Projektdeltagere

Governance, co-production and vulnerability


Abstract:

Stort set alt velfærdsarbejde involverer et møde mellem borgeren og velfærdssystemets ansatte. Siden 1990erne har der fra både politisk hold og praksisfeltet været formuleret nye politikker for, hvordan borgere og ansatte skal ’opføre’ sig i mødet. Ønsket har været, at de ansatte bevæger sig væk fra en hierarkisk, top-down til en mere samarbejdende, samskabende, bottom-up tilgang til borgeren med fokus på en ligeværdig relation. Målet er, at borgeren aktivt bidrager med ønsker og lærer at træffe valg i eget liv (såkaldte samskabelses-/co-production initiativer). Der findes lille international og ingen national forskning om, hvordan dette intensiverede fokus på ligeværd og ansvarliggørelse af borgeren knytter an til andre vilkår for mødet som økonomi, lovgivning og NPM. Denne begrænsede forskning viser, at samskabelse især møder udfordringer i forhold til sårbare borgeres situation, da de ofte ikke er i stand til at foretage passende valg eller udtrykke sig på måder, de ansatte ønsker. Dette projekt undersøger, hvordan ambitionen om at ansvarliggøre hjemløse gennemføres på tre herberger –ikke mindst: hvordan denne ambition knytter an til de økonomiske, lovgivningsmæssige, NPM-strategier, der også rammesætter mødet. Hjemløse er valgt, da de udgør en sårbar gruppe, der udfordrer ambitionen om samskabelse. Projektet undersøger hjemløses netværksmøder med ansatte fra kommunen og det herberg, de bor på, da tesen er, at disse tre gruppe har forskellige dagsordner for mødet.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, University of Galway, Goldsmiths, University of London

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2017

Slutdato:

01-07-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research