Værdisættelse af usynligt arbejde: Effektiviserende ambitioner og digitaliseringesprojekter i praksis


Abstract:

Digitalisering står højt på dagsordenen i den offentlige sektor, blandt andet sommiddel til at effektivisere arbejdsprocesser gennem fx automatisering afadministrativ sagsbehandling. Men mange digitaliseringsprojekter indfrier i praksisikke de forventede effektiviseringsløfter. Projektet udfordrer forklaringer om atmanglende effektivisering kun handler om dårlig planlægning, fejlslagenimplementering eller sågar strategisk misrepræsentation og tilbyder i stedet enmere nuanceret forståelse af de nye opgaver, der følger i kølvandet pådigitaliseringsprojekter. Den bærende tese er, at der opstår oprydnings-,kompensations- og merarbejde såsom fejlretning, forskydning af opgaver,datahåndtering, osv. Dette beskriver vi som usynligt arbejde, fordi det kun ibegrænset omfang fremgår af formelle funktionsbeskrivelser, budgetter og businesscases ifm. digitaliseringsprojekter. Gennem casestudier kortlægger projektetusynligt arbejde og undersøger, hvilken værdi denne type arbejde har i praksis.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

Royal Holloway University of London

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-03-2020

Slutdato:

01-09-2023

The page was last edited by: Dean's Office of Research