Kvote 1 og 2

Kvote 1 – Kvote 2 – Dispensat – Motiveret ansøgning

 

Kvote 1 og 2
 

KVOTE   HVEM? HVORDAN?

Kvote 1    

 

 

 

 • Ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen eller en international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen

Kun karaktergennemsnit
Kvalificerede ansøgere i denne kvote vurderes udelukkende på deres karaktergennemsnit.

 

 

Kvote 2 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen eller en international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen og mindst et sabbat-år, som ønsker en helhedsvurdering
 • Dispensater
 • Ansøgere med en eksamen fra Schweiz eller uden for EU/EØS
Helhedsvurdering
Kvalificerede ansøgere i denne kvote bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering.

De specifikke adgangskrav skal altid være opfyldt for at komme i betragtning til optagelse.

Har du en dansk adgangsgivende eksamen, eller en en international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen, og har du søgt i kvote 2, vil din ansøgning altid blive vurderet i både kvote 1 og 2.
Har du en international adgangsgivende eksamen, læs mere på den engelske side - Selection Quotas

 

Kvote 1: Dit gennemsnit afgør om du kan optages

Kvote 1 er for dig, der har bestået en adgangsgivende eksamen, og som udelukkende ønsker at blive vurderet på dit karaktergennemsnit.

Sådan foregår det

I kvote 1 vurderes du KUN på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Det er ikke muligt at forbedre sit karaktergennemsnit, når du først har afsluttet din adgangsgivende eksamen.

Har du taget flere adgangsgivende eksaminer, vil det være karaktergennemsnittet fra din første eksamen, der bruges.

Ansøgerne i denne kvote optages efter faldende gennemsnit. Det betyder, at man begynder med den, der har det højeste gennemsnit, og fortsætter, indtil alle pladser er fyldt op.

Du kan se sidste års kvotienter og studiepladser under Statistik.

Se deadline for at ansøge gennem kvote 1 på næste trin – Ansøg

Hurtigt i gang bonus afskaffes fra 2020

Fra 1. januar 2020 bliver "hurtig i gang bonus" afskaffet, jfr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 107 af 12/02/2018).

Det betyder at der ikke er hurtigt i gang bonus for ansøgere i 2020.

Kvote 2: Vi laver en helhedsvurdering af din ansøgning ud fra flere kriterier

Kvote 2 er for dig, der ønsker at blive vurderet ud fra en helhedsvurdering. Det kan være fordi, du ønsker at blive vurderet på andet end dit karaktergennemsnit ELLER fordi du ikke har en adgangsgivende eksamen, og derfor er dispensat
Vigtigt for begge grupper er, at du ALTID skal opfylde de specifikke adgangskrav. Det er kun aktiviteter efter du har afsluttet din adgangsgivende eksamen, der kan tages i betragtning. Dog max. 12 måneders aktiviteter i alt. 

I helhedsvurderingen indgår følgende:

 • Karakterer i de specifikke adgangskrav
 • Aktiviteter du har afsluttet efter du har bestået din adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning (for udvalgte uddannelser)

Da der er tale om en helhedsvurdering, kan vi ikke oplyse, hvor meget de enkelte kriterier tæller i vurderingen af din ansøgning. Vi kan dog sige, at på de uddannelser, hvor der indgår en motiveret ansøgning, vægter denne højt i udvælgelsen. Der er ingen forskel på, om du fx har arbejdet eller læst på en videregående uddannelse. Nedenfor har vi beskrevet alle kriteriere og aktiviteter som kan indgå i vurderingen af din ansøgning.  
 

Karakterer i de specifikke adgangskrav

I helhedsvurderingen i kvote 2 indgår også:

 • Dine karakterer i de specifikke adgangskrav
 
Karakterer i de specifikke adgangskrav er de karakterer, du har fået i de fag, som hver enkelt uddannelse har som specifikke adgangskrav. Det er alle dine karakterer, der bruges. Jo højere karakterer du har, jo bedre er du stillet i en helhedsvurdering.

Erhvervsarbejde

For at erhvervsarbejde er gældende, skal følgende være opfyldt:

 • Min. 30 timer om ugen (det SKAL være én ansættelse)
 • Min. én sammenhængende måned (én måned svarer til 30 dage)
 • Max. 12 måneder kan tages i betragtning

Der skelnes ikke mellem forskellige former for erhvervsarbejde. Frivilligt arbejde, værnepligt og barsel indgår også som erhvervsarbejde. 

Du skal kunne dokumentere dit erhvervsarbejde
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

Dokumentation for selvstændigt erhvervsarbejde

Vi accepterer følgende dokumentation:

 • Årsregnskab
 • Forretningsplan
 • Tro og love erklæring for min. 30 timer om ugen i virksomheden samt, at du ikke har modtaget overførselsindkomst i perioden
 • Dokumentation fra kommune om iværksætterstøtte, henvisning til virksomhedens hjemmeside o.l. 

En ansættelseskontrakt eller en anbefaling kan IKKE bruges som dokumentation for erhvervsarbejde.

Udlandsophold

COVID-19: CBS opfordrer til at man følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Husk at du kan gennemføre andre kvote 2 aktiviteter i stedet, f.eks. erhvervserfaring (inklusiv frivilligt arbejde og praktik) eller højskoleophold. Alle disse aktiviteter indgår på lige fod, så det stiller dig ikke bedre, at du har et udlandsophold, fremfor en af de andre aktiviteter.

For at udlandsophold er gældende, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal opholde dig i et andet land i min. én sammenhængende måned (én måned svarer til 30 dage).
 • Max 6 måneder kan tages i betragtning.
 • Det må ikke være det land, du har taget din adgangsgivende eksamen i.

Du skal kunne dokumentere dit udlandsophold
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

 • Passtempler (udenfor EU)
 • Huslejeindbetaling
 • Boarding cards
 • Dokumentation for aktivitet i landet, såsom arbejdsgivererklæring, karakterudskrift eller lignende

Vi accepterer ikke: Bookinger og rejseplaner. 

Videregående uddannelse

For at videregående uddannelse er gældende, skal følgende være opfyldt:

 • Det skal være på højere niveau end gymnasialt niveau.
 • Bestået min. 5 ECTS point (svarende til en måneds fuldtidsstudie).
 • Max. få 60 ECTS point (svarende til 12 måneder) taget med i betragtning.

Du skal kunne dokumentere din videregående uddannelse 
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

 • Et officielt karakterudskrift(med stempel og underskrift), hvoraf fagets omfang i ECTS-point fremgår, og hvoraf det fremgår, at faget er bestået. 

Højskoleophold

For at Højskoleophold er gældende, skal følgende være opfyldt:
 • Du skal have boet på højskolen
 • Min. én sammenhængende måned (én måned svarer til 30 dage)
 • Max 6 måneder kan tages i betragtning

Du skal kunne dokumentere dit højskoleophold
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

 • Diplom, hvor det fremgår, at du har fuldført dit højskoleophold og perioden for opholdet.
Dobbeltaktivitet

CBS opfordrer til at man følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Da det er en konkret helhedsvurdering, så vil det også indgå i vores vurdering, at der ikke er de samme muligheder for at rejse under Covid-19.

Dobbeltaktivitet vurderes dobbelt i behandlingen af din ansøgning. Fællesnævneren er at aktiviteten skal være foregået i udlandet. Dobbeltaktivitet er en kombination af enten:

 • Udlandsophold og erhvervsarbejde 
 • Udlandsophold og videregående uddannelse
 • Udlandsophold og højskoleophold

For at udlandsophold og erhvervsarbejde/højskole/videregående uddannelse kan indgå sammen i vurderingen af din ansøgning, skal begge aktiviteter være foregået samtidigt i en periode på mindst én måned. Du kan max. tilføje seks måneders dobbeltaktivitet. 

Motiveret ansøgning

På de flester uddannelser indgår den motiverede ansøgning som en vigtig del af helhedsvurderingen. Du skal selv skrive din motiverede ansøgning. Her kan du se de uddannelser, hvor den motiverede ansøgning indgår i helhedsvurderingen, samt finde inspiration til udarbejdelse af din personlige motiveret ansøgning. 

Det er vigtigt, at din(e) motiverede ansøgning(er) er uploadet til din ansøgning på Optagelse.dk, senest d. 15. marts kl. 12.00. Uploades motiverede ansøgninger senere, vil de ikke blive taget i betragtning i helhedsvurderingen.

Den motiveret ansøgning ingår på følgende uddannelser: 

 • BSc in Business Administration and Digital Management
 • BSc in Business Administration and Sociology
 • BSc in Business, Asian Language and Culture – International Business in Asia
 • BSc in Business, Language and Culture
 • BSc in International Business
 • BSc in International Business and Politics
 • BSc in Business Administration and Service Management
 • BSc in Shipping and Trade (Specifikke spørgsmål)
 • HA i Europæisk Business (Specifikke spørgsmål)
 • HA i Markeds- og Kulturanalyse
 • HA pro. – Erhvervsøkonomi og projektledelse 
 • HA(fil.) – Erhvervsøkonomi – filosofi
 • HA(psyk.) – Erhvervsøkonomi – psykologi
 • HA(kom.) – Erhvervsøkonomi – virksomhedskommunikation (Specifikke spørgsmål)
 • HA(it.) - Erhvervsøkonomi - informationsteknologi

Det er kun på de uddannelser, som er listet ovenover, hvor den motiverede ansøgning tages i betragtning i helhedsvurderingen. Det betyder, at uploader du alligevel en motiveret ansøgning til en anden uddannelse end listet ovenover, vil den ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

Tre af uddannelserne har stillet specifikke spørgsmål, der skal besvares i den motiverede ansøgning. Du finder spørgsmålene længere nede på siden.

Indhold
En motiveret ansøgning må maksimalt fylde to A4-sider.

Søger du en dansksproget uddannelse, SKAL din motiverede ansøgning være skrevet på dansk, svensk eller norsk.

Søger du en engelsksproget uddannelse, SKAL den være skrevet på engelsk.

Du skal selv skrive din motioveret ansøgning, da det blandt andet kan hjælpe dig til at træffe det rigtige studievalg. Igennem skriveprocessen vil du opnå større viden om dit ønskestudie, og derved sikre du og vi, at du har valgt rigtigt. 


den_gode_motiverede_ansoegning-01.png
 

I din motiverede ansøgning bør du inddrage din baggrund, dine erfaringer og dine fremtidsplaner i relation til uddannelsen. Eksempler på indhold kunne være:

 • Dit bidrag: Hvad kan du, ud fra din baggrund og erfaring, bidrage med til uddannelsen, og hvad vil du få ud af det miljø, der er på uddannelsen?
 • Din motivation: Hvorfor vil du gerne læse uddannelsen?
 • Dine karriereplaner: Hvad er dine fremtidsplaner, og hvordan kan uddannelsen hjælpe dig til at nå dine mål?

Husk at være konkret og specifik, når du skriver din motiverede ansøgning. Vær personlig i stedet for professionel, reflektér, perspektivér og vis, hvem DU er – og hvem du er sammen med andre. Det handler ikke om at vise facade eller flashe CV.


Uddannelsesspecifikke spørgsmål:
Visse af vores uddannelser har stillet specifikke spørgsmål, som du skal besvare/forholde dig til i den motiverede ansøgning.

BSc in Shipping and Trade stiller følgende spørgsmål:

 • Describe situations where you achieved results together with other people and how you contributed?
 • What are your most important strengths in relation to customer contact and teamwork? Why?

 

HA i Europæisk Business stiller følgende spørgsmål:

 • Hvad er et godt studiemiljø?
 • Hvordan forholder du dig til det obligatoriske udlandsophold på 5. semester?

 

HA(kom), Erhvervsøkonomi - virksomhedskommunikation stiller følgende spørgsmål:

 • Hvorfor har du valgt HA(kom) i stedet for en anden kommunikationsrelateret uddannelse, herunder professionsuddannelser?
 • Hvad er et eksempel på et kommunikationsrelateret job, som du synes virker spændende?
   


 

Gyldighed

Ovenstående information bliver løbende opdateret indtil den 1. feb. 2021. Hold dig derfor opdateret for ændringer indtil da.

 

Her kan du læse mere om, hvordan du skal ansøge: Ansøg
 

Sidst opdateret: Student Affairs // 21/06/2021


SU

Har du spørgsmål om SU? Tjek su.dk.

Kontakt

Læs disse sider omhyggeligt. Kontakt os, hvis du stadig har spørgsmål.