Projektdeltagere

  • Coordinator: Sashka Dimova

Forældres arbejdsløshed


 

Abstract:

Hovedformålet med projektet er at undersøge skadelige konsekvenser forbundet med forældres arbejdsløshed dels for sundhedstilstanden hos husstandens børn og dels for udfaldet af børnenes skolegang. Desuden undersøges det, om og i hvilket omfang en aktiv arbejdsmarkedspolitik rettet mod arbejdsløse forældre har indflydelse på børnenes sundhed og læringsresultater. Der anvendes forskellige kilder til eksogen variation i arbejdsløshed for at identificere effekten af arbejdsløshed og aktiv arbejdsmarkedspolitik. Blandt andet udnyttesvirksomhedslukninger og randomiserede eksperimenter. Forskningsprojektet vil øge vores forståelse af intergenerationel mobilitet og bidrage til litteraturen somomhandler, faktorer der øger børns fleksibilitet over for ugunstige begivenheder.Yderligere vil projektet bidrage til forståelsen af langsigtede fordele forbundet med indgriben over for arbejdsløse og deres familier, hvilket vil have stor politiskrelevans.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/Post.doc.

Samarbejdspartnere:

Aarhus Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-10-2016

Slutdato:

03-09-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research