Designerly Ways of Teaching for Entrepreneurship in higher education (DEED)


Abstract:

Studio-baseret undervisning involverer studerende i at lære igennem skabende og eksperimenterende materialeanvendelse, efterfulgt af refleksion over processen. Denne form for undervisning er meget almindelig på videregående designuddannelser, men den har også spredt sig til andre former for uddannelser, som Handelshøjskoler og tekniske fag. De former for tænkning som læres i studiobaseret undervisning minder om dem, som er på færde i entreprenørskab. Det er derfor muligt at studio-baseret undervisning kan hjælpe med til at skabe entreprenante måder at tænke på, hvilket potentielt kan forklare hvorfor designstuderende så ofte starter egen virksomhed. Projektet undersøger hvordan studio-baseret undervisning påvirker entreprenante måder at tænke på, og hvorvidt dette har en langsigtet effekt på studerendes karrierevalg og på opstart af egenvirksomhed. Dette undersøges såvel på en designskole, en handelshøjskole, og på professionsbacheloruddannelser. Dette vil lede til anbefalinger for hvordan man kan anvende studio-baseret undervisning til at fremme entreprenørskab på de videregående uddannelser.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

Professionshøjskolen VIA University College , VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2019

Slutdato:

30-09-2023

The page was last edited by: Dean's Office of Research