Transportens Innovationsnetværk (TINV3)


Abstract:

TINV bidrager til at styrke det danske transport- og logistikerhvervs konkurrenceevne og teknologiske førerskab mhp. øget vækst og generel jobskabelse i Danmark. Vi støtter op omkring en generel effektivisering og grøn omstilling af den danske logistik og transportsektor. Det gør vi blandt andet ved at facilitere match-making, vidensdeling, og projektudvikling blandt dansk og internationale virksomheder tilknyttet transporterhvervet. Desuden er det et af netværkets kerneområder at facilitere og styrke samarbejde og vidensudveksling mellem vidensinstitutioner, myndigheder og erhverv. Vores aktiviteter er nøje udvalgt med afsæt i de samfundsmæssige udfordringer vi står overfor, og hvor vi mener, at transport og logistikerhvervet kan vinde markedsandele ved at være et skridt foran konkurrenterne og/eller levere forbedrede services til andre brancher således at disse får styrket deres konkurrenceevne.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Institut:

Institut for Innovation og Organisationsøkonomi

Samarbejdspartnere:

FORCE Technology, Syddansk Universitet, Europas Maritime Udviklingscenter , Aalborg Universitet, Transportøkonomisk Forening, Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2014

Slutdato:

30-09-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research