HA(fil.) - Erhvervsøkonomi - filosofi

Efter uddannelsen

 

Hvad lærer du på HA(fil.)?

HA(fil.) beskæftiger sig med forståelsen for de mange forskellige problemstillinger og krav, en virksomhed står over for. Hvad ligger der bag, og hvordan kan virksomheden handle? Du lærer især:

  • at forstå traditionel drift af virksomheden, især ledelse, økonomi og markedsføring - og samtidig forstå de sammenhænge, virksomheder er en del af.
  • at analysere de forskellige krav, virksomhedens omverden stiller til den.
  • at forstå og undersøge en problemstilling ud fra mange forskellige perspektiver.
  • at udvikle strategier for udvikling af virksomheden ud fra en forståelse af de nuværende forhold og de mange alternative muligheder, der eksisterer.

Efter de tre år på HA(fil.) fortsætter næsten alle studerende på en toårig kandidatoverbygning. Det er typisk, at man på kandidatdelen specialiserer sig.

Således udvikler nogle ekspertise, der særligt handler om, hvordan virksomheder udvikler nye aktiviteter og forretningsområder. Andre fokuserer på, hvordan virksomheder kommunikerer effektivt indadtil eller udadtil. Andre igen fokuserer på virksomheders ledelse og organisering. Og for nogle går specialiseringen i retning af, hvordan virksomheder handler og tilpasser sig ift. globale, miljømæssige eller politiske udfordringer.

Hvad kan du efter HA(fil.)?

De fleste vælger at gå videre på en to-årig kandidatuddannelse, fordi det giver flere og større jobmuligheder og ofte med et større ansvar. Det er primært kandidatuddannelsen, der er bestemmende for, hvilken type job man får, mens bacheloruddannelsen er mere sekundær. Det bør dog siges, at man altid vil få job på sin samlede profil, dvs. både bachelor- og kandidatuddannelse, erhvervserfaring, personlige kompetencer og meget andet.

Et mindre antal studerende vælger at afslutte uddannelsen og søge job efter bachelordelen. Ofte vil du efter en bacheloruddannelse blive ansat som trainee eller assistent inden for det område eller de områder, du har arbejdet med på uddannelsen – i hvert fald til at starte med.

Karrierens mange muligheder

En karriere kan forme sig meget forskelligt. Nogle arbejder med det samme område gennem hele deres liv, mens andre foretager store skift undervejs. De fleste arbejder med ét eller flere af de områder, de har beskæftiget sig med på deres uddannelse, men der er også nogle, der arbejder inden for helt andre områder. Det enkelte menneske udvikler sig - og det gør samfundet, jobmarkedet og virksomhederne også. Det kommer hele tiden nye jobmuligheder til, mens andre forsvinder. Måske kommer du til at sidde i en type job, der slet ikke eksisterer endnu.

Kandidatuddannelser

En bacheloruddannelse omfatter mange fagområder og giver dig typisk en bred introduktion til det, du har valgt at studere. På en kandidatuddannelse specialiserer man sig inden for ét eller flere af de områder, man har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Det er således på kandidatdelen, man skaber sin mere individuelle faglige profil.

Det er en god idé, at du gør dig nogle overvejelser om, hvilken kandidatuddannelse du ønsker at læse efter din bacheloruddannelse. Det er nemlig din bacheloruddannelse, der skal give dig adgang til den kandidatuddannelse, du ønsker.  Du bør dog ikke vælge en bacheloruddannelse, blot fordi den giver dig adgang til særlige kandidatuddannelser. En bacheloruddannelse tager 3 år, og det kan blive tre lange år, hvis du læser en uddannelse, der ikke interesserer dig.

På nuværende tidspunkt kan det være svært at tage stilling til valg af kandidatuddannelse, men vælger du ud fra dine interesser, er der større sandsynlighed for, at du undgår de store omvalg – både når du skal vælge kandidatuddannelse og senere søge job.

 

Kandidatmuligheder efter HA(FIL.)
Naturlig overbygning Andre overbygninger
MSc in Business Administration and Philosophy
The MSc in Business Administration and Philosophy develops your skills in business philosophy - a combination of business economics and philosophy. The programme enables you to identify and solve complex challenges in private companies as well as private and public organisations through business philosophical reflection and analysis.
Cand.merc./MSc in Economics and Business Administration *
På cand.merc. kan du vælge mellem 13 forskellige erhvervsøkonomiske specialiseringer.
*) Forudsætter at du tager bestemte valgfag på bachelordelen, og du er ikke garanteret optagelse på kandidatuddannelsen.
Generelt forbehold: CBS udvikler hele tiden udbuddet af kandidatoverbygninger. Andre muligheder kan være gældende, når de, der begynder på CBS i 2013, har afsluttet deres bacheloruddannelse.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 08/12/2014