Adgangskrav

Adgangsgivende eksamen - Specifikke adgangskrav - Supplering - Sprogtest

Adgangskrav

ADGANGSKRAV 

Du er kvalificeret til, men ikke sikret optag på, en bacheloruddannelse på CBS, hvis du:

1)    opfylder det generelle adgangskrav, en bestået adgangsgivende gymnasial eksamen, og

2)    opfylder de specifikke adgangskrav, bestemte fag på bestemte niveauer.

Hvis du ikke opfylder det generelle adgangskrav om en adgangsgivende gymnasial eksamen, kan du søge som dispensat. Læs mere under "Du har ikke en adgangsgivende eksamen" nedenfor.

 

ADGANGSGIVENDE EKSAMINER

Du kan her se listen over danske gymnasiale eksaminer, der er adgangsgivende til CBS' bacheloruddannelser. Du kan også læse kort om internationale gymnasiale eksaminer.

Liste over danske adgangsgivende eksaminer
 • STX - Studentereksamen
 • HTX - Højere teknisk eksamen
 • HHX - Højere handelseksamen
 • EUX - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse
 • HF - Højere forberedelseseksamen (aflagt før gymnasiereformen 2017)
 • HF - Højere forberedelseseksamen (er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke)
 • EUX merkantil 1.del - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (aflagt før gymnasiereformen 2017)
 • EUX merkantil 1.del - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (er du startet på EUX efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke)
 • GIF - Gymnasiale indslusningsforløb for flygtningen og indvandrere
 • Færøerne: færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønland: Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamen fra Duborgskolen
 • Eksamen fra A. P. Møller Skolen


Bemærk:
Ansøgere med uddannelsesbaggrund fra en Rudolf Steiner skole skal ansøge som dispensater, se under "Du har ikke en adgangsgivende eksamen" nedenfor.

Du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hos Uddannelses- og Forskningsministeriet kan du se, om din internationale eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Skift til den engelske version af hjemmesiden for mere information til dig med en international uddannelsesbaggrund.

Her kan du, bl.a., se vores liste over udenlandske adgangsgivende eksamener samt information om tidsfrister for udenlandske ansøgere m.m.

Du har ikke en adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du stadigvæk godt have mulighed for at søge om optagelse, såfremt du opfylder de nødvendige kriterier. En ansøger, som ikke har en adgangsgivende uddannelse, kaldes en dispensat. Herunder har vi beskrevet retningslinjerne for ansøgning som dispensat, og hvilke kriterier, som skal være opfyldt.

Du skal ansøge som dispensat, hvis du:
 • Ikke har en adgangsgivende eksamen
 • Har en uddannelsesbaggrund fra en Rudolf Steiner skole
 • Har en IBCP (IB Career-related Programme)


Mere om dispensat
Som dispensat skal du altid søge inden den 15. marts kl 12.00. Du skal være opmærksom på, at der afsættes meget få pladser til dispensater på hver uddannelse, så du vil aldrig være sikret optagelse.
Du skal ALTID opfylde de specifikke adgangskrav til de(n) søgte uddannelse(r).


Ansøgere uden en adgangsgivende gymnasial eksamen eller en IBCP (IB Career-related Programme)
Til alle uddannelser, som du ønsker at søge om optagelse på, skal du som minimum dokumentere:

 • At du har bestået de søgte uddannelsers specifikke adgangskrav (se Adgangskrav) OG
 • Har 2-3 ekstra fag på gymnasialt niveau (A, B, eller C), så du i alt har bestået mindst seks fag på gymnasialt niveau
 • Din samlede uddannelsesbaggrund: især niveau og karakterer i de fag, der udgør de specifikke adgangskrav
 • Relevante aktiviteter, se venligst "Aktiviteter i kvote 2" i afsnittet ovenover
 • Motiveret ansøgning. Som dispensat ansøger skal du skrive en motiveret ansøgning til alle dine udannelsesvalg. Du kan finde inspiration til din motiveret ansøgning i afsnittet "Motiveret ansøgning" ovenover


Rudolf Steiner baggrund
Til alle uddannelser, som du ønsker at søge om optagelse på, skal du som minimum dokumentere:

 • At du har bestået de søgte uddannelsers specifikke adgangskrav (se Adgangskrav). Du skal supplere med enkeltfag i alle de specifikke adgangskrav til de uddannelser du søger om optagelse på. Vi accepterer også sprogtest og realkompetencevurderinger
 • At du har bestået din Rudolf Steiner uddannelse
 • Relevante aktiviteter, se venligst "Aktiviteter i kvote 2" i afsnittet ovenover
 • Motiveret ansøgning. Som dispensat ansøger skal du skrive en motiveret ansøgning til alle dine udannelsesvalg. Find inspiration i afsnittet "Motiveret ansøgning"


Ansøgere med en ikke-omregnelig gymnasial eksamen, der er taget uden for EU/EØS
Se mere information på den engelske version af denne side.


Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse har en række specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at være kvalificeret til optagelse. Specifikke adgangskrav er bestemte fag gennemført på et bestemt niveau. Fagene skal være bestået på det krævede niveau med minimum 2,0 på 7-trinsskalaen, medmindre andet er angivet.

Liste over de specifikke adgangskrav til de enkelte uddannelser

Det er dit eget ansvar at dokumentere, at du har bestået faget på det krævede niveau.
Se længere nede på siden hvordan man opfylder de specifikke adgangskrav.
 
Se de specifikke adgangskrav til CBS' bacheloruddannelser her:
 
Uddannelse specifikke adgangskrav
HA almen
 • Dansk A

 • Engelsk B med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie 

HA i projektledelse
 • Dansk A

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(it.)
 • Dansk A

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(fil.)
 • Dansk A

 • Engelsk B ​med min. 6.0

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(jur.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B*

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

* fra og med optaget 2022 kræves Matematik B med min. 6,0

HA(kom.)
 • Dansk A med min. 6,0

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(mat.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik A med min. 6,0

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(psyk.)
 • Dansk A
 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA i europæisk business
 • Dansk A
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA i markeds- og kulturanalyse
 • Dansk A
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business Administration and Digital Management

 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in International Business
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in International Shipping and Trade
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in International Business and Politics
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business Administration and Service Management
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business Administration and Sociology
 • Engelsk A

 • Matematik B*

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

  * fra og med optaget 2023 kræves Matematik B med min. 6,0

BSc in Business, Language & Culture
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

 • Yderligere kræves:

  hvis Fransk: Fransk fortsættersprog B med min. 6,0 eller begyndersprog A med min 6,0

  hvis Tysk: Tysk fortsættersprog B med min. 6,0 eller begyndersprog A med min 6,0

  hvis Spansk: Spansk A med min 6,0

   

BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia - Japanese

 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

 

 Japansk:

 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har japansk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points)
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har japansk A med minimum 10.0, vil automatisk blive fritaget fra kurset “Japanese Propaedeutics 1” (15 ECTS-points) og bliver kontaktet mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for yderligere sprogfag på uddannelsen op til maksimum 60 ECTS-points. Dette gøres individuelt mhp. en skræddersyet plan
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har uploadet dokumentation for en af de kvalifikationer i japansk listet under 'Japansk Begynder A' bliver kontaktet individuelt mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for sprogfag

BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia - Chinese

 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

Kinesisk:

 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har kinesisk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points)
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har kinesisk A med minimum 10.0, vil automatisk blive fritaget fra kurset “Chinese Propaedeutics 1” (15 ECTS-points) og bliver kontaktet mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for yderligere sprogfag på uddannelsen op til maksimum 60 ECTS-points. Dette gøres individuelt mhp. en skræddersyet plan
 • Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har uploadet dokumentation for en af de kvalifikationer i kinesisk listet under 'Kinesisk Begynder A' bliver kontaktet individuelt mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for sprogfag

 

 

 

SÅDAN OPFYLDER DU DE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Her kan du læse om, hvordan du opfylder de specifikke adgangskrav.

 
Hvis du har taget et fag på et højere niveau, end vi kræver, men ikke bestået faget, er det dit ansvar at dokumentere, at du har bestået faget på det krævede niveau. Hvis den uddannelse, du søger, kræver Matematik B og du har taget Matematik A, men ikke bestået det, skal du derfor dokumentere, at du har bestået Matematik på B niveau.
 
Du kan dokumentere, at du har bestået et fag på et lavere niveau ved enten at uploade:
 • Din eksamensprotokol for alle tre år, hvor Matematik B er bestået gennem dine års- og eksamenskarakterer i 2. g, eller
 • Et dokument fra skolens leder (og ikke en lærer) om, at faget er bestået, med en henvisning til den relevante uddannelsesbekendtgørelse. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at faget er bestået. Dokumentet skal være underskrevet. 
Bemærk, at da man på HF ikke får årskarakterer, er dette ikke muligt for ansøgere med en HF.

 

Dansk A

Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra feks. Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Dansk A under vores standardvurderinger på den engelske side Step 1 – English.

Supplering
Hvis du ikke har bestået Dansk A med min. 2,0 (eller ikke har fået min. 6,0 til HA(kom.)), eller ikke har haft Dansk A i din gymnasiale eksamen, kan du tage Dansk A som enkeltfag på Gymnasial supplering eller HF-enkeltfag.
Du skal uploade bevis for bestået Dansk A inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Dansk A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk.

Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.

Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.

Dansk som andetsprog A

Dansk som andetsprog A kan erstatte Dansk A.
 
Studieprøven
En bestået Studieprøve i Dansk A kan opfylde kravet til Dansk A. Du kan læse mere om Studieprøven og om, hvem der præcist kan indstille sig til den på www.ug.dk. Nedenfor kan du se, hvilke karakterer du skal opnå for, at Studieprøven opfylder kravet til Dansk A.
 
Uddannelse Krav til Eksamenskarakterer
i Studieprøven i Dansk

HA Almen

HA(it.) 

HA(mat.) 

HA(fil.)

HA(psyk.) 

HA(jur.)

HA i projektledelse

HA i europæisk business

HA i markeds- og kulturanalyse

Minimum 2,0 i alle eksaminer
Samlet gennemsnit på mindst 4,0

HA(kom.)

Minimum 7,0 i alle eksaminer
Samlet gennemsnit på mindst 10,0

Engelsk A

Supplering
Hvis du ikke har bestået Engelsk A i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk A som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF enkeltfag.
Du skal uploade bevis for bestået Engelsk A inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk.

Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.

Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.

Nordiske ansøgere
Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Engelsk A under vores standardvurderinger (Table of comparisons) på den engelske side.


Test
En anden måde at opfylde kravet om Engelsk A er ved at tage en test. For at opnå det resultat der kræves, skal du have et reelt niveau i engelsk, som svarer til Engelsk A. Du kan læse mere om de godkendte tests nedenfor. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk A inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

OBS! Vi venter ikke på testresultater, for tests, der er taget efter den 24. juni.

Følgende tests sidestilles med Engelsk A:

 • Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) bestået med minimum 185: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/
   
 • Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) bestået med minimum 185: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk.For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: /www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/
   
 • IELTS academic test bestået med min. 7.0 og alle 4 dele skal bestås med min. 6.0: Du skal uploade din IELTS test til din ansøgning på Optagelse.dk. HUSK at tjekke din testdato - vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring IELTS og hvordan du registrerer dig, se her: www.ielts.org.
   
 • TOEFL iBT bestået med min. 94 i alt og alle 4 dele skal bestås med min. 20: CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, og en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org.
   
 • TOEFL iBT Special Home Edition med min. 94 og alle 4 dele skal beståes med min. 20. CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal enten uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, eller en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org
   

Har du en af følgende uddannelser, opfylder du Engelsk A:

 • En bestået gymnasial eksamen hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.


Niveauer i EU/EØS-lande der svarer til Engelsk A
Vi har lavet standardvurderinger af, hvad vi kræver af internationale eksaminer fra EU/EØS-lande for at opfylde kravet til Engelsk A; listen finder du på den engelske udgave af denne side Entry Requirements.

Engelsk B

Supplering
Hvis du ikke har bestået Engelsk B i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk B som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk B inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk B, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk.

Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.

Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.

Nordiske ansøgere
Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Engelsk B under vores standardvurderinger (Table of comparisons) på den engelske side.

Test
En anden måde at opfylde kravet om Engelsk B er ved at tage en test. For at opnå det resultat der kræves, skal du have et reelt niveau i engelsk, som svarer til Engelsk B. Du kan læse mere om de godkendte tests nedenfor. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk B inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk

Vil du bruge en engelsk test til at opfylde engelsk B med min. 6.0, så skal du opnå samme resultater i test som ved engelsk A. Du kan læse mere under engelsk A ovenover, hvad der kræves i de forskellige test for at opfylde engelsk A.

OBS! Vi venter ikke på testresultater, for tests taget efter den 24. juni. 

Følgende tests sidestilles med Engelsk B:

 • Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/
   
 • Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/
   
 • IELTS Academic test bestået med min. 6.5 og alle 4 dele skal bestås med min. 6.0: Du skal uploade din IELTS test til din ansøgning på Optagelse.dk. HUSK at tjekke din testdato - vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring IELTS og hvordan du registrerer dig, se her: www.ielts.org.
   
 • TOEFL iBT bestået med min. 83 og alle 4 dele skal bestås med min. 20: CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal enten uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, eller en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org
   
 • TOEFL iBT Special Home Edition med min. 83 og alle 4 dele skal beståes med min. 20. CBS accepterer kun TOEFL scores, hvor resultatet er bestilt til CBS’s institutionskode 7035. Du skal enten uploade din kvittering for, at dit testresultatet er bestilt til CBS, eller en kopi af testen inden deadline. Vi accepterer ikke tests, der er mere end to år gamle ved deadline d. 5. juli. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org

Har du en af følgende uddannelser, opfylder du Engelsk B:

 • En bestået gymnasial eksamen hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.

Matematik A
Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om, hvordan du opfylder Matematik A under vores standardvurderinger på den engelske side – Entry Requirements

Supplering
Hvis du ikke har bestået Matematik A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfagDu skal uploade bevis for bestået Matematik A inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

Sommer supplering i matematik er afskaffet fra optag 2020
Det er ikke muligt at supplere efter 5 juli. 
Men CBS har ekstraordinært valgt at det er muligt at
 sommersupplere i matematik hvis du bliver student i 2021.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til matematik A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk. Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid. Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.

Følgende accepteres i stedet for Matematik A:

 • 6 ugers lynkursus i Matematik A på Danmarks Tekniske Universitet 
 • Matematik taget som en del af en international gymnasial eksamen på et niveau svarende til Matematik A; dette afgøres ved en konkret vurdering.
Matematik B

Kommer du med en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om hvordan du opfylder Matematik B under vores standardvurderinger på den engelske side – Entry Requirements

Supplering
Hvis du ikke har bestået Matematik B som en del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfagDu skal uploade bevis for bestået Matematik B inden den 5. juli kl. 12 på Optagelse.dk.

Sommer supplering i matematik er afskaffet fra optag 2020

Det er ikke muligt at supplere efter 5 juli. 
Men CBS har ekstraordinært valgt at det er muligt at sommersupplere i matematik hvis du bliver student i 2021.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til matematik B, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk. Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.
Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.


Følgende accepteres i stedet for Matematik B:

 • Matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet www.dtu
 • Matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Ålborg Universitet www.aau.dk
 • 6 ugers lynkursus i Matematik B på Danmarks Tekniske Universitet www.dtu.dk
Samfundsfag/Historie B

Følgende fag accepteres i stedet for Samfundsfag B:

 • Historie B
 • Samtidshistorie B
 • Idéhistorie B
 • International Økonomi B 

Supplering
Hvis du ikke har bestået Samfundsfag B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan supplere i Samfundsfag B hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået Samfundsfag B inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til samfundsfag/historie B har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk. Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evigt tid.
Et IVK kompetencebevis kan ikke opfylde et specifikt adgangskrav, hvis der er karakterkrav.
 

Fransk Begynder A / Fortsætter B

Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før den gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på den gymnasiale uddannelse.

Har du en af følgende, opfylder du Fransk Begynder A/Fortsætter B:

 • Bestået Fransk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen
 • Fransk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B (se standardvurdering på den engelske side)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Fransk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Fransk Begyndersprog A/Fortsættersprog B hen over sommeren.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Fransk Begynder A/Fortsætter B. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende tests som opfyldelse af Fransk Begynder A/Fortsætter B:

 • DELF B1(Diplôme d’Etudes en Langue Française B1) - Bestået
 • DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française B2) - Bestået
 • DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française C1) - Bestået
Tysk Begynder A / Fortsætter B

Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før den gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på den gymnasiale uddannelse.

Har du en af følgende, opfylder du Tysk Begynder A/Fortsætter B:

 • Bestået Tysk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen
 • Tysk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B (se standardvurdering på den engelske side)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Tysk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Tysk Begynder A/Fortsætter B hen over sommeren.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Tysk Begynder A/Fortsætter B. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende tests som opfyldelse af Tysk Begynder A/Fortsætter B:

 • Goethe-Zertificat B1 - Bestået
 • Goethe-Zertificat B2 - Bestået
 • Goethe-Zertificat C1 - Bestået
 • Zentrale Oberstufenprüfung - Bestået
 • Kleines Deutschen Sprachdiplom- Bestået
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (C2: GDS) – Bestået
Spansk A

Har du en af følgende, opfylder du Spansk A:

 • Bestået Spansk A som del af din adgangsgivende eksamen
 • Spansk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Spansk A (se standardvurdering på den engelske side)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Spansk A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Spansk A hen over sommeren.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Spansk A. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende tests som opfyldelse af Spansk A:

 • Diploma de Español Nivel B1 (Umbral) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel B2 (Avanzado) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C2 (Maestría) – Bestået
Kinesisk Begynder A

Har du en af følgende, opfylder du kinesisk begynder A:

 • Bestået kinesisk begynder A som del af din adgangsgivende eksamen
 •  Adgangsgivende eksamen på kinesisk i et kinesisk talende land
 • 1 års propædeutik i kinesisk fra KU eller AU
 • Kinesisk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A (se standardvurdering på den engelske side)

Supplering
Hvis du ikke har bestået Kinesisk Begynder A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer Kinesisk Begynder A hen over sommeren.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Kinesisk Begynder A. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende test som opfyldelse af Kinesisk Begynder A:

 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level III - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level IV ­- Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level V - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level VI - Bestået
Japansk Begynder A

Har du en af følgende, opfylder du japansk begynder A:

 • Bestået japansk begynder A som del af din adgangsgivende eksamen
 •  Adgangsgivende eksamen på japansk i et japansk talende land
 • 1 års propædeutik i japansk fra KU eller AU
 • japansk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til begyndersprog A (se standardvurdering på den engelske side)

Supplering
Hvis du ikke har bestået japansk begynder A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer, at du supplerer japansk begynder A hen over sommeren.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for japansk begynder A. Du skal uploade dit bevis for bestået sprogtest inden den 5. juli kl. 12.00 på Optagelse.dk.

CBS accepterer følgende test som opfyldelse af japansk begynder A:

 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N4 - Bestået.
 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N3 - Bestået.
 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N2 - Bestået.
 • Japanese Language Proficiency Test´- 'JPLT' - N1 - Bestået.


 

 

 

 

Gyldighed

Ovenstående information bliver løbende opdateret indtil den 1. feb. 2021. Hold dig derfor opdateret for ændringer indtil da.
 

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 07/07/2021