Mind the Gaps: Explaining Variation in Nordic Tax Collection and Compliance (Mind the Gaps)


 

Abstract:

Dette projekt samler tre forskningsprogrammer forbundet af et kerne tema og en teoretisk tilgang: studiet af beskatningen fra perspektivet af sociale institutioner. Tilsammen berører dette projekt spørgsmålet; "hvordan stater klarer sig selv og får et samarbejde med skatteyderne, inklusive både borgere og virksomheder-i bestræbelsernes styreform?" Dette er et spørgsmål, som ikke blot er opstået af lang tids lærde interesser, men af stor aktualitet og relevans for Danmark og dets naboer. Projektets internationale forskerteam vil samle flere metoder og disciplinære perspektiver, herunder sociologi, økonomi og statskundskab. Ved at kombinere interview teknikker, eksperimenter og historisk-sammenlignende analyse, vil projektet opnå fremskridt i studiet af beskatning gennem flere tidsskriftsartikler og to bøger. Den internationale synlighed af dansk samfundsvidenskab vil blive styrket ved udbredt interesse for emnet blandt forskere og politiske beslutningstagere.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/FP2

Status:

Igangværende

Startdato:

01-02-2015

Slutdato:

31-03-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research