Projektdeltagere

Nærhed og prissætning (Nærhed og prissætning)


 

Abstract:

Det fremsatte forslag analyserer, hvordan virksomheders geografiske placering kan påvirke deres aktiepris. Virksomheders generelle mangel på fysisk nærhed ved investorerne kan forhindre de sidstnævnte i at få stiltiende information (ansigt-til-ansigt data) om virksomheder. Sådanne informationsbarrierer gør investering mere risikabel, og det er sandsynligt, at virksomheder reagerermed at sænke prisen på udbudte aktier for at kompensere investorerne denne risiko – som gør udstedelse af egne aktier dyrere og dermed relativt mindre attraktivt for virksomheder. Derfor foreslår projektet, at der benyttes geografiske data til at studere, hvordan informationsbarrierer påvirker prisen ved nye udbud af egne aktier.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/Sapere Aude - Forskertalent

Institut:

Institut for Finansiering

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-12-2012

Slutdato:

30-11-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research