Optagelse på bachelor - Trin 1

TRIN 1 - ADGANGSKRAV: På dette trin finder du information om danske og udenlandske adgangsgivende eksaminer, de specifikke adgangskrav til hvert enkelt uddannelse og hvordan du opfylder de specifikke adgangskrav.

TRIN 1
ADGANGSKRAV

TRIN 2
KVOTER

TRIN 3
ANSØG

TRIN 4
SVAR OG STATISTIK
  

TRIN 5
OPTAGET

TRIN 1 - ADGANGSKRAV 

Du er kvalificeret, men ikke sikret adgang til en bacheloruddannelse på CBS, hvis du:

1)    Opfylder det generelle adgangskrav om at have bestået en adgangsgivende gymnasial eksamen, og

2)    Opfylder de specifikke adgangskrav

Hvis du ikke opfylder det generelle adgangskrav om en adgangsgivende gymnasial eksamen, betragtes du som dispensat. Læs mere under "Dispensat" på Trin 2. 

OBS: Hvis du har en international adgangsgivende eksamen, skal du skifte til den engelske side.

 

ADGANGSGIVENDE EKSAMINER

Du kan her se lister over hvilke danske gymnasiale eksaminer eller internationale gymnasiale eksaminer, der er adgangsgivende til CBS' bacheloruddannelser.

Danske adgangsgivende eksaminer

Følgende ungdomsuddannelser svarer til en dansk adgangsgivende eksamen:

 • Studentereksamen - stx
 • Højere handelseksamen - hhx
 • Højere teknisk eksamen - htx
 • Højere forberedelseseksamen - hf
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) - se eksempel på bevis her.
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtningen og indvandrere - GIF
 • Færøerne: færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønland: Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Sydslesvig: Eksamener fra Duborgskolen og AP Møller Skolen

Bemærk:

 • Ansøgere med uddannelsesbaggrund fra en "Rudolf Steiner" skole behandles som dispensater, se under 'Dispensat' på Trin 2 – Kvoter
Udenlandske adgangsgivende eksaminer

Hos Uddannelses- og Forskningsministeriet kan du se, om din internationale eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Hvis din internationale eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen, vil der i nogle tilfælde kunne udregnes et gennemsnit. I andre tilfælde skal der foretages en helhedsvurdering, fordi der ikke kan udregnes et gennemsnit. Har du en international adgangsgivende eksamen, finder du mere information på den engelske side Step 1 - Requirements.
 
Hvis din internationale eksamen ikke er sidestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, behandles du som dispensat, se under Dispensater på Trin 2 – Kvoter.

 

Specifikke adgangskrav

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse har en række specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at være kvalificeret til at blive optaget. Fagene skal være bestået på det krævede niveau med minimum 2,0 på 7-trinsskalaen, medmindre andet er angivet. 
 
Det er dit eget ansvar at dokumentere, at du har taget og bestået faget på det krævede niveau
Hvis du har taget et fag på et højere niveau, end hvad vi kræver, men ikke bestået faget, så er det dit ansvar at dokumentere, at du har bestået faget på det krævede niveau. 
 
Hvis den uddannelse, du søger, kræver Matematik B og du har taget Matematik A, men ikke bestået, skal du derfor dokumentere, at du har bestået Matematik på B niveau. Du kan dokumentere, at du har bestået et fag på et lavere niveau ved enten at uploade:
 • Din eksamensprotokol for alle tre år eller
 • Et dokument fra skolens leder om, at faget er bestået og med en henvisning til den relevante uddannelsesbekendtgørelse. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at faget er bestået. Dokumentet skal være underskrevet. 
 
Bemærk, at da man på HF ikke får årskarakterer, gælder princippet ikke for HF.
 
Du kan her se en oversigt over alle specifikke adgangskrav på CBS’ bacheloruddannelser.
 
Uddannelse specifikke adgangskrav
HA Almen
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA i projektledelse
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(it.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(fil.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(jur.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(kom.)
 • Dansk A med min. 6,0

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(mat.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik A

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

  NB: fra og med optaget 2019 kræves min. 6,0 i Matematik A

HA(psyk.)
 • Dansk A
 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA i europæisk business
 • Dansk A
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

OBS! Uddannelse udbydes ikke længere. Uddannelsen blev udbudt sidste gang i 2017. 

BA i Engelsk og Organisationskommunikation

 

BA i Interkulturel Markedskommunikation 

 • Dansk A

 • Engelsk A

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B
   

 • Et andet fremmedsprog som begyndersprog A eller fortsættersprog B

  OBS:Adgangskravene er med forbehold for ændringer frem til 1. feb. 

.

BA in Information Management 
OBS: uddannelsen ændres måske til en i BSc in Digital Management. Afklaring sker inden 1. feb. 2018.
Adgangskrav forventes annoncerede inden 1. februar 2018.
BSc in International Business
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in International Shipping and Trade
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in International Business and Politics
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business Administration and Service Management
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business Administration and Sociology
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business, Language & Culture
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

 • Yderligere kræves:

  hvis Fransk: Fransk fortsættersprog B med min. 6,0/begyndersprog A

  hvis Tysk: Tysk fortsættersprog B med min. 6,0/begyndersprog A

  hvis Spansk: Spansk A

  NB: fra og med optaget 2019 kræves min. 6,0 i Fransk begyndersprog A, min. 6,0 i Tysk begyndersprog A og mon. 6,0 i Spansk A

BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia

 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie 

 • Kinesisk begyndersprog A med min. 9,0* - hvis du ikke opfylder dette krav, skal du i stedet tage et års propædeutik på CBS.
  (*NB: Fra og med optaget 2020, kræves der min. 10,0 i kinesisk A)

 

SÅDAN OPFYLDER DU DE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Her kan du læse om, hvordan du opfylder af de specifikke adgangskrav.

Dansk A

Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra feks. Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Dansk A under vores standardvurderinger på den engelske side Step 1 – English.

Supplering
Hvis du ikke har bestået Dansk A med min. 2,0 (eller ikke har fået min. 6,0 til HA(kom.)), eller ikke har haft Dansk A i din gymnasiale eksamen, kan du tage Dansk A som enkeltfag på Gymnasial supplering eller HF-enkeltfag.
Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer Dansk A som supplering hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået Dansk A inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Dansk A, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Dansk A opfylder du det specifikke adgangskrav i Dansk A. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.  
 
Dansk som andet sprog A
Dansk som andet sprog A med min. 2,0 kan erstatte Dansk A til alle CBS' erhvervsøkonomiske uddannelser (HA-uddannelserne) på dansk. Derimod kan Dansk som andet sprog A ikke opfylde kravet om Dansk A til vores erhvervssproglige bacheloruddannelser, BA i Engelsk og Organisationskommunikation og BA i Interkulturel Markedskommunikation.
 
Studieprøven
En bestået Studieprøve i Dansk A kan opfylde kravet til Dansk A. Du kan læse mere om Studieprøven og om, hvem der præcist kan indstille sig til den på www.ug.dk. Nedenfor kan du se, hvilke karakterer du skal opnå for, at Studieprøven opfylder kravet til Dansk A.
 
Uddannelse Krav til Eksamenskarakterer
i Studieprøven i Dansk

HA Almen

HA(it.) 

HA(mat.) 

HA(fil.)

HA(psyk.) 

HA(jur.)

HA i projektledelse

HA i europæisk business

Minimum 2 i alle fire eksaminer

OBS! fra og med optaget 2020 kræves endvidere et samlet gennemsnit på 4,0.

HA(kom.)

Minimum 7 i alle fire eksaminer

OBS! fra og med optaget 2020 kræves endvidere et samlet gennemsnit på 10,0.

Engelsk A

Supplering
Hvis du ikke har haft eller bestået Engelsk A med min. 2,0 i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk A som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer Engelsk A som supplering hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk A, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Engelsk A opfylder du det specifikke adgangskrav til Engelsk A. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Test
En anden måde at opfylde kravet om Engelsk A er ved at tage en test. Du skal dog være klar over, at du for at opnå det resultat der kræves, skal have et reelt niveau i engelsk svarende til Engelsk A. Du kan læse mere om de godkendte tests nedenfor. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk A inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

OBS! Vi accepterer ikke tests taget efter den 24. juni.

Følgende tests sidestilles med Engelsk A:

 • Cambridge Certificate of Proficiency in English Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/
   
 • Cambridge Certificate of Advanced English Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk.For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: /www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/
   
 • IELTS academic test bestået med min. 7.0 og alle 4 dele skal bestås med min. 6.0: Du skal uploade din IELTS test til din ansøgning på Optagelse.dk. HUSK at tjekke din testdato - vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring IELTS og hvordan du registrerer dig, se her: www.ielts.org.
   
 • TOEFL iBT bestået med min. 91 i alt og alle 4 dele skal bestås med min. 20: CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal enten uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, eller en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org.
   
 • TOEFL paper-based test bestået med min. 577: CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal enten uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, eller en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her:  www.ets.org.


Har du en af følgende uddannelser, opfylder du Engelsk A:

 • En bestået gymnasial eksamen hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.

Niveauer i EU/EØS-lande der svarer til Engelsk A
Vi har lavet standardvurderinger af, hvad vi kræver af internationale eksaminer fra EU/EØS-lande for at opfylde kravet til Engelsk A; listen finder du på den engelske udgave af denne side STEP 1 - Requirements.

Engelsk B

Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Engelsk B under vores standardvurderinger på den engelske side – STEP 1 - Requirements

Supplering
Hvis du ikke har bestået Engelsk B med min. 2,0 i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk B som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan tage Engelsk B som supplering hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk B, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Engelsk B opfylder du det specifikke adgangskrav til Engelsk B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Test
En anden måde at opfylde kravet om Engelsk B er ved at tage en test. Du skal dog være klar over, at du for at opnå det resultat der kræves, skal have et reelt niveau i engelsk svarende til Engelsk B. Du kan læse mere om de godkendte tests nedenfor. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk B inden den 5. juli kl. 12.00 på optagelse.dk.

OBS! Vi accepterer ikke tests taget efter den 24. juni.

Følgende tests sidestilles med Engelsk B:

 • Cambridge Certificate of Proficiency in English Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/
   
 • Cambridge Certificate of Advanced English Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/
   
 • IELTS Academic test bestået med min. 6.5: Du skal uploade din IELTS test til din ansøgning på Optagelse.dk. HUSK at tjekke din testdato - vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring IELTS og hvordan du registrerer dig, se her: www.ielts.org.
   
 • TOEFL iBT bestået med min. 83: CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal enten uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, eller en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org.
   
 • TOEFL paper-based test bestået med min. 550: CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal enten uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, eller en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org.

Har du en af følgende uddannelser, opfylder du Engelsk B:

 • En bestået gymnasial eksamen hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.

Matematik A
Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Matematik A under vores standardvurderinger på den engelske side – STEP 1 - Requirements

Supplering
Hvis du ikke har bestået Matematik A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Det er muligt at supplere med Matematik A henover sommeren. Hvis du vælger at supplere med matematik henover sommeren, er det vigtigt, at du angiver dette i din ansøgning på Optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Matematik A, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Matematik A opfylder du det specifikke adgangskrav til Matematik A. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering og hvordan processen foregår.

Følgende accepteres i stedet for Matematik A:

 • 6 ugers lynkursus i Matematik A på Danmarks Tekniske Universitet 
 • Matematik taget som en del af en international gymnasial eksamen på et niveau svarende til Matematik A; dette afgøres ved en konkret vurdering.
Matematik B

Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om hvordan du opfylder Matematik B under vores standardvurderinger på den engelske side – STEP 1 - Requirements

Supplering
Hvis du ikke har bestået Matematik B som en del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Det er muligt at supplere med Matematik B henover sommeren. Hvis du vælger at supplere matematik henover sommeren, er det vigtigt, at du angiver dette i din ansøgning på optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Matematik B, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Matematik B opfylder du det specifikke adgangskrav til Matematik B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Følgende accepteres i stedet for Matematik B:

 • Matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet www.dtu
 • Matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Ålborg Universitet www.aau.dk
 • 6 ugers lynkursus i Matematik B på Danmarks Tekniske Universitet www.dtu.dk
Samfundsfag/Historie B

Følgende fag accepteres i stedet for Samfundsfag B:

 • Historie B
 • Samtidshistorie B
 • Idéhistorie B
 • International Økonomi B 

Supplering
Hvis du ikke har bestået Samfundsfag B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan supplere i Samfundsfag B hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået Samfundsfag B inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Samfundsfag B, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Samfundsfag B opfylder du det specifikke adgangskrav til Samfundsfag B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.
 

Fransk Begynder A / Fortsætter B

Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før den gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på den gymnasiale uddannelse.

Har du en af følgende, opfylder du Fransk Begynder A/Fortsætter B:

 • Bestået Fransk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen på fransk i et fransktalende land
 • Fransk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B (se standardvurdering på den engelske side)
 
Supplering
Hvis du ikke har bestået Fransk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Fransk Begyndersprog A/Fortsættersprog B hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Fransk Begynder A/Fortsætter B, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Fransk Begynder A/Fortsætter B kan du opfylde det specifikke adgangskrav. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Fransk Begynder A/Fortsætter B. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende tests som opfyldelse af Fransk Begynder A/Fortsætter B:

 • DELF B1(Diplôme d’Etudes en Langue Française B1) - Bestået
 • DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française B2) - Bestået
 • DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française C1) - Bestået
Tysk Begynder A / Fortsætter B

Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før den gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på den gymnasiale uddannelse.

Har du en af følgende, opfylder du Tysk Begynder A/Fortsætter B:

 • Bestået Tysk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen på tysk i et tysktalende land
 • Tysk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B (se standardvurdering på den engelske side)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Tysk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Tysk Begynder A/Fortsætter B hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Tysk Begynder A/Fortsætter B, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Tysk Begynder A/Fortsætter B kan du opfylde det specifikke adgangskrav. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Tysk Begynder A/Fortsætter B. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende tests som opfyldelse af Tysk Begynder A/Fortsætter B:

 • Goethe-Zertificat B1 - Bestået
 • Goethe-Zertificat B2 - Bestået
 • Goethe-Zertificat C1 - Bestået
 • Zentrale Oberstufenprüfung - Bestået
 • Kleines Deutschen Sprachdiplom- Bestået
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (C2: GDS) – Bestået
Spansk A

Har du en af følgende, opfylder du Spansk A:

 • Bestået Spansk A som del af din adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen på spansk i spansktalende land
 • Spansk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Spansk A (se standardvurdering på den engelske side)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Spansk A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Spansk A hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Spansk A, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Spansk A kan du opfylde det specifikke adgangskrav. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Spansk A. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende tests som opfyldelse af Spansk A:

 • Diploma de Español Nivel B1 (Umbral) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel B2 (Avanzado) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C2 (Maestría) – Bestået
Kinesisk Begynder A

Har du en af følgende, opfylder du Kinesisk Begynder A:

 • Bestået Kinesisk Begynder A som del af din adgangsgivende eksamen
 •  Adgangsgivende eksamen på kinesisk i et kinesisktalende land
 • 1 års propædeutik i kinesisk fra KU eller AU
 • Kinesisk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A (se standardvurdering på den engelske side)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Kinesisk Begynder A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Kinesisk Begynder A hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Kinesisk Begynder A, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Kinesisk Begynder A kan du opfylde det specifikke adgangskrav. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Kinesisk Begynder A. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende test som opfyldelse af Kinesisk Begynder A:

 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level III - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level IV ­- Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level V - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level VI - Bestået

 

Læs mere om, hvilken kvote du skal søge i: TRIN 2 - Kvoter

 

Sidst opdateret: CBS Admissions Office // 12/01/2018