transformation of Business (Online) Q3 *Cannot cover the specific entry requirement in IT in full.
Cannot cover the specific entry requirement in Strategy in full.
IT* (see remark) OR
Strategy* (see remark) OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV4491U Financial derivatives and their applications Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLEMENT Finance OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

The course covers a maximum of 2.5 ECTS points in Philosophy/Social Theory/Sociology
Business Administration OR
Business Administration/Economics OR Philosophy/Social Theory/Sociology* (see remark)
BHAAV5006U Innovation Management Q3   Innovation OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV6006U Corporate Strategy Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Strategy OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q3   Organisation OR
Management OR 
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV6047U International trade and investment and global challenges Q3 CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT  Business Administration OR
Business Administration/Economics
BHAAV2276U Green Transition and Business Innovation  Q3   Innovation OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BIBAV1012U Doing Business in Europe Q3 Only offered to exchange students Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester Only offered to exchange students Covers nothing in relation to entry requirements
BMAKV2202U Social Media Management Semester

CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT

The course may cover max 5 ECTS points in Kommunikation
 

Media, communication and design OR Business Administration OR Business Administration/Economics OR Kommunikation* (see remark)
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT Covers nothing in relation to entry requirements

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BJURO1072U Rets- og kontraktøkonomi Q3    Rets- og Kontraktøkonomi OR Culture/Society Studies
BJURO1350U Eksternt regnskab Q3    Accounting OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BJURO1356U Skatteret Q3    Offentlig ret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BJURO1422U Selskabsret Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BJURO1505U Forvaltningsret Q3  This course is only avaliable for CBS full degree students Offentlig ret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BJURO1741U Retlig regulering af kreditter og sikkerheder Q4   Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BJURO2031U Markedsret Q4 This course i only avaliable for CBS full degree students  Privatret OR
Erhvervsret OR
Culture/Society Studies
BKOMO2007U Teoretiske positioner Semester   Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BMECO1288U Differentialligninger og optimal kontrolteori Semester   Differentialligninger og optimal kontrolteori OR
Quantitative Methods and/or Statistics OR Social Science Methodology
BMECO1322U Videregående lineær algebra og matematisk analyse Semester   Lineær Algebra OR
Matematisk analyse og statisk optimering OR
Quantitative Methods and/or Statistics OR Social Science Methodology
BMECO1802U Matematisk statistik Semester   Quantitative Methods and/or Statistics OR Social Science Methodology
BPOLO1283U Research Design and Qualitative Methods Semester   Social Science Methodology
BPOLO1287U Political Economy of Development Q3    Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BPOLO1354U Business and Global Governance Q3    Politics OR
Politics/Culture/Society Studies
BPOLO2009U Financial Accouting and Reporting Q4 This course i only avaliable for CBS full degree students  Accounting OR
Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSACO1005U Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture Q3    Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSACO1021U Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture Q3    Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSSIO1013U Service Innovation and sustainability Q3    Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSSIO2002U Social Practice in Innovation and Services Q3    Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BSTHO1022U Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability Q3    Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR
Business Administration/Economics
BSTHO1023U Sustainable Tourism Supply and Innovation Q3    Business Administration OR
Business Administration/EconomicsKandidatfag forår 2023 

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1701U Digital Platforms (B) Semester  
CBUSV1705U Understanding and Regulating Data-Driven Business Models (P) Semester  
CBUSV2025U Designing Business IT (T) Semester  
CBUSV2032U Digital Transformation Management  (T) Semester  
CBUSV2035U UX in Organizations  (T) Semester CANCELLED
CBUSV2036U Applying Data Analytics in Digital Business  (B) Semester  
CCMAV3000U Intern revision Semester This course is only available for CBS full degree students and credit transfer students 
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1458U Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse, især i start-ups Semester CANCELLED
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q3  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd Semester  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV2415U Strategy and Organizational Structure Q4  
CCMVV2430U Identity Lab: Navigating Power, Hierarchy and Diversity Semester  
CCMVV4025U International Negotiations Q3  
CCMVV4034U The role of emotions in marketing and communication management Q3  
CCMVV4037U The Economics of Sports Semester  
CCMVV5038U Personnel Economics for Managers Q3  
CCMVV1449U Pricing Strategies Q3  
CCMVV1461U Behavioral Strategy Q3  
CIBCV1515U International branding and ethics Semester CANCELLED
CIBCV1521U The conscious consumer & digital marketing Semester CANCELLED
CJURV1149U Videregående arbejdsret og personaleøkonomi Semester  
CJURV1151U Erstatning og Forsikring Semester  
CJURV1153U Videregående kontraktret og kontraktøkonomi Semester  
CJURV1601U Regulering af markeder Semester  
CJURV2101U EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver Semester  
CJURV2102U Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv Semester  
CJURV2150U Videregående EU konkurrenceret og industriøkonomi Semester  
CKOMV1504U Consumer Culture and Market Segmentation Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT - registration for this course was in the Autumn semester of 2022. 

Part of Minor in International Business Communication/ Can only be taken as part of the minor/ 10 seats CBS and 40 seats KU
CKOMV1505U Cross-Cultural Leadership Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT - registration for this course was in the Autumn semester of 2022. 

Part of Minor in International Business Communication/ Can only be taken as part of the minor/ 10 seats CBS and 40 seats KU
CMECV1014U Kreditrisiko – modeller med anvendelse Semester  
CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle data Semester  
CMECV1247U Predictive Modeling og Machine Learning Semester  
CMECV2001U Benchmarking Q4  
CPSYV3006U Consumer Psychology Q4 CANCELLED

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CCBLO1801U Africa, Global Value Chains and Development Semester  
CCBLO1802U New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies Semester  
CCBLO2002U Leading and Managing in Latin America Semester  
CCBLO2004U The EU as a Global Actor Semester  
CCBLO2012U Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders Semester  
CCDCO1004U Leading Complex Organizations Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CCDCO2003U Managing Organizational Change: Perspectives on Theory and Practice Semester  
CDSCO1002U Natural Language Processing and Text Analytics Semester  
CDSCO1004U Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning Semester  
CDSCO1005U Predictive Analytics Semester  
CDSCO2003U Data Economics Semester  
CIHCO2001U Foundations of Health Care IT Semester Motivational Application
CIHCO2002U Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery Semester Motivational Application
CINTO1013U Technology and Organization in a Digital World Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT 
CINTO1014U Internet of Things Semester  
CINTO1016U Information Economics and Business Semester  
CINTO1017U Advanced Strategic Information Management Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLEMENT 
CINTO4003U Artificial Intelligence and Machine Learning Semester CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT
CKOMO1048U Leadership and Communication Semester CANCELLED 
CKOMO1049U Organization and Communication Semester CANCELLED
CKOMO1062U Marketing Campaigns - Managing communication campaigns Semester  
CKOMO1063U Public Relations and Issues Management Semester  
CKOMO2004U The Digital Organization Semester  
CKOMO2005U Communication in a Datafied World Semester  
CKOMO3014U International Business, Responsibility and Communication Semester  
CKOMO3015U Societal Actors, Issues and Agendas Semester  
CKOMO4001U Digital Cultures SEmester  
CKOMO4002U Digital Data Analytics and Consumer Foresight SEmester  
COECO1055U Advanced Industrial Organization Semester Motivational Application
COECO1056U Financial Econometrics Semester Motivational Application
COECO1067U Derivatives and Risk Management Semester Motivational Application
COECO1070U Macroeconomics - The Global Economy Semester Motivational Application
CPHIO1502U Philosophical Investigations in Contemporary Worklife Q4  
CPHIO2002U Behavioural Economics Q3  
CPHIO2016U Sustainable Business: Critical and Constructive Approaches Q3  
CPHIO3009U Economic Sociology of Markets and Innovation Q4  


 

Bachelorfag efterår 2023

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Forår: Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni 
Efterår: Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over. 
 

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNUNG REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED
FOR
GRADUATE ADMISSION
BBLCV1162U Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility Semester   Business Administration 
BBLCV1702U There’s no such thing as the economy: An introduction to economic anthropology Semester   Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BBLCV1703U Introduction to Leadership: Conventional and Critical Perspectives Semester The course covers max. 2.5 ECTS-points in Organisation Organisation*
(See Remark) OR Management OR Business Administration
BBLCV2301U Marketing Essentials in a Perspective of Future Sustainability Semester   Marketing OR Business Administration
BBLCV2302U Startup Internship at CSE Semester   Covers nothing
in relation to entry
requirements
BBLCV2303U Decision Making Processes: Learning social responsibility through group dynamics Semester   Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BBLCV6000U Fashion Entrepreneurship and Business Development Semester   Business Administration
BDMAV2001U Winning in the Digital Age: Applications in Data Analysis with R Semester   Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BFILV1801U Statistik og sandsynlighedsregning Semester   Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BFILV2201U A Practical Guide to Fixing the World: A crash course in transformative problem solving Semester   Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BHAAV1016U Quantitative Methods Semester   Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BHAAV1027U Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele Semester   Business Administration
BHAAV1040U Business Strategy Semester   Strategy OR Business Administration
BHAAV1058U Management Accounting and Control Systems Semester   Accounting OR Business Administration 
BHAAV1066U International Marketing & Eksportmarkedsføring Q1 The course covers max. 2.5 ECTS-points in Marketing. The course covers max. 5 ECTS-points in Strategy Strategy* (See Remark)
OR Marketing*
(See Remark) OR
Business Administration
BHAAV1366U Strategic Management Q1   Strategy OR Business Administration
BHAAV1810U Finansielle virksomheder - reguleringen Semester   Markedsret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BHAAV1812U EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach Q2   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BHAAV1816U Hot topics in management/Modern managerial issues Q1   Management OR Business Administration
BHAAV1988U Retail Marketing Semester   Marketing OR Business Administration
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy Q1 Part of Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U  Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance Q2 Part of Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2270U Business, gender and labour market inequality Q2 The course covers max. 2.5 ECTS-points in Politics. The course covers max. 2.5 ECTS-points in Philosophy/Social Theory/Sociology Politics* (See Remark) OR Politics/Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology* (See Remark) 
BHAAV2271U Nyere hovedstrømninger inden for politisk økonomisk teori  – i et postkapitalistisk perspektiv Semester The course covers max. 5 ECTS-points in Philosophy/Social Theory/Sociology Philosophy/Social Theory/Sociology* (See Remark)
BHAAV2274U Apple, Amazon, Alibaba: The Ethics of Digital Business Q2   Business Administration
BHAAV2302U Marketing Communication (Online). Q1   Kommunikation OR Media, communication and design
BHAAV2304U Artificial Intelligence for Marketing: Practical Applications and Use Cases (Online) Q1 The course covers max. 2.5 ECTS-points in Marketing Marketing* (See Remark) OR Business Administration
BHAAV2305U Social Media Management Q1   Kommunikation OR Media, communication and design
BHAAV2306U Applied Machine Learning for Economics and Finance Semester The course covers max. 5 ECTS-points in Quantitative Methods. The course covers max. 2.5 ECTS-points in Information Technology Quantitative Methods*
(See Remark)
OR Information Systems/Information Technology*
(See Remark) 
BHAAV2307U Reviewing research to identify questions for your Bachelor thesis Semester   Social Science Methodology
BHAAV2308U Organizational ethnography research methods Semester   Social Science Methodology
BHAAV2309U Global strategy in a disruptive world Q1   Strategy OR
Business Administration
BHAAV2310U Sustainable Maritime Business Q2 The course covers max. 5 ECTS-points in Strategy Strategy* (See Remark)
OR
Business Administration
BHAAV2311U Entrepreneurial Business Planning and Development (Online) Q1 Part of Minor in Entrepreneurship BHAAM2260U Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2312U Economics of Innovation and Entrepreneurship Semester   Innovation/
Entrepreneurship OR Business Administration
BHAAV2313U Applied Personnel Economics: Incentives and Information in the Firm Semester The course covers max. 5 ECTS-points in Organisation Organisation*
(See Remark) OR Business Administration
BHAAV2389U Behavioral Finance Q2   Psykologi OR Business Administration
BHAAV2644U Markedsføring på forbrugermarkeder Q2   Marketing OR Business Administration
BHAAV2705U Internship in CSE-based startup Semester   Covers nothing in
relation to entry
requirements
BHAAV2706U Introduction to Platform Business and Organization Semester   Strategy OR
Business Administration
BHAAV3007U The Economics of the Euro Semester   Macroeconomics OR Economics
BHAAV4025U Digital Mediestrategi Q2   Media, communication and design OR Marketing OR Business Administration
BHAAV5003U Introduction to Sustainable Business Semester   Business Administration
BHAAV5006U Innovation Management Semester   Innovation OR Business Administration
BHAAV5009U Strategic Management of Innovation and Technology Semester   Innovation OR Business Administration
BHAAV6002U Finansiel rapportering - Intermediate - IFRS (Dansk) Semester   Accounting OR Business Administration 
BHAAV6006U Corporate Strategy Semester   Strategy OR Business Administration
BHAAV6008U Forecasting in Business and Economics Semester   Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BHAAV6009U Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations Semester   Economics
BHAAV6021U Global People Management: Human Resource Management & Leadership Q1   Organisation OR Management OR Business Administration
BHAAV6031U Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation Q1   Kommunikation OR Media, communication and design 
BHAAV6032U AI for Sales Management Semester   Business Administration
BHAAV6033U Brand Management (Online) Q1   Marketing OR Business Administration
BHAAV6034U Google, Uber, Amazon: The Management of Platform Businesses Q1   Strategy OR Business Administration
BHAAV6036U Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretningsmuligheder Semester   Business Administration
BHAAV6037U Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying Semester   Culture/Society Studies
BHAAV6040U Sustainability and Business: Energy Markets, Competition, and Regulation Semester   Economics
BHAAV6043U International Business and Sustainable Development Q1   Business Administration
BHAAV6044U Corporate Governance (offered in Danish) Semester   Business Administration
BHAAV6089U Undergraduate International Finance Q2 The course covers max. 2.5 ECTS-points in Finance Finance* (See Remark) OR Business Administration
BHAAV6091U A Gentle Introduction to Computational Economics Semester The course covers max. 5 ECTS-points in Information Technology. The course covers max. 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods. Information Systems/Information Technology* (See Remark) OR Quantitative Methods* (See Remark) 
BHAAV6093U Corporate Governance (offered in English) Semester   Business Administration
BHAAV6099U Consumer Behaviour (Online) Q2   Marketing OR Business Administration
BHAAV7000U Financial Reporting – Intermediate – IFRS Q1   Accounting OR Business Administration
BIBAV1011U Doing Business in China & Asia Pacific Semester   Strategy OR Business Administration
BIBAV1013U China and the Global Economy Semester   Politics OR Politics/Culture/Society Studies
BINBV1106U Danish – Integrated Skills Semester Only offered to exchange students Covers nothing in
relation to entry
requirements
BINBV2301U Leadership in green transition Semester The course covers max. 2.5 ECTS-points in Organisation Organisation*
(See Remark) OR Business Administration
BINBV2302U Giving Up on Globalization? Semester   Politics OR Politics/Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology
BINBV2303U Corporate Restructuring and Transformation Q2   Business Administration
BINBV2304U Data in Economics and Business Semester   Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BINTV1050U Social Media Management Q1   Kommunikation OR Media, communication and design
BINTV1051U Big Data Analytics for Managers Semester The course covers max. 2.5 ECTS-points in Information Technology Information Systems/Information Technology*
(See Remark) OR
Social Science Methodology
BINTV2005U The Problem with Big Tech, and How to Fix it Q2   Information Systems/ Information Technology
BINTV2006U Programming and Data Analysis for Business Semester Part of minor in Information Systems BINTM1001U. This minor is only available to CBS full degree students.  The course covers max. 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods. The course covers max. 2.5 ECTS-points in Information Technology Quantitative Methods* (See Remark)
OR Information Systems/Information Technology*
(See Remark) 
BINTV2007U Analysis and Design of Business Information Systems Semester Part of minor in Information Systems BINTM1001U. This minor is only available to CBS full degree students Information Systems/
Information Technology
BINTV2009U RPA og software robotter Semester   Information Systems/
Information Technology
BINTV2010U Cybersecurity and Privacy Semester Part of minor in Information Systems BINTM1001U. This minor is only available to CBS full degree students  Information Systems/
Information Technology
BISHV1002U Strategy and Digitalization in International Shipping Q1   Business Administration
BISHV1003U Strategic Management in the Shipping Industry Q1   Strategy OR
Business Administration
BISHV1004U Shipping Business Analytics Q1   Social Science Methodology
BISHV2301U Strategy and Regulation in International Shipping Q1   Strategy OR
Business Administration
BJURV1005U Dansk Udbudsret Semester Part of Minor i Erhvervsjura BJURM1006U. 
The minor is only available to CBS full degree students. This course is available separately to all applicants.
Offentlig ret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURV1082U International Commercial Law Semester Part of Minor in Law and Entrepreneurship BJURM1000U Privatret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURV1805U IT-ret Semester Part of Minor i Erhvervsjura BJURM1006U. 
The minor is only available to CBS full degree students. This course is available separately to all applicants.
Privatret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies 
BJURV1807U Startup Law Semester Part of Minor in Law and Entrepreneurship BJURM1000U Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURV2150U Legal blockchain and web3 Semester Part of Minor in Law and Entrepreneurship BJURM1000U Privatret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURV2201U Klimaret i markedsperspektiv Semester The course covers max. 2.5 ECTS-points in EU-ret Culture/Society Studies OR Offentlig ret OR EU-ret* (See Remark)
BJURV7353U Arbejdsret Semester   Privatret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester   Kommunikation OR Media, communication and design
BKOMV2024U Strategisk kommunikation i mediesamfundet Semester   Kommunikation OR Media, communication and design
BKOMV2301U Sådan arbejder medierne - og du med dem Semester   Kommunikation OR Media, communication and design
BKOMV6004U Naming & Framing: Mastering the Power of Words Semester   Kommunikation OR Media, communication and design
BMAKV2002U Place branding: Nations, regions and cities Semester   Culture/Society Studies
BMAKV2003U Visual Communication Semester   Kommunikation OR Media, communication and design
BMECV1030U Eksternt regnskab Semester   Accounting OR Business Administration
BMECV1031U Økonometri Semester   Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BMECV1052U Statistics Semester   Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BMECV1801U Beslutningsteoretiske modeller og metoder Q1   Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BPOLV1023U Financing the Green Transition Semester   Business Administration
BPOLV1093U The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century Q1   Philosophy/Social Theory/Sociology OR Culture/Society Studies
BPOLV2301U State-Market Relations: Varieties of Capitalism & Political Regimes In Post-Soviet Countries Semester   Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPOLV2302U US Business, Politics, and the World Economy Semester   Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPSYV1035U Language of Negotiations Semester   Covers nothing in
relation to entry
requirements
BPSYV1050U Skam, stress og ledelse Semester The course covers max. 2.5 ECTS-points in Psychology. The course covers max. 5 ECTS-points in Management Psychology*
(See Remark)
OR Management*
(See Remark) OR Business Administration
BPSYV2030U Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde Semester   Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BPSYV2301U Digital Consumer Behavior Q1 CANCELLED  
BSEMV1137U Event and Festival Management Semester   Business Administration
BSEMV2301U Strategic use of Intellectual Property in Service industries Semester   Privatret
OR Culture/
Society Studies
BSEMV2302U Sustainable Retail and Hospitality Management (Online) Q1   Business Administration
BSOCV1028U Capitalism! Competition, Crisis, and Transformation Semester   Politics OR Politics/Culture/Society Studies

 

MINORS
HA Almen 
BHAAM2260U Minor in Entrepreneurship 
BHAAV2260U Entrepreneurial Strategy
BHAAV2262U Entrepreneurial Finance
BHAAV2311U Entrepreneurial Business Planning and Development (Online)
   
BJUR
BJURM1000U Minor in Law and Entrepreneurship
BJURV1082U International Commercial Law
BJURV1807U Startup Law
BJURV2150U Legal blockchain and web3
   
BJUR - This minor is only available for CBS full degree students 
BJURM1006U Minor i Erhvervsjura
BJURO1345U EU-ret
BJURO1711U Formueret - this course is only available to CBS full degree students
BJURV1005U Dansk Udbudsret
BJURV1805U IT-ret
   
HA IT - This minor is only available for CBS full degree students
BINTM1001U Minor in Information Systems
BINTO1078U Introduction to Information Systems
BINTV2006U Programming and Data Analysis for Business
BINTV2007U Analysis and Design of Business Information Systems
BINTV2010U Cybersecurity and Privacy


Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen. 
 

COURSE CODE  TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION
BDMAO2002U Corporate Finance Semester   Finance OR Business Administration
BINTO1078U Introduction to Information Systems Semester Part of the Minor in Information Systems BINTM1001U.
1st year course. This course is only avaliable to CBS full degree students
Information Technology/Information Systems
BJURO1345U EU-ret Q1 Part of Minor i Erhvervsjura BJURM1006U. 
The minor is only available to CBS full degree students. This course is available separately to all applicants.
EU-ret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BJURO1711U Formueret Q2 Part of Minor i Erhvervsjura BJURM1006U. 
The minor is only available to CBS full degree students. This course is only available to CBS full degree students (the other courses of the minor are available separately).
Privatret OR Erhvervsjura/Erhvervsret OR Culture/Society Studies
BMECO1287U Matematisk analyse og statisk optimering Semester   Matematisk analyse og statisk optimering OR Quantitative Methods
BMECO1801U Sandsynlighedsteori Semester   Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology
BPOLO1281U International Economics Semester   Economics OR Business Administration
BPOLO1286U International Political Economy Semester   Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPOLO1293U Political Science Semester 1st year course. This course is only avaliable to CBS full degree students Politics OR Politics/Culture/Society studies
BPOLO2014U Business Strategy and SDGs Semester The course covers max. 5 ECTS-points in Strategy Strategy* (See Remark) OR Business AdministrationKandidatfag Efterår 2023

Nedenfor kan du se vejledende uger for undervisningen på valgfag: 
Q1 - uge 35 til 43 - eksamen uge 43/44/45
Q2 - uge 44 til 51 – eksamen uge 1/2/3
Q3 - uge 5 til 12 – eksamen uge 13/14/15
Q4 – uge 14 til 21 – eksamen uge 22/23                    

Full semester fag uge 5 til 22 – eksamen maj/juni - Forår 
Full semester fag uge 35 til 51 - eksamen december/januar Efterår 

*Bemærk, at det er afleveringsfristen for skriftlige hjemmeopgaver, der ligger i eksamensugerne. Det betyder, at eksamen kan starte på et tidligere tidspunkt alt efter, hvor lang tid du har til at skrive opgaven. I kursusbeskrivelsen kan du se, hvor lang tid eksamen strækker sig over.

COURSE CODE TITEL  PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CBUSV1706U Digital Transformation of Work (B) Semester Part of minor in Data, Marketing and Management CBUSM2001U
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B) Semester Part of minor in Digital Ventures and Entrepreneurship CBUSM2000U
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology  (B) Semester Part of minor in Data, Marketing and Management CBUSM2001U
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T) Semester Part of minor in Digital Ventures and Entrepreneurship, CBUSM2000U
CBUSV2038U Foundations of Digital Ventures (B) Semester Part of minor in Digital Ventures and Entrepreneurship, CBUSM2000U
CBUSV2201U Concepts in Social Data Analytics (T) Semester Part of minor in Data, Marketing and Management   CBUSM2001U
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments Semester Part of minor Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments CCBLM1002U
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social Governance (ESG) and Sustainable Investments Semester Part of Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments CCBLM1002U
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting Semester Part of Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments CCBLM1002U 
CCBLV1039U Designing Imaginative Business Models Semester  
CCBLV1702U Creative Industries and Creative Work Semester  
CCBLV1703U Marketing in Emerging Markets: Seizing the market opportunities in the world’s main growth economies Semester  
CCBLV1800U Financial Analysis of Investment Projects in Emerging Markets and Developing Countries - A Practical Approach Semester  
CCBLV2301U Business & Human Rights: Governance, SDGs and fair transitions Q1  
CCBLV2302U Access to medicine - Pharmaceutical MNCs’ strategies to provide health solutions in developing countries Semester  
CCBLV2303U Just Green Transition: Integrating Gender Race and Inequality in Business and Development Practices Semester  
CCBLV2304U Sustainability, Disasters and the Private Sector Semester  
CCBLV3002U Power, Influence, and Organizational Politics Semester  
CCMAV1000U Selskabsskatteret Semester  
CCMAV1002U International Skatteret Semester  
CCMAV1011U Momsret Semester  
CCMAV1012U Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Semester  
CCMAV1014U IT - kontrol og revision Semester  
CCMAV1015U Accounting Information Systems Semester  
CCMAV1019U Persondataret og corporate compliance Semester  
CCMAV1020U Revisionskvalitet og kvalitetsstyring Semester  
CCMAV2010U Erhvervsbeskatning Semester  
CCMAV2013U Besvigelser Semester  
CCMAV2302U Aktuelle problemstillinger inden for revision Semester  
CCMAV3004U Personselskaber Semester  
CCMAV3010U Dataanalyse i revision Semester  
CCMVV1017U New Frontiers in Branding: From static to dynamic branding approaches (online course) Q2  
CCMVV1144U Boligøkonomi og -finansiering Semester  
CCMVV1147U Corporate Governance Semester  
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making Q1 Part of Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance CCMVM1940U
CCMVV1417U Neuromarketing (Online course) Q2 Part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy CCMVM1015U
CCMVV1443U Applied Urban Economics and Real Estate Semester  
CCMVV1445U Digital Analytics and Digital Experimentation Q2  
CCMVV1446U Financial Econometrics Q2  
CCMVV1449U Pricing Strategies Semester  
CCMVV1450U Quantitative Risk Management – An Application of Machine Learning Semester Part of Minor in Risk Management CCMVM1020U
CCMVV1454U The Business & Technology Challenge – Enabling Transformation in Shipping, Trade and Logistics Q1  
CCMVV1455U The Strategist’s Toolbox Semester  
CCMVV1457U Value-Based Selling Q2  
CCMVV1458U Aktionærrettigheder og kapitalfremskaffelse, især i start-ups Semester  
CCMVV1459U Circular Economies for Sustainability (online course) Q1 Part of Minor in Circular Economy CCMVM1018U
CCMVV1479U Pharmaceutical Marketing Management Q1  
CCMVV1483U Køb og Salg af virksomheder Semester  
CCMVV1528U Strategic Brand Management Semester  
CCMVV1553U Neuroeconomics Q2 Part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy CCMVM1015U
CCMVV1645U Financial Statement Analysis and Valuation (online course) Semester  
CCMVV1652U Strategic Change Management Q1   
CCMVV1671U Human Resource Management Q2  
CCMVV1676U Sustainable Management Accounting and Finance Q1  
CCMVV1680U Managing Organizational Change and Development Semester  
CCMVV1688U Managing Strategy Implementation in the Modern Corporation Q1  
CCMVV1707U Developments in International Shipping Semester Part of Minor in Maritime Business CCMVM1006U
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics Semester Part of Minor in Maritime Business CCMVM1006U
CCMVV1725U Performance Measurement in Procurement Organizations Q1 Part of Minor in Minor in Strategic Procurement CCMVM1009U
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance Semester Part of Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance CCMVM1940U
CCMVV1728U Methods in Economic Consulting Semester  
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies Semester Part of Minor in Energy Economics and Policy CCMVM1960U 
CCMVV1732U Go to market strategies for startups and Innovative Products/Services in the Digital Era (Online course) Semester  
CCMVV1735U Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd Semester  
CCMVV1738U Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations Semester  
CCMVV1739U Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures for Business Semester  
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation Q2 Part of Minor in Marketing and Innovation CCMVM1950U
CCMVV1762U Open Innovation and Branding Q2 Part of Minor in Marketing and Innovation CCMVM1950U
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence Q1 Part of Minor in Marketing and Innovation CCMVM1950U
CCMVV1801U Consulting for Sustainability – Harnessing Business Models and Innovation Semester  
CCMVV1901U Impacts of Investment: The Effectiveness of Institutional Investors in Purpose-Driven Finance Semester  
CCMVV1903U Strategi og kontrakter Semester  
CCMVV1908U Digital Media and the Organization: Innovation, Branding, and Strategy Semester  
CCMVV1915U Pension Economics Semester  
CCMVV2001U Advanced Macroeconomics Semester  
CCMVV2131U Business Coaching – Hvad, hvorfor og hvordan? Semester  
CCMVV2301U Strategic Risk Leadership: Engaging a world of risk, uncertainty, and the unknown Q2 Part of Minor in Risk Management CCMVM1020U
CCMVV2302U Creative Industries, Innovation and Strategy Semester Part of Minor in Creative Business Processes CCMVM1021U
CCMVV2303U Legal Risk Management and Intellectual Property Law in Creative Industries Semester Part of Minor in Creative Business Processes CCMVM1021U
CCMVV2304U Financial and Management Accounting in Creative Firms Semester Part of Minor in Creative Business Processes CCMVM1021U
CCMVV2305U Advanced Corporate Finance Semester  
CCMVV2306U Business Ecosystems: Scaling Sustainable Business through Partnering Semester  
CCMVV2307U Climate Change and Business Transformation Semester  
CCMVV2308U Decision Making for Strategy Execution Semester  
CCMVV2309U Economics of Ideas and Innovation Semester  
CCMVV2310U FinTech Foundations for Finance Semester  
CCMVV2311U Contemporary topics in management Q1  
CCMVV2312U Hybridarbejde - balancen mellem nye og gamle måder at arbejde på Semester  
CCMVV2313U Negotiation: Theory and Practice Semester  
CCMVV2314U Sustainability Action in Food Production and Consumption Semester  
CCMVV2315U Sustainability Action: Reversing Climate Change and Biodiversity Loss Semester  
CCMVV2317U Organizational ethnography: Practical fieldwork methods Semester  
CCMVV2319U Transformative and Entrepreneurial Corporate Strategies Q1  
CCMVV2320U City and Destination Branding (online course) Q1  
CCMVV2321U Entrepreneurial Experimentation: Risk Literacy and Heuristics Q1  
CCMVV2322U Theory-Based Learning: How to Evaluate Ideas for Coping with Today's Big Challenges Q1  
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data Semester Part of Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance CCMVM1940U
CCMVV2406U Corporate Political Responsibility in Theory and Practice Q1 Part of Minor in Sustainable Business  CCMVM1002U
CCMVV2407U Corporate Sustainability in Global Supply Chains Semester Part of Minor in Sustainable Business CCMVM1002U
CCMVV2413U Python for the Financial Economist Semester  
CCMVV2416U Circular Economy – Business models for the 21st Century Q1 Part of Minor in Circular Economy CCMVM1018U
CCMVV2420U Circular Economy – Transitioning to circular supply chains Q2 Part of Minor in Circular Economy CCMVM1018U
CCMVV2423U Digital Markets & Strategy Semester  
CCMVV2424U Causal Data Science for Business Decision Making Semester  
CCMVV2427U Financing Innovation and Entrepreneurship Q1  
CCMVV2429U Energy System Economics and Modelling Semester Part of Minor in Energy Economics and Policy CCMVM1960
CCMVV2431U Advanced Topics in Energy and Environment: Sustainable Development and Policy Semester  
CCMVV2432U Energy Economics, Markets, and Policy Semester Part of Minor in Energy Economics and Policy CCMVM1960U
CCMVV2503U Global Sourcing Management Q1 Part of Minor in Strategic Procurement CCMVM1009U
CCMVV2505U Operations and Process Management Q1 Part of Minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U
CCMVV2604U Strategic Cost Management and Corporate Value Creation Semester  
CCMVV2606U Sport Management and Marketing Semester  
CCMVV2612U Managing product development and innovation Q1 Part of Minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U
CCMVV4013U Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring. Semester  
CCMVV4016U Children as Consumers Semester  
CCMVV4017U Consumer Culture Theory (CCT) Q2  
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products Semester Part of Minor in Sustainable Business CCMVM1002U
CCMVV4025U International Negotiations Q2   
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology Q2 Part of Minor in Operations and Innovation Process Management CCMVM1016U 
CCMVV4040U Social Media Marketing (online course) Q2  
CCMVV4052U Procurement Value Creation Q2 Part of Minor in Strategic Procurement CCMVM1009U 
CCMVV4055U Fulfilment Challenges for Global Online Marketplaces - Putting Supply Chains into Motion Semester  
CCMVV4061U Cases in Corporate Finance Semester  
CCMVV4062U Digital Transformation of Business (Designed for Digital) (online course) Semester  
CCMVV4066U Business Process Excellence Semester  
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains Semester Part of Minor in Maritime Business CCMVM1006U
CCMVV4069U Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world Q1 Part of Minor in Risk Management CCMVM1020U
CCMVV5023U CSE Entrepreneurship Programme Semester  
CCMVV5031U Advanced Perspectives in Brand Co-creation: Innovation opportunities and ethical challenges Q1  
CCMVV5032U Neuro Research Design Q1 Part of Minor in Behavioral Neuroscience and Economy CCMVM1015U
CCMVV5037U External Growth Strategies Q1  
CDIBV1001U Cybersecurity: Risk in Business Management Semester  
CDIBV1004U Artificial Intelligence in Business and Society Semester  
CDSCV1002U Game Theory for Business and Data-driven Decision Making Semester  
CDSCV1003U Data Science for Business Applications Semester  
CDSCV1005U Business Data Processing and Business Intelligence Semester  
CDSCV1007U Cybersecurity Foundations and Analytics Semester  
CDSCV1008U Applied Machine Learning and Data Engineering in Business Context Semester  
CDSCV1900U Big Data Analytics Semester Part of minor in Data in Business CDSCM1011U
CIHCO1601U Digital Services and Innovation in Health Care Semester Motivational letter
CIHCO1602U Frontiers of Digital Healthcare Q1 Motivational letter
CIHCO1603U Health Innovation Assessment and Advanced Cost Benefit Q1 Motivational letter
CIHCO1604U Empirical Methods in Health Care Innovation Q2 Motivational letter
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business? Semester Part of minor in Digital Business Development CINTM2001U
CINTV2021U Designing Digital Business Semester Part of minor in Digital Business Development, CINTM2001U
CINTV3002U The Robot Armada is Coming: What's Next, Manager? Semester  
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business Semester Part of minor in Digital Business Development CINTM2001U
CJURV1040U International Taxation of Corporate Groups Semester  
CJURV1041U Digital Transformations and the Law Semester Part of Minor in Business Law and Economics - Management CJURM1005 
CJURV1042U Common Law and Contracts Semester Part of Minor in Business Law and Economics - Contracts CJURM1004U
CJURV1043U Contracts and the Value Chain Semester Part of Minor in Business Law and Economics - Contracts CJURM1004U
CJURV7058U Videregående markedsret Semester  
CJURV7072U Kapitalselskaber Semester  
CJURV7075U Law and Management Semester Part of Minor in Business Law and Economics - Management CJURM1005
CJURV7078U Køb og salg af virksomheder Semester  
CKOMV1502U Communication and Social Media Management Semester Part of minor Minor in International Business Communication CKOMM1001U. 
CKOMV1503U International Markets and Consumers Semester Part of Minor in International Business Communication CKOMM1001U
CKOMV1508U International Lobbying & Corporate Public Policy Q1  
CKOMV1702U Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer Semester  
CKOMV2301U Sådan tænker journalister Semester  
CMECV1063U Mathematical Optimization: Models, Methods and Applications Q2  
CMECV1248U Monetary Policy Semester  
CMECV1249U Panel Econometrics Semester  
CMECV1250U Mathematical Finance 2: Continuous Time Finance Q2  
CMECV1251U Financial Engineering Semester  
COECV2000U Irrationality, Economics and Finance: A Behavioral and Experimental Approach Semester Motivational letter
COECV2027U Asset Management and Hedge Fund Strategies Semester Motivational letter
COECV3009U Introduction to Machine Learning for Economics Semester Motivational letter
CPHIV1801U Modern Finance and Corporate Finance Q1  
CPHIV1803U Historical Foundations of Financial Institutions and Markets Q1  
CPHIV2013U Social Studies of Finance: From Financialization to Algorithmic Trading Q2 CANCELLED
CPHIV2014U Modern Technology: In Philosophy, Organizations, and Ethics Semester  
CPOLV1024U Big Tech Platforms: Technology, Power & Politics Q1  
CPOLV2301U Business & Politics in Eastern Europe & Eurasia: Making Sense of Firm Strategies & Complex Geopolitics in the Region Semester  
CPSYV1051U The Craft of Data Analysis in Behavioral Research Semester  
CPSYV1502U Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede tilgange til konsultativ praksis Uge 33 Hold LA Uge 34 Hold LB Faget kan kun vælges i 1. og 2. tilmeldingssrunde.
CPSYV1801U Arbejdsliv og fortællinger (online) Q1  
CPSYV2301U Advanced Digital Consumer Behavior Q1  
CPSYV2302U Applied Mindfulness and Compassion Semester  
CPSYV3006U Consumer Psychology Q1  
CPSYV3008U Creativity in Organizations Q1  
CSOCV1003U Forhandling og konflikthåndtering Semester  
CSOCV1007U Politisk Kommunikation mellem Magt og Legitimitet Q1  
CSOCV1026U Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures Semester Part of Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies CSOCM1003U
CSOCV1027U The Political Corporation Semester Part of Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies CSOCM1003U
CSOCV1029U Personalejura og arbejdsret Semester  
CSOCV1030U How Design Creates Value Q1  
CSOCV1036U Embodied Leadership Semester  
CSOCV1040U Organizing for Social and Environmental Change. Theory and Practice of Alternative Organizations Semester Part of Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies CSOCM1003U
MINORS
 
CBIOM1001U Minor in Bioentrepreneurship MOTIVATIONAL LETTER
CBIOO1005U Bio-Markets
CBIOO1008U Bioentrepreneurship
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness
 
CBUSM2000U Minor in Digital Ventures and Entrepreneurship
CBUSV2022U Digital Entrepreneurship (B)
CBUSV2037U Service Design and Innovation (T)
CBUSV2038U  Foundations of Digital Ventures (B)
 
CBUSM2001U Minor in Data, Marketing and Management
CBUSV1706U Digital Transformation of Work (B)
CBUSV2034U Digital Marketing Strategy and Technology (B)
CBUSV2201U Concepts in Social Data Analytics (T)
 
CCBLM1001U Minor in Business and Development Studies - Can only be taken as a full minor, not as individual courses
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets
CCBDO1002U International Business and Economic Development
CCBDO1004U Governance and Development
 
CCBLM1002U Minor in Environmental, Social, Governance (ESG): Metrics, Reporting and Sustainable Investments
CCBLV1030U ESG, Sustainable and Impact Investments
CCBLV1031U Critical Cases in Environmental Social Governance (ESG) and Sustainable Investments
CCBLV1032U Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting
 
CCMVM1002U Minor in Sustainable Business 
CCMVV2406U Corporate Political Responsibility in Theory and Practice
CCMVV2407U Corporate Sustainability in Global Supply Chains
CCMVV4019U Creating markets for sustainable products
 
CCMVM1006U Minor in Maritime Business
CCMVV1707U  Developments in International Shipping
CCMVV1723U Global Transportation and Maritime Logistics
CCMVV4067U Management of Maritime Operations within Supply Chains
   
CCMVM1009U Minor in Strategic Procurement
CCMVV1725U  Performance Measurement in Procurement Organizations
CCMVV2503U Global Sourcing Management
CCMVV4052U Procurement Value Creation
   
CCMVM1015U Minor in Behavioral Neuroscience and Economy 
CCMVV1417U Neuromarketing (Online course)
CCMVV1553U Neuroeconomics
CCMVV5032U Neuro Research Design
 
CCMVM1016U Minor in Operations and Innovation Process Management
CCMVV2505U Operations and Process Management
CCMVV2612U Managing product development and innovation
CCMVV4033U CASES in Strategic Management of Innovation and Technology
 
CCMVM1018U Minor in Circular Economy
CCMVV1459U Circular Economies for Sustainability (online course)
CCMVV2416U Circular Economy – Business models for the 21st Century
CCMVV2420U Circular Economy – Transitioning to circular supply chains
 
CCMVM1020U Minor in Risk Management
CCMVV1450U Quantitative Risk Management – An Application of Machine Learning
CCMVV2301U Strategic Risk Leadership: Engaging a world of risk, uncertainty, and the unknown
CCMVV4069U Global Strategy: Managing risks and seizing opportunities in a turbulent world
 
CCMVM1021U Minor in Creative Business Processes
CCMVV2302U  Creative Industries, Innovation and Strategy
CCMVV2303U  Legal Risk Management and Intellectual Property Law in Creative Industries
CCMVV2304U Financial and Management Accounting in Creative Firms
   
CCMVM1930U Minor in Accounting and Finance 
- Can only be taken as a full minor, not as individual courses
CAEFO1077U Corporate Finance
CFIVO1004U Financial statement Analysis
CIMMO1801U Cost and Management Accounting
 
CCMVM1940U Minor in Quantitative Methods in Economics, Business and Finance
CCMVV1402U Data Science: Data Driven Decision Making
CCMVV1727U Time Series for Economics, Business and Finance
CCMVV2401U Econometric Analysis of Firm Data
 
CCMVM1950U Minor in Marketing and Innovation
CCMVV1761U Customer Experience and Business Model Innovation
CCMVV1762U Open Innovation and Branding
CCMVV1763U Market Dynamism and Marketing Excellence
 
CCMVM1960U Minor in Energy Economics and Policy
CCMVV1731U The Energy Industry in Transition: Markets, Innovation and Strategies
CCMVV2429U Energy System Economics and Modelling
CCMVV2432U  Energy Economics, Markets, and Policy
 
CDSCM1011U Minor in Data in Business
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics
CDSCV1900U Big Data Analytics
 
CINTM2001U Minor in Digital Business Development
CINTV1015U A Digital Battlefield: How to transform a new business venture to a sustainable digital business?
CINTV2021U Designing Digital Business
CINTV3004U Transforming IT Management for Digital Business
 
CJURM1004U Minor in Business Law and Economics - Contracts 
CJURV1042U Common Law and Contracts
CJURV1043U Contracts and the Value Chain
CJURO2001U Strategic Management 
   
CJURM1005 Minor in Business Law and Economics - Management
CJURV7075U Law and Management
CJURV1041U Digital Transformations and the Law 
CJURO2001U Strategic Management 
 
CKOMM1001U Minor in International Business Communication
CKOMV1502U Communication and Social Media Management
CKOMV1503U International Markets and Consumers
CKOMV1504U Consumer Culture and Market Segmentation - SPRING COURSE 2024
CKOMV1505U Cross-Cultural Leadership - SPRING COURSE 2024
   
CSOCM1003U Minor in Transforming Business and Organizations to Build Sustainable and Democratic Economies
CSOCV1026U Re-Imagining Capitalism. Towards Just and Sustainable Futures
CSOCV1027U The Political Corporation
CSOCV1040U Organizing for Social and Environmental Change. Theory and Practice of Alternative Organizations

Obligatoriske fag udbudt som valgfag

Foruden de ovenstående valgfag har du også mulighed for at tilmelde dig obligatoriske fag, der bliver udbudt som valgfag. Der er et begrænset antal pladser på disse valgfag, og de administreres af Student Affairs.

Vær opmærksom på, at Student Affairs kun administrerer selve tilmeldingen.

COURSE CODE TITEL PERIOD RUNNING REMARKS/STATUS
CAEFO1077U Corporate Finance Semester Part of Minor in Accounting and Finance CCMVM1930U / OBS! Can only be taken as part of the minor
CBIOO1005U Bio-Markets Q1 Part of Minor in Bioentrepreneurship CBIOM1001U. Motivational letter 
CBIOO1007U Finance and Accounting in Bio-Business Q1 Motivational letter
CBIOO1008U Bioentrepreneurship Q2 Part of Minor in Bioentrepreneurship CBIOM1001U. Motivational letter
CBIOO1009U Innovation Challenges in BioBusiness Q2 Part of Minor in Bioentrepreneurship CBIOM1001U. Motivational letter
CCBDO1001U Business Strategy in Developing Countries and Emerging Markets Q1 Part of Minor in Business and Development Studies CCBLM1001U. Can only be taken as part of the minor
CCBDO1002U International Business and Economic Development Q2 Part of  Minor in Business and Development Studies CCBLM1001U. Can only be taken as part of the minor
CCBDO1004U Governance and Development Q1 Part of Minor in Business and Development Studies CCBLM1001U. Note can only be taken as part of a minor
CCBDO1009U Responsible Value Chains - a Path to Sustainable Development? Q2  
CCDCO1001U Organisational Change Q2 It is the same exam for CCDC1001U and CCDC1002U - students must take both courses 
CCDCO1002U Diversity Management – Diversity, Gender and Equality in Organisations Q2 It is the same exam for CCDC1001U and CCDC1002U - students must take both courses 
CCDCO1005U Managing in Global Workplaces Q1  
CCDCO2006U Leading and Managing Intercultural Projects Q1 The first exam day will probably be 17 June. It is not possible to do this exam online. However, we aim to place exchange students with an expiring lease on the first day of exams.
CDSCO2001U Innovation and Strategy in the Digital Economy Semester Part of Minor in Data in Business CDSCM1011U
CDSCO2002U Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics Semester Part of Minor in Data in Business CDSCM1011U
CFIVO1004U Financial statement Analysis Semester Part of Minor in Accounting and Finance CCMVM1930U. Can only be taken as part of the minor
CIHCO1003U The Organization of Health Care Innovation Q2 Motivational letter
CIHCO1005U Health Care Innovation and Management Q1 Motivational letter
CIHCO2004U Health Systems and Innovation Q2 Motivational letter
CIHCO2007U Managerial Statistics for Innovation Q1 Motivational letter
CIMMO1801U Cost and Management Accounting Semester Part of Minor in Accounting and Finance CCMVM1930U. Can only be taken as part of the minor
CJURO1018U Civilproces, voldgift og mediation Semester  
CJURO1046U Videregående obligationsret Semester  
CJURO2001U Strategic Management Semester Please note that this course is part of 2 minors: CJURM1004U Minor in Business Law and Economics - Contracts, and CJURM1005 Minor in Business Law and Economics - Management
CJURO2002U Juridisk og Strategisk Spilteori Semester  
CKOMO1046U Strategi og kommunikation Semester  
CKOMO2006U Globale transformationer, risikostyring og kriseledelse Q1  
CKOMO2007U Transformationens politik - samfundstendenser og ledelse i organisationer Q2  
CMECO1033U Stokastiske processer og deres statistiske analyse Semester  
CMECO1053U Economic of Information and Contracts Semester  
CMECO1122U Multivariate statistiske modeller Semester  
CMECO1124U Matematisk Finansiering 1 Q1  
COECO1050U Asset Pricing Semester Motivational letter
COECO1058U Econometrics Semester Motivational letter
COECO1060U Corporate Finance Semester Motivational letter
COECO1065U Contract, Agency and Game Theory Semester Motivational letter
CPHIO2017U Philosophical Analysis in Business Studies Semester  
CPHIO2201U Finance and Society Semester