HA(psyk.) - Erhvervsøkonomi - psykologi

Efter uddannelsen

 

Hvad lærer du på HA(psyk.)?

HA(psyk.) beskæftiger sig bredt med forståelsen for og arbejdet med den menneskelige faktor og den menneskelige ressource i virksomheder og andre organisationer. Du lærer især:

  • at forstå forskellighed både ift. mennesker og virksomheder.
  • at forstå, hvad den menneskelige dimension betyder for forskellige forretnings- og udviklingsaktiviteter.
  • at forstå, hvad der motiverer og flytter mennesker.
  • at forstå ledelses- og samarbejdsrelationer.
  • at udvikle strategier for forandringer, der udnytter medarbejdernes ressourcer og potentialer bedre.
  • at skabe bedre sammenhæng mellem det, virksomheder ønsker at opnå, og måden, de arbejder på.

Efter de tre år på HA(psyk.) fortsætter næsten alle studerende på en toårig kandidatoverbygning. Det er typisk, at man på kandidatdelen specialiserer sig. Således udvikler nogle ekspertise, der særligt handler om rekruttering, ledelse og udvikling af personale (Human Resources). Andre fokuserer særligt på udviklings- og forandringsprocesser i virksomheder. Andre igen interesserer sig særligt for den psykologiske dimension i markedsføring og branding. Og for nogle går specialiseringen i retning af viden om udvikling af nye virksomheder og nye forretningsområder.

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvad du lærer på uddannelsen:  Kompetenceprofil for HA(psyk.)

Hvad kan du efter HA(psyk.)?

De fleste vælger at gå videre på en to-årig kandidatuddannelse, fordi det giver flere og større jobmuligheder og ofte med et større ansvar. Det er primært kandidatuddannelsen, der er bestemmende for, hvilken type job man får, mens bacheloruddannelsen er mere sekundær. Det bør dog siges, at man altid vil få job på sin samlede profil, dvs. både bachelor- og kandidatuddannelse, erhvervserfaring, personlige kompetencer og meget andet.

Et mindre antal studerende vælger at afslutte uddannelsen og søge job efter bachelordelen. Ofte vil du efter en bacheloruddannelse blive ansat som trainee eller assistent inden for det område eller de områder, du har arbejdet med på uddannelsen – i hvert fald til at starte med.

Karrierens mange muligheder

En karriere kan forme sig meget forskelligt. Nogle arbejder med det samme område gennem hele deres liv, mens andre foretager store skift undervejs. De fleste arbejder med ét eller flere af de områder, de har beskæftiget sig med på deres uddannelse, men der er også nogle, der arbejder inden for helt andre områder. Det enkelte menneske udvikler sig - og det gør samfundet, jobmarkedet og virksomhederne også. Det kommer hele tiden nye jobmuligheder til, mens andre forsvinder. Måske kommer du til at sidde i en type job, der slet ikke eksisterer endnu.

Kandidatuddannelser

En bacheloruddannelse omfatter mange fagområder og giver dig typisk en bred introduktion til det, du har valgt at studere. På en kandidatuddannelse specialiserer man sig inden for ét eller flere af de områder, man har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Det er således på kandidatdelen, man skaber sin mere individuelle faglige profil.

Det er en god idé, at du gør dig nogle overvejelser om, hvilken kandidatuddannelse du ønsker at læse efter din bacheloruddannelse. Det er nemlig din bacheloruddannelse, der skal give dig adgang til den kandidatuddannelse, du ønsker.  Du bør dog ikke vælge en bacheloruddannelse, blot fordi den giver dig adgang til særlige kandidatuddannelser. En bacheloruddannelse tager 3 år, og det kan blive tre lange år, hvis du læser en uddannelse, der ikke interesserer dig.

På nuværende tidspunkt kan det være svært at tage stilling til valg af kandidatuddannelse, men vælger du ud fra dine interesser, er der større sandsynlighed for, at du undgår de store omvalg – både når du skal vælge kandidatuddannelse og senere søge job.

 

Kandidatmuligheder efter HA(PSYK.)
Naturlig overbygning Andre overbygninger
Cand.merc.(psyk.)
Cand.merc.(psyk.) gør dig til forandringsagent af processer i virksomheder. Du lærer at analysere den menneskelige faktors betydning i ledelses- og forretningsprocesser - og at designe og implementere løsninger, der forbedrer disse processer, så de bedre opfylder virksomhedens mål.
Cand.merc./MSc in Economics and Business Administration *
På cand.merc. kan du vælge mellem 13 forskellige erhvervsøkonomiske specialiseringer.
*) Forudsætter at du tager bestemte valgfag på bachelordelen, og du er ikke garanteret optagelse på kandidatuddannelsen.
Generelt forbehold: CBS udvikler hele tiden udbuddet af kandidatoverbygninger. Andre muligheder kan være gældende, når de, der begynder på CBS i 2013, har afsluttet deres bacheloruddannelse.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 29/06/2016