Bacheloroptag: Svar og Statistik

Svar – Kvotienter – Ansøgertal – Statistik

ADGANGSKRAV

KVOTER

ANSØG

SVAR OG STATISTIK

OPTAGET

SVAR OG STATISTIK

Dit optagelsesbrev bliver sendt til din e-boks d. 26. juli, kl. 12, hvis du har søgt med NemID.   

Hvis du har søgt optagelse uden NemID, vil dit optagelsesbrev bliver sendt med almindelig post. Derudover vil du modtage en servicemail i løbet af 26. juli med besked om, at dit optagelsesbrev er på vej. Vi har ikke mulighed for at sende dit optagelsesbrev på e-mail, da brevet indeholder personfølsomme data.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Du modtager kun ét svar, uanset hvor mange steder du har søgt ind.
 • Du modtager kun svar fra det universitet, hvor du er optaget. Du vil altså ikke modtage svar fra alle de steder, du har søgt.
 • Er du ikke optaget nogen steder, vil du modtage et svar fra KOT (Den Koordinerede Tilmelding).
 • Hvis du er i gang med at supplere, vil din optagelse være betinget af, at du består suppleringen.
 • Hvis du ikke opfylder alle adgangskrav til alle de søgte uddannelser, vil du modtage særskilt brev om dette​. Bemærk, at du også modtager brev om manglende opfyldelse af adgangskrav, selvom du er optaget på en højere prioritet (det er vi forpligtet til at gøre).
Du får tilbudt en studieplads

Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du enten takke ”Ja tak” eller ”Nej tak” til studiepladsen.

Ja tak til studieplads
Hvis du får tilbudt en studieplads og ønsker at starte på studiet, skal du sige ”Ja tak” ved at følge linket i dit optagelsesbrev. Brevet indeholder også dit brugernavn og password.

Modtager vi ikke din bekræftelse inden d. 31. juli kl. 12.00, mister du din plads.

Skift af uddannelse
Det er IKKE muligt at blive overflyttet til en anden uddannelse. Hvis du ønsker at starte på en anden uddannelse, end den du har fået tilbudt, skal du takke ”nej tak” til studiepladsen og søge om optagelse på ny til næste år.

Nej tak til studieplads
Hvis du får tilbudt en studieplads, og ikke ønsker at starte på studiet i år, skal du at sige ”nej tak” til studiepladsen. Det er IKKE muligt at udsætte studiestart til næste år. 
Du er blevet betinget optaget

Hvis du er betinget optaget, betyder det, at du er optaget, selvom du ikke opfylder alle adgangskrav. Du skal opfylde det adgangskrav, du mangler, umiddelbart inden den givne deadline.

Husk at sige JA TAK!
Selvom din optagelse er betinget, er det er vigtigt, at du siger ”Ja tak” ved at følge linket i dit optagelsesbrev. Brevet indeholder også dit brugernavn og password.
Modtager vi ikke din bekræftelse inden d. 31. juli kl. 12.00, mister du din plads.

Dokumentation for opfyldelse af din betingelse
Du kan sende dokumentationen med e-mail til bacheloroptag@cbs.dk eller med post til CBS Admissions, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, inden den 15. september kl. 12.
Du mister din studieplads, hvis du ikke kan dokumentere, at du har bestået din betingelse inden deadline.

Du er ikke blevet optaget på din 1. prioritet
Det er desværre ikke alle, der bliver optaget på deres 1. prioritet. Dette skyldes en af nedenstående:

 • Du har ikke opfyldt de nødvendige adgangskrav. Se Adgangskrav.
 • Du har ikke haft det nødvendige karaktergennemsnit i kvote 1.
 • Du har søgt i kvote 2, og andre ansøgere havde bedre kvalifikationer end dig.
Du har fået afslag

Det er desværre ikke alle ansøgere, vi kan tilbyde en studieplads. Hvis du ikke er kommet ind på CBS, skyldes det én af følgende:

 • Du har ikke opfyldt adgangskravene. Se Adgangskrav.
 • Du har ikke haft det nødvendige karaktergennemsnit i kvote 1 i forhold til adgangskvotienten. Se kvotienter & Studiepladser længere nede på denne side.
 • Du har søgt i kvote 2, og andre ansøgere havde bedre kvalifikationer end dig. Se mere på Kvoter om helhedsvurderingen.

Ledige pladser
Vi  har ingen ledige pladser eller ventelister. Hvis du gerne vil i gang med at læse i år, kan du læse mere om ledige pladser på http://www.kot.dk.

Hvis du er meget opsat på at læse på CBS, må du vente og søge ind igen til næste år. Indtil da kan du undersøge dine muligheder for at forbedre dine chancer – se fx Kvoter (kvote 1 og kvote 2) eller kontakt Studievejlederne.

 

Spørgsmål til svarbrev

Har du spørgsmål til dit svarbrev eller til behandlingen af din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os på bacheloradmission@cbs.dk. Det gælder også, hvis du er utilfreds eller mener, at din ansøgning ikke er behandlet korrekt. Vi vil altid forsøge at få opklaret eventuelle misforståelser eller rette op på eventuelle fejl fra vores side.

Klagevejledning

Du kan klage over vores afgørelse, hvis du mener, at det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt. Fristen for at klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt dig.

Hvad kan du klage over?
Hvis du mener, at det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt, kan du klage. Med "afgørelsen" menes afslaget eller det betingede optag, du har modtaget; dvs. du har fået et svar, som ikke giver dig fuldt medhold. Du kan derimod ikke klage over de faglige skøn, der er indgået i afgørelsen, idet vores faglige vurdering og skøn er endelig.

Kontakt os, før du klager
Hvis du ønsker at klage, vil vi meget gerne, at du kontakter os (bacheloroptag@cbs.dk) først, uanset om du er utilfreds med det retslige grundlag eller selve afgørelsen. Vi vil altid forsøge at få opklaret eventuelle misforståelser eller rette op på eventuelle fejl fra vores side.

Klage
Hvis du, efter at have talt med os, stadig ønsker at klage over vores afgørelse, skal du klage til Rektor. 
En eventuel klage skal stiles til "Rektor Per Holten-Andersen" og sendes pr. e-mail til: legal@cbs.dk. Du skal i klagen redegøre for, hvilke forhold i afgørelsen du er uenig i.

 

Ansøgertal

Nedenfor finder du ansøgertal for CBS' bacheloruddannelser.


Ansøgertal 2019


Optagelsesområde

1. prioriteter 2019
(forskel  fra 2018)

Alle prioriteter 2019
(forskel fra 2018)   

HA almen

978
(+12%)

2488
(+15%)

HA(it.)

169
(+8%)

629
(+5%)

HA(jur.)

241
(-7%)

1116
(+6%)

HA i markeds- og kulturanalyse 420
(NA)
1078
(NA)
HA(mat.)

92
(-23%)

360
(-17%)

HA(fil.)

61
(-6%)

273
(-8%)

HA(kom.)

236
(-3%)

799
(-5%)

HA(psyk.)

331
(+8%)

861
(+1%)

HA i projektledelse

323
(+16%)

782
(+12%)

HA i europæisk business

122
(-30%)

484
(-16%)
BSc in Business, Language & Culture

182
(-20%)

429
(-29%)

BSc in International Business

682
(0%)

1184
(-1%)

BSc in International Business & Politics

305
(-1%)

811
(-2%)

BSc in Business Administration & Sociology

178
(+24%)

691
(+13%)

BSc in Business Administration & Service Management
(fordelt på de tre linjer)
210
(-13%)
817
(-7%)
BSc in International Business in Asia

104
(-10%)

180
(-23%)

BSc in Business Administration & Digital Management

371
(-5%)

906
(-20%)

BSc in International Shipping & Trade

106
(+13%)

338
(-7%)Ansøgertal 2018


Optagelsesområde

Pladser

1. prioriteter 2018
(forskel  fra 2017)

Alle 2018
(forskel fra 2017)   

Kvalificerede ansøgere i 2018

Ha Almen 740

874
(-1%)

2162
(1%)

2031
HA (it.) 120

157

(4%)

600

(9%)

560
HA (jur.) 225

259

(15%)

1057

(6%)

1005
HA (mat.) 95

119

(29%)

432

(29%)

404
HA (fil.) 80

65

(-32%)

298

(-19%)

284
HA (kom.) 160

244

(34%)

843

(16%)

745
HA (psyk.) 160

306

(1%)

853

(3%)

805
HA (Projektledelse) 95

278

(7%)

699

(3%)

652
BSc in Business, Language & Culture (SPRØK) 160

228

(5%)

604

(16%)

339
BSc in International Business 180

685

(-11%)

1190

(-6%)

760
BSc in International Business and Politics 140

307

(-6%)

824

(-8%)

575
BSc in Business Administration and Sociology 90

143

(-8%)

614

(3%)

399
BSc in Business Administration and Service Management (fordelt på de tre linjer) 195 242
(1%)
874
(11%)
578
BSc in International Business in Asia - Chinese 70

116

(76%)

234

(59%)

165
BA i Interkulturel markedskommunikation 140

309

(-2%)

638

(-4%)

575
BSc in Business Administration and Digital Management 90

319

(NA)

1137

(NA)

833
BSc in International Shipping and Trade 55

94

(-15%)

365

(-2%)

217
HA i Europæisk business 140

175

(-45%)

577

(-36%)

540


 

Ansøgertal 2017

Optagelsesområde

Pladser

1. prioriteter 2017
(forskel  fra 2016)

Alle 2017
(forskel fra 2016)   

Kvalificerede ansøgere i 2017

Ha Almen 620

885
(-12%)

2149
(-9%)

1995
HA (it.) 110

151

(14%)

552

(3%)

523
HA (jur.) 200

226

(-16%)

993

(-9%)

945
HA (mat.) 95

92

(-3%)

336

(-7%)

299
HA (fil.) 70

95

(48%)

369

(20%)

352
HA (kom.) 150

182

(-23%)

726

(-11%)

623
HA (psyk.) 150

302

(2%)

829

(1%)

769
HA (Projektledelse) 85

260

(-27%)

679

(-19%)

619
BSc in Business, Language & Culture (SPRØK) 160

217

(-16%)

522

(-19%)

282
BSc in International Business 180

770

(-2%)

1266

(-2%)

813
BSc in International Business and Politics 140

325

(3%)

891

(0%)

596
BSc in Business Administration and Sociology 75

156

(-2%)

596

(-5%)

376
BSc in Business Administration and Service Management (fordelt på de tre linjer) 195 239
(-1%)
785 (-10%) 518
BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese 65

66

(-21%)

147

(-19%)

96
BA i Engelsk og organisationskommunikation  100

157

(12%)

526

(4%)

477
BA i Interkulturel markedskommunikation 130

315

(9%)

668

(3%)

607
BA in Information Management 60

84

(-9%)

407

(-17%)

229
BSc in International Shipping and Trade 55

111

(-8%)

373

(-9%)

219
HA i Europæisk business 120

321

(NA)

900

(NA)

804


 

Ansøgertal 2016

Optagelsesområde

Pladser

1. prioriteter 2016

Forskel 2015-2016

Alle 2016

Forskel 2015-2016

HA Almen

 630

1000

-9%

2357

2%

HA (it.)

100

133

20%

534

22%

HA (jur.)

200

268

3%

1097

6%

HA (mat.)

95

95

-21%

362

-2%

HA (fil.)

70

64

-4%

308

5%

HA (kom.)

150

237

14%

813

10%

HA (psyk.)

150

296

0%

824

5%

HA (Projektledelse)

85

358

10%

841

3%

BA i Europæisk business

100

119

-29%

454

-28%

BA i Engelsk og organisationskommunikation 

110

140

-14%

507

-17%

BA i Interkulturel markedskommunikation

140

288

-20%

650

-22%

BSc in Business, Language & Culture (SPRØK)

160

257

22%

646

18%

BSc in International Business

180

788

15%

1291

8%

BSc in International Business and Politics

140

315

11%

895

13%

BSc in Business Administration and Sociology

70

159

14%

626

8%

BSc in Business Administration and Service Management (fordelt på de tre linjer)

200

241

-15%

871

-1%

BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese

70

84

-6%

181

3%

 BA in Information Management

60

92

56%

489

29%

BSc in International Shipping and Trade

55

121

8%

409

9%

 

Ansøgertal 2015


 

 

Optagelsesområde

Pladser

1. prioriteter 2015

Forskel 2014-2015

Alle 2015

Forskel 2014-2015

HA Almen

 650

1102

16%

2301

1%

HA (it.)

100

111

13%

419

-1%

HA (jur.)

200

261

7%

1034

6%

HA (mat.)

95

121

23%

369

-3%

HA (fil.)

60

67

-20%

292

-11%

HA (kom.)

140

208

-12%

732

-18%

HA (psyk.)

140

297

17%

782

2%

HA (Projektledelse)

80

326

-11%

815

-16%

BA i Europæisk business

150

168

1%

581

-12%

BA i Engelsk og organisationskommunikation 

110

162

11%

593

-7%

BA i Interkulturel markedskommunikation

160

358

-18%

793

-21%

BSc in Business, Language & Culture (SPRØK)

160

211

-7%

531

-14%

BSc in International Business

180

686

16%

1190

10%

BSc in International Business and Politics

130

285

-17%

783

-10%

BSc in Business Administration and Sociology

60

139

32%

577

5%

BSc in Business Administration and Service Management (fordelt på de tre linjer)

200

282

38%

883

23%

BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese

65

89

3%

176

-6%

 BA in Information Management

55

59

4%

349

-7%

BSc in International Shipping and Trade

55

112

-53%

374

-47%

Ansøgertal 2014

 

 

Optagelsesområde

Pladser

1. prioriteter 2014

Forskel 2013-2014

Alle 2014

Forskel 2013-2014

HA Almen

 650

953

5%

2280

5%

HA (it.)

100

127

23%

423

-2%

HA (jur.)

200

244

3%

972

-6%

HA (mat.)

100

98

17%

379

12%

HA (fil.)

60

84

62%

328

-2%

HA (kom.)

160

237

20%

889

8%

HA (psyk.)

140

253

13%

768

-4%

HA (Projektledelse)

80

365

-46%

969

-45%

BA i Europæisk business

140

167

-55%

662

-38%

BA i Engelsk og organisationskommunikation 

110

146

-6%

635

-15%

BA i Interkulturel markedskommunikation

200

437

8%

1009

-2%

BSc in Business, Language & Culture (SPRØK)

160

228

25%

615

12%

BSc in International Business

180

592

7%

1077

5%

BSc in International Business and Politics

130

343

15%

871

-2%

BSc in Business Administration and Sociology

60

105

-11%

548

-6%

BSc in Business Administration and Service Management (fordelt på de tre linjer)

180

205

-18%

720

-7%

BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese

65

86

-12%

188

-1%

 BA in Information Management

40

57

2%

376

4%

BSc in International Shipping and Trade

25

239

NA

700

NA

Ansøgertal 2013

 

 

Optagelsesområde

Pladser

1. prioriteter 2013

Forskel 2012-2013

Alle 2013

Forskel 2012-2013

HA Almen

 650

911

-19%

2162

-9%

HA (it.)

90

103

-16%

432

-11%

HA (jur.)

200

237

-15%

1029

-4%

HA (mat.)

80

84

-29%

338

-17%

HA (fil.)

60

52

-51%

336

-20%

HA (kom.)

140

197

-32%

821

-6%

HA (psyk.)

140

223

-19%

801

-5%

HA (Projektledelse)

80

681

NA

1748

NA

BA i Europæisk business

180

370

NA

1070

NA

BA i Engelsk og Organisationskommunikation 

100

155

32%

750

30%

BA i Interkulturel Markedskommunikation

240

403

-20%

1029

-4%

BSc in Business, Language & Culture (SPRØK)

140

182

-7%

550

13%

BSc in International Business

180

554

-13%

1023

0%

BSc in International Business and Politics

130

297

-9%

887

-2%

BSc in Business Administration and Sociology

60

118

-1%

584

9%

BSc in Business Administration and Service Management (fordelt på de tre linjer)

180

250

-2%

778

6%

BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese

65

98

23%

189

18%

 BA in Information Management

40

56

-20%

360

-1%

 

Kvotient & Studiepladser

Adgangskvotienterne er ikke adgangskrav men derimod karaktergennemsnittet for de, der blev optaget gennem kvote 1 det pågældende år. Kvotienterne varierer altså fra år til år afhængig af antal ansøgere, antal studiepladser og ansøgernes prioritering. Vi kender derfor ikke kvotienterne for årets optag før d. 26. juli.

Du kan her se kvotienter, studiepladser og fordeling på kvoter fra tidligere år. For årets optag opdaterer vi løbende antal studiepladser og fordeling på kvoter, efterhånden som vi kender dem; årets kvotienter offentliggøres d. 26. juli.

Du kan læse mere om Kvote 1 og 2 under Kvoter og om standby under Ansøg.

Oversigt over kvotienter og studiepladser 2019


2019 Pladser Heraf kvote 1 Adgang kvotient
HA almen 810 80% 8,4
HA(it.) 145 80% 8,5
HA(jur.) 240 80% 8,6
HA i markeds- og kulturanalyse 90 60% 10,7
HA(mat.) 100 90% 8,1
HA(fil.) 80 80% 8,8
HA(kom.) 185 80% 9,2
HA(psyk.) 170 80% 9,9
HA i projektledelse 130 70% 11,1
HA i europæisk business 190 60% 9,1
BSc in Business, Language & Culture 140 70% 8,4
BSc in International Business 180 60% 12,4
BSc in International Business & Politics 140 60% 11,8
BSc in Business Administration & Sociology 90 60% 10,4
BSc in Business Administration & Service Management 185 70% 8,9
- Arts & Culture 35 70% 8,2
- Tourism & Hospitality 55 70% 8,0
- Service & Innovation 95 70% 8,9
BSc in International Business in Asia 70 60% 9,1
BSc in Business Administration and Digital Management 100 60% 11,2
BSc in International Shipping & Trade 65 50% 9,8

 

Oversigt over kvotienter og studiepladser 2018


2018 pladser heraf kvote 1 ADGANG KVOTIENT
HA Almen 740 80% 8,5
HA(it.) 120 80% 8,6
HA(jur.) 225 80% 8,7
HA(mat.) 95 90% 8,4
HA(fil.) 80 80% 9,0
HA(kom.) 160 80% 9,5
HA(psyk.) 160 80% 9,9
HA i projektledelse 95 70% 11,3
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 9,4
BSc in International Business 180 60% 12,2
BSc in International Business & Politics 140 60% 11,7
BSc in Business Administration & Sociology 90 60% 10,1
BSc in Business Administration & Service Management 195 60% 9,2
- Arts & Culture 35 60% 8,2
- Tourism & Hospitality 60 60% 8,6
- Service & Innovation 100 60% 9,2
BSc in International Business in Asia 70 60% 9,5
BSc in Business Administration and Digital Management 90 60% 10,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation 140 60% 10,1
BSc in International Shipping & Trade 55 50% 10,3
HA i Europæisk Business 140 60% 10,0
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2017


2017 pladser heraf kvote 1 standby pladser ADGANG KVOTIENT standby KVOTIENT
HA Almen 620 80% 80 9,1 8,1
HA(it.) 110 80% 10 8,5 8,1
HA(jur.) 200 80% 20 8,7 8,4
HA(mat.) 95 90% 0 7,5 -
HA(fil.) 70 80% 10 9,0 8,6
HA(kom.) 150 80% 10 9,2 9,0
HA(psyk.) 150 80% 10 9,7 9,5
HA i projektledelse 85 70% 5 11,3 10,8
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 8,9 -
BSc in International Business 180 60% 0 12,2 -
BSc in International Business & Politics 140 60% 0 11,8 -
BSc in Business Administration & Sociology 75 60% 0 10,7 -
BSc in Business Administration & Service Management
(se kvotienter for de enkelte studieretninger nedenfor)
195 60% 0 8,6 -
BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese 65 60% 0 Alle optaget - ingen ledige pladser -
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 100 70% 10 9,1 8,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation 130 60% 10 10,4 9,8
BA in Information Management 60 70% 0 8,2 -
BSc in International Shipping & Trade 55 50% 0 10,3 -
HA i Europæisk Business 120 80% 10 9,3 9,0


Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:


BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE 8,0
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY 8,6
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION 8,6
Oversigt over kvotienter og studiepladser 20162016 PLADSER HERAF KVOTE 1 STANDBY PLADSER ADGANG KVOTIENT STANDBY KVOTIENT
HA Almen 630 80% 70 9,3 8,8
HA(it.) 100 80% 10 8,4 8,3
HA(jur.) 200 80% 15 9,0 8,7
HA(mat.) 95 80% 0 8,6 -
HA(fil.) 70 80% 5 8,7 8,4
HA(kom.) 150 80% 10 9,6 9,3
HA(psyk.) 150 80% 10 9,8 9,6
HA i projektledelse 85 70% 5 11,7 11,4
BA i Europæisk Business 100 60% 10 9,3 8,2
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 110 80% 10 8,5 7,9
BA i Interkulturel Markedskommunikation 140 60% 10 10,1 9,2
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 9,1 -
BSc in International Business 180 60% 0 12,2 -
BSc in International Business & Politics 140 60% 0 11,8 -
BSc in Business Administration & Sociology 70 60% 0 10,8 -
BSc in Business Administration & Service Management
(se kvotienter for de enkelte studieretninger nedenfor)
200 60% 0 9,3 -
BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese 70 50% 0 9,1 -
BA in Information Management 60 60% 0 8,5 -
BSc in International Shipping & Trade 55 50% 0 10,8 -

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:

BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE 9,3
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY 8,1
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION 8,8

Oversigt over kvotienter og studiepladser 2015
 

2015 PLADSER HERAF KVOTE 1 STANDBY PLADSER ADGANG KVOTIENT STANDBY KVOTIENT
HA Almen 650 80% 50 9,1 8,7
HA(it.) 100 80% 10 8,0 7,6
HA(fil.) 60 80% 15 9,1 8,5
HA(jur.) 200 80% 15 8,7 8,6
HA(kom.) 140 80% 20 9,4 9,1
HA(mat.) 95 80% 0 8,1 -
HA(psyk.) 140 80% 20 9,8 9,4
HA i projektledelse 80 70% 10 11,3 11,0
BA i Interkulturel Markedskommunikation
(se kvotienter på de enkelte studieretninger nedenfor)
160 80% 30 10,2 -
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 110 80% 10 8,9 8,6
BA i Europæisk Business
(se kvotienter på de enkelte studieretninger nedenfor)
150 60% 0 9,2 -
BA in Information Management 55 60% 5 8,0 7,7
BSc in International Business 180 60% 0 12,3 -
BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,7 11,3
BSc in International Shipping & Trade 50 50% 5 10,9 10,5
BSc in Business Administration & Service Management
(se kvotienter for de enkelte studieretninger nedenfor)
200 60% 0 8,6 -
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,8 10,5
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 8,4 -
Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,3 -
Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,3

-

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:

BA i Europæisk business - ENGELSK

9,2
BA i Europæisk business - FRANSK 8,5
BA i Europæisk business - SPANSK 7,1
BA i Europæisk business - TYSK 7,5
BA i Interkulturel Markedskommunikation - ENGELSK 10,2
BA i Interkulturel Markedskommunikation - FRANSK Alle - ingen ledige pladser
BA i Interkulturel Markedskommunikation - SPANSK 7,5
BA i Interkulturel Markedskommunikation - TYSK 7,1
BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE 8,6
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY 8,5
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION 8,1

Oversigt over kvotienter og studiepladser 2014

2014 PLADSER HERAF KVOTE 1 STANDBY PLADSER ADGANG KVOTIENT STANDBY KVOTIENT
HA Almen 650 80% 50 8,5 8,2
HA i projektledelse 80 80% 10 10,9 10,5
HA(it.) 100 80% 10 7,7 7,4
HA(fil.) 60 80% 15 9,0 8,1
HA(jur.) 200 80% 15 8,3 8,1
HA(kom.) 160 80% 20 9,4 9,0
HA(mat.) 100 80% 0 7,4 -
HA(psyk.) 140 80% 20 9,4 9,2
BA i Interkulturel Markedskommunikation
(se de enkelte studieretninger nedenfor)
200 80% 20 9,8 8,7
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 110 80% 10 8,3 8,0
BA i Europæisk Business
(se de enkelte studieretninger nedenfor)
140 80% 10 8,7 7,6
BA in Information Management 40 60% 20 8,1 7,0
BSc in International Business 180 60% 0 12,1 -
BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,9 11,7
BSc in International Shipping & Trade 25 60% 2 11,3 10,5
BSc in Business Administration & Service Management
(se de enkelte studieretninger nedenfor)
180 60% 20 8,3 6,6
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,5 9,9
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 8,7 -
Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,0 -
Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,7

-

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:

BA i Europæisk business - ENGELSK

   

 

8,2

7,6
BA i Europæisk business - FRANSK       Alle optaget - ingen ledige pladser -
BA i Europæisk business - SPANSK       8,6 -
BA i Europæisk business - TYSK       8,7 -
BA i Interkulturel Markedskommunikation - ENGELSK       9,3 8,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation - FRANSK       8,3 -
BA i Interkulturel Markedskommunikation - SPANSK       9,8 -
BA i Interkulturel Markedskommunikation - TYSK       8,1 -
BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE       8,3 5,9
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY       4,4 Alle optaget - ingen ledige pladser
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION       7,8 6,6
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2013

 
2013 PLADSER HERAF KVOTE 1 STANDBY PLADSER ADGANG KVOTIENT STANDBY KVOTIENT
HA Almen 650 80% 50 8,1 7,9
HA i projektledelse 80 80% 10 10,3 9,8
HA(it.) 90 80% 20 7,3 6,9
HA(fil.) 60 80% 20 8,0 7,3
HA(jur.) 200 80% 0 8,0 -
HA(kom.) 140 80% 20 9,0 7,8
HA(mat.) 80 80% 30 7,2 Alle optaget - ingen ledige pladser
HA(psyk.) 140 80% 20 9,1 8,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation 240 80% 20 8,6 8,5
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 100 80% 20 8,0 7,5
BA i Europæisk Business 180 80% 20 8,0 7,4
BA in Information Management 40 60% 20 7,6 6,9
BSc in International Business 180 60% 0 11,9 -
BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,3 11,2
BSc in Business Administration & Service Management 180 60% 20 8,5 7,2
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,1 9,7
BSc in Business, Language & Culture 140 60% 20 8,0 Alle optaget - ingen ledige pladser
Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,7 -
Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,6 -
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2012


2012 PLADSER HERAF KVOTE 1 STANDBY PLADSER ADGANG KVOTIENT STANDBY KVOTIENT
HA Almen 650 80% 50 8,0 7,7
HA(it.) 90 80% 20 7,2 6,6
HA(fil.) 70 80% 30 8,4 7,1
HA(jur.) 200 80% 0 7,8 -
HA(kom.) 160 80% 0 9,2 -
HA(mat.) 80 80% 30 7,8 6,3
HA(psyk.) 140 80% 20 8,9 8,3
BA i Interkulturel Markedskommunikation 240 80% 20 8,7 8,4
BA i engelsk og Organisationskommunikation 80 80% 20 7,6 6,8
BA in Information Management 40 60% 20 7,9 6,0
BSc in International Business 180 65% 0 11,5 -
BSc in International Business & Politics 130 65% 10 10,9 10,6
BSc in Business Administration & Service Management 100 60% 30 8,6 5,6
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 9,6 8,3
BSc in Business, Language & Culture 120 60% 40 8,6 Alle optaget
Asian Studies Programme     - Kinesisk 60 50% 0 8,2 -
Asian Studies Programme      - Japansk 40 50% 0 Alle optaget -
BA i International Virksomhedskommunikation Europæiske Studier 120 80% 20 7,4 6,8
BA i International Virksomhedskommunikation Amerikanske Studier 80 80% 10 7,5

6,8

 Oversigt over kvotienter og studiepladser 2011
 

2011
PLADSER
HERAF KVOTE 1
STANDBY
PLADSER
ADGANG
KVOTIENT
STANDBY
KVOTIENT
HA Almen
600
90%
100
7,6
6,9
HA(it.)
100
90%
20
6,9
6,3
HA(fil.)
70
90%
30
7,7
6,6
HA(jur.)
160
90%
40
7,6
6,8
HA(kom.)
140
90%
20
8,8
8,1
HA(mat.)
80
90%
30
6,5
5,0
HA(psyk.)
140
90%
20
8,6
8,0
BA i Interkulturel Markedskommunikation
240
90%
20
8,4
8,1
BA i Engelsk og Organisationskommunikation
70
90%
20
7,0
6,7
BA in Information Management
60
60%
20
6,7
6,2
BSc in International Business
160
75%
0
11,2
BSc in International Business & Politics
120
75%
20
10,5
10,2
BSc in Business Administration & Service Management
100
60%
30
8,1
7,0
BSc in Business Administration & Sociology
60
60%
10
8,7
8,0
BSc in Business, Language & Culture
120
60%
40
8,9
alle
Asian Studies Programme - Kinesisk
45
50%
0
9,1
Asian Studies Programme - Japansk
40
50%
0
6,5
BA i International Virksomhedskommunikation
Europæiske Studier og et fremmedsprog (Fransk/Engelsk/Spansk/Tysk)
120
90%
20
6,9
6,5
Amerikanske Studier og et fremmedsprog (Engelsk/Spansk)
60
90%
10
7,6
7,1
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2010


2010
PLADSER
HERAF KVOTE 1
STANDBY
PLADSER
ADGANG
KVOTIENT
STANDBY
KVOTIENT
HA Almen
600
90%
100
7,2
6,5
HA(it.)
100
90%
20
5,9
5,0
HA(fil.)
80
90%
30
7,2
6,0
HA(jur.)
160
90%
40
6,8
6,1
HA(kom.)
140
90%
20
8,5
8,0
HA(mat.)
80
90%
30
5,2
Alle
HA(psyk.)
120
90%
20
8,4
7,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation
210
90%
20
7,9
7,4
BA i Engelsk og Organisationskommunikation
70
90%
20
6,9
6,1
BA in Information Management
60
60%
20
6,3
Alle
BSc in International Business
130
75%
0
10,8
BSc in International Business & Politics
110
75%
20
10,3
9,3
BSc in Business Administration & Service Management
100
60%
30
8,3
6,3
BSc in Business Administration & Sociology
60
60%
10
8,8
7,2
BSc in Business, Language & Culture
120
60%
40
8,4
Alle
Asian Studies Programme - Kinesisk
45
50%
0
Alle
Asian Studies Programme - Japansk
45
50%
0
Alle
BA i International Virksomhedskommunikation
Europæiske Studier og et fremmedsprog (Fransk/Engelsk/Spansk/Tysk)
110
90%
20
6,9
6,1
Amerikanske Studier og et fremmedsprog (Engelsk/Spansk)
80
90%
10
6,9
6,4
 

 

Gyldighed

Ovenstående information bliver løbende opdateret indtil den 1. feb. 2020. Hold dig derfor opdateret for ændringer indtil da.
 

Optaget på CBS? Find nyttig information her: Optaget

 

Sidst opdateret: Alumni // 18/11/2019

Aktuelt om optag

Svar på din ansøgning sendes til eboks eller med posten d. 26. juli. Læs mere om svar på din ansøgning på Svar og Statistik.

Er du i tvivl om reglerne for optagelse? Så kom til et vores optagelsesarrangement.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: ansøgningsfrist 5. juli, kl. 12.00
– svar fra CBS gives den 26. juli

Kvote 2: ansøgningsfrist 15. marts, kl. 12.00
– svar fra CBS gives den 26. juli

Se alle frister og deadlines på Tidsfrister

SU

Har du spørgsmål om SU? Tjek su.dk.

Kontakt

Læs disse sider omhyggeligt. Kontakt os, hvis du stadig har spørgsmål.