Projektdeltagere

Ledelse, Organisering og Effektivitet i Uddannelsessektoren (Management, Organisation, Efficiency)


 

Abstract:

Projektet bidrager videnskabsbaseret til den offentlige debat om uddannelsespolitik og, mere generelt, sætter det i en velfærdspolitisk kontekst. Gennem dets empiriske analyser vil projektet forbedre den politiske debat ved at bidrage med forskningsbaseret information om, hvilke løsninger der virker, og hvilke der ikke gør, når det kommer til kvalitet og omkostningseffektivitet på uddannelsesområdet. I den sammenhæng gør vi forskel på effektivitet (f.eks. opnåelse af mål), omkostningseffektivitet (f.eks. produktivitet) og output-kvalitet (f.eks. uddannelsesmæssig præsteren over en række dimensioner).Ve kender allerede noget til disse områder fra eksisterende analyser og rapporter. Særligt har vi information om folkeskole (primary and secondary school, red.); analyser er på vej inden for universiteter. Men vi mangler stadig systematiseret viden vedrørende gymnasie- og erhvervsuddannelser.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Rockwool Fonden

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-08-2011

Slutdato:

31-12-2015

The page was last edited by: Dean's Office of Research