Projektdeltagere

Public Actors’ Capacities in the Governance of Green Transitions (CAPACITOR)


Abstract:

Konsekvenserne af den hurtige klimaændring, (ekstreme vejrforhold, smeltendeindlandsis osv.,) er klare. Derfor er begrænsning af klimaændringerne etpresserende anliggende. Mange offentlige aktører, (kommuner, nationale agenturer,offentlige forsyningsvirksomheder) søger at reducere udslip af drivhusgasser, og dehar en ledende rolle i grønne omstilling. Styringen af de grønneomstillingsprocesser er imidlertid kompleks: den involverer mange og forskelligeinteressenter, det kræves at der skabes rammer for offentlige og privateinvesteringer, det er nødvendigt at tilpasse standarder, sikkerhedsbestemmelserosv. CAPACITOR projektet stiller følgende spørgsmål: Hvordan udvikler og brugeroffentlige aktører deres organisatoriske kapaciteter i de kompleksestyringsprocesser til grøn omstilling? Hvilke specifikke kombinationer af offentligeaktørers kapaciteter kræves for at gennemføre den grønne omstilling? Dette projektundersøger 24 eksempler på udledningsreducerende omstilling inden for sektorernefor vedvarende energi og søtransport. Der vil blive indsamlet og struktureret nydata fra 250+ interviews, 24 feltobservationer, og 450+ dokumenter. Resultaterneskal bidrage til at udvikle en teori om den offentlige sektors kapacitet og evne til atstyre grønne omstillingsprocesser, og det skal hjælpe de offentlige aktører til atopbygge deres kapacitet og forbedre deres indsats på området.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2021

Slutdato:

31-12-2023

The page was last edited by: Dean's Office of Research