Projektdeltagere

  • Partner: Finn Valentin

Copenhagen Healthtech Solutions (CHS)


Abstract:

Målet med projektet Copenhagen Healthtech Solutions er, at udvikle 22 nye innovative SMV’er i Greater Copenhagen. Jf. indikatorvejledningen for Regionalfondsprogrammet forstås ved ’nye innovative virksomheder’, virksomheder ”der som følge af projektdeltagelsen markedsintroducerer nye produkter (varer eller tjenesteydelser”). Dette skal ske ved at lade 30 sundhedsteknologiske SMV’er gennemgå et innovationsforløb, hvor disse bringes sammen med forskere og testmiljøer for sammen at udvikle nye produkter eller services. Den enkelte virksomheds innovationsforløb sammensættes ud for de behov og ønsker, som SMV’en har til den løsning, de skal have udviklet.

Type:

EU

Bevillingsgiver:

Den Europæiske Regionalfond

Institut:

Institut for Innovation og Organisationsøkonomi

Samarbejdspartnere:

Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Capacity

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-08-2016

Slutdato:

31-07-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research