Projektdeltagere

  • Coordinator: Peter Lund-Thomsen

Multi-stakeholder initiativer i Bomulds-Value Chains i Sydasien (Multi-stakeholder initiatives)


Abstract:

Forskningsprojektets formål er at analysere (i) hvordan multi-stakeholder initiativer (MSIer) indenfor bæredygtig bomuldsproduktion udvikles, implementeres og monitoreres i bomuldsproduktionsnetværk i Sydasien; og (ii) hvorvidt udviklingen, implementeringen og monitoreringen af disse initiativer har nogen indvirkning på lokale bomuldsbønders- og arbejderes indkomst, arbejds- og miljøforhold i Sydasien. Dette formål søges opnået gennem udviklingen af en analyseramme, som kan forklare, hvordan multi-stakeholder initiativer inden for bæredygtig bomuldsproduktion institutionaliseres og påvirker lokale bomuldsproducenters/arbejderes indkomst, arbejdsforhold- og miljøforhold i forskellige kontekster i udviklingslande. Analyseramme anvendes derefter i et komparativt studie af MSI’er indenfor bæredygtig bomuldsproduktion og deres effekter i Indien og Pakistan.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/FP2

Institut:

Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse

Samarbejdspartnere:

Roskilde Universitet, National University of Singapore

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-12-2013

Slutdato:

31-03-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research