HA i Europæisk Business

Efter uddannelsen

 

Hvad lærer du på HA EB?

HA EB er en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, som er målrettet job hos små og mellemstore danske virksomheder, der er på springbrættet til at drive virksomhed i udlandet særligt Europa. Uddannelsen giver dig en god forståelse for de grundlæggende økonomiske sammenhænge i virksomheder og det omgivende samfund, samt de udfordringer danske virksomheder står overfor, når de søger adgang til europæiske og globale markeder. Du vil særligt få en bedre forståelse af den institutionelle kontekst, danske virksomheder opererer i på europæisk og globalt plan.

Du lærer at etablere et beslutningsgrundlag for danske virksomheders ageren på de europæiske og globale markeder samt håndtere tværkulturelle udfordringer i studie‐ og arbejdssammenhænge. Efter uddannelsen vil du bedre kunne indgå i tværfagligt samarbejde med fokus på virksomheders udvikling i en dansk, europæisk og international kontekst og påtage dig opgaver i forbindelse med strategiudvikling.

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvad du lærer på uddannelsen:  Kompetenceprofil for HA EB (pdf)

Hvad kan du efter HA EB?

De fleste vælger at gå videre på en to-årig kandidatuddannelse, fordi det giver flere og større jobmuligheder ofte med et større ansvar. Det er primært kandidatuddannelsen, der er bestemmende for, hvilken type job man får, mens bacheloruddannelsen er mere sekundær. Det bør dog siges, at man altid vil få job på sin samlede profil dvs. både bachelor- og kandidatuddannelse, erhvervserfaring, personlige kompetencer og meget andet.

Et mindre antal studerende vælger at afslutte uddannelsen og søge job efter bachelordelen. Ofte vil du efter en bacheloruddannelse blive ansat som trainee eller assistent inden for det/de områder du har arbejdet med på uddannelsen – i hvert fald til at starte med.

Karrierens mange muligheder

En karriere kan forme sig meget forskelligt. Nogle arbejder med det samme område gennem hele deres liv, mens andre foretager store skift undervejs. De fleste arbejder med ét eller flere af de områder, de har beskæftiget sig med på deres uddannelse, men der er også nogle, der arbejder inden for helt andre områder. Det enkelte menneske udvikler sig - og det gør samfundet, jobmarkedet og virksomhederne også. Det kommer hele tiden nye jobmuligheder til, mens andre forsvinder. Måske kommer du til at sidde i en type job, der slet ikke eksisterer endnu.

Kandidatuddannelser

En bacheloruddannelse omfatter mange fagområder og giver dig typisk en mere bred introduktion til det, du har valgt at studere. På en kandidatuddannelse specialiserer man sig inden for ét eller flere af de områder, man har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Det er således på kandidatdelen, man skaber sin mere individuelle faglige profil.

Det er en god idé, at du gør dig nogle overvejelser om, hvilken kandidatuddannelse, du ønsker at læse efter din bacheloruddannelse. Det er nemlig din bacheloruddannelse, der skal give dig adgang til den kandidatuddannelse, du ønsker.  Du bør dog ikke vælge en bacheloruddannelse, blot fordi den giver dig adgang til særlige kandidatuddannelser. En bacheloruddannelse tager 3 år, og det kan blive tre lange år, hvis du læser en uddannelse, der ikke interesserer dig.

På nuværende tidspunkt kan det være svært at tage stilling til valg af kandidatuddannelse, men vælger du ud fra dine interesser, er der større sandsynlighed for, at du undgår de store omvalg – både når du skal vælge kandidatuddannelse og senere søge job.

 

 

Kandidatmuligheder efter HA EB
Naturlig overbygning
Cand.merc./MSc in Economics and Business Administration
På cand.merc. kan du vælge mellem 14 forskellige erhvervsøkonomiske specialiseringer.
Generelt forbehold: CBS udvikler hele tiden udbuddet af kandidatoverbygninger. Andre muligheder kan være gældende, når de, der begynder på CBS i 2017, har afsluttet deres bacheloruddannelse.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 17/12/2017