HA i Europæisk Business

HA EB lærer dig om danske virksomheders vigtigste eksportmarkeder. Du udvikler forståelse for virksomhedsforhold, samarbejde og ledelse samt for de økonomiske og strukturelle udfordringer, der knytter sig til at slå igennem i og uden for Europa.

Præsentation af HA i Europæisk Business

Omkring 70 % af dansk erhvervslivs eksport sker til Europa. Det er også i Europa, mange danske virksomheder har deres vigtigste samarbejdspartnere. Når virksomheder med internationale ambitioner etablerer sig i andre lande eller sælger til udlandet, begynder de næsten altid på europæiske markeder. Selv de største danske virksomheder, der arbejder over hele kloden, er begyndt i Europa, og det er fortsat også der, mange af dem har deres vigtigste salg og forankring.

HA EB sætter fokus på de europæiske lande og den komplekse virkelighed, som danske virksomheder skal forstå og tilpasse sig for at få succes med etablering, eksport og samarbejde. Dynamiske forhold som økonomi, kultur og politik udgør rammevilkår for virksomheder, og de er afgørende at forholde sig til særligt for virksomheder i vækst. Hovedvægten vil være på dette udsyn på internationale dynamiske markeder. Samtidig vil du få en grundforståelse af virksomheders økonomi som en forudsætning for at vurdere internationaliseringens bidrag til virksomhedens konkurrenceevne. Du vil møde mange forskellige fag i løbet af uddannelsen, men de samler sig om tre hovedtemaer: Virksomheder, Europa og internationalisering.

Fag og indhold

Danmark i Europa

Igennem hele studiet vil du ud fra et virksomhedsperspektiv arbejde med markedsforhold i Europa og globalt. Du vil lære om forskelle og ligheder mellem forhold i Danmark og andre europæiske lande, samt de store økonomiske, politiske og kulturelle udfordringer danske virksomheder møder på forskellige europæiske markeder.

Udover denne konkrete viden vil du også oparbejde en metodisk indsigt, der gør dig i stand til systematisk at analysere relevante forhold på nye markeder. Du vil arbejde med, hvordan virksomheder tilpasser sig specifikke og foranderlige markedsforhold. Tænk fx på danske virksomheder, der skal forholde sig til, hvordan Brexit påvirker eksportmulighederne i Storbritannien.

Du vil lære om, hvordan EU’s institutioner regulerer mange vigtige virksomhedsforhold. Det kunne eksempelvis være EU’s miljøbestemmelser, kamp mod ulovlige prisaftaler og skatteunddragelse eller rammerne for, hvordan virksomheder kan og skal samarbejde.

De økonomiske sammenhænge i virksomheder og markeder

Samtidig med at du oparbejder en forståelse for europæiske markeder, giver HA EB dig en generel viden om virksomheder, ledelse og erhvervsøkonomi.

Du vil arbejde med de økonomiske forhold i virksomheder, og hvordan virksomhederne planlægger, styrer og udvikler deres forretningsmæssige aktiviteter under de givne økonomiske vilkår. Du vil beskæftige dig med organisering og forretningsstrategi særligt i forhold til virksomheder i vækst og udvikling. Du lærer at analysere markeder og muligheder, og du opnår forståelse for den rolle, marketing og strategisk samarbejde mellem virksomheder spiller, når man skal arbejde i flere lande og regioner samtidig.

Internationaliseringsprocessen og internationalt samarbejde

Efter at have oparbejdet en grundig viden om virksomheders økonomi og europæiske markedsforhold, vil du beskæftige dig med studiets sidste hovedtema: internationalisering.

Virksomheders internationalisering er meget mere end blot at sælge til andre lande. Internationalisering handler i høj grad også om strategisk samarbejde, hvor virksomheder kan have gavn af hinandens styrker på tværs af landegrænser. Tænk fx på kompleksiteten i at udvikle og sælge et højteknologisk produkt, der kræver aftaler med mange andre virksomheder, og som skal tilpasses krav og behov på en række forskellige markeder. Du vil derfor få en indføring i virksomheders internationale samarbejde indenfor hele produktions- og værdikæden: fra markedsanalyse og produktudvikling, over produktion og økonomi, til marketing, salg og leverance.

Endelig kræver internationalt samarbejde også en kulturel selvrefleksion – hvilke værdier og normer har danske virksomheder med i bagagen, og hvordan adskiller det dem fra andre landes virksomheder?

Igennem hele studiet vil du også få teorier og metoder til at undersøge virksomhedsrelaterede problemstillinger, og du bliver trænet i at anvende dem. Når man eksempelvis skal vurdere potentialet i et strategisk samarbejde med en udenlandsk virksomhed, er det afgørende at kunne indsamle, afgrænse og analysere relevant viden med henblik på at nå frem til det bedst mulige beslutningsgrundlag. HA EB vil her give dig forskellige værktøjer og øge din refleksion over valget af de enkelte værktøjer, så du selvstændigt kan undersøge virksomheders problemstillinger systematisk.

Opbygning

HA EB er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og et semester i udlandet med valgfag. Første og andet år på HA EB afsluttes med et årsprojekt, mens tredje år afsluttes med et bachelorprojekt. 

Muligheder undervejs i uddannelsen
Uddannelsens 5. semester foregår i udlandet som et udvekslingsophold på et andet universitet eller et projektorienteret forløb i en virksomhed. På den måde kommer du ud og opleve nogle af de nationale og samfundsmæssige forskelle, som uddannelsen beskæftiger sig med. Da studiet handler om virksomhedsforhold særligt inden for Europas grænser, er alle HA EB-studerende garanteret en plads på et af de europæiske universiteter, som CBS har samarbejdsaftale med. Du skal forvente udgifter i forbindelse med sprogtest, flybilletter m.m., men du kan søge legater til at dække dette. 

Hvis du foretrækker at gennemføre et projektorienteret forløb, kan du følge et forløb i en virksomhed i et andet land og efterfølgende skrive en projektrapport. Det giver dig en god mulighed for at afprøve din teoretiske viden fra studiet, og komme tæt på den virkelighed, uddannelsen handler om.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 15/11/2017