Bacheloroptag: Ansøg

Frister – Ansøgning – Regler – Dispensationer – SPS

ADGANGSKRAV

KVOTER

ANSØG

SVAR OG STATISTIK

OPTAGET

ANSØG

Når du vil søge om optag på CBS, foregår det online via Optagelse.dk, som åbner hvert år d. 1. februar.

På CBS’ bachelorprogrammer har vi kun optag og studiestart én gang om året.

Online oplæg: CBS Admissions holder online oplæg om bacheloroptag torsdag d. 14. marts kl. 9.30 på følgende link: https://c.deic.dk/rgg7p2ofsf14/. Du skal have Adobe Connect på din computer / telefon. Har du ikke det, vil du blive bedt om at installere programmet. Installation tager to minutter og er gratis.

Bemærk: Alle frister er klokken 12.00 middag (dansk tid).

Adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist

Dokumentation for aktiviteter afsluttet FØR 1. januar

Dokumentation for aktiviteter afsluttet EFTER 1. januar

Dokumentation for bestået matematik (sommersupplering)*

Kvote 1 - 

Dansk eksamen

5. juli

Findes ikke

Findes ikke

15. september

Kvote 1 - 

International eksamen

15. marts

15. marts

5. juli

15. september

Kvote 2 –

Dansk eksamen

15. marts

15. marts

5. juli

15. september

Kvote 2 –

International eksamen

15. marts

15. marts

5. juli

15. september

Dispensat

15. marts

15. marts

5. juli

15. september

 *Fra optaget 2020 er det ikke længere muligt at supplere henover sommeren.
 

Sådan søger du

Din ansøgning
Al ansøgning om optagelse på bacheloruddannelser foregår online på Optagelse.dk

Du skal søge med NemID, hvis du har et dansk CPR nummer. 

CBS udsender ikke bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis du søger med NemID, får du en bekræftelse per e-mail, når du har bekræftet og signeret dit uddannelsesønske. Hvis du søger uden NemID, kan du læse mere på den engelske side: Guide to optagelse.dk
KOT-nummer
Når du skal finde CBS' uddannelser på Optagelse.dk, er det nemmest at skrive optagelsesområdenummeret i søgefeltet under fanebladet "Uddannelsesvalg" - så er du sikker på, at det er den rigtige uddannelse, du får frem.

 
KOT-nummer Uddannelse Valg af studieretning
13010 HA Almen Ingen
13015 HA(it.) Ingen
13020 HA(jur.) Ingen
13025 HA(mat.) Ingen
13030 HA(fil.) Ingen
13035 HA(kom.) Ingen
13040 HA(psyk.) Ingen
13045 HA i projektledelse Ingen
13290 HA i europæisk business Ingen
13023 HA i markeds- og kulturanalyse Ingen
13055 BSc in Business, Langauge & Culture Vælg mellem:
 • French
 • German
 • Spanish
13060 BSc in International Business Ingen
13070 BSc in International Business & Politics Ingen
13075 BSc in Business Administration & Sociology Ingen
13080 BSc in Business Adninstration & Service Management Vælg mellem:
 • Arts & Culture
 • Tourism & Hospitality
 • Innovation & Service
13090 BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia Ingen
13265 BA i Interkulturel Markedskommunikation (Engelsk) Ingen
13280 BSc in International Shipping and Trade Ingen
13100 BSc in Business Administration and Digital Management Ingen
Standby
Fra optaget 2018, udbyder CBS ikke længere standby pladser. 
 
Jeg har sat kryds i standby
Hvis du har sat kryds ved standby på Optaglse.dk, kommer det ikke til at påvirke din ansøgning. 

Er min ansøgning gemt og sendt korrekt?
Hvad skal jeg huske for at være helt sikker på, at min ansøgning er gemt og sendt korrekt afsted?

 • Du skal underskrive alle dine uddannelsesønsker med NemID.
 • Du skal underskrive inden ansøgningsfristen.
 • Alle uddannelser, der er underskrevet senest d. 15. marts kl. 12.00, vil automatisk blive vurderet i både Kvote 2 og Kvote 1.
 • Efter du har underskrevet dit første uddannelsesønske, kan du ikke længere redigere i ansøgningsskemaet og i dine personlige oplysninger.
 • Du kan ændre i prioriteringen af dine uddannelsesønsker indtil d. 5. juli kl. 12.00.
 • Kvote 2 ansøgere kan uploade dokumentation for aktiviteter afsluttet efter d. 1. januar indtil d. 5. juli kl. 12.00.
 • Hvis du ikke søger med NEM-ID, kan du ikke underskrive din ansøgning online, men i stedet popper der en pdf.-fil op: "Følgeskrivelse/Signature page". Følgeskrivelsen/Signature Page skal underskrives og sendes på e-mail til bacheloradmission@cbs.dk inden d. 15 marts kl. 12.00. Du kan også sende din Følgeskrivelse/Signature Page med posten til: "Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, Att.: Admission Office, 2000 Frederiksberg, DK-Denmark". Vær opmærksom på, at Følgeskrivelsen/Signature Page sendt med posten skal være poststemplet senest den 14. marts.

 

Dokumentation

Alt du vil have taget i betragtning til din ansøgning skal du dokumentere. Vi accepterer kun dokumentation uploadet til din ansøgning  på Optagelse.dk. Det er dit ansvar, at dokumentationen er korrekt og fyldestgørende.

Bemærk: Al dokumentfalsk vil blive politianmeldt

Dokumentation kvote 1

Du skal uploade dokumentation for følgende:

 • Dit gymnasiale eksamensbevis: Hvis du søger med NemID, og dit bevis er fra 2004 eller senere, vil dit bevis normalt komme automatisk fra eksamensdatabasen – du skal selv huske at tjekke det; hvis beviset ikke er vedhæftet din ansøgning, skal du selv uploade det til din ansøgning.
   
 • Supplerende fag: Hvis du har taget supplerende fag, skal du uploade dokumentation for dette.
   
 • Matematik supplering: Hvis du vil supplere matematik henover sommeren, skal du uploade dokumentation for din tilmelding.
   
 • Opholdstilladelse: Hvis du ikke er dansk statsborger eller EU/EØS borger, skal du uploade dokumentation for din opholdstilladelse.
   
 • Nationalitet: ​Du skal uploade en kopi af dit pas, hv​oraf din nationalitet fremgår. Hvis du har fast bopæl i et andet land, end der hvor du er statsborger, skal du også uploade en kopi af din opholdstilladelse.
   
 • Andet: Hvis der er anden dokumentation, du mener, vi skal have, skal du selv sørge for at uploade det.
   
 • Oversættelse: Hvis du har dokumenter, der ikke er på engelsk, dansk, svensk, norsk, fransk eller tysk, skal du uploade en oversættelse sammen med det originale dokument. Dokumenter, der ikke er på et af de ovennævnte sprog, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

Husk: Du skal altid læse den information, du får i forbindelse med din ansøgning på Optagelse.dk, for at tjekke om du evt. skal eftersende noget.

Dokumentation kvote 2
Du skal uploade dokumentation for følgende:
 • Dit gymnasiale eksamensbevis: Hvis du søger med NemID, og dit bevis er fra 2004 eller senere, vil dit bevis normalt komme automatisk fra eksamensdatabasen – du skal selv huske at tjekke det; hvis beviset ikke er vedhæftet din ansøgning, skal du selv uploade det til din ansøgning.
   
 • Supplerende fag: Hvis du har taget supplerende fag, skal du uploade dokumentation for dette.
   
 • Matematik supplering: Hvis du vil supplere matematik henover sommeren, skal du uploade dokumentation for din tilmelding.
   
 • Opholdstilladelse: Hvis du ikke er dansk statsborger eller EU/EØS borger, skal du uploade dokumentation for din opholdstilladelse.
   
 • Nationalitet: ​Du skal uploade en kopi af dit pas, hv​oraf din nationalitet fremgår. Hvis du har fast bopæl i et andet land, end der hvor du er statsborger, skal du også uploade en kopi af din opholdstilladelse.
   
 • Aktiviteter afsluttet inden 1. januar: Du skal uploade dokumentation under "Bilag" i din ansøgning - dokumentationen skal være uploadet senest d. 15. marts kl. 12.00.
   
 • Aktiviteter afsluttet efter 1. januar: Du skal uploade dokumentation under "Bilag" i din ansøgning - dokumentationen skal være uploadet senest d. 5. juli kl. 12.00.
   
 • Motiveret ansøgning: Du skal uploade motiveret ansøgning, hvis du søger en uddannelse der kræver det eller hvis du er dispensat, sTrin 2 - Dispensat. Den motiveret ansøgning skal være uploadet senest d. 15. marts kl. 12.00.
   
 • Andet: Hvis der er anden dokumentation, du mener, vi skal have, skal du uploade det.
   
 • Oversættelse: Hvis du har dokumenter, der ikke er på engelsk, dansk, svensk, norsk, fransk eller tysk, bedes du uploade en oversættelse sammen med det originale dokument. Dokumenter, der ikke er på et af de ovennævnte sprog, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

Husk: Du skal altid læse den information, du får i forbindelse med din ansøgning på Optagelse.dk, for at tjekke om du evt. skal eftersende noget.  
 

Beviser efter 5. juli

Den eneste dokumentation vi godtager efter d. 5. juli, er:

 • Matematik bestået som supplering henover sommerferien skal dokumenteres senest d. 15. september, hvis du optages på en uddannelse, hvor det er en betingelse, at du har matematik. Dokumentation skal sendes til bacheloroptag@cbs.dk. Tilmelding til sommersupplering i matematik skal være uplaodet inden den 5. juli kl 12.00. 
 • Hvis du skal til syge-/omprøve i august, skal du senest d. 5. juli kl. 12.00 uploade dokumentation for dette; når du får dit bevis, skal du kontakte os på bacheloroptag@cbs.dk med henblik på behandling af din ansøgning.
 • Hvis du har en international adgangsgivende eksamen, hvor der er speciel deadline. Se listen over hvilke lande det drejer sig om på den engelske side – Step 3 - apply.
Den grønlandske særaftale

Betingelser for at blive optaget via den Grønlandske Særaftale

 • Du skal have bestået din gymnasiale uddannelse og opnået 6,0 i gennemsnit.
 • Du skal opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.
 • Mindst én af følgende betingelser skal være opfyldt ved ansøgningstidspunktet:
  1. Du har fast bopæl i Grønland og har haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud herfor, og mindst én af dine forældre er fortsat bosiddende i Grønland, eller
  2. Du har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år sammenlagt og højest har haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. år, og mindst én af dine forældre er fortsat bosiddende i Grønland. Som bopæl uden for Grønland efter det fyldte 18. år regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes dine
   • uddannelsesforhold, eller
   • forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.
  3. Du er fyldt 24 år og opfylder enten betingelse nr. 1 eller 2, dog uden, at der er krav om mindst én af ansøgerens forældre er bosiddende i Grønland.
 
Sådan søger du
 • Du skal søge i kvote 2, ansøgningsfrist d. 15. marts kl 12.00.
 • Når du udfylder ansøgningsskemaet på Optagelse.dk, skal du sætte kryds i feltet ”Ønsker at søge optagelse efter den grønlandske særordning” under punktet ”Grønlandsk Særordning”.
 • Du skal uploade korrekt dokumentation for, at du opfylder kriterierne for at blive optaget gennem den ”Grønlandske Særordning”. Alle dokumenter skal være uploadet inden den d. 15. marts kl 12.00.
    
Dokumentation
 • Eksamensbevis (hvis du bliver færdig samme år, som du søger optagelse, har du indtil d. 5. juli til at uploade dit eksamensbevis).
 • Dåbs-/fødselsattest.
 • Historisk Bopælsattest, som er udfærdiget af den grønlandske bopælskommune. Attesten skal både være for dig som ansøger og den af dine forældre, der fortsat er bosiddende i Grønland.   
 
Du skal være særligt opmærksom på følgende
 • Særordningen for optagelse af grønlandske studerende ved videregående uddannelser i Danmark gælder kun i forbindelse med førstegangsansøgning til en videregående uddannelse i Danmark. Dette medfører, at en grønlandsk ansøger kun kan ansøge om OG blive optaget efter særordningen én gang på enten en erhvervsakademi-, en professionsbachelor- eller en bacheloruddannelse. Hvis ansøgeren inden optagelsen trækker sin ansøgning tilbage eller afslår at tage imod en studieplads, kan ansøgeren fortsat ansøge om optagelse efter særordningen på et senere tidspunkt.

Ovenstående information kan du finde på "Uddannelses- og Forskningsministeriets" hjemmeside, se her.


Regler

Optagelsen på bacheloruddannelser reguleres af "Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)".

Særligt i forhold til ansøgere fra ikke-EU/EØS-lande anvendes "Universitetsloven" og "Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne", der regulerer betaling af ansøgningsafgift og studieafgift.

Som offentlig myndighed følger vi "Forvaltningsloven" og "Persondataloven".

Du kan finde ovenstående bekendtgørelser og love på www.retsinformation.dk.

Fuldmagt

Såfremt du er ude at rejse under og efter ansøgningsforløbet, kan du lave en fuldmagt, så en anden kan indhente information på dine vegne. På Optagelse.dk findes en fuldmagtsblanket, som du skal udfylde og uploade til din ansøgning.

Vi er som offentlig institution underlagt tavshedspligt, så uden en fuldmagt kan vi ikke have mulighed for at udtale os på ansøgerens vegne. Det gælder også, selvom det er forældre, søskende, bedsteforældre eller tanter/onkler der kontakter os. Vi behandler mange personfølsomme oplysninger, og disse gives ikke videre uden en fuldmagt.

Ansøgningsafgift
Hvem skal betale ansøgningsafgift?
Du skal betale ansøgningsafgift, hvis du ikke har en dansk adgangsgivende eksamen og ikke er statsborger i et EU/EØS land.

Hvem skal IKKE betale ansøgningsafgift?
Hvis du er dansk statsborger, statsborger i et EU-land eller Norge, Island, Liecthenstein eller Schweiz, skal du ikke betale ansøgningsafgift, uanset hvor du har taget din adgangsgivende eksamen.

Hvis du er ikke-EU/EØS statsborger og har en af følgende opholdstilladelser eller eksaminer, skal du ikke betale ansøgningsafgift:

 • Permanent opholdstilladelse i Danmark
 • Opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
 • Opholdstilladelse i Danmark jævnfør EF/EØS-bekendtgørelsen
 • Permanent ophold i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne)
 • En dansk gymnasial eksamen (stx, hhx, htx, hf, gif, eux)
 • En gymnasial eksamen fra Duborgskolen, AP Møller skolen, Grønland eller Færøerne
 • En adgangsgivende uddannelse, der foregår på en dansk offentlig uddannelsesinstitution, er godkendt af undervisningsministeren og kan udløse tilskud, jf. § 1, stk. 3 og § 33 i LBK nr. 750 af 21/06/2016 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Hvis du har søgt, men endnu ikke opnået, en af ovenstående opholdstilladelser, skal du betale ansøgningsafgift.

Hvordan og hvor meget skal jeg betale?
Læs mere på den engelske version af denne side - Step 3

Får jeg pengene tilbage?
Læs mere på den engelske version af denne side - Step 3.

Studieafgift
Hvem skal betale studieafgift
Statsborgere fra EU, Norge, Island, Schweiz og Liecthenstein skal ikke betale studieafgift. Statsborgere fra alle andre lande skal betale studieafgift for at læse en uddannelse i Danmark.

Hvem kan fritages for betaling af studieafgift
Du kan fritages for at betale studieafgift, hvis du har en af følgende opholdstilladelser i Danmark:
 • Permanent opholdstilladelse
 • Midlertidig opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
 • Opholdstilladelse jævnfør EF/EØS-bekendtgørelsen
 • Opholdstilladelse som medfølgende barn
 • Permanent ophold i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne)

Hvis du mener, at du skal fritages for betaling af studieafgift, er det meget vigtigt, at du uploader en kopi af din opholdstilladelse som dokumentation sammen med din ansøgning. Vi afgør ud fra dokumentation, om du kan fritages for betaling af studieafgift.

Bemærk: Hvis du har permanent ophold i et andet nordisk land, eller hvis du er i gang med at søge opholdstilladelse i Danmark, bør du kontakte os for information om, hvilken dokumentation du skal uploade.

Hvordan og hvor meget skal jeg betale
Studieafgiften for 2019 er 5.600 EURO eller 42.000 DKK per semester (11.200 EURO eller 84.000 DKK per år) for CBS' bacheloruddannelser. Studieafgiften betales én gang per semester, og pengene overføres online til CBS's konto hos Danske Bansk. Læs mere på den engelske version af denne side.

Kan jeg få pengene tilbage?
Tilbagebetaling af studieafgift sker kun i følgende tilfælde:

 • Hvis du, efter at have betalt studieafgift, opnår en af de ovenstående opholdsstilladelser, der giver fritagelse for betaling af studieafgift
 • Hvis du, mod forventning, ikke opfylder kravene til en betinget optagelse
 • Hvis du, efter at have betalt studieafgift for semestret, men før semesterstart d. 1. september, udmelder dig fra studiet

Tilbagebetalingen sker altid til den konto, hvorfra studieafgiften er betalt.

Læs mere på den engelske version af denne side.

Startmerit

Hvis du bliver optaget på en bacheloruddannelse, skal du søge om merit for alle de fag, du tidligere har bestået på samme niveau. Når du er blevet optaget, kan du på my.cbs.dk læse mere om startmerit (under Mit studie / Planlæg dit studie / Fag fra tidligere uddannelse).

 

Dispensationer

Det er muligt at søge om dispensation, hvis du mener, at særlige forhold gør sig gældende for dig, eller at du lever op til en regel eller et krav på en anden måde, end det der normalt godkendes. En dispensation bliver altid behandlet individuelt og danner ikke præcedens, dvs. at en dispensation kun gælder for den person, som dispensationen er givet til.

Vi anbefaler, at du søger optag og dispensation inden d. 15 marts. På den måde kan du nå at gøre noget andet, hvis du ikke får et positivt svar på din dispensationsansøgning.

Adgangskrav

De specifikke adgangskrav skal altid være opfyldt for, at man overhovedet kan tages i betragtning til den pågældende uddannelse.

Du kan søge dispensation for alternativ opfyldelse af et adgangskrav, men det er yderst sjældent, at en sådan dispensation gives. Vi råder derfor altid ansøgere til at supplere de manglende fag, så de er afsluttet og bestået inden dokumentationsfristen d. 5. juli, da der IKKE kan gives dispensation til at følge fag efter studiestart.

Det er IKKE muligt at få dispensation for manglende opfyldelse af et adgangskrav.

Ansøgnings- og dokumentationsfrister

Ikke overholdte ansøgningsfrister
Hvis din ansøgning ikke er færdiggjort på www.optagelse.dk senest kl. 12.00 (dansk tid) på dagen for ansøgningsfristen, er konsekvensen, at din ansøgning IKKE tages i betragtning. Det er ekstremt sjældent, at der gives dispensation for ansøgningsfristen.

Ikke overholdte dokumentationsfrister
Din ansøgning vil ikke blive behandlet, før al korrekt dokumentation er uploadet inden for den givne dokumentationsfrist. Søger du om at aflevere dokumentation senere end d. 5. juli, skal der forekomme særlige omstændigheder, der bevirker, at du ikke har mulighed for at uploade dokumentation rettidigt. Det er sjældent, at denne dispensation gives.

Begrænsning af dobbeltuddannelse
Hvis du allerede har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan du ikke blive optaget på en ny bacheloruddannelse.
 
Du kan i særlige tilfælde få dispensation fra reglen, hvis:
 • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige forhold ikke kan benytte din tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.
 • Din uddannelse er afsluttet mindst seks år før studiestart på den nye bacheloruddannelse, du søger ind på.
 • Din tidligere gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

Du kan læse nærmere om reglerne i bacheloradgangsbekendtgørelsen §12.

Hvis du ønsker at søge om dispensation
Du skal uploade en Fildispensationsansøgning på Optagelse.dk samtidig med, du søger om optagelse. Husk at vedlægge dokumentation for den tidligere gennemførte uddannelse i form af eksamensbevis.

Herudover afhænger dokumentationen af, hvad du søger dispensation på baggrund af. Det kan f.eks. være:

 • Lægeerklæring, der dokumenterer tabt arbejdsevne.
 • Dokumentation for, at din tidligere uddannelse er væsentligt ændret eller nedlagt.
Sådan søger du dispensation

Hvis du vil søge om dispensation, skal du gøre følgende:

 • Udfylde denne FilDispensationsblanket.
 • Vedlægge en forklaring (ca. ½-1 A4 side) om, hvilke særlige personlige forhold, der gør sig gældende for dig. Hvorfor skal vi give dig dispensation?
 • Uploade din dispensationsansøgning til din ansøgning på Optagelse.dk 
 • Sende din dispensationsansøgning på mail på til bacheloroptag@cbs.dk
 • Evt. uploade relevant dokumentation i form af: Karakterudskrift, lægeerklæring, udtalelse fra psykolog, uddrag fra journal eller lignende

Det er vigtigt, at din dispensationsansøgning er uddybende, således at ansøgningen kan afgøres på baggrund af alle relevante oplysninger. Sagsbehandlerne er underlagt tavshedspligt.

Sagsbehandlingstiden er normalt otte uger - i særlige tilfælde dog hurtigere. Hvis der er brug for at indhente supplerende oplysninger pga. mangelfuld ansøgning og/eller dokumentation, kan sagsbehandlingstiden blive længere.

Du kan ikke søge om dispensation efter den 5. juli.

 

SPS - Specialpædagogisk Støtte 

Har du en funktionsnedsættelse og brug for SPS hjælpemidler til dit studie?

SPS – SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE

Har du en funktionsnedsættelse og brug for SPS, vil det være en god ide allerede ved ansøgning om optagelse, at gøre opmærksom på, at du har behov for støtte.

Vi opfordrer til, at du søger i kvote 2, dvs. senest d. 15. marts kl. 12.00, hvis du har brug for SPS. Når du søger om optagelse på Optagelse.dk, skal du til din ansøgning uploade en dispensationsansøgning om at blive forhåndsoptaget samt vedlægge dokumentation for din funktionsnedsættelse. Du skal desuden uploade et brev, hvor du kort forklarer din situation.

Når du har søgt igennem KOT, ser vi meget gerne, at du sender en mail til sps@cbs.dk og fortæller, at du gerne vil søge SPS, og at du har uploadet dokumentation på Optagelse.dk.

Hvis du gør dette, vil vi vurdere, om vi eventuelt kan forhåndsoptage dig. Ved en forhåndsoptagelse vil du få besked ultimo juni og på den måde sikre, at du kan søge om SPS, så alt er klar til studiestart.

Bemærk, at det ikke altid vil være muligt at forhåndsoptage i alle situationer, da det afhænger af den søgte uddannelse og din baggrund.

 

 

Her kan du læse mere om de svar, du kan modtage fra CBS: Svar

 

Sidst opdateret: Alumni // 14/03/2019

Aktuelt om optag

Svar på din ansøgning sendes til eboks eller med posten d. 26. juli. Læs mere om svar på din ansøgning på Svar og Statistik.

Er du i tvivl om reglerne for optagelse? Så kom til et vores optagelsesarrangement.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: ansøgningsfrist 5. juli, kl. 12.00
– svar fra CBS gives den 26. juli

Kvote 2: ansøgningsfrist 15. marts, kl. 12.00
– svar fra CBS gives den 26. juli

Se alle frister og deadlines på Tidsfrister

SU

Har du spørgsmål om SU? Tjek su.dk.

Kontakt

Læs disse sider omhyggeligt. Kontakt os, hvis du stadig har spørgsmål.