CBS Roundtable og CBS Business Connect

CBS Roundtable og CBS Business Connect er designet til at facilitere vidensdeling og samtidig udvikle og styrke forholdet mellem CBS og strategisk vigtige stakeholders fra erhvervslivet.

 

cbs_webside_billeder_agustinus.jpg

To gange om året er CBS Erhverv værter ved CBS Roundtable, hvor der hver gang vælges og fokuseres på et relevant emne. Diskussionsemnet vil variere fra gang til gang, men vil altid have relevans for virksomheder og være indenfor CBS’ forskningsfelter.

Formålet med CBS Roundtable er at styrke netværk og kommunikation omkring forskning på tværs af CBS’ institutter; øge udvekslingen af viden mellem partnere; udvide samarbejde indenfor forskning, undervisning og udvikling; sikre dialog og co-creation mellem relevante stakeholders; understøtte den konstante udvikling af viden der finder sted før, under, efter og mellem arrangementer.

CBS Business Connect er en anden begivenhed, designet til at tiltrække en større mængde deltagere (op til 500). CBS arrangerer begivenheden 1 gang årligt og vælger et emne som måske overlapper emnet fra den foregående udgave af CBS Roundtable. Forskere fra CBS vil bestemme den akademiske dagsorden, men deltagende virksomheder kan blive inviteret som medskabere.

 

as.png

Anne Sluhan
Business Developer

as.ce@cbs.dk
Tel.: +45 3815 2212

 

Sidst opdateret: CBS Business // 23/01/2018

Contact

CBS Business
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Phone: +45 3815 2066
E-Mail: business@cbs.dk