Projektdeltagere

  • Coordinator: Per Durst-Andersen
  • Participant: Fumiko Kano Glückstad
  • Participant: Stine Evald Bentsen
  • Participant: Stine Mosekjær

Global English som internationalt forretningssprog: Modersmålets betydning for taleproduktion, reception og associationsdannelse (Global English)


Abstract:

Det er projektets hovedformål at teste den sproglige relativitetshypotese ved at undersøge hvordan 25 forretningsfolk fra henholdsvis Kina, Japan, Rusland, Danmark og Spanien der ikke har engelsk som modersmål, producerer Requests, forstår forskellige engelske småtekster og hvilke associationer de pågældende får ved at høre bestemte engelske ord. Resultaterne af disse tests sammenlignes med resultaterne fra tilsvarende tests udført på en britisk-engelsk kontrolgruppe. Hvis det viser sig at personerne i de enkelte grupper sprogligt set udgør en homogen masse og at grupperne samtidig adskiller sig fra øvrige grupper, herunder også kontrolgruppen, kan det konkluderes at modersmålet må have en væsentlig indflydelse, hvorfor den sproglige relativitetshypotese hermed er bekræftet.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Carlsbergfondet

Institut:

Department of International Business Communication

Samarbejdspartnere:

Københavns Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2013

Slutdato:

31-08-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research