Ansøg

Frister – Ansøgning – Regler – Dispensationer – SPS

 

Ansøg

 

ANSØG

Når du vil søge om optag på CBS, foregår det online via Optagelse.dk, som åbner hvert år d. 1. februar.

På CBS’ bachelorprogrammer har vi kun optag og studiestart én gang om året.

Bemærk: Alle frister er klokken 12.00 middag (dansk tid).

Adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist

 

Dokumentation for aktiviteter i kvote 2

Dokumentation for opfyldelse af adgangskrav

Dansk eksamen

Kvote 1

 

5. juli

Findes ikke

5. juli

Dansk eksamen

Kvote 2

15. marts

15. marts

5. juli

International eksamen

15. marts

15. marts

5. juli

Dispensat

15. marts

15. marts

5. juli

 Det er kun muligt at sommersupplere i matematik hvis du bliver student i 2021. 

Sådan søger du

Din ansøgning
Al ansøgning om optagelse på bacheloruddannelser foregår online på Optagelse.dk

Du skal søge med NemID, hvis du har et dansk CPR nummer. 

CBS udsender ikke bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis du søger med NemID, får du en bekræftelse per e-mail, når du har bekræftet og signeret dit uddannelsesønske. Hvis du søger uden NemID, kan du læse mere på den engelske side: Guide to optagelse.dk
KOT-nummer
Når du skal finde CBS' uddannelser på Optagelse.dk, er det nemmest at skrive optagelsesområdenummeret i søgefeltet under fanebladet "Uddannelsesvalg" - så er du sikker på, at det er den rigtige uddannelse, du får frem.

 
KOT-nummer Uddannelse Valg af studieretning
13010 HA Almen Ingen
13015 HA(it.) Ingen
13020 HA(jur.) Ingen
13025 HA(mat.) Ingen
13030 HA(fil.) Ingen
13035 HA(kom.) Ingen
13040 HA(psyk.) Ingen
13045 HA i projektledelse Ingen
13290 HA i europæisk business Ingen
13023 HA i markeds- og kulturanalyse Ingen
13055 BSc in Business, Langauge & Culture Vælg mellem:
 • French
 • German
 • Spanish
13060 BSc in International Business Ingen
13070 BSc in International Business & Politics Ingen
13075 BSc in Business Administration & Sociology Ingen
13080 BSc in Business Adninstration & Service Management Vælg mellem:
 • Arts & Culture
 • Tourism & Hospitality
 • Innovation & Service
13085 BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia med Japansk  
13090 BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia med Kinesisk  
13280 BSc in International Shipping and Trade Ingen
13100 BSc in Business Administration and Digital Management Ingen
Standby udbyder CBS ikke længere
Fra optaget 2018, udbyder CBS ikke længere standby pladser. 
 
Jeg har sat kryds i standby
Hvis du har sat kryds ved standby på Optaglse.dk, kommer det ikke til at påvirke din ansøgning. 

Er min ansøgning gemt og sendt korrekt?
Hvad skal jeg huske for at være helt sikker på, at min ansøgning er gemt og sendt korrekt afsted?

 • Du skal underskrive alle dine uddannelsesønsker med NemID.
 • Du skal underskrive inden ansøgningsfristen.
 • Alle uddannelser, der er underskrevet senest d. 15. marts kl. 12.00, vil automatisk blive vurderet i både Kvote 2 og Kvote 1.
 • Efter du har underskrevet dit første uddannelsesønske, kan du ikke længere redigere i ansøgningsskemaet og i dine personlige oplysninger.
 • Du kan ændre i prioriteringen af dine uddannelsesønsker indtil d. 5. juli kl. 12.00.
 • Kvote 2 ansøgere skal uploade dokumentation for aktiviteter inden d. 15. marts kl. 12.00.
 • Den motiveret ansøgning til din kvote 2 ansøgning skal være uploadet inden den 15. marts kl 12.00.
 • Hvis du ikke søger med NEM-ID, kan du ikke underskrive din ansøgning online, men i stedet popper der en pdf.-fil op: "Følgeskrivelse/Signature page". Følgeskrivelsen/Signature Page skal underskrives og sendes på e-mail til bacheloradmission@cbs.dk inden d. 15 marts kl. 12.00. Du kan også sende din Følgeskrivelse/Signature Page med posten til: "Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, Att.: Admission Office, 2000 Frederiksberg, DK-Denmark". Vær opmærksom på, at Følgeskrivelsen/Signature Page sendt med posten skal være poststemplet senest den 14. marts.

 

 

Dokumentation

Alt du vil have taget i betragtning til din ansøgning skal du dokumentere. Vi accepterer kun dokumentation uploadet til din ansøgning  på Optagelse.dk. Det er dit ansvar, at dokumentationen er korrekt og fyldestgørende.
Bemærk: Al dokumentfalsk vil blive politianmeldt

Dokumentation kvote 1

Du skal uploade dokumentation for følgende:

 • Dit gymnasiale eksamensbevis: Hvis du søger med NemID, og dit bevis er fra 2004 eller senere, vil dit bevis normalt komme automatisk fra eksamensdatabasen – du skal selv huske at tjekke det; hvis beviset ikke er vedhæftet din ansøgning, skal du selv uploade det til din ansøgning.
   
 • Supplerende fag: Hvis du har taget supplerende fag, skal du uploade dokumentation for dette.
   
 • Opholdstilladelse: Hvis du ikke er dansk statsborger eller EU/EØS borger, skal du uploade dokumentation for din opholdstilladelse.
   
 • Nationalitet: ​Du skal uploade en kopi af dit pas, hv​oraf din nationalitet fremgår. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, skal du uploade begge pas.
   
 • Andet: Hvis der er anden dokumentation, du mener, vi skal have, skal du selv sørge for at uploade det.
   
 • Oversættelse: Hvis du har dokumenter, der ikke er på engelsk, dansk, svensk, norsk, fransk eller tysk, skal du uploade en oversættelse sammen med det originale dokument. Dokumenter, der ikke er på et af de ovennævnte sprog, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

Husk: Du skal altid læse den information, du får i forbindelse med din ansøgning på Optagelse.dk, for at tjekke om du evt. skal eftersende noget.

Dokumentation kvote 2
Du skal uploade dokumentation for følgende:
 • Dit gymnasiale eksamensbevis: Hvis du søger med NemID, og dit bevis er fra 2004 eller senere, vil dit bevis normalt komme automatisk fra eksamensdatabasen – du skal selv huske at tjekke det; hvis beviset ikke er vedhæftet din ansøgning, skal du selv uploade det til din ansøgning.
   
 • Supplerende fag: Hvis du har taget supplerende fag, skal du uploade dokumentation for dette.
   
 • Opholdstilladelse: Hvis du ikke er dansk statsborger eller EU/EØS borger, skal du uploade dokumentation for din opholdstilladelse.
   
 • Nationalitet: ​Du skal uploade en kopi af dit pas, hv​oraf din nationalitet fremgår. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, skal du uploade begge pas.
   
 • Aktiviteter: Du skal uploade dokumentation under "Bilag" i din ansøgning.
   
 • Motiveret ansøgning: Du skal uploade motiveret ansøgning, hvis du søger en uddannelse der kræver det eller hvis du er dispensat, sTrin 2 - Dispensat. Den motiveret ansøgning skal være uploadet senest d. 15. marts kl. 12.00.
   
 • Andet: Hvis der er anden dokumentation, du mener, vi skal have, skal du uploade det.
   
 • Oversættelse: Hvis du har dokumenter, der ikke er på engelsk, dansk, svensk, norsk, fransk eller tysk, bedes du uploade en oversættelse sammen med det originale dokument. Dokumenter, der ikke er på et af de ovennævnte sprog, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

Husk: Du skal altid læse den information, du får i forbindelse med din ansøgning på Optagelse.dk, for at tjekke om du evt. skal eftersende noget.  

Syge-/omprøve

Hvis du skal til syge-/omprøve i august, skal du senest d. 5. juli kl. 12.00 uploade dokumentation for dette.
Når du får dit bevis, skal du sende det til 
bacheloroptag@cbs.dk med henblik på behandling af din ansøgning. Vi skal senest modtage dit bevis den 15. september. 
Den grønlandske særaftale

Betingelser for at blive optaget via den Grønlandske Særaftale

 • Du skal have bestået din gymnasiale uddannelse og opnået 6,0 i gennemsnit.
 • Du skal opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.
 • Mindst én af følgende betingelser skal være opfyldt ved ansøgningstidspunktet:
  1. Du har fast bopæl i Grønland og har haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud herfor, og mindst én af dine forældre er fortsat bosiddende i Grønland, eller
  2. Du har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år sammenlagt og højest har haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. år, og mindst én af dine forældre er fortsat bosiddende i Grønland. Som bopæl uden for Grønland efter det fyldte 18. år regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes dine
   • uddannelsesforhold, eller
   • forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.
  3. Du er fyldt 24 år og opfylder enten betingelse nr. 1 eller 2, dog uden, at der er krav om mindst én af ansøgerens forældre er bosiddende i Grønland.
 
Sådan søger du
 • Du skal søge i kvote 2, ansøgningsfrist d. 15. marts kl 12.00.
 • Når du udfylder ansøgningsskemaet på Optagelse.dk, skal du sætte kryds i feltet ”Ønsker at søge optagelse efter den grønlandske særordning” under punktet ”Grønlandsk Særordning”.
 • Du skal uploade korrekt dokumentation for, at du opfylder kriterierne for at blive optaget gennem den ”Grønlandske Særordning”. Alle dokumenter skal være uploadet inden den d. 15. marts kl 12.00.
    
Dokumentation
 • Eksamensbevis (hvis du bliver færdig samme år, som du søger optagelse, har du indtil d. 5. juli til at uploade dit eksamensbevis).
 • Dåbs-/fødselsattest.
 • Historisk Bopælsattest, som er udfærdiget af den grønlandske bopælskommune. Attesten skal både være for dig som ansøger og den af dine forældre, der fortsat er bosiddende i Grønland.   
 
Du skal være særligt opmærksom på følgende
 • Særordningen for optagelse af grønlandske studerende ved videregående uddannelser i Danmark gælder kun i forbindelse med førstegangsansøgning til en videregående uddannelse i Danmark. Dette medfører, at en grønlandsk ansøger kun kan ansøge om OG blive optaget efter særordningen én gang på enten en erhvervsakademi-, en professionsbachelor- eller en bacheloruddannelse. Hvis ansøgeren inden optagelsen trækker sin ansøgning tilbage eller afslår at tage imod en studieplads, kan ansøgeren fortsat ansøge om optagelse efter særordningen på et senere tidspunkt.

Ovenstående information kan du finde på "Uddannelses- og Forskningsministeriets" hjemmeside, se her.

 

 

Regler

Optagelsen på bacheloruddannelser reguleres af "Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid". Særligt i forhold til ansøgere fra ikke-EU/EØS-lande anvendes "Universitetsloven" og "Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne", der regulerer betaling af ansøgningsafgift og studieafgift. Som offentlig myndighed følger vi "Forvaltningsloven" og "Persondataloven".

Du kan finde ovenstående bekendtgørelser og love på www.retsinformation.dk.

Fuldmagt

Såfremt du er ude at rejse under og efter ansøgningsforløbet, kan du lave en fuldmagt, så en anden kan indhente information på dine vegne. På Optagelse.dk findes en fuldmagtsblanket, som du skal udfylde og uploade til din ansøgning.

Vi er som offentlig institution underlagt tavshedspligt, så uden en fuldmagt har vi ikke mulighed for at udtale os på ansøgerens vegne. Det gælder også, selvom det er forældre, søskende, bedsteforældre eller tanter/onkler der kontakter os. Vi behandler mange personfølsomme oplysninger, og disse gives ikke videre uden en fuldmagt.

Ansøgningsafgift
Hvem skal betale ansøgningsafgift?
Du skal betale ansøgningsafgift, hvis du ikke har en dansk adgangsgivende eksamen og ikke er statsborger i et EU/EØS land.

Hvem skal IKKE betale ansøgningsafgift?
Hvis du er dansk statsborger, statsborger i et EU-land eller Norge, Island, Liecthenstein eller Schweiz, skal du ikke betale ansøgningsafgift, uanset hvor du har taget din adgangsgivende eksamen.

Hvis du er ikke-EU/EØS statsborger og har en af følgende opholdstilladelser eller eksaminer, skal du ikke betale ansøgningsafgift:

 • Permanent opholdstilladelse i Danmark
 • Opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
 • Opholdstilladelse i Danmark jævnfør EF/EØS-bekendtgørelsen
 • Permanent ophold i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne)
 • En dansk gymnasial eksamen (stx, hhx, htx, hf, gif, eux)
 • En gymnasial eksamen fra Duborgskolen, AP Møller skolen, Grønland eller Færøerne
 • En adgangsgivende uddannelse, der foregår på en dansk offentlig uddannelsesinstitution, er godkendt af undervisningsministeren og kan udløse tilskud, jf. § 1, stk. 3 og § 33 i LBK nr. 750 af 21/06/2016 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Hvis du har søgt, men endnu ikke opnået, en af ovenstående opholdstilladelser, skal du betale ansøgningsafgift.

Hvordan og hvor meget skal jeg betale?
Læs mere på den engelske version af denne side - Apply

Får jeg pengene tilbage?
Læs mere på den engelske version af denne side - Apply.

Studieafgift
Hvem skal betale studieafgift
Statsborgere fra EU, Norge, Island, Schweiz og Liecthenstein skal ikke betale studieafgift. Statsborgere fra alle andre lande skal betale studieafgift for at læse en uddannelse i Danmark.

Hvem kan fritages for betaling af studieafgift
Du kan fritages for at betale studieafgift, hvis du har en af følgende opholdstilladelser i Danmark:
 • Permanent opholdstilladelse
 • Midlertidig opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
 • Opholdstilladelse jævnfør EF/EØS-bekendtgørelsen
 • Opholdstilladelse som medfølgende barn
 • Permanent ophold i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne)

Hvis du mener, at du skal fritages for betaling af studieafgift, er det meget vigtigt, at du uploader en kopi af din opholdstilladelse som dokumentation sammen med din ansøgning. Vi afgør ud fra dokumentation, om du kan fritages for betaling af studieafgift.

Bemærk: Hvis du har permanent ophold i et andet nordisk land, eller hvis du er i gang med at søge opholdstilladelse i Danmark, bør du kontakte os for information om, hvilken dokumentation du skal uploade.

Hvordan og hvor meget skal jeg betale
Studieafgiften for 2020 er 5.600 EURO eller 42.000 DKK per semester (11.200 EURO eller 84.000 DKK per år) for CBS' bacheloruddannelser. Studieafgiften betales én gang per semester, og pengene overføres online til CBS's konto hos Danske Bansk. Læs mere på den engelske version af denne side.

Kan jeg få pengene tilbage?
Tilbagebetaling af studieafgift sker kun i følgende tilfælde:

 • Hvis du, efter at have betalt studieafgift, opnår en af de ovenstående opholdsstilladelser, der giver fritagelse for betaling af studieafgift
 • Hvis du, mod forventning, ikke opfylder kravene til en betinget optagelse
 • Hvis du, efter at have betalt studieafgift for semestret, men før semesterstart d. 1. september, udmelder dig fra studiet

Tilbagebetalingen sker altid til den konto, hvorfra studieafgiften er betalt.

Læs mere på den engelske version af denne side.

Adgangskrav

For at blive optaget på en bacheloruddannelse, skal du opfylde alle adgangskrav til uddannelsen, herunder de specifikke adgangskrav og karakterkrav.

Du kan søge om anerkendelse, hvis du har opnået tilsvarende faglige kvalifikationer gennem en uddannelse, et kursus eller lignende. Her søger du om, at vi anerkender, at dine kvalifikationer svarer til det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende fag i det almene gymnasiesystem. Vi giver anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer på baggrund af konkrete aktiviteter, du kan dokumentere.

Det er ikke nok med gode karakterer i samme fag på lavere niveau, eller relevante fag på højt niveau, som ikke er en del af adgangskravene. Har du været forhindret i at tage et eller flere fag pga usædvanlige forhold, har vi desværre ikke mulighed for at dispensere fra adgangskravene.

Får du anerkendt tilsvarende faglige kvalifikationer, skal du være opmærksom på at dette kun gælder på CBS, og kun i 2020,

CBS Admission benytter ikke andre universiteters anerkendelse af faglige kvalifikationer i vores vurdering.

Fristen for at ansøge om anerkendelse af faglige kvalifikationer, er d. 15. marts kl. 12:00.

Vær opmærksom på at du ikke vil få et individuelt svar på din ansøgning om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer. Hvis ansøgningen ikke kan imødekommes, vil du senest d. 28. juli modtage et brev om manglende opfyldelse af adgangskrav.

PDF iconBlanket til anerkendelse af faglige kvalifikationer

Kandidatreglen
Hvis du allerede har en 2-årig dansk eller international kandidatgrad, kan du kun optages på en bachelor uddannelse, hvis der er ledige pladser. Da CBS har mange flere ansøgere, end der er studiepladser, er der normalt ikke ledige pladser.
 
Hvis du mener, at der er usædvanlige forhold, der gør, at du skal behandles på lige fod med almindelige ansøgere, kan du søge dispensation for denne regel. Du skal kunne dokumentere, at du ikke har mulighed for at anvende din tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du læse følgende afsnit 'Sådan søger du dispensation'. Dispensation gives yderst sjældent.

Du kan læse nærmere om reglerne i Adgangsbekendtgørelsen §3.

 

Dispensationer

Det er muligt at søge om dispensation, hvis du mener, at særlige forhold gør sig gældende for dig. En dispensation bliver altid behandlet individuelt og danner ikke præcedens, dvs. at en dispensation kun gælder for den person, som dispensationen er givet til.

Du skal søge dispensation inden d. 15 marts. Svar på dispensationsansøgning gives senest d. 28. juli.

Ansøgnings- og dokumentationsfrister

Ikke overholdte ansøgningsfrister
Hvis din ansøgning ikke er færdiggjort på www.optagelse.dk senest kl. 12.00 (dansk tid) på dagen for ansøgningsfristen, er konsekvensen, at din ansøgning IKKE tages i betragtning. Det er ekstremt sjældent, at der gives dispensation for ansøgningsfristen.

Ikke overholdte dokumentationsfrister
Din ansøgning vil ikke blive behandlet, før al korrekt dokumentation er uploadet inden for den givne dokumentationsfrist. Søger du om at aflevere dokumentation senere end d. 5. juli, skal der forekomme særlige omstændigheder, der bevirker, at du ikke har mulighed for at uploade dokumentation rettidigt. Det er sjældent, at denne dispensation gives.

Du kan søge denne dispensation indtil d. 5 juli, kl. 12:00.

Andre former for dispensationer

Hvis du ønsker at søge dispensation for andre forhold end ovenstående nævnte, skal du senest søge den 15. marts kl. 12.00 (dansk tid) sammen med din ansøgning om optagelse.

Andre former for dispensation kan f.eks. være dispensation for karakterkrav o.l.  

 

Sådan søger du dispensation

Hvis du vil søge om dispensation, skal du gøre følgende:

 • Udfylde denne  Dispensationsblanket.
 • Uploade din ansøgning samt evt. dokumentation til din ansøgning på Optagelse.dk. Kald den Dispensationsansøgning.
 • Send også en mail til bacheloradmission@cbs.dk og gør os opmærksom på din dispensationsansøgning.


Det er vigtigt, at din dispensationsansøgning er uddybende, således at ansøgningen kan afgøres på baggrund af alle relevante oplysninger. Sagsbehandlerne er underlagt tavshedspligt.

Svar på dispensationsansøgning gives senest den 28. juli. Hvis der er brug for at indhente supplerende oplysninger pga. mangelfuld ansøgning og/eller dokumentation, kan sagsbehandlingstiden blive længere.

Fristen for at søge dispensation er den 15 marts, kl. 12.00.


SPS - Specialpædagogisk Støtte 

Har du en funktionsnedsættelse og brug for SPS hjælpemidler til dit studie?

Behov for hjælpemidler?

Har du en funktionsnedsættelse og brug for SPS, vil det være en god ide allerede ved ansøgning om optagelse, at gøre opmærksom på, at du har behov for støtte.

Du skal uploade den dokumentation, som er relevant for din SPS-ansøging til optagelse.dk

Derefter skal du sende en mail til sps@cbs.dk og fortælle, at du gerne vil søge SPS, og at du har uploadet dokumentationen. Du skal skrive fra den samme e-mailadresse, som du har ansøgt gennem KOT med.

I enkelte tilfælde vil det være muligt for CBS Admissions at forhåndsoptage en ansøger med SPS-behov. Dette kan være en fordel, da det kan tage noget tid at få bevilget hjælpemidler. For at blive taget i betragtring til forhåndsoptagelse, skal du uploade ansøgningsskemaet, samt al relevant dokumentation, til optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00.

Hvis du gør dette, vil vi vurdere, om vi eventuelt kan forhåndsoptage dig. Ved en forhåndsoptagelse vil du få besked primo juli, og på den måde sikre, at du kan søge om SPS, så alt er klar til studiestart.

 

Gyldighed

Ovenstående information bliver løbende opdateret indtil den 1. feb. 2021. Hold dig derfor opdateret for ændringer indtil da.


Her kan du læse mere om de svar, du kan modtage fra CBS: Svar

 

 

afventer

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 21/06/2021


SU

Har du spørgsmål om SU? Tjek su.dk.

Kontakt

Læs disse sider omhyggeligt. Kontakt os, hvis du stadig har spørgsmål.