BA i Interkulturel Markedskommunikation

Efter uddannelsen

 

Hvad lærer du på IMK?

Som bachelor i IMK vil du bevæge dig i skæringsfladen mellem marketing og interkulturel kommunikation. Du lærer at målrette din kommunikation til forskellige modtagere ud fra analyser af deres behov og interesser.
Du vil kunne arbejde med markedskommunikation fra overordnet strategi til konkret produkt – og i alle faser – fra idé til færdigt resultat. Samtidig får du et dybere kendskab til engelsk som fremmedsprog. Det betyder, at du ikke kun vil kunne arbejde med markedskommunikation på dansk, men også på engelsk.

Fordi vi arbejder ud fra en forståelse af interkulturel markedskommunikation, der ikke er knyttet til specifikke lande, lærer du også at forholde dig til de situationer og problemstillinger, der opstår, når parter med forskellig kulturel og sproglig baggrund mødes og gør forretninger på kryds og tværs.
 
Når du er færdig som bachelor i IMK, vil du derfor kunne arbejde med:

  • marketingkampagner
  • kommunikationsstrategier
  • kommunikationsløsninger tilpasset forskellige interkulturelle situationer
  • kommunikationsprodukter tilpasset modtagerens sproglige og kulturelle baggrund som fx produktbeskrivelser, virksomhedsprofiler, hjemmesidetekster, pressemeddelelser, mails og medarbejderblade
  • forhandlinger på dansk og engelsk
  • præsentationer på dansk og engelsk

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvad du lærer på uddannelsen: PDF iconKompetenceprofil for IMK

Hvad kan du efter IMK?

De fleste vælger at gå videre på en to-årig kandidatuddannelse, fordi det giver flere og større jobmuligheder, og ofte med et større ansvar. Det er primært kandidatuddannelsen, der er bestemmende for, hvilken type job man får, mens bacheloruddannelsen er mere sekundær. Det bør dog siges, at man altid vil få job på sin samlede profil, dvs. både bachelor- og kandidatuddannelse, erhvervserfaring, personlige kompetencer og meget andet.

Et mindre antal studerende vælger at afslutte uddannelsen og søge job efter bachelordelen. Ofte vil du efter en bacheloruddannelse blive ansat som trainee eller assistent inden for det område eller de områder, du har arbejdet med på uddannelsen – i hvert fald til at starte med.

Karrierens mange muligheder

En karriere kan forme sig meget forskelligt. Nogle arbejder med det samme område gennem hele deres liv, mens andre foretager store skift undervejs. De fleste arbejder med ét eller flere af de områder, de har beskæftiget sig med på deres uddannelse, men der er også nogle, der arbejder inden for helt andre områder. Det enkelte menneske udvikler sig - og det gør samfundet, jobmarkedet og virksomhederne også. Det kommer hele tiden nye jobmuligheder til, mens andre forsvinder. Måske kommer du til at sidde i en type job, der slet ikke eksisterer endnu.

Kandidatuddannelser

En bacheloruddannelse omfatter mange fagområder og giver dig typisk en bred introduktion til det, du har valgt at studere. På en kandidatuddannelse specialiserer man sig inden for ét eller flere af de områder, man har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Det er således på kandidatdelen, man skaber sin mere individuelle faglige profil.

Det er en god idé, at du gør dig nogle overvejelser om, hvilken kandidatuddannelse du ønsker at læse efter din bacheloruddannelse. Det er nemlig din bacheloruddannelse, der skal give dig adgang til den kandidatuddannelse, du ønsker.  Du bør dog ikke vælge en bacheloruddannelse, blot fordi den giver dig adgang til særlige kandidatuddannelser. En bacheloruddannelse tager 3 år, og det kan blive tre lange år, hvis du læser en uddannelse, der ikke interesserer dig.

På nuværende tidspunkt kan det være svært at tage stilling til valg af kandidatuddannelse, men vælger du ud fra dine interesser, er der større sandsynlighed for, at du undgår de store omvalg – både når du skal vælge kandidatuddannelse og senere søge job.

 

Kandidatmuligheder efter BA IMK
Naturlig overbygning Andre overbygninger
Cand.merc.(kom.)
Cand.merc.(kom.) giver dig en bred forståelse for kompleks, strategisk virksomhedskommunikation både internt og eksternt i virksomheder og andre typer af organisationer – særligt mhp. opnåelse af forretningsmæssige mål i en global kontekst.

MA in Multicultural Communication in Organizations ** eller MA in Intercultural Marketing **

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 02/06/2017