HA(jur.) - Erhvervsøkonomi - erhvervsjura

Efter uddannelsen

 

Hvad lærer du på HA(jur.)?

HA(jur.) lærer dig at træffe beslutninger ud fra en kombineret økonomisk og juridisk tilgang. Du får konkrete redskaber, der gør dig i stand til at løse økonomisk-juridiske problemstillinger. Samtidig lærer du at forudse, hvilke konsekvenser forskellige beslutninger kan have for virksomheden eller organisationen.

Du vil derfor kunne bidrage til styringen af forhold mellem virksomheder og deres omverden i Danmark og i udlandet. Et eksempel er indgåelse af aftaler og forhandlinger med andre virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder - eller offentlige myndigheders forhandlinger med virksomheder og organisationer. Her skal du have økonomisk viden fx for at sikre, at et produkt sælges eller købes til en fornuftig pris. Samtidig skal du have juridisk viden om, hvordan aftalen binder dig. Det kan være arbejde inden for forsikringsbranchen at du arbejder med lignende opgaver.

HA(jur.) uddanner dig ikke til at arbejde inden for én specifik branche. I stedet vil du kunne varetage specialfunktioner i forskellige slags virksomheder og offentlige myndigheder, hvor arbejdsopgaverne skal løses gennem en juridisk og økonomisk ekspertise. Arbejdsopgaverne kan fx være:

  • sagsbehandling vedrørende ansættelsesmæssige forhold i HR-afdelinger
  • sagsbehandling i a-kasser
  • indkøb i fx medicinalvirksomhed eller anden detailvirksomhed
  • udbud i kommunerneaftaleforhandler (enten i det offentlige (stat, region og kommune) eller i privat virksomhed)
  • køb og salg af virksomhed i den finansielle sektor
  • forhandling af aftaler i det offentlige (stat, region og kommune) eller i privat virksomhed

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvad du lærer på uddannelsen: PDF iconKompetenceprofil for HA(jur.)


 

Hvad kan du efter HA(jur.)?

De fleste vælger at gå videre på en to-årig kandidatuddannelse, fordi det giver flere og større jobmuligheder, og ofte med et større ansvar. Det er primært kandidatuddannelsen, der er bestemmende for, hvilken type job man får, mens bacheloruddannelsen er mere sekundær. Det bør dog siges, at man altid vil få job på sin samlede profil, dvs. både bachelor- og kandidatuddannelse, erhvervserfaring, personlige kompetencer og meget andet.

Et mindre antal studerende vælger at afslutte uddannelsen og søge job efter bachelordelen. Ofte vil du efter en bacheloruddannelse blive ansat som trainee eller assistent inden for det område eller de områder, du har arbejdet med på uddannelsen – i hvert fald til at starte med.

Karrierens mange muligheder

En karriere kan forme sig meget forskelligt. Nogle arbejder med det samme område gennem hele deres liv, mens andre foretager store skift undervejs. De fleste arbejder med ét eller flere af de områder, de har beskæftiget sig med på deres uddannelse, men der er også nogle, der arbejder inden for helt andre områder. Det enkelte menneske udvikler sig - og det gør samfundet, jobmarkedet og virksomhederne også. Det kommer hele tiden nye jobmuligheder til, mens andre forsvinder. Måske kommer du til at sidde i en type job, der slet ikke eksisterer endnu.

Kandidatuddannelser

En bacheloruddannelse omfatter mange fagområder og giver dig typisk en bred introduktion til det, du har valgt at studere. På en kandidatuddannelse specialiserer man sig inden for ét eller flere af de områder, man har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Det er således på kandidatdelen, man skaber sin mere individuelle faglige profil.

Det er en god idé, at du gør dig nogle overvejelser om, hvilken kandidatuddannelse du ønsker at læse efter din bacheloruddannelse. Det er nemlig din bacheloruddannelse, der skal give dig adgang til den kandidatuddannelse, du ønsker.  Du bør dog ikke vælge en bacheloruddannelse, blot fordi den giver dig adgang til særlige kandidatuddannelser. En bacheloruddannelse tager 3 år, og det kan blive tre lange år, hvis du læser en uddannelse, der ikke interesserer dig.

På nuværende tidspunkt kan det være svært at tage stilling til valg af kandidatuddannelse, men vælger du ud fra dine interesser, er der større sandsynlighed for, at du undgår de store omvalg – både når du skal vælge kandidatuddannelse og senere søge job.

 

Kandidatmuligheder efter HA(JUR.)
Naturlig overbygning Andre overbygninger
Cand.merc.(jur.)
Cand.merc.(jur.) giver dig en specialiseret forretningsforståelse af den erhvervsjuridiske verden - – i EU og i Danmark. Du lærer at forholde dig til udfordringer og muligheder, som deles af virksomheder, organisationer og myndigheder, ved at behandle dem både juridisk og økonomisk.
Cand.merc./MSc in Economics and Business Administration *
Du kan vælge mellem 13 forskellige erhvervsøkonomiske specialiseringer.
Cand.merc.aud. *
*) Forudsætter at du tager bestemte valgfag på bachelordelen, og du er ikke garanteret optagelse på kandidatuddannelsen.
Generelt forbehold: CBS udvikler hele tiden udbuddet af kandidatoverbygninger. Andre muligheder kan være gældende, når de, der begynder på CBS i 2013, har afsluttet deres bacheloruddannelse.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 13/04/2016