BA i Engelsk og Organisationskommunikation

På EOK arbejder du med kommunikation i internationale virksomheder, hvor engelsk er koncernsprog. Du lærer at kommunikere på tværs af lande og kulturer, og samtidig arbejder du professionelt med engelsk som fremmedsprog.

Fag og indhold

Kommunikation i internationale organisationer
På EOK arbejder du med professionel kommunikation på tværs af geografiske og kulturelle grænser i internationale organisationer, hvor engelsk er koncernsprog.

Du lærer om organisationers opbygning og adfærd, og hvordan du kan vurdere hvilken kommunikativ indsats, der er mest hensigtsmæssig i forskellige situationer.

Du lærer især om betydningen af kommunikation ifm. organisationers interne forhold, fx sammenhænge mellem kommunikation og organisationers opbygning og kommunikationens rolle i krisesituationer eller under forandringer. Du vil også beskæftige dig med organisationers kommunikation med omverdenen, fx hvordan kommunikation kan være med til at skabe og opretholde en organisations omdømme over for samarbejdspartnere og kunder.

På EOK arbejder du med kommunikation i både teori og praksis. Du introduceres til en række kommunikationsteorier, samtidig med at du lærer at formidle budskaber effektivt og overbevisende. Du bliver gennem studiet klædt på til at kunne tilpasse din kommunikation til forskellige målgrupper, situationer og kulturer.  

Kultur og formidling
Hvad sker der, når kulturer mødes? Det er et spørgsmål, man som virksomhed med internationale interesser er nødt til at forholde sig til. Ellers kan det gå grueligt galt!

På EOK arbejder du med forskellige forretningskulturer, og hvordan man gør forretning i og på tværs af disse. Du får en række konkrete værktøjer til at forstå og begå dig i fremmede kulturer. Du får indblik i forskellige former for kulturelle forretningsskikke, forskellige niveauer af høflighed, hierarkiske traditioner m.m.

På EOK handler det i høj grad om at lære at navigere inden for kulturelle og sproglige forskelligheder. Du får indsigt i både det britiske og det amerikanske samfund, og du lærer bl.a., hvordan man formidler danske forhold til andre kulturer. Det kunne fx være at forklare politikere i EU, hvordan fængselsvæsenet fungerer i Danmark. Her må man først forstå, hvad der er kulturspecifikt, og dernæst hvordan det kan tilpasses til modtageren. Man skal så at sige forstå, hvad modtageren ikke forstår, for at kunne formidle sit budskab.

Engelsk i en globaliseret verden
På EOK lærer du at skabe engelsksproget kommunikation, der virker på tværs af grænser. Der er fokus på, hvordan engelsk bruges i erhvervslivet, og du vil derfor ikke beskæftige dig med skønlitteratur. Derimod arbejder du med tekster hentet fra organisationers daglige kommunikation. Her vil du lære at tilpasse dine tekster til forskellige målgrupper og situationer, at læse og forstå juridiske begreber på engelsk i forbindelse med fx kontraktskrivning og at skrive professionelle salgstekster m.m.

På EOK går man også i detaljer med det engelske sprog. Du vil fx arbejde med tekstanalyse, sprogets opbygning og grammatik, men også med genreforståelse, målgruppetilpasning, udtale og mundtlige præsentationer. Du lærer også at oversætte fra dansk til engelsk og omvendt. Alt i alt lærer du professionelt engelsk, så du kan kommunikere mere effektivt og overbevisende på engelsk inden for de tekstgenrer, der findes i erhvervslivet.

PDF iconLæs mere om BA EOK

Opbygning

EOK er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og enkelte valgfrie fag, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På uddannelsens 5. semester har du udelukkende valgfag. Her har du mulighed for at tage valgfag enten i Danmark eller i udlandet. Du kan vælge at specialisere dig inden for fx kommunikation, organisation, sprog og kultur eller tilføje andre fagområder som fx HR, projektledelse, politik eller andet, du måtte finde interessant.

Mange EOK-studerende vælger at tage på udveksling på et af CBS’ mange partneruniversiteter rundt om i verden, da et udlandsophold er en god måde at styrke både sproglige og kulturelle kompetencer på.

Du har også mulighed for at erstatte nogle af dine valgfag med et projektorienteret forløb, hvor du er i praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller organisation og efterfølgende skriver en projektrapport. Det giver dig en god mulighed for at afprøve din teoretiske viden fra studiet i praksis.

Der er to større projekter i studieforløbet. På 4. semester er der et midtvejsprojekt i faget Discourses and power, og på 6. semester afsluttes uddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du selv vælger en problemstilling inden for uddannelsens fagområder, som du ønsker at fordybe dig i.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 27/04/2017