Projektdeltagere

Undersøgelse af forfatteres økonomiske vilkår


Abstract:

Undersøgelsens overordnede formål er at analysere de økonomiske vilkår for forfatterei Danmark. Undersøgelsen vil bl.a.besvare følgende spørgsmål: - Hvor meget tjener forskellige typer af forfattere i dag? Hvilke hovedkilder udgøres forfatternes indtægt af?- Hvilke typologier af forfatterskaber kan der opstilles på baggrundaf en kortlægning af de forskellige forfatteres økonomiske forhold sammenholdt med deres udgivelsesprofiler?- Hvordan fordeler indtægterne sig mellem aktiviteter, der er knyttet til forfattergerningen, og arbejde, der ikke kan forbindes med forfattergerningen?- Hvordan lader forfatterøkonomierne sig sammenligne med andre udvalgte erhvervsgrupper, fx bibliotekarer?- Kan man med en sammenstilling af analysen af forfatternes økonomiske forhold og parametre som anmeldelser, priser og modtagelsen af legater sige noget omforholdet mellem økonomisk og kulturel kapital (litterære priser, legater mv.)?

Type:

Bevillingsgiver:

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Kulturstyrelsen

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2016

Slutdato:

15-09-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research