Projektdeltagere

Mangfoldige teams i danske virksomheder


Abstract:

Dette forskningsprojekt er målrettet udvikling, test og implementering af en praktikerorienteret metode til at realisere det forretningspotentiale, som der allerede er evidens for, at mangfoldighed i teamsammensætningen tilfører ISS (ISS, 2011). Dette skal ikke kun generere konkurrencemæssige fordele for ISS–viden fra projektet skal være overførbar til andre danske virksomheder særligt inden for servicebranchen, hvor arbejdets udførelse baseres på struktureret teamsammensætning. Ud over den kommercielle værdi for ISS, bidrager forskningsprojekt et generelt til mangfoldighedsforskningen qua en stærk metodisk vinkel med fokus på at udvikle feltet for kritiske, refleksive men samtidig praktikerorienterede metoder til gavn for virksomheder generelt. Det er samtidig en metodesyntese, der mangler at blive testet og udviklet i empiriske undersøgelser inden for mangfoldighedsfeltet. Succeskriterier for forskningsprojektet er følgende: 1) Udvikling, test og gennemførelse af metode til større mangfoldighed i sammensætning af teams, der udrulles i hele ISS til fordel for bundlinjen. 2) 3 forskningsartikler om projektet i internationale peer-reviewed journals samt et special issue om aktionsforskning inden for mangfoldighedsforskningen i en international journal. 3) Udarbejdelse af et procesorienteret metodekatalog, som bygger på konkrete empiriske eksempler og praktiske handlingsanbefalinger fra ISS. Metodekataloget er målrettet virksomheder, der arbejder i teams. 4) Formidling af undersøgelsens resultater via afslutningskonference og kommunikation til 10 danske medier samt 20 oplæg i praktiker-sammenhænge.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden

Samarbejdspartnere:

ISS World - Danmark, University of Colorado Boulder

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-04-2016

Slutdato:

01-10-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research