Cecilie

Mød Cecilie, en studerende fra HA(jur.) - erhvervsøkonomi - erhvervsjura

Hvorfor valgte jeg min uddannelse?             
I kraft af at jeg læste på et handelsgymnasium, har CBS gennem gymnasietiden været mit primære valg af videregående uddannelse. Jeg blev dog i tvivl, da jeg fandt ud af, at det var juravejen, jeg ville gå. Min største overvejelse om studievalg var valget mellem HA(jur.) og det almindelige jurastudie. Jeg havde især bekymringer om fremtidige jobmuligheder, hvis jeg valgte HA(jur.) frem for jura. Jeg var i tvivl om, det var juridisk nok. I sidste ende vurderede jeg, at studiet er 5 år af dit liv, og derfor skal fagene tiltale dig. Mit valg faldt derfor på HA(jur.), da samspillet mellem jura og økonomi er yderst spændende. Det har vist sig at være det helt rigtige valg, og jeg har på ingen måde fortrudt.

Hvad synes jeg er det bedste?                        
Det bedste ved HA(jur.) er samspillet mellem økonomi og jura, og især at de juridiske fag har et erhvervsretligt perspektiv. Man skal dog være opmærksom på, at dette også betyder, at det er godt med kompetencer indenfor matematik, samt evnen til at forstå lange komplicerede tekster. Dette kan være udfordrende, men studiet er opbygget således, at man har mulighed for at lære det hen ad vejen. I de juridiske fag er der desuden ofte eksterne lektorer, hvilket giver et godt indblik i, hvordan fagene kan bruges i det virkelige liv.

Hvad synes jeg er svært?       
Læsemængden kan til tider være udfordrende, og man skal være indstillet på, at pensum til de forskellige fag er særdeles omfattende. Endvidere kan matematikken i visse tilfælde være svær, hvilket jeg lige skulle vænne mig til. Det er desuden en meget anden måde at gå i skole på. Det kan være sværere at møde nye mennesker, og det sociale kræver derfor mere af en selv.

Hvad ville jeg gerne have vidst, inden jeg startede på studiet?                    
I starten af studietiden kan det med fordel betale sig at bruge meget tid på sociale arrangementer. Jeg ville også gerne have vidst, at man skal bruge tid på at vurdere, hvor meget af pensum det kan betale sig at læse. Det er en vurdering, man skal tage inden hvert fag. Læsning af pensum er ikke i alle fag den bedste måde at lære på. Dette er dog en personlig, konkret vurdering.

Hvad vil jeg gerne efter mit studie?              
Efter mit studie vil jeg gerne fortsætte i den advokatvirksomhed, som jeg på nuværende tidspunkt arbejder i.

Hvis jeg kunne give mig selv et godt råd, inden jeg startede...                         
Vælg ud fra interesse, da det er 5 år, du skal bruge på det. Gå efter det du helst vil, når du foretager et studievalg.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 11/10/2022