Projektdeltagere

Cerebral parese og arbejdsmarkedet (Fysiske handicaps og arbejdsmarkedet)


Abstract:

Projektets teoretiske afsæt vil være den store forskningsbaserede litteratur, der handler om relationen mellem arbejde og handicap, marginaliseringsprocesser, identitetsforståelser, kropssociologi mv. (fx Jenkins 1996, Lupton 1997, Mik-Meyer 2008, 2009, 2010). I denne litteratur undersøger man fx, hvordan en organisation skaber bestemte muligheder for medarbejdere, der relaterer sig til gængse sociologiske kategorier som køn, alder, etnicitet, handicap osv. Kort fortalt er det en litteratur, der viser, hvordan kroppen kan anskues som en social størrelse, der kontinuerligt forhandles i en række forskellige (organisatoriske) sammenhænge (se også Gubrium & Holstein 2001, Järvinen & Mik-Meyer 2003, Shilling 2003). Projektet vil afholde 3 seminarer med Helena Elsass Centeret og Ludvig og Sara Elsass Fonden:1) Første gang, når der ligger et udkast til undersøgelsesdesign inklusive interviewguide og observationsfokus (primo/medio marts 2013). Formålet med dette seminar er i fællesskab at justere undersøgelsen.2) Anden gang, når der foreligger et udkast til stor e dele af undersøgelsen (primo november 2014). Formålet med dette seminar er at diskutere de foreløbige fund. 3) Tredje gang, når udkast til den endelige rapport er færdigt (medio januar 2014). Formålet med dette seminar er at få konkrete kommentarer til den endelige rapport, så de kan indarbejdes inden afleveringen.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Elsass Fonden

Status:

Afsluttet

Startdato:

15-02-2013

Slutdato:

31-01-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research