Projektdeltagere

”Det man siger, er man selv” - Kampen om ledelsessandheder - når ledelsespraksis selv fortæller historien


Abstract:

”Det man siger, er man selv” - Kampen om ledelsessandheder - når ledelsespraksis selv fortæller historien.Der ønskes en analyse af ledelsesdiskursen, herunder mønstrene og positionerne i ledelsespraksis, der skal perspektiveres af de forskellige herskende ledelsesdiskurser blandt politikere, forskere, meningsdannere og medierne. Undersøgelsen og analysen placerer sig indenfor for en overordnet socialkonstruktionistisk teoriramme.

Type:

Multiple financing sources

Bevillingsgiver:

University College Syddanmark, Cphbusiness, FTF, Landsorganisationen i Danmark, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen VIA University College , UC Nordjylland, University College Sjælland, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2012

Slutdato:

30-10-2013

The page was last edited by: Dean's Office of Research