Projektdeltagere

Strategi med mening, motivation og magi - Om strategisk arbejde i politisk styrede organisationer” (SLIP 3)


Abstract:

Der ønskes en analyse af de fremmende og hæmmende organisatoriske, sociale og menneskelige faktorer og deres indre samspil, som betinger strategiers mediering, optagelse, oversættelse og effektivisering i komplekse politiske organisationer. Analysen tager afsæt i nyere translationsteorier, emergerende ledelsesteorier og aktørteorier.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Skatteministeriet, Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet

Institut:

Copenhagen Business School

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-03-2010

Slutdato:

28-08-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research