HA(kom.) - Erhvervsøkonomi - virksomhedskommunikation

HA(kom.) lærer dig at arbejde med kommunikation i virksomheder og andre organisationer - og at skabe sammenhæng mellem den måde, der kommunikeres på, og de mål, virksomheden/organisationen ønsker at opnå.

Præsentation af HA(kom.)

HA(kom.) sætter fokus på virksomheders og organisationers kommunikation. Det gøres fra mange forskellige vinkler. Du lærer, hvordan virksomheden handler udadtil og indadtil gennem kommunikation, og at gennemskue den økonomiske og samfundsmæssige omverden, som virksomheden/organisationen skal forholde sig til.

Udgangspunktet er, at man er nødt til både at forstå virksomheden/organisationen og den kontekst, den er en del af, for at forstå, hvordan man skal kommunikere, hvad der skal kommunikeres om, og hvilke forandringer man kan skabe gennem kommunikation. Når vi taler om at forstå konteksten, handler det om at forstå rammen for virksomhedens/organisationens handlemuligheder - og kommunikations betydning for at begå sig i det handlerum og derigennem skabe resultater.

Fag og indhold

Strategisk kommunikation og virksomhedsforståelse
Fokus er på strategisk kommunikation, hvor du lærer at tænke og arbejde langsigtet og ikke kun forstå kommunikationen, men også kommunikationens betydning. Et centralt tema er her, hvordan virksomheder/organisationer opbygger og fastholder troværdighed ift. deres omverden.

Vi ser på kommunikation som noget, der spiller en rolle i alle virksomhedens/organisationens aktiviteter. Og altid med fokus på, hvordan virksomheden/organisationen bruger kommunikation til at nå sine mål (fx at tjene penge, overleve, brande sig eller opnå accept og legitimitet i sin omverden). Eksempler kunne være:

  • Hvordan skaber man gennem kommunikation motivation og villighed blandt medarbejderne, når der skal ske store forandringer?
  • Hvad sker der lige nu af samfundsmæssige (herunder globaliseringsmæssige) forandringer, virksomheden/organisationen er nødt til at tilpasse sig gennem sin kommunikation?
  • Hvordan skaber virksomheden/organisationen et klart og positivt billede af sig selv og sit formål ift. medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere - når man konkurrerer om meninger og taletid i medierne og det offentlige rum?
  • Hvordan bruger virksomheden/organisationen kommunikation, når man skal komme igennem en krise, når man fx både skal tage hånd om fyrede medarbejdere og undgå tvivl og negativ stemning blandt de tilbageværende?
  • Hvordan planlægger man et forløb, når et nyt produkt skal lanceres af virksomheden/organisationen - og hvordan når man igennem med budskabet til sine kunder og øvrige målgrupper?

Erhvervsøkonomi, kommunikation og praksis
Fokus er ikke på kommunikation som underholdning, hurtigt spin eller propaganda. Det handler på HA(kom.) netop om organisationers/virksomheders virkelighed og udvikling. Derfor vil du opleve en blanding af fag, der handler om kommunikation, og fag, der handler om erhvervsøkonomi, ledelse, strategi og virksomhedens omverden og samtid. Vi taler kort sagt om, at uddannelsen hviler på tre ben: kommunikation, erhvervsøkonomi og samfundsforståelse.

På HA(kom.) er der tæt kobling mellem teori og virkelighed. Du kommer hele tiden til at forholde det, du lærer, til virksomheders/organisationers praktiske virkelighed gennem øvelser, cases og praktik.

Læs mere om HA(kom.)

Opbygning

HA(kom.) er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og enkelte valgfrie fag, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På uddannelsens 5. semester kan du tage valgfag på CBS, på andre universiteter i Danmark eller tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet.

Særligt for HA(kom.) er, at du på 6. semester kommer til at være i praktik i en virksomhed. Gennem tre måneder arbejder du med kommunikationsopgaver i en virksomhed. Derefter skal du skrive en opgave, hvor du holder erfaringerne fra praktikken op mod de teorier og tanker, du har lært og gjort dig på studiet. Gennem praktikken og den tilknyttede opgave får du tænkt både teoretisk og praktisk over de ting, du har lært gennem de første 2½ år. De overvejelser danner så udgangspunkt for det efterfølgende store bachelorprojekt, der afslutter uddannelsen.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/11/2017