Projektdeltagere

Can Innovation and Servitization Help Firms Escape Foreign Competition?


Abstract:

Den ekstraordinære stigning i kinesisk eksport i de seneste to årtier har været en ny kilde til konkurrencepres for europæiske virksomheder. I 1990'erne og i 2000-tallet blev EU udsat for et kraftigt forøget konkurrencepres fra import af varer fra Kina. Importen fra Kina er faktisk steget mere end ti gange mellem 1992 og 2012 i EU efter Kinas indtræden i Verdenshandelsorganisationen (WTO) i 2001. Der findes nu en betydelig litteratur, som undersøger effekterne af kinesisk import på de lokale arbejdsmarkedsforhold. Langt mindre viden eksisterer om effekterne af den kinesiske konkurrence på innovationsaktiviteter på virksomhedsniveau i små åbne økonomier såsom Danmark og Portugal, der er stærkt påvirket af globaliseringen.Derudover har vi også brug for at øge vores forståelse af den rolle, som kinesisk import spiller i forhold til virksomhedernes overgang fra fremstilling til større fokus på service. Hovedformålet med dette forskningsprojekt er derfor at belyse konsekvenserne af konkurrencen fra den kinesiske import på virksomhedernes innovation, udfasning af produktion og øget fokus på serviceorienterede opgaver og aktiviteter.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-07-2018

Slutdato:

01-07-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research