Projektdeltagere

Ledelse og organisering i gymnasiet og VUC (Ledelse og organisering i gymnasiet og VUC)


Abstract:

Caseundersøgelsen organiseres som et netværksprojekt i form a ca. 3 netværk á 3-4 skoler, som indbyrdes videndeler og samarbejder om udvikling af deres faglige pædagogiske ledelse og organisering. Skolerne er primært fra stx/hf, idet dog ét netværk har fokus på VUC. Institutioner med hhx/htx kan inddrages. CBS udarbejder kriterier for sammensætning af netværkene samt en kort beskrivelse af de undersøgelsesmæssige fokuspunkter. Det forventes, at netværkene mødes 3-4 gange om temaer, der udvælges i samarbejde med den CBS-forsker, der leder projektet.CBS-forskerne fra Center for Skoleledelse på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS udarbejder en skriftlig rapport, der indeholder en forskningsmæssig bearbejdning af caseundersøgelserne. Afrapporteringen følger op på udvalgte temaer fra rapporten fra planlægningskonferencen og går i dybden med de ledelses- og organiseringsformer, der udfoldes på de udvalgte skoler og kurser.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Landsforeningen for Matematiklærere, Fysiklærere og Kemilærere

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2011

Slutdato:

30-01-2012

The page was last edited by: Dean's Office of Research