Welfare Management og Orkestreringen af Potentiale (WMOP)


Abstract:

Dette projekt undersøger de organisatoriske og ledelsesmæssige konsekvenser af de senere års fejring af "radikal innovation", "potentialitet", "transformation og "samskabelse" i den offentlige sektor. Hvordan skaber disse bevægelser generel usikkerhed omkring forventningsstrukturer omkring velfærd? Mit ophold på University of Canberra og University of Queensland er central for min forskning af tre grunde. For det første fordi Australien i langt højere grad end Danmark og Europa har bevæget sig i denne retning, og derfor kan tjene som vigtigt lærestykke os på godt og mindre godt. For det andet fordi man følgeligt har en omfattende forskning omkring disse udviklingstræk, og disse er af væsentlig værdi for min forskning. For det tredje ønsker jeg at bidrage til mit instituts videreudvikling af Australske netværk, herunder rekruttetere forskere til en senere planlagt konference om velfærdsledelse på CBS.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

University of Canberra

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-02-2017

Slutdato:

01-05-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research