HA(psyk.) - Erhvervsøkonomi - psykologi

HA(psyk.) lærer dig at arbejde med menneskers relationer og motivation i virksomheder - og hvordan man kan skabe bedre resultater i virksomheden ved at styrke rammerne for medarbejdernes samarbejde og præstationer.

Præsentation af HA(psyk.)

HA(psyk.) sætter fokus på den menneskelige faktors betydning for virksomheder og andre typer organisationer. Udgangspunktet er, at virksomheder består af mennesker, handler og samarbejder med mennesker og skal kommunikere til og med mennesker. Når medarbejdere har det godt, forstår virksomhedens mål og forstår hinanden, kan de sammen skabe bedre resultater. Gennem kombinationen af erhvervsøkonomi og psykologi lærer du derfor, hvordan virksomheder drives og organiseres, og at se under overfladen og forstå, hvad der motiverer og driver forskellige typer af individer. At forstå forskellighed og forstå, hvordan man flytter mennesker i forskellige forretningsmæssige sammenhænge, er derfor centralt på studiet.
 

Fag og indhold

Virksomhedsforståelse og menneskelig forståelse
På HA(psyk.) lærer du at forstå de erhvervsøkonomiske tænkemåder, der præger de fleste virksomheder. Herunder forestillingen om, at økonomiske beslutninger bliver taget ud fra rationelle og fornuftsbetonede overvejelser.

Psykologifagene lærer dig omvendt at forstå, hvordan det ofte også er meget andet end det rationelle, der styrer vores tanker, handlinger og måder at forstå på. Ved at kombinere de to perspektiver lærer du at gennemskue, hvordan den menneskelige faktor påvirker vilkårene for virksomhedens måde at fungere og udvikle sig på. Det kan være ift. generelle ledelses- og samarbejdsforhold, ift. udviklings- og forandringsprocesser i virksomheden eller ift. det billede, virksomheden gerne vil skabe af sig selv. Eksempler kunne være:

  • Hvordan bliver virksomheden ved at udvikle sine medarbejdere, så den får mest muligt ud af deres potentiale?
  • Hvordan påvirker og udvikler virksomheden den måde, medarbejderne opfatter den og taler om den på?
  • Hvordan lærer virksomheden sine ledere og medarbejderne at forstå hinanden bedre, så de sammen kan arbejde mod fælles mål?
  • Hvordan skaber virksomheden begejstring og positive ”fortællinger”?
  • Hvordan får virksomheden medarbejderne godt igennem et forløb, hvor der fx i en krisesituation skal laves om på meget af det, de kender og føler sig trygge ved?
  • Hvordan får virksomheden medarbejderne til at være kreative og give slip på vanetænkningen, når der skal udvikles noget nyt?

Et praktisk psykologisk forretningsperspektiv
Udgangspunktet på studiet er altid virksomheden og de forretningsmæssige mål, den ønsker at opnå - både i de erhvervsøkonomiske og i de psykologiske fag. På HA(psyk.) bliver du hverken psykolog eller erhvervspsykolog. Du lærer ikke at arbejde med terapi eller at se psykologien ift. samfundsmæssige problemstillinger. Du vil heller ikke opleve den store, historiske gennemgang af det psykologiske fagområde. I stedet henter vi konkrete forståelses- og arbejdsmåder fra psykologien, når de er relevante for virksomheders praksis. Fokus er således anvendelsesorienteret. Derfor arbejder vi i mange af fagene også integreret. Det betyder, at der er enkelte fag, der er rent erhvervsøkonomiske eller rent psykologiske, men at vi i de fleste fag kombinerer tanker og teorier fra begge fagområder.

Det er også vigtigt at forstå, at selv om HA(psyk.) arbejder med både interne og eksterne virksomhedsforhold, så er det det, der foregår i selve virksomheden, der fylder mest: ledelse, organisering, samarbejde og udvikling.

Opbygning

HA(psyk.) er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og enkelte valgfrie fag, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På uddannelsens 5. semester kan du tage valgfag på CBS, på andre universiteter i Danmark eller tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet. Studerende vælger oftest at bruge valgfagene til at specialisere sig inden for enten erhvervsøkonomi eller psykologi.

For studerende, der er interesseret i en praktikperiode i en virksomhed, er der også mulighed for det. Gennem et projektorienteret forløb arbejder du i en virksomhed med emner, der er relevante for HA(psyk.). Derefter skal du skrive en opgave, hvor du holder erfaringerne fra praktikken op mod de teorier og tanker, du har lært på studiet.


Studieliv.cbs.dk-banner
 

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/11/2017