HA(fil.) - Erhvervsøkonomi - filosofi

Studieliv

Studiemiljø

De studerende på HA(fil.) er meget forskellige, og der er også mange forskellige grunde til, at de har valgt uddannelsen. Generelt kan man sige, at HA(fil.)-studerende er meget engagerede i deres uddannelse og har en bred interesse for studiet. Det betyder, at mange ikke kun ser studiet som et sted, hvor nogle konkrete ting skal læres. Lige så meget oplever de det som en individuel udviklings- og dannelsesproces, hvor de selv lærer nye måder at tænke og se verden og sig selv på.

Derfor er der en dobbelthed i miljøet på HA(fil.). Der er et aktivt socialt liv, hvor de studerende tilbringer meget tid sammen, og hvor der er mange fester og andre sociale aktiviteter. Samtidig fylder det for en del også meget at være inde i deres egen tanke- og udviklingsverden, hvilket blandt andet kan skyldes tyngden i de faglige tekster, da mange føler, at de bedst kan bearbejde stoffet alene.

De studerende er generelt diskussionslystne, og det kommer til udtryk både i undervisningen og til sociale arrangementer. Når det går højt, kan diskussionerne godt føles ret abstrakte og fyldt med mange fremmedord og filosofiske begreber. Hvis du er lidt tilbageholdende og ikke så ofte åbner munden, vil du måske opleve nogle af de mere aktive medstuderende som lidt overvældende.

Fra elev til studerende

For mange nye studerende er det en stor omvæltning at begynde på en universitetsuddannelse. Du vil møde en masse nye mennesker og nye faglige udfordringer. Samtidig skal du lære et nyt sted at kende, nye it-systemer, regler, procedurer og meget andet.

Som universitetsstuderende har du selv ansvar for din uddannelse. Der er hverken mødepligt, årskarakterer eller lektier. I stedet får du en semesterplan, som er det, du som minimum bør læse - og derudover gerne mere. Det forventes, at du forbereder dig til undervisningen, og at du deltager aktivt. Dine undervisere er ikke dine lærere, men derimod sparringspartnere og inspiratorer. Hvad og hvor meget du lærer, afhænger derfor af den indsats, du selv yder.

Studiet består ofte af mange forskellige fag og opgaver, og arbejdsbyrden er sjældent fordelt ligeligt over et semester. Pensum er væsentligt større, end du oplevede det under din gymnasieuddannelse, og det kan virke uoverskueligt. Undervisningen foregår også på flere og andre måder, end du har prøvet før. Også det stiller nye krav til dig som studerende.

Når du starter på et universitet, skal du derfor være forberedt på også at skulle lære at være studerende. Ud over det faglige indhold på uddannelsen skal du lære at arbejde selvstændigt, tage initiativ og ansvar, at identificere problemer og finde mulige løsninger. Det betyder, at du skal arbejde med din studieteknik. Blandt andet skal du lære at planlægge og prioritere din tid og opgaver, fag og pensum, så du får plads til både studium, fritid og arbejde. Du må også regne med at skulle udvikle eller lære ny læse- og notatteknik.

Det forventes ikke, at du mestrer alt fra første dag, men at du er bevidst om de nye udfordringer og undervejs lærer at tackle dem. Desuden kan dine medstuderende, mentorer og studievejledere være med til at hjælpe dig på vej.

Særlige udfordringer på HA(fil.)

Matematik
HA(fil.) er ikke fyldt med matematik, men da du som studerende også er nødt til at udvikle forståelse af den økonomiske side af det forretningsmæssige, er der på især det første halvandet år fag, hvor du aktivt skal bruge og forstå matematik. Hvis det matematiske ikke er det, du føler dig stærkest inden for, er det vigtigt, at du arbejder struktureret og grundigt i de fag og passer på ikke at komme bagud. Så oplever stort set alle til gengæld også, at de kommer tilfredsstillende igennem.

Filosofiske tekster
De filosofiske fag er udfordrende af flere grunde. Pensum er ganske stort, og mange tekster er skrevet i et svært sprog og beskæftiger sig med meget abstrakte og komplicerede tanker og begreber. Mange studerende oplever det at lære at læse filosofiske tekster lidt som at lære et helt nyt sprog. Især i begyndelsen kan det nogle gange tage lang tid at komme igennem blot nogle få sider. Det er i sig selv krævende, og det kan være en ekstra stor udfordring, når der samtidig er de erhvervsøkonomiske fag, der også byder på nye tænke- og arbejdsmåder.

Selvdisciplin
På Ha(fil.) er der kun eksaminer to gange om året. Det betyder, at der er lange perioder uden eksamensforberedelse, hvor du hele tiden selv skal sørge for at følge ordentligt med i alle fagene, og hvor du måske vil opleve usikkerhed ift., hvor godt du nu har styr på det hele. Sagt lidt firkantet, er HA(fil.) ikke en uddannelse for de udisciplinerede eller for dem, der ikke er indstillet på at lægge en aktiv indsats i studiet. Indsigt i noget så komplekst som koblingen mellem erhvervsøkonomi og filosofi er ikke noget, man googler sig til.

Undervisningen

På HA(fil.) vil du opleve en blanding af mange forskellige måder at arbejde på:

  • Der er meget selvstændig forberedelse, hvor du selv sidder og læser bøger og andre tekster eller laver øvelser.
  • Der er traditionelle forelæsninger, hvor en underviser sætter nye perspektiver på de tekster, du har læst.
  • Der er andre undervisningstimer, hvor du arbejder mere aktivt med emnerne, og hvor der (især i de økonomiske fag) kan indgå mere praktiske øvelser.
  • De store projekter, der afslutter hvert studieår, kommer du til at lave sammen med andre studerende.

Eksamen

På CBS afsluttes hvert kursus med en eksamen. Det betyder, at du vil have eksaminer efter hvert semester i hhv. december/januar og maj/juni.

Ligesom du på HA(fil.) vil opleve mange forskellige arbejdsformer, vil du også opleve, at eksamen foregår på ret forskellige måder. Der er mundtlige og skriftlige eksaminer, individuelle og gruppebaserede eksaminer, eksaminer, der først og fremmest handler om at vise, at du har forstået teorien, og endnu flere, hvor det også handler om at vise, at du kan forholde dig kritisk til teorierne og omsætte dem til praksis.

Tidsforbrug

HA(fil.) er et fuldtidsstudium, hvor du må regne med at skulle arbejde 40 timer om ugen - og i nogle perioder mere. Især op til eksamen og ved de store årsprojekter kan tidsforbruget blive ekstra stort.

På første år har du det meste af tiden omkring 12 undervisningstimer om ugen. De efterfølgende to år lidt mindre.

Den tid, du ikke bruger på at deltage i undervisningen, bruger du på den individuelle forberedelse samt forberedelse og opgaver, som du laver sammen med andre studerende. Samarbejde med dine medstuderende fylder mest i forbindelse med årsprojekterne. Resten af året fylder den individuelle forberedelse (særligt læsningen) meget.

Hvad skal du være god til?

Som universitetsstuderende er det vigtigt at kunne strukturere sin hverdag, da der er mange forskellige aktiviteter, der skal hænge sammen: forberedelse, læsning, gruppearbejde, evt. studiejob og selvfølgelig også venner og fritid. Ofte fylder selve undervisningen ikke så meget i din kalender, men for at hele din hverdag kan hænge sammen, kræver det, at du skaber dig overblik og planlægger din tid.

Det er også vigtigt, at du har lyst til at lære nyt og engagere dig i dit nye studium, da du har et medansvar for dit studieforløb og det udbytte, du får.

Du behøver ikke at være en haj til matematik - men det er omvendt vigtigt, at du ikke er ”matematik-forskrækket”.

Det er en stor hjælp at være disciplineret, da du i lange perioder skal arbejde selvstændigt og læse mange svære tekster.

Det at diskutere fylder en del på studiet, og det er derfor en fordel at kunne lide at diskutere komplekse emner - men vel at mærke på den måde, hvor det handler om at lytte til hinanden, se tingene fra flere vinkler og sammen blive klogere.

Og så skal du helst være typen, der har det fint med, at der ikke er meget af det, du arbejder med, der har et entydigt facit.

Hvad bør du interessere dig for?

Du skal helst kunne lide at læse aviser og følge med i samfundsudviklingen, da dette vil give dig en bedre forståelse af det, du læser om på uddannelsen.

Det er bestemt ikke nødvendigt, at du har beskæftiget dig med filosofi før. Du behøver hverken at have læst filosofiske tekster eller at være verdensmester i brug af fremmedord. Det er til gengæld et stort plus at være åben og nysgerrig af natur. Ægte lyst til at blive klogere og lære helt nye måder at se tingene på er langt vigtigere.

Og så skal du huske, at det er virksomheder og organisationer, uddannelsen handler om. Hvis du først og fremmest er drevet af interessen for filosofi og ikke synes, at det, der netop handler om virksomheder, er specielt spændende, så vil meget af uddannelsen måske ikke synes så relevant.

Netværk

Ud over de sociale aktiviteter er der på HA(fil.) også aktiviteter, der mere handler om det faglige. En større kreds af studerende skriver og udgiver sammen det faglige studieblad "HVORFOR". Der er også en studenterforening for HA(fil.) og cand.merc.(fil.), der blandt andet laver faglige arrangementer på tværs af årgangene.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/02/2015