BA i Engelsk og Organisationskommunikation

Efter uddannelsen

 

Hvad lærer du på EOK?

EOK retter sig især mod mellemstore og store multikulturelle virksomheder og organisationer, hvor professionel kommunikation på engelsk er af afgørende betydning.

På EOK lærer du at identificere og løse kommunikative problemstillinger i en international sammenhæng. Du vil fx kunne kvalitetssikre organisationers engelsksprogede kommunikation, så den fremstår mere kompetent og troværdig, og tilpasse kommunikationen til et bestemt formål og en bestemt målgruppe.

Du lærer desuden om organisationers opbygning og adfærd, så du får en forståelse for den sammenhæng kommunikation indgår i. Derudover får du en kulturforståelse, der hjælper dig til at kommunikere på tværs af forskellige forretningskulturer, nationale kulturer og sprog.

Eksempler på konkrete arbejdsopgaver:

  • at indsamle og analysere kompleks information og videreformidle det på en måde, der er tilpasset formålet og målgruppen – både mundtligt og skriftligt.
  • at udarbejde oplæg og bidrag til forhandlinger, personaleblade, hjemmesider og intranet.
  • at deltage i ledelsen af sproglige processer og projekter herunder sprog- og tekstrevision og oversættelsesprojekter.
  • at sikre professionel interkulturel kommunikation på engelsk ved at identificere og analysere relevante kulturelle forskelle i en aktuel kommunikationssituation og tilpasse kommunikationsstrategier og sproglige valg herefter.
  • at rådgive virksomheder og dens medarbejdere i sproglige og kulturelle spørgsmål, fx ifm. kontraktforhandlinger.
  • at identificere behov for efteruddannelse inden for sprog- og kulturområdet og planlægge relevante aktiviteter.

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvad du lærer på uddannelsen: Kompetenceprofil for EOK (pdf)

Hvad kan du efter EOK?

De fleste vælger at gå videre på en to-årig kandidatuddannelse, fordi det giver flere og større jobmuligheder, og ofte med et større ansvar. Det er primært kandidatuddannelsen, der er bestemmende for, hvilken type job man får, mens bacheloruddannelsen er mere sekundær. Det bør dog siges, at man altid vil få job på sin samlede profil, dvs. både bachelor- og kandidatuddannelse, erhvervserfaring, personlige kompetencer og meget andet.

Et mindre antal studerende vælger at afslutte uddannelsen og søge job efter bachelordelen. Ofte vil du efter en bacheloruddannelse blive ansat som trainee eller assistent inden for det område eller de områder, du har arbejdet med på uddannelsen – i hvert fald til at starte med.

Karrierens mange muligheder

En karriere kan forme sig meget forskelligt. Nogle arbejder med det samme område gennem hele deres liv, mens andre foretager store skift undervejs. De fleste arbejder med ét eller flere af de områder, de har beskæftiget sig med på deres uddannelse, men der er også nogle, der arbejder inden for helt andre områder. Det enkelte menneske udvikler sig - og det gør samfundet, jobmarkedet og virksomhederne også. Det kommer hele tiden nye jobmuligheder til, mens andre forsvinder. Måske kommer du til at sidde i en type job, der slet ikke eksisterer endnu.

Kandidatuddannelser

En bacheloruddannelse omfatter mange fagområder og giver dig typisk en bred introduktion til det, du har valgt at studere. På en kandidatuddannelse specialiserer man sig inden for ét eller flere af de områder, man har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Det er således på kandidatdelen, man skaber sin mere individuelle faglige profil.

Det er en god idé, at du gør dig nogle overvejelser om, hvilken kandidatuddannelse du ønsker at læse efter din bacheloruddannelse. Det er nemlig din bacheloruddannelse, der skal give dig adgang til den kandidatuddannelse, du ønsker.  Du bør dog ikke vælge en bacheloruddannelse, blot fordi den giver dig adgang til særlige kandidatuddannelser. En bacheloruddannelse tager 3 år, og det kan blive tre lange år, hvis du læser en uddannelse, der ikke interesserer dig.

På nuværende tidspunkt kan det være svært at tage stilling til valg af kandidatuddannelse, men vælger du ud fra dine interesser, er der større sandsynlighed for, at du undgår de store omvalg – både når du skal vælge kandidatuddannelse og senere søge job.

 

Kandidatmuligheder efter BA EOK
Naturlig overbygning

MA in International Business Communication:

Multicultural Communication in Organizations:
MCO focuses on the links between communication and the organisation. It enables you to work strategically with internal communication and knowledge exchange focusing on cultural and linguistic diversity in relation to the goals, structure and values of international organisations. You will also develop excellent skills in English which enable you to communicate across different languages and cultures.

eller

Intercultural Marketing:
You will learn to plan marketing processes based on an understanding of intercultural differences in the global market place and their consequences for marketing and management. You will learn the principles of consumer marketing and research, and business to business marketing including relationship building. You will also develop excellent skills in English which enable you to communicate across different markets, languages and cultures.

Generelt forbehold: CBS udvikler hele tiden udbuddet af kandidatoverbygninger. Andre muligheder kan være gældende, når du har afsluttet din bacheloruddannelse.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 24/01/2017