Kvote 2 studerende klarer sig bedre

Nyheder

CBS har samlet et stort datamateriale, som viser, studerende optaget via kvote 1 bliver hurtigere færdig med studierne, men til gengæld falder de oftere fra end studerende optaget via kvote 2. Det skriver prodekan Sven Bislev og specialkonsulent Michael Møller Nielsen i et indlæg og peger på, at debatten om kvote 1 og kvote 2 foregår på et faktuelt skrøbeligt grundlag

 
18/06/2013

Diskussionen om kvote 1 kontra kvote 2 og gennemførelsestid blusser op igen og igen. Senest i Politiken 30. maj, hvor tal fra Uddannelsesministeriet bruges til at vise, at studerende optaget gennem kvote 1 er hurtigere til at gennemføre deres uddannelse. Men desværre giver debatten igen et skævt billede af styrker og svagheder.

Vi har på CBS samlet et meget omfattende datamateriale. Det viser, at ganske vist bliver kvote 2 studerende lidt hyppigere forsinket i studieforløbet end kvote 1 – men til gengæld falder de ikke så ofte fra. Hvis alle studerende, som begyndte på en bachelor optaget via kvote 1 og kvote 2, tælles med, er tendensen, at flere kvote 2-optagne end kvote 1-optagne gennemfører til tiden.

Uddannelsesministeriets nye tal har også det problem, at ministeriet regner på femårige studietider, mens danske universitetsstudier  enten er 3-årige (bachelor) eller 2-årige (kandidat). Det er kun på de 3-årige studier, man optages på en ”kvote”. På de toårige kandidatstudier er der som hovedregel fri adgang for kvalificerede ansøgere. Derfor giver ministeriets tal for gennemførelsestider ikke et dækkende billede. På CBS kommer halvdelen af de kandidatstuderende fra andre danske universiteter og  udlandet og ministeriets tal giver formentlig heller ikke et retvisende billede for flere andre studieområder på andre universiteter.

Argumenterne imod kvote 2 bygger på forestillingen om, at man kan få studerende til at suse gennem studierne og ud på arbejdsmarkedet, hvis man begrænser mulighederne for omveje og afstikkere. Men ligesom i trafikken fører høj hastighed til kortere rejsetid – og flere ulykker! Omsat til uddannelsesvæsen betyder det, at kvote 1 studerende løber hurtigere – men falder fra i større tal. Og nettoresultatet er, at færre når destinationen.

Vi bruger kvote 2 og er glade for at have fået lov, og det er skuffende, hvis ensidigt fokus på gennemførelseshastigheden fører til, at muligheden for optag via kvote 2 begrænses. De to gruppers adfærdsmønstre har den klare forskel, at hvor kvote 1 studerende groft sagt reagerer på problemer ved at droppe ud, så bider kvote 2 studerende  tænderne sammen og har større risiko for at blive forsinkede – men de gennemfører.

Debatindlæg er bragt på Altinget 18. juni.

For flere oplysninger kontakt prodekan Sven Bislev på email sb.ikl@cbs.dk.

Sidst opdateret: Communications // 02/03/2018