HA pro. - Erhvervsøkonomi og projektledelse

Studieliv

Studiemiljø

Da uddannelsen er helt ny, kan der selvfølgelig ikke siges meget om de studerende og studiemiljøet endnu. Det kan DU som ny studerende være med til at sætte dit præg på.

Fra elev til studerende

For mange nye studerende er det en stor omvæltning at påbegynde på en universitetsuddannelse. Du vil møde en masse nye mennesker og nye faglige udfordringer. Samtidig skal du lære et nyt sted at kende, nye it-systemer, regler, procedurer og meget andet.

Som universitetsstuderende har du selv ansvar for din uddannelse. Der er hverken mødepligt, årskarakterer eller lektier. I stedet får du en semesterplan, som er det, du som minimum bør læse - og derudover gerne mere. Det forventes, at du forbereder dig til undervisningen, og at du deltager aktivt. Dine undervisere er ikke dine lærere, men derimod sparringspartnere og inspiratorer. Hvad og hvor meget du lærer, afhænger derfor af den indsats, du selv yder.

Studiet består ofte af mange forskellige fag og opgaver, og arbejdsbyrden er sjældent fordelt ligeligt over et semester. Pensum er væsentligt større, end du oplevede det under din gymnasieuddannelse, og det kan virke uoverskueligt. Undervisningen foregår også på flere og andre måder, end du har prøvet før. Også det stiller nye krav til dig som studerende.

Når du starter på et universitet, skal du derfor være forberedt på også at skulle lære at være studerende. Ud over det faglige indhold på uddannelsen, skal du også lære at arbejde selvstændigt, tage initiativ og ansvar, at identificere problemer og finde mulige løsninger. Det betyder, at du skal arbejde med din studieteknik. Bl.a. skal du lære at planlægge og prioritere din tid og opgaver, fag og pensum, så du får plads til både studium, fritid og arbejde. Du må også regne med at skulle udvikle eller lære ny læse- og notatteknik.

Det forventes ikke, at du mestrer alt fra første dag, men at du er bevidst om de nye udfordringer og undervejs lærer at tackle dem. Desuden kan dine medstuderende, mentorer og studievejledere være med til at hjælpe dig på vej.

Særlige udfordringer på HA pro.

Du behøver ikke være ekstra god til matematik for at kunne klare dig på HA pro., men du skal have en vis forståelse for tal og matematisk logik. Det gælder særligt fag som mikroøkonomi, regnskab, finansiering og statistik.

Det meste af det, du kommer til at læse, er skrevet på engelsk. Desuden kommer mindst et af studiets fag til at foregå helt på engelsk. Særligt hvis du læser langsomt på engelsk, kan det derfor gøre studiet mere krævende.

Undervisningen

På HA pro. vil du opleve en blanding af mange forskellige måder at arbejde på:

  • Der er meget selvstændig forberedelse, hvor du selv læser bøger og andre tekster.
  • Der er traditionelle forelæsninger, hvor en underviser sætter nye perspektiver på de tekster, du har læst.
  • Der er andre undervisningstimer, hvor du og dine medstuderende arbejder mere selvstændigt med emnerne, og hvor der i høj grad er plads til dialog.
  • På uddannelsen vil du ofte opleve at skulle lave gruppeprojekter sammen med andre studerende. Det giver dig mulighed for at gå i dybden med et emne - og ikke mindst at få praktisk erfaring med projektformen. Projekterne er mindre eller større opgaver, hvor du skal bruge din forståelse af et eller flere fag og anvende denne til at løse en ofte casebaseret problemstilling. Du skal derfor være forberedt på, at du ikke blot skal forstå teorierne, men også skal kunne og ville bruge dem i praksis.

Tidsforbrug

HA pro. er et fuldtidsstudium, hvor du må regne med at skulle arbejde 40 timer om ugen - og i perioder mere.

Det meste af tiden har du omkring 12 undervisningstimer om ugen. Den tid, du ikke bruger på at deltage i undervisningen, bruger du på den individuelle forberedelse samt projekter, som du laver sammen med andre studerende.

Hvad skal du være god til?

Som universitetsstuderende er det vigtigt at kunne strukturere sin hverdag, da der er mange forskellige aktiviteter, der skal hænge sammen: forberedelse, læsning, gruppearbejde, evt. studiejob og selvfølgelig også venner og fritid. Ofte fylder selve undervisningen ikke så meget i din kalender, men for at hele din hverdag kan hænge sammen, kræver det, at du skaber dig overblik og planlægger din tid.

Det er også vigtigt, at du har lyst til at lære nyt og engagere dig i dit nye studium, da du har et medansvar for dit studieforløb og det udbytte, du får.

Der er meget gruppearbejde på HA pro., og resultatet afhænger derfor ikke kun af din egen indsats. Du skal derfor være indstillet på, at det at udvikle gode samarbejdsevner også er en del af uddannelsen. Du skal således være åben for at arbejde sammen med andre mennesker - og samtidigt have mod på at se tingene fra flere forskellige perspektiver.

På en uddannelse, der handler så meget om projekter og udvikling, vil det også være en fordel, hvis du tør være opsøgende og ikke er bange for at prøve kræfter med noget, der er nyt eller ukendt. Og du skal gerne være typen, der har det fint med, at der er meget, der hele tiden skal udvikles og ikke foregår i faste og vante rammer.

Hvad bør du interessere dig for?

Uddannelsen henvender sig ikke mindst til mennesker, der er nysgerrige og åbne, og som synes, det er spændende at være med til at skabe noget nyt. Projektledelse handler ikke kun om at få et forløb til at fungere praktisk - men også om at udvikle ny viden og nye måder at arbejde sammen med andre mennesker på.

Det er derfor også oplagt, at du ikke kun finder udvikling af konkrete aktiviteter spændende, men også interesserer dig for, hvad der driver og motiverer mennesker, og hvordan deres faglige og personlige forskellighed kan bruges positivt i et samarbejde.

Netværk

Da uddannelsen er helt ny, kan der selvfølgelig ikke siges noget om studenternetværk endnu. Det kan DU som ny studerende være med til at sætte dit præg på.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 03/09/2014