BA i Interkulturel Markedskommunikation

Uddannelsen er under udvikling, og der vil ske ændringer i uddannelsen og adgangskrav til optaget i 2018. Hold dig opdateret her på siden.

Uddannelsen er under udvikling, og der vil ske ændringer i uddannelsen og adgangskrav til optaget i 2018. Hold dig opdateret her på siden.
 

Præsentation af BA IMK

Virksomheders aktiviteter foregår ofte på udenlandske markeder. Handel og salg på tværs af både landegrænser og sprog stiller særlige krav til virksomheders måde at kommunikere på. Hvad der virker i én kultur, virker ikke nødvendigvis i en anden. På IMK har vi fokus på de mange forskellige interkulturelle udfordringer, virksomheder møder i forbindelse med international kommunikation og markedsføring.  Hvordan skal man fx sælge vindmøller til amerikanere? Eller hvordan indleder man et forretningsmøde med japanere?

For at kunne kommunikere effektivt til et udenlandsk marked må kommunikationen tilpasses den givne målgruppe og deres kultur. På IMK arbejder du med markedsføring og kommunikation, der tager højde for kulturforskelle og sproglige barrierer.

Fag og indhold

Marketing, kommunikation og sprog
På IMK vil du bevæge dig i krydsfeltet mellem markedsføring og interkulturel kommunikation. Du vil arbejde med markedskommunikation fra overordnet strategi til konkret produkt – og i alle faser – fra idé til færdigt resultat. Du har primært fag inden for kommunikation, marketing og sprog, men du får også en erhvervsøkonomisk og juridisk indsigt. På IMK arbejder vi ud fra en forståelse af interkulturel markedskommunikation, der ikke er knyttet til specifikke lande. Derfor vil du lære at forholde dig til de situationer og problemstillinger, der opstår, når parter med forskellig kulturel og sproglig baggrund mødes og gør forretning på kryds og tværs.Til forskel fra andre marketinguddannelser er der derfor hele tiden fokus på interkulturelle, kommunikative og sproglige aspekter.

På IMK vil du primært arbejde med følgende områder:

Marketing og erhvervsøkonomi
Du får kendskab til de grundlæggende vilkår og betingelser, en virksomhed fungerer under. Du vil derefter også kunne inddrage økonomiske perspektiver og spilleregler, når du fx skal udarbejde marketingstrategier eller kommunikere til et marked. Du vil lære at analysere virksomheders interne og eksterne markedsforhold og lave en markedsføringsstrategi for virksomheder. Du vil fx kunne vurdere, om det er god ide, at en virksomhed lancerer et nyt produkt på et udenlandsk marked.

Kommunikation til forskellige målgrupper
Du vil arbejde med mange forskellige former for markedskommunikation som fx pressemeddelser og salgstekster til forbrugere og virksomheder. Du vil også lære, hvordan du arbejder strategisk med brands, og hvordan du planlægger og evaluerer kommunikationskampagner. Vi inddrager også digitale og sociale medier samt de nye muligheder og betingelser, de skaber for virksomheders kommunikation.

Engelsk i praksis
På IMK har du engelsk som fremmedsprog. Der er fokus på at bruge sproget, og derfor arbejder vi med kommunikation i praksis på engelsk. Vi taler naturligvis om, hvad der er grammatisk og sprogligt korrekt, men vi lægger størst vægt på, hvad der virker, så du bliver i stand til at kommunikere hensigtsmæssigt på engelsk.Du vil lære at skrive markedsføringstekster til udenlandske virksomheder og kunder på engelsk og at formidle budskaber mundtligt gennem præsentationer og samtaler.

Udover at have fag i engelsk som fremmedsprog vil undervisningen i andre fag som fx Marketing Audit også foregå på engelsk. På den måde træner du også dit engelsk i praksis gennem andre fag. I oversigten over uddannelsen nedenfor, kan du se alle fag på IMK. Har faget en engelsk titel, bliver det undervist på engelsk.  

Bred tværfaglighed
Du vil på uddannelsen opleve, at ét fag ofte indeholder flere fagområder: kommunikation, markedsføring, kultur og engelsk. igesom du kommer til at arbejde på tværs af fagene gennem forskellige opgaver og cases. Den brede kombination af fag gør, at du vil arbejde med alle stadier i en virksomheds markedsføringsproces. Du vil derfor både skulle analysere et givent marked, lægge en strategi for markedsføringen og udarbejde det konkrete materiale i form af fx salgstekster og pressemeddelelser.

Et eksempel på interkulturel markedskommunikation, der omfatter alle uddannelsens elementer, er arbejdet med tværfaglige cases. De studerende har på 6. semester fx arbejdet med, hvordan Nestlé kan skabe et mere bæredygtigt brand. De studerende opstillede en fuld markedsføringsstrategi med markedsanalyse, målsætninger og målgruppe. Desuden udformede de et konkret kommunikationsprodukt, der lå i forlængelse af strategien.

Opbygning

IMK er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag samt valgfag på 5. semester, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På uddannelsens første år arbejder du med grundlæggende teorier og metoder inden for marketing, kultur og kommunikation. På andet år arbejder du videre med at omsætte teorier og strategi til konkrete kampagner og tekster.  

5. semester består af valgfag. Her har du mulighed for at specialisere dig inden for fx marketing, kommunikation eller engelsk eller tilføje andre fagområder som fx HR, politik eller statistik. Mulighederne på IMK er:

  • Valgfag på CBS: Du kan vælge mellem alle valgfag, der udbydes på CBS – med få undtagelser.
  • Valgfag på andre universiteter i Danmark
  • Udveksling: Et semester på et udenlandsk universitet – det gør ca. ½ af alle IMK-studerende.
  • Projektorienteret forløb: Praktikophold hos en virksomhed i Danmark eller i udlandet, som afsluttes med en projektrapport.

6. semester afslutter uddannelsen – både i bredden og i dybden. Her arbejder du med en tværfaglig case, der samler elementer fra alle fag, og et bachelorprojekt, hvor du selv vælger et emne, du vil fordybe dig i.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/11/2017