Celine

Mød Celine, en studerende fra HA i europæisk business

Hvorfor valgte jeg min uddannelse?
Jeg har valgt at studere på HA EB, da uddannelsen beskæftiger sig med politiske og økonomiske forhold, og det synes jeg er meget interessant. Samtidig fylder gruppearbejdet en stor del, hvilket jeg fandt ekstremt tiltalende, da man lærer meget ved at arbejde i grupper med forskellige individer.

Derudover fylder projektarbejde en stor del på denne uddannelse, da der er årsprojekter på alle tre år. Det obligatoriske udlandsophold har også påvirket mit valg af uddannelse, da jeg finder det interessant at komme ud og opleve studielivet i andre dele af Europa. 

Hvad synes jeg er det bedste?
Gruppearbejde og gruppeeksamener fylder en stor del på HA EB.  Personligt synes jeg dog, at dette er med til at skabe en rigtig god dynamik på uddannelsen. Man lærer at arbejde i grupper med forskellige personligheder. Det kan være udfordrende, men samtidig er det meget givende, da man lærer sig selv og ens arbejdsmetoder bedre at kende.  

Hvad synes jeg er svært?
Personligt havde jeg svært ved at finde en god balance mellem skole og fritid. Sværhedsgraden på de akademiske tekster samt de store læsemængder var noget helt andet sammenlignet med gymnasiet, og det gjorde det svært for mig at huske at holde fri. Jeg afprøvede alle tænkelige notatteknikker og læseteknikker, og havde svært ved at finde frem til de studieteknikker, som fungerede bedst for mig. Der gik derfor en del tid, før jeg fandt en ro og balance mellem skole og fritid. 

Hvad ville jeg gerne have vidst, inden jeg startede på studiet?
Det er en lang udviklingsproces at være studerende på en videregående uddannelse. Det er en læringsproces at finde frem til de bedste studieteknikker, at skabe et overblik og indgå i denne form for gruppearbejde. Så længe man giver det lidt tid, skal det hele nok falde på plads.  

Hvad vil jeg gerne efter mit studie?
Jeg vil gerne arbejde i udlandet og gerne inden for strategi, organisation og ledelse. På første år havde vi bl.a. et fag, som belyser nogle af de udfordringer, der er ved at lede virksomheder på tværs af kulturelle og geografiske forskelle. Det synes jeg er ekstremt interessant, og jeg kunne derfor godt tænke mig at arbejde med disse udfordringer. 

Hvis jeg kunne give mig selv et godt råd, inden jeg startede...
Det er vigtigt at huske balancen mellem skole, arbejde og fritid. Prioriter din fritid, og afslapning, så der er overskud til at læse. Husk på, at alle er udfordret, og søg hjælp hos dine studiekammerater. Lav læsegrupper, notatgrupper, og udnyt hinandens styrker bedst muligt. 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 11/10/2022